Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PRTA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS GRASS TRIMMER PRTA 20-Li A1
AKU ŠIŠAČ TRAVE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
TRIMMER PENTRU GAZON,
CU ACUMULATOR
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
AKKU-RASENTRIMMER
Originalbetriebsanleitung
IAN 311046
AKU TRIMER ZA TRAVU
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
АКУМУЛАТОРЕН ТРИМЕР
ЗА ТРЕВА
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PRTA 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS GRASS TRIMMER PRTA 20-Li A1 AKU ŠIŠAČ TRAVE AKU TRIMER ZA TRAVU Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu TRIMMER PENTRU GAZON, АКУМУЛАТОРЕН ТРИМЕР ЗА ТРЕВА CU ACUMULATOR Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Превод на оригиналното ръководство за експлоатация...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 3 19 20...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Rezanje trave ......13 Uvod........... 4 Okomiti rez/rezanje Svrha primjene ......4 Opći opis ........5 rubova travnjaka ......14 Čišćenje i održavanje ....14 Opis funkcije ....... 5 Čišćenje ........14 Opseg isporuke ......5 Opći radovi održavanja ....14 Pregled ........
 • Seite 5: Opći Opis

  • Rezne pločice (20) osoba. Mladi iznad 16 godina smiju kori- stiti uređaj samo pod nadzorom. • Punjača Poslužitelj ili korisnik odgovoran je za • Akumulator nesreće ili oštećenja drugih ljudi ili njihove • Naputka za posluživanje punjača i akumulator imovine.
 • Seite 6: Tehnički Podaci

  Upozorenje: Emisijska vrijednost vibracija se može razlikovati za vri- Šišač trave na baterije jeme stvarnog korištenja električnog ........ PRTA 20-Li A1 alata od podatkovne vrijednosti, Napon motora U ......20 V ovisno od vrste i načina, kada se Broj okretanja pri praznom primjenjuje taj električni alat.
 • Seite 7: Opće Sigurnosne Upute Za Električne Alate

  (s mrežnim kabelom) i na kućno smeće. električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabela). Rezni krug 1) SigUrnoSt na radnom Parkside X 20 V TEAM. mjeStU Simboli u uputi a) Održavajte svoje radno područje čisto i dobro Znakovi opasnosti s osvijetljeno.
 • Seite 8 ometanja Vi možete izgubiti sko područje smanjuje rizik od kontrolu nad uređajem. električnog udara. f) Ako je pogon električnog 2) ELEKTRIČNA SIGURNOST alata u vlažnoj okolini ne- izbježan, koristite zaštitnu a) Priključni utikač električ- nadstrujnu sklopku. Primjena nog alata mora odgova- zaštitne nadstrujne sklopke sma- rati u utičnicu.
 • Seite 9 njate dijelove pribora ili ključ, koji se nalazi na nekom odlažete uređaj. Ova mjera rotirajućem dijelu uređaja, može dovesti do povreda. opreza sprečava nenamjeravani e) Izbjegavajte nenormalno start električnog alata. držanje tijela. Pobrinite d) Čuvajte nekorišteni elek- se za sigurno stajalište i trični alat izvan dometa u svako doba održavajte djece.
 • Seite 10: Dodatne Sigurnosne Napomene

  nog alata za druge primjene • Treba imati na umu da je kori- osim predviđenih može dovesti snik sam odgovoran za nezgo- do opasnih situacija. de ili opasnosti za druge osobe h) Pobrinite se da su ventilacijski ili njihovu imovinu. otvori slobodni i da nisu prljavi.
 • Seite 11: Preostali Rizici

  SKLADIŠTENJE na sigurnosne upute nave- • Izvadite uklonjivu bateriju prije dene u uputama za uporabu održavanja ili čišćenja. baterije Parkside X 20 V • Koristite samo rezervne dijelove Team. i dodatnu opremu koju preporu- čuje proizvođač. • Stroj treba redovito pregleda- vati i održavati.
 • Seite 12: Uputa Za Montažu

  Uputa za montažu Upravljanje Prije montaže izvadite bateriju Pozor opasnost od povreda! iz uređaja. Bateriju umetnite tek Nemojte koristiti uređaj bez kada je uređaj potpuno monti- zaštitnog poklopca. Pri radu ran. Postoji opasnost od ozljeda! s uređajem uvijek nosite pri- kladnu odjeću kao i zaštitu Stavljanje zaštitnog očiju i sluha.
 • Seite 13: Podešavanja Na Uređaju

  vi. Nemojte dodirivati reznu , sve dok ne klikne u 0° 90° 180° pločicu u pokretu i nemojte ju željeni položaj. kočiti. Opasnost od povreda! Pomjeranje razmačnog luka (za- štita cvijeća): Razmačni luk odmiče Podešavanja na uređaju biljke i debla koje ne treba rezati od rezne naprave.
 • Seite 14: Okomiti Rez/Rezanje Rubova Travnjaka

  Okomiti rez/rezanje rubova Redovito provodite sljedeće radove čišće- travnjaka nja i održavanja. Tako se garantira duga i pouzdana uporaba. Kod uspravno vođene rezne ploče su neophodni naro- Čišćenje čit oprez i pozornost. Držite dovoljan razmak od rezne Uređaj se ne smije ni prskati vodom naprave, kako biste izbjegli niti uroniti u vodu.
 • Seite 15: Skladištenje

  Skladištenje Garancija • Čuvajte uređaj na suhom mjestu zaštiće- Poštovani kupci, nom od prašine, te izvan dometa djece. Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od • Nemojte ostavljati uređaj na zaštitnom 3 godine od datuma kupnje. poklopcu. Najbolje je da ga objesite U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, za gornju ručicu, da zaštitni poklopac Vama pripadaju zakonska prava prema...
 • Seite 16: Servis Za Popravke

  Opseg garancije • Proizvod koji smatrate pokvarenim, Vi možete poslije dogovora s našom Služ- Uređaj je brižljivo proizveden prema stro- gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke bom za kupce, uz prilaganje dokaza je savjesno ispitan. o kupnji (blagajnički račun) i podatka, u čemu se sastoji nedostatak i kada je nastao, bez plaćanja poštarine poslati Garancijska usluga vrijedi za greške...
 • Seite 17: Service-Center

  Service-Center Servis Hrvatska Tel.: 0800 777 999 E-Mail: grizzly@lidl.hr IAN 311046 Proizvođač Molimo obratite pozornost, da sljedeća adresa nije adresa servisa. Najprije kon- taktirajte gore navedeni Servisni centar. Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Njemačka www.grizzly-service.eu Rezervni dijelovi/Pribor Zamjenske dijelove i opremu na raspolaganju stoje na stranici...
 • Seite 18: Traženje Greške

  Traženje greške IU slučaju nesreće ili smetnje u radu odmah izvadite bateriju iz uređaja! Nepridr- žavanje može uzrokovati porezotine. Problem Mogući uzrok Uklanjanje grešaka Napunite akumulator ( Ispraznite (pridržavajte se posebnih uputa za akumulator ( uporabu baterije i punjača) Umetnite akumulator ( Akumulator ( 17) nije (pridržavajte se posebnih uputa za...
 • Seite 19: Uvod

  Spisak sadržaja Napomene za rad ...... 29 Uvod.......... 19 Namenska upotreba ....19 Rezanje trave ........ 29 Opšti opis ........20 Čišćenje / održavanje ....29 Čišćenje........29 Obim isporuke ....... 20 Opšti radovi na održavanju .... 29 Opis funkcija ......... 20 Zamena plastičnih noževa ....
 • Seite 20: Opšti Opis

  Opšti opis Pregled Sliku najvažnijih funkcionalnih 1 Gornja ručka delova možete da nađete na 2 Prekidač za uključivanje/isključi- prednjoj i zadnjoj preklopnoj vanje strani. 3 Blokada uključivanja 4 Kutija za čuvanje plastičnih nož- Obim isporuke 5 Dodatna ručka Raspakujte uređaj i kontrolišite da li je 6 Element ručke kompletan.
 • Seite 21: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci vibracija držite što manje. Primerna mera za smanjenje opterećenja Aku trimer za travu . PRTA 20-Li A1 vibracijama prilikom rada alata je Nazivni napon U ....... 20 V ograničenje radnog vremena. Nominalni broj obrtaja ... 8000 min Postoji neophodnost da se odrede Klasa zaštite ........III...
 • Seite 22: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Uređaje

  Krug reza U bezbednosnim napomenama upotrebljen pojam „Električni alat“ Parkside X 20 V TEAM. se odnosi na električne alate na struju (s mrežnim kablom) i na aku- Simboli u uputstvu: mulatorski pogonjene električne alate (bez mrežnog kabla).
 • Seite 23 c) Držite decu i druga lica e) Ako radite sa električnim za vreme upotrebe elekt- uređajem na otvorenom, ričnog alata na udaljenos- koristite samo produžne ti. U slučaju odvlačenja pažnje kablove koji su podob- ni za spoljno područje. možete da izgubite kontrolu nad uređajem.
 • Seite 24 isključen, pre nego što ga Za Vaš rad koristite elek- priključite na napajanje i/ trični alat koji je za to ili priključite akumulator, namenjen. Sa odgovarajućim dignete ili nosite alat. Ako električnim alatom ćete bolje i prilikom nošenja električnog bezbednije raditi u navedenom alata držite prst na prekidaču ili području snage.
 • Seite 25 f) Održavajte oštrinu i čis- dodatne beZbednoSne toću reznih alata. Pažljivo naPomene održavani alati za rezanje s ŠKOLOVANJE oštrim reznim ivicama se ređe • Ovaj uređaj ne smeju da koriste zaglavljuju i lakše se vode. g) Električne alate, umetnute deca. Deca moraju da budu alate itd.
 • Seite 26 • Pre puštanja mašine u rad i na- • Hodajte polako. Ne trčite sa kon nekog udara proverite da uređajem u ruci. li postoje naznake istrošenosti • Za vreme rada mašine u svako ili oštećenja i dajte da se izvrše doba nosite čvrste cipele i du- potrebni popravci.
 • Seite 27: Uputstvo Za Montažu

  5. Razvucite krajeve dodatne ručke bu Vaše baterije serije (5) i gurnite ih preko prihvata Parkside X 20 V Team. ručke (23). Kutija za čuvanje za plastične noževe (4) pritom poka- Uputstvo za montažu zuje prema gore.
 • Seite 28: Uključivanje I Isključivanje

  Podešavanje visine: Poštujte zaštitu od buke i lokalne Teleskopna cev Vam dopušta da uređaj propise. podesite prema Vašoj individualnoj visini. Uključivanje i isključivanje ‚ Otpustite čauru (8). Izvucite teleskopnu Vodite računa o stabilnom položaju cev (9) na željenu dužinu i zavrnite i čvrsto držite uređaj obema rukama čauru.
 • Seite 29: Napomene Za Rad

  Napomene za rad Isključite uređaj i pre svih radova izvadite bateriju iz uređaja. Pažnja Opasnost od povreda! Redovno vršite sledeće radove održavanja i • Ne režite vlažnu ili mokru travu. čišćenja. Time se obezbeđuje duga i pouz- • Pre pokretanja uređaja proverite da dana upotreba.
 • Seite 30: Rezervni Delovi / Pribor

  2. Postavite novi plastični nož (13) • Uređaj predajte na sabirnom mestu na klin (22) i povucite ga prema za reciklažu. Upotrebljeni plastični vani, dok ne ulegne. i metalni delovi mogu da se odvoje razvrstavanjem i na taj način da se Skladištenje recikliraju.
 • Seite 31: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 32 7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. Aku makaze za travu i grmlje Naziv proizvoda: Model: PRTA 20-Li A1 Serijski broj: 201812000001 - 201901101854 Grizzly Tools GmbH & Co. KG Proizvođač: Stockstädter Straße 20...
 • Seite 33: Traženje Greške

  Traženje greške U slučaju nesreće ili smetnje u pogonu odmah izvadite bateriju iz uređaja! Ne- poštivanje može da dovede do posekotina. Problem Mogući uzrok Otklanjanje greške Bateriju ( 17) napunite (obratite pažn- Baterija ( 17) ispražnjena ju na odvojeno uputstvo za bateriju i punjač) Baterija ( 17) nije umet-...
 • Seite 34 Cuprins Introducere ........ 34 Tunderea ierbii ........ 44 Utilizare corespunzătoare ..35 Secţiune verticală/Tunderea ierbii din Descriere generală ..... 35 jurul bordurilor ........ 45 Curăţare şi mentenanţă ....45 Inventar de livrare ......35 Descrierea modului de funcţionare ..35 Curăţarea ........
 • Seite 35: Utilizare Corespunzătoare

  Utilizare Descrierea modului de funcţionare corespunzătoare Aparatul trebuie folosit numai pentru Funcţia de tranşare a trimmerului operat tunderea ierbii din grădini şi de pe mar- manual şi portabil este îndeplinită de un ginile rondurilor. Orice altă utilizare care sistem de lame din plastic. nu este menţionată...
 • Seite 36: Date Tehnice

  în funcţie de tipul utilajului şi Trimmer pentru gazon de modul în care acesta este folosit. cu acumulator ...PRTA 20-Li A1 Încercați să mențineți efortul cauzat de Tensiune motor U ......20 V vibrații la nivele minime. Un exemplu Turaţie de mers în gol n...
 • Seite 37: Instrucţiuni Generale De Siguranţă Pentru Utilajele Electrice

  și/sau leziuni grave. Diametru de tăiere Toate instrucţiunile de siguranţă şi ghidurile trebuie Parkside X 20 V TEAM. menţinute în bună stare, pen- tru a putea fi oricând accesate. Termenul ,,Utilaj electric”, folosit în instrucţiunile de siguranţă, se...
 • Seite 38 cum sunt cele ale ţevilor, referă la utilajele alimentate de dispozitivelor de încălzire, la reţea (cu cablul de reţea) şi la cuptoarelor şi frigiderelor. utilajele alimentate prin acumulator (fără cablu de reţea). În cazul în care şi corpul Dvs. este protejat prin legare la 1) SIGURANŢA LA LOCUL DE pământ, apare un riscul major MUNCĂ:...
 • Seite 39 3) SIGURANŢA PERSOA- d) Îndepărtaţi instrumente- NELOR: le de reglare sau cheile franceze înainte de a porni utilajul electric. Un in- Atenţionare: Astfel evitaţi acci- dentele și leziunile corporale: strument sau o cheie franceză, aflate într-una din componentele a) Fiţi atenţi la acţiunile rotative ale utilajului, pot cauza pe care le întreprindeţi leziuni corporale.
 • Seite 40 activităţii Dvs. Folosind uti- f) Instrumentele de tăiere trebuie menţinute ascuţite lajul electric adecvat, veţi lucra şi curate. Instrumentele de mai bine şi mai sigur în interval- ele de sarcină menţionate. tăiere corespunzător îngrijite b) Nu folosiţi un utilaj electric şi cu margini ascuţite se al cărui comutator este de- blochează...
 • Seite 41: Indicații De Siguranță Suplimentare

  Indicații de siguranță su- sc sau sunt incorect montate. plimentare • Înainte de punerea în funcţiune a maşinii şi după orice izbitură, verificaţi dacă există urme de inStrUCtaj • Este interzisă folosirea acestui uzură sau deteriorare şi dispuneţi aparat de către copii. Copiii efectuarea reparaţiilor necesare.
 • Seite 42: Riscuri Reziduale

  • Trebuie folosite numai piese de zare ale acumulatorului schimb și accesorii recoman- dumneavoastră din seria date de fabricant. „Parkside X 20 V TEAM“. • Mașina trebuie inspectată și Instrucţiuni de montaj întreținută periodic. Mașina poate fi reparată numai într-un atelier autorizat.
 • Seite 43: Operare

  Montarea unităţii tranşante: Conectorul/deconectorul şi blocajul anti-demaraj nu tre- 3. Aşezaţi discul de tăiere (14) buie să fie oprite. După elibe- pe ax. Este posibilă o singură rarea comutatorului, trebuie poziţie de montare. Conectaţi să opriţi motorul. În cazul în prin înşurubare discul de tăiere care un comutator este de- (14) şi axul.
 • Seite 44: Setările Dispozitivului

  Setările dispozitivului Reglaţi colierul de distanţare (pen- tru protejarea florilor): Reglarea mânerului auxiliar: Colierul de distanţare nu menţine plantele Mânerul auxiliar poate fi adus în diverse şi rădăcinile ce urmează a fi tăiate de- poziţii. Poziţionaţi mânerul astfel încât parte de echipamentul tranşant. discul de tăiere să...
 • Seite 45: Secţiune Verticală/Tunderea Ierbii Din Jurul Bordurilor

  Dacă iarba este mare, tundeţi în straturi, realizate doar de personalul din ca- de sus în jos. drul centrului nostru de service. Folosiţi doar piese de schimb originale. Secţiune verticală/Tunderea ierbii din jurul bordurilor Deconectaţi dispozitivul şi, înainte de a efectua orice lucrări asupra Dacă...
 • Seite 46: Înlocuirea Lamei De Plastic

  piuliţelor de la discul de tăiere. 3 luni nivelul de încărcare a acumula- • Verificaţi dacă acoperitorile şi echipa- torului, iar dacă este necesar, trebuie mentele de protecţie sunt în perfectă reîncărcat. stare de funcţionare şi bine fixate în • Păstrați aparatul într-un loc cu temperatură...
 • Seite 47 Clauze de garanţie produse asupra componentelor fragile (de exemplu placa de tăiere, carcasa de Termenul garanţiei începe de la data achiziţionării aparatului. Vă rugăm să protecție, comutator) păstraţi în condiţii corespunzătoare bonul Această garanţie este anulată dacă produsul de casă original. Acest document este soli- a fost deteriorat, folosit necorespunzător sau citat ca şi dovadă...
 • Seite 48: Reparaţii-Service

  declaraţie în care descrieţi în ce constă Aparatele transmise prin servicii cu plata şi când a apărut defecţiunea. Pentru a la destinatar sau prin Sperrgut, Express evita problemele de recepţionare şi co- sau alţi furnizori speciali nu sunt acceptate. sturile suplimentare, este obligatoriu să Reciclarea aparatelor stricate predate de Dvs.
 • Seite 49: Identificarea Defecţiunilor

  Identificarea defecţiunilor În caz de accident sau defecțiune scoateți imediat bateria din aparat! Nerespec- tarea acestei indicații poate cauza vătămări corporale. Problemă Cauză posibilă eliminare eroare Puneţi acumulatorul ( Acumulator ( (respectați instrucțiunile de utilizare separate pentru acumulator și aparatul încărcător) Acumulator ( 17) introducerea Aparatul...
 • Seite 50 Съдържание Увод ............. 50 Почистване u Техническа Предназначение ........ 51 поддръжка ......... 61 Общо описание ......... 51 Почистване ........62 Обем на доставката ......51 Общи дейности по техническата под- Преглед ..........51 дръжка ..........62 Смяна на пластмасовия нож ..62 Описание...
 • Seite 51: Предназначение

  Предназначение зарядно устройство батерия Уредът е подходящ само за рязане на Ръководство за експлоатация на трева и плевели в градини и в краища- зарядното устройство и батерията та на лехи. Ръководство за употреба Всяка друга употреба, която не е из- Преглед...
 • Seite 52: Описание На Работата

  на емисиите по време на действителната употреба на Акумулаторен електрическия инструмент може тример за трева .... PRTA 20-Li A1 да се различава от посочената Напрежение на двигателя U .. 20 V стойност в зависимост от начина на употреба на електрическия...
 • Seite 53: Инструкции

  бива да се изхвърлят като битови отпадъци. Моля, преди пуск прочетете внимателно настоящото Режещ кръг ръководство за обслужване. Parkside X 20 V TEAM Носете защита за очите и слуха! Символи в упътването: След изключване Знаци за опасност с дан- режещата глава се...
 • Seite 54 Общи инструкции за без- • Дръжте децата и другите опасност за ел. инстру- лица далече по време на менти употреба на електрическия инструмент. При отклонява- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! не на вниманието можете да Прочетете всички ин- загубите контрол над уреда. струкции за безопасност и...
 • Seite 55 открито, използвайте само • Преди да включите елек- удължители, които са под- трическия инструмент, мах- ходящи за употреба навън. нете регулиращите инстру- менти или гаечни ключове. Употребата на удължител, подходящ за употреба на Инструментът или ключът, открито, намалява риска от който...
 • Seite 56 ти. Грижливо поддържаните инструмент ще работите по- добре и по-безопасно в съот- режещи инструменти с остри ветната област. режещи ръбове заяждат по- • Не използвайте електриче- малко и се водят по-лесно. ски инструмент с дефектен • Използвайте електриче- прекъсвач. Електрически ин- ския...
 • Seite 57 Други указания за безо- ПОДГОТОВКА пасност • Преди употреба машината трябва да се провери ОБУЧЕНИЕ визуално за повредени, • Този уред не трябва липсващи или грешно да се използва от поставени предпазни деца. Децата трябва съоръжения или капаци. да бъде наблюдавани, •...
 • Seite 58 ката си далеч от режещото Ремонтът на машината съоръжение, и преди всичко, трябва да се поверява само когато включвате мотора. на притежаващи договор с • Никога не монтирайте метал- производителя сервизи. ни режещи елементи. СКРИТИ РИСКОВЕ • Никога не използвайте маши- ната...
 • Seite 59 кутията за съхранение ( в ръководството за на допълнителната експлоатация на Вашата ръкохватка ( батерия от серията Монтиране на допълнител- Parkside X 20 V Team. ната ръкохватка: Упътване за монтаж 4. Развийте и отстранете предварително монтирания Преди монтажа извадете винт (24) на допълнителната...
 • Seite 60 Включване и изключване Развъртете винта (24) и регули-  райте допълнителната ръкохватка Внимавайте за сигурната (5) в желаното положение. Отново стойка и дръжте уреда здраво затегнете винта. Интегрираните с двете ръце и на разстояние в стойката степени за фиксиране от собственото тяло. Преди да предотвратяват...
 • Seite 61 Вертикално рязане/Трими- Разгънете дистанциращата скоба … ране на ръбове на тревни (15) надолу. Ако дистанциращата площи скоба не е необходима, сгънете я нагоре в паркинг позиция. При вертикално водене на Указания за работа режещия диск са необходими особена прецизност и Внимание...
 • Seite 62 Общи дейности по техниче- упътване, да бъдат извършени ската поддръжка от нашия сервизен център. Използвайте само оригинални части. • Преди всяка употреба проверявайте уреда за видими Изключете уреда и преди недостатъци като разхлабени, всички работи изваждайте износени или повредени части. батерията...
 • Seite 63: Гаранция

  Изхвърляне/защита на договора за продажба съгласно Зако- околната среда на за защита на потребителите. Гаранционни условия Изхвърлете уреда принадлежностите и опаковката на преработка, която не Гаранционният срок започва да тече вреди на околната среда. от датата на покупката. Пазете добре оригиналната...
 • Seite 64: Ремонтен Сервиз / Извънгаранцион

  риала или производствени дефекти. • След съгласуване с нашия сервиз Гаранцията не обхваща частите на можете да изпратите дефектния продукта, които подлежат на нормал- продукт на посочения Ви адрес но износване, поради което могат да на сервиза безплатно за Вас, като бъдат...
 • Seite 65: Вносител

  Сервизно обслужване 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи България на потребителя друг начин на Тел.: 00800 111 4920 обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за Е-мейл: гриззли@лидл.bg него. IAN 311046 Вносител Чл. 113. (1) Когато потребителската стока...
 • Seite 66: Резервни Части / Принадлежности

  удовлетворен от решаването на ре- следваща поява на несъответствие кламацията по чл. 113 , той има право на стоката с договора за продажба. (4) на избор между една от следните въз- (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., можности: 1.
 • Seite 67: Търсене На Повреди

  Търсене на повреди В случай на инцидент или повреда при работа незабавно извадете батерията от уреда! Неспазване на това указание може да причини порезни наранявания. Проблем Възможна причина Отстраняване на неизправността Заредете батерията ( Батерия ( (спазвайте отделното ръководство разредена за...
 • Seite 68 Inhalt Einleitung ........68 Arbeitshinweise ......78 Bestimmungsgemäße Gras schneiden ......78 Verwendung ......68 Senkrechtschnitt/Rasenkantentrimmen 79 Allgemeine Beschreibung ... 69 Reinigung und Wartung ..... 79 Lieferumfang........69 Reinigung ........79 Funktionsbeschreibung ....69 Allgemeine Wartungsarbeiten ..79 Übersicht ........69 Kunststoff-Messer auswechseln ..
 • Seite 69: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Beschreibung Übersicht Die Abbildung der wichtigs- 1 Oberer Handgriff ten Funktionsteile finden Sie 2 Ein-/Ausschalter 3 Einschaltsperre auf der vorderen und der hinteren Ausklappseite. 4 Aufbewahrungsbox für Kunst- stoff-Messer Lieferumfang 5 Zusatzgriff 6 Griffteil Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren 7 Riegel zur Verstellung Sie, ob es vollständig ist: des Griffteils...
 • Seite 70: Technische Daten

  Technische Daten Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Akku Rasentrimmer ..PRTA 20-Li A1 Elektrowerkzeug verwendet wird. Motorspannung U ....20 V Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen so gering wie möglich zu Leerlaufdrehzahl n ....8000 min Schutzklasse ........III...
 • Seite 71: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Schnittkreis Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerk- zeuge (ohne Netzkabel). Parkside X 20 V TEAM. Symbole in der Anleitung: 1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT Gefahrenzeichen mit a) Halten Sie Ihren Arbeits- Angaben zur Verhütung bereich sauber und gut von Personen- oder beleuchtet.
 • Seite 72 beiten, verwenden Sie nur Ablenkung können Sie die Kon- Verlängerungskabel, die trolle über das Gerät verlieren. auch für den Außenbereich 2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT geeignet sind. Die Anwen- dung eines für den Außenbe- a) Der Anschlussstecker des reich geeigneten Verlängerungs- Elektrowerkzeuges muss kabels verringert das Risiko in die Steckdose passen.
 • Seite 73 c) Vermeiden Sie eine unbe- vergewissern Sie sich, absichtigte lnbetriebnah- dass diese angeschlossen me. Vergewissern Sie sich, sind und richtig verwendet dass das Elektrowerkzeug werden. Verwendung einer ausgeschaltet ist, bevor Staubabsaugung kann Gefähr- Sie es an die Stromversor- dungen durch Staub verringern. gung und/oder den Akku anschließen, es aufneh- 4) SORGFäLTIGER UMGANG...
 • Seite 74: Weiterführende Sicherheitshinweise

  gelesen haben. Elektrowerk- - vor Überprüfen, Reinigen oder zeuge sind gefährlich, wenn Arbeiten an der Maschine, - nach Berühren eines Fremd- sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. körpers, um die Maschine auf e) Pflegen Sie Elektrowerk- Beschädigungen zu überprüfen, zeuge mit Sorgfalt. Kontrol- - zur sofortigen Überprüfung, lieren Sie, ob bewegliche wenn die Maschine beginnt,...
 • Seite 75 • Kindern und Personen mit ein- wurde und die beweglichen ge- geschränkten körperlichen, fährlichen Teile vollständig zum sensorischen oder geistigen Stillstand gekommen sind. • Vorsicht vor Verletzungen durch Fähigkeiten oder unzureichen- die Schneideinrichtung an Fü- der Erfahrung und Wissen oder Personen, welche mit den ßen und Händen.
 • Seite 76: Restrisiken

  • Die Maschine ist regelmäßig zu die in der Betriebsan- leitung Ihres Akku der überprüfen und zu warten. Die Serie Parkside X 20 V Maschine nur in einer Vertrags- Team angegeben sind. werkstatt instand setzen lassen. Montageanleitung...
 • Seite 77: Bedienung

  festen Sitz der Schraube (21). Set- Beachten Sie den Lärmschutz und zen Sie das Kunststoff-Messer (13) örtliche Vorschriften. auf den Stift (22) an der Schneid- Ein- und Ausschalten scheibe (14) auf und ziehen dieses nach außen, bis es einrastet. Wie- derholen Sie den Vorgang mit dem Achten Sie auf einen sicheren Stand zweiten Kunststoff-Messer (13).
 • Seite 78: Arbeitshinweise

  Arbeitshinweise Halterung integrierten Raststufen ver- hindern ein ungewolltes Verstellen des Achtung Griffes. Verletzungsgefahr! Höhe verstellen: • Schneiden Sie kein feuchtes oder nas- Das Teleskoprohr erlaubt es Ihnen, das Ge- ses Gras. rät auf Ihre individuelle Größe einzustellen. • Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Gerätes, dass die Schneidscheibe ‚...
 • Seite 79: Senkrechtschnitt/Rasenkantentrimmen

  Senkrechtschnitt/ Führen Sie folgende Reinigungs- und War- Rasenkantentrimmen tungsarbeiten regelmäßig durch. Dadurch ist eine lange und zuverlässige Nutzung Bei senkrecht geführter gewährleistet. Schneidscheibe ist besondere Reinigung Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. Halten Sie genü- gend Abstand zur Schneid- Das Gerät darf weder mit einrichtung, um Verletzungen Wasser abgespritzt werden, zu vermeiden.
 • Seite 80: Kunststoff-Messer Auswechseln

  Kunststoff-Messer • Die Entsorgung Ihrer defekten eingesen- auswechseln deten Geräte führen wir kostenlos durch. • Führen Sie Schnittgut der Kompostie- 1. Schieben Sie das Kunststoff-Mes- rung zu und werfen Sie dieses nicht in die Mülltonne. ser (13) nach innen und drücken Sie es aus dem Stift (22) an der Garantie Schneidscheibe (14).
 • Seite 81: Reparatur-Service

  Garantiezeit und gesetzliche • Bitte halten Sie für alle Anfragen den Mängelansprüche Kassenbon und die Identifikationsnum- Die Garantiezeit wird durch die Gewähr- mer (IAN 311046) als Nachweis für leistung nicht verlängert. Dies gilt auch für den Kauf bereit. • Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte ersetzte und reparierte Teile.
 • Seite 82: Service-Center

  Importeur Nicht angenommen werden unfrei - per Sperrgut, Express oder mit sonstiger Son- derfracht - eingeschickte Geräte. Bitte beachten Sie, dass die folgende Die Entsorgung Ihrer defekten eingesende- Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kon- ten Geräte führen wir kostenlos durch. taktieren Sie zunächst das oben genannte Service-Center.
 • Seite 83: Fehlersuche

  Fehlersuche Im Falle eines Unfalls oder einer Betriebsstörung nehmen Sie sofort den Akku aus dem Gerät! Eine Nichtbeachtung kann zu Schnittverletzungen führen. Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku ( 17) laden (separate Bedie- Akku ( 17) entladen nungsanleitung für Akku und Ladegerät beachten) Akku ( 17) einsetzen (separate Bedie- Akku (...
 • Seite 84 Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovim mi potvrđujemo da Šišač trave na baterije serije PRTA 20-Li A1 Serijski broj 201812000001 - 201901101854 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i...
 • Seite 85 Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, da Aku trimer za travu Serija proizvodnje PRTA 20-Li A1 Broj serije: 201812000001 - 201901101854 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i...
 • Seite 86 Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Trimmer pentru gazon cu acumulator viiseria PRTA 20-Li A1 numărul serial 201812000001 - 201901101854 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme...
 • Seite 87: Превод На Оригиналната

  Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Акумулаторен тример за трева серия PRTA 20-Li A1 Сериен номер 201812000001 - 201901101854 отговаря на следните директиви на EС в съответната им действаща редакция: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* За...
 • Seite 88: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original-EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Rasentrimmer Baureihe PRTA 20-Li A1 Seriennummer 201812000001 - 201901101854 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 50636-2-91:2014 •...
 • Seite 89: Explosionszeichnung

  Eksplozivni crtež • Detaljni crtež Чертеж в перспектива Schemă de explozie • Explosionszeichnung PRTA 20-Li A1 informativno informativ информативен • • 2018-12-14_rev02_ks...
 • Seite 90  0° ‚ ƒ 90° „ …...
 • Seite 92 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 12 / 2018 Ident.-No.: 72035074122018-HR/ RS / RO /BG IAN 311046...
 • Seite 93 BATTERY 20 V PAP 20 A1 / CHARGER 20 V PLG 20 A1 AKUMULATOR / PUNJAČ 20 V AKUMULATOR / PUNJAČ 20 V Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu ACUMULATOR / ÎNCĂRCĂTOR 20 V БАТЕРИЯ / ЗАРЯДНО...
 • Seite 94 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 96 Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti ......53 Svrha primjene Baterija i punjač su uključeni Povezivanje s uređajem Parkside X 20 V Team. Sve druge primjene koje u ovoj uputi nisu izričito dozvoljene, mogu do- vesti do oštećivanja uređaja i mogu pred- stavljati ozbiljnu opasnost po korisnika.
 • Seite 97: Opći Opis

  Opći opis Sigurnosne upute Ovaj uređaj mogu koristiti djeca Slike uređaja naći ćete na pre- od 8 godina i stariji kao i osobe s klopljenoj strani. ograničenim fi zičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez Pregled iskustva i znanja, ako ih se nadzire ili ako su dobili upute za sigurno 1 Tipke za deblokadu baterije korištenje uređaja te ako razumiju...
 • Seite 98: Opće Sigurnosne Upute

  Bateriju ne bacajte u Isključite uređaj i prije svih kućni otpad, u vatru radova izvadite akumulator iz u vodu. uređaja. Bateriju ne izlažite preko ‚Akumulatorska baterija dola- dužeg vremena snažnom ut- zi nakon ponovnog učitavan- jecaju sunčeve svjetlosti i ne ja punom snagom.
 • Seite 99: Sigurnosne Napomene Za Punjač Baterija

  nih sitnih predmeta koji • Nemojte otvarati punjač bi mogli uzrokovati pre- i izbjegavajte mehaničko moštenje kontakata. Kratki oštećenje punjača. Postoji spoj između kontakata baterije opasnost od kratkog spoja i može dovesti do opeklina ili mogu izići pare, koje nadražuju požara.
 • Seite 100: Postupak Punjenja

  na natpisu s tipom na ure- lomično napunjena i mora se đaju za punjenje. Postoji ispravno napuniti prije prve opasnost od električnog udara. uporabe. Za prvo se punjenje • Odvojite uređaj za punje- preporučuje bateriju puniti oko nje od mreže prije zatva- jednog sata.
 • Seite 101: Vađenje/Umetanje Akumulatora

  Punjenje akumulatora odredbi i uputa o zaštiti okoliša. • Kvarovi, koji rezultiraju iz nestručne primjene, ne podliježu garanciji. Napunite bateriju (4) kada svijetli još samo crvena LED indikatora stanja Vađenje/umetanje akumula- napunjenosti (3). tora Vrijeme punjenja je oko 1 sat. 1.
 • Seite 102: Održavanje

  • Tijekom dužeg razdoblja skladištenja Bateriju ne bacajte u kućni otpad, u otprilike svakih 3 mjeseca provjerite vatru (opasnost od eksplozije) ili u stanje napunjenosti baterije i po potre- vodu. Oštećene baterije mogu ošte- bi dopunite. titi okoliš i zdravlje ljudi uslijed ist- •...
 • Seite 103: Garancija

  Garancija Opseg garancije Uređaj je brižljivo proizveden prema stro- Poštovani kupci, gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od je savjesno ispitan. 3 godine od datuma kupnje. Jamstvo za bateriju iznosi 6 mjeseci od datuma Garancijska usluga vrijedi za greške ma- kupnje.
 • Seite 104: Servis Za Popravke

  Service-Center • Proizvod koji smatrate pokvarenim, Vi možete poslije dogovora s našom Služ- Servis Hrvatska bom za kupce, uz prilaganje dokaza o kupnji (blagajnički račun) i podatka, u Tel.: 0800 777 999 čemu se sastoji nedostatak i kada je na- E-Mail: grizzly@lidl.hr stao, bez plaćanja poštarine poslati na IAN 311046...
 • Seite 105 Prevod originalne EZ izjave o konformitetu ....54 Akumulator i punjač treba koristiti u kom- binaciji sa uređajem serije Parkside X 20 V Team. Svaka druga upotreba, koja nije izričito dozvoljena u ovom uputstvu, može da dovede do oštećenja aparata i da predstavlja ozbiljnu opasnost za korisnika.
 • Seite 106: Opšti Opis

  Opšti opis Bezbednosne napomene Ovaj uređaj mogu da koriste deca Sliku najvažnijih funkcionalnih od 8 godina i lica sa smanjenim delova možete da nađete na pre- fi zičkim, senzornim i mentalnim spo- klopnoj strani. sobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, ako stoje pod nadzorom Pregled ili ako su podučena u pogledu bez- bednog rukovanja uređajem i ako su...
 • Seite 107: Bezbednosne Napomene

  Ne izložite bateriju duže vre- Akumulator dostiže svoj puni me snažnoj sunčanoj svetlosti kapacitet tek nakon nekoliko i ne odložite je na radijatori- puta punjenja. ma (maks. 50°C). Bezbednosne napomene Baterije predajte na sabir- nom mestu, gde se vrši eko- Pažnja! Prilikom upotrebe elekt- loški prihvatljiva reciklaža.
 • Seite 108: Ispravno Ophođenje S Punjačem Akumulatora

  slučajnog kontakta isperi- • Ne koristite baterije koje te vodom. Ako tečnost dospe se ne mogu ponovo na- puniti! u oči, uz to zatražite pomoć • Koristite dodatne ručke lekara. Akumulatorska tečnost isporučene zajedno sa koja iscuri, može da dovede do uređajem.
 • Seite 109: Postupak Punjenja

  i korisnički servis ne smeju da zbog zagrevanja, do kojeg dola- vrše deca bez nadzora. zi prilikom punjenja. • Za punjenje baterije ko- • Kada dođe do oštećenja ristite isključivo priloženi priključnog voda ovog punjač. Postoji opasnost od uređaja, proizvođač ili ser- vis za kupce ili slično kva- požara i eksplozije.
 • Seite 110: Umetanje / Vađenje Baterije

  3 LED lampice svetle (crvena, • Akumulator napunite pre prve upotre- narandžasta i zelena): be. Akumulator ne punite više puta u kratkim vremenskim razmacima. Akumulator potpuno napunjen • Znatno skraćeno vreme rada unatoč 2 LED lampice svetle (crvena i punjenju pokazuje da je baterija narandžasta): istrošena i da mora biti zamenjena.
 • Seite 111: Istrošene Baterije

  Istrošene baterije Održavanje • Znatno skraćeno vreme rada unatoč • Uređaj ne zahteva održavanje. punjenju pokazuje da je baterija is- Zbrinjavanje / Zaštita trošena i da mora biti zamenjena. Ko- ristite isključivo rezervnu bateriju, koju okoliša možete da nabavite preko servisa za kupce.
 • Seite 112: Rezervni Delovi / Pribor

  Rezervni delovi / Pribor Rezervni delovi i pribor stoje na raspolaganju na stranici www.grizzly-service.eu Ako nemate internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi „Service- Center“ na stranici 22). Držite pri ruci dole navedene brojeve narudžbe. Baterija PAP 20 A1, 2,0 Ah ..............80001166 Baterija PAP 20 A3, 4,0 Ah ..............80001168 Punjač...
 • Seite 113: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 114 Popravke u roku garancije: Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku. Garancija ne važi u sledećim slučajevima: 1.
 • Seite 115 Reparaţii-Service ......32 Service-Center ......32 Bateria și încărcătorul sunt înăuntru Importator .........32 Conectarea la un dispozitiv Parkside X 20 Raducerea Declaraţiei Originale V Team. Orice altă utilizare, care nu este de Conformitate CE ....55 menţionată în acest ghid, poate duce la deteriorarea dispozitivului, aceasta ge- nerând un risc mărit pentru utilizator.
 • Seite 116: Descriere Generală

  Descriere generală Instrucţiuni de siguranţă Acest aparat nu este prevăzut pen- Imaginile pot fi vizualizate pe tru a fi folosit de copii cu vârste de partea rabatabilă. peste 8 ani şi nici de persoane cu abilităţi fizice, senzoriale sau spiritu- Privire de ansamblu ale reduse sau care nu posedă...
 • Seite 117: Instrucţiuni Generale De Siguranţă

  Simboluri înscrise Lămpi indicatoare pe acumulator: (LED) încărcător Citiţi manualul de operare! Tastă pentru indicarea Introduceţi acumulatorul nu- gradului de încărcare mai dacă dispozitivul este complet montat. În caz cont- Nu aruncaţi acu- rar, există riscul de vătămare mulatorul în corporală! deşeurile casnice, în foc sau apă.
 • Seite 118: Manipularea Adecvată A Încărcătorului

  acumulatorii special dedi- • Pentru a reduce riscul unui caţi. Folosirea altor acumulato- şoc electric, scoateţi şteche- rul încărcătorului din priză ri poate genera vătămări corpo- înainte de a-l curăţa. rale grave şi risc de incendiu. • Acumulatorul neutilizat • Nu expuneţi acumulatorul trebuie menţinut la dis- în căldură...
 • Seite 119: Procedura De Încărcare

  • Încărcătorul trebuie să fie joace cu aparatul. Operaţiunile operat doar cu acumulatorul de curăţire şi mentenanţă nu original furnizat. Încărcarea trebuie să fie realizate de copii, dacă aceştia nu sunt supra- altor acumulatori poate genera vegheaţi. leziuni grave şi risc de incendiu. •...
 • Seite 120: Îndepărtarea / Introducerea Acumulatorului

  Verificaţi nivelul de încărcare • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima a bateriei utilizare. Nu încărcaţi acumulatorul pe perioade scurte şi consecutive de timp. • Efectuați încărcarea doar cu în- Indicatorul nivelului de încărcare (3) semna- cărcătorul original atașat. lizează nivelul de încărcare a acumulatoru- •...
 • Seite 121: Acumulatori Uzaţi

  Depozitare încărcător (5) rămâne aprinsă pe toată durata încărcării acumula- torului (4). Lampa LED verde de • Înainte de o depozitare pe timp înde- la încărcător (5) aprinsă indică lungat (de ex. peste iarnă), scoateţi acu- faptul că acumulatorul (4) este mulatorul din aparat (două...
 • Seite 122: Reciclare/Protecţia Mediului

  Reciclare/Protecţia • Acumulatorii trebuie să fie complet descărcaţi atunci când sunt eliminaţi. mediului Vă recomandăm să acoperiţi polii cu Îndepărtaţi acumulatorul din aparat şi bandă adezivă pentru a evita eventu- alele scurgeri. Nu deschideţi acumula- predaţi aparatul, acumulatorul, accesoriile şi ambalajul către o unitate de reciclare torul.
 • Seite 123: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte şi este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare. ranţie, de la data achiziţiei. Bateria are o garanție de 6 luni de la data cumpărării.
 • Seite 124: Service-Center

  Service-Center pe partea posterioară sau inferioară a aparatului. Service România • Dacă apar erori funcţionale sau alte lipsuri, contactaţi imediat, telefonic sau Tel.: 0800896637 prin e-mail, departamentul de service E-Mail: grizzly@lidl.ro IAN 311046 menţionat mai jos. Veţi primi informaţii suplimentare referitoare la modalitatea Importator de soluţionare a reclamaţiei Dvs.
 • Seite 125 Съдържание Проверка на степента на зареждане на батерията ....38 Увод ............. 33 Зареждане на батерията ....38 Предназначение ........ 33 Използвани батерии ....... 39 Общо описание ......... 34 Съхранение ........39 Преглед ........... 34 Техническа поддръжка ....39 Технически данни ......34 Изхвърляне/ Инструкции...
 • Seite 126 Общо описание Инструкции за безопасност Уредът може да се използва от Фигурите ще намерите деца над 8 години и от хора с върху отварящата се намалени физически, сензорни страна. или умствени способности или липса на опит и знания, ако те са Преглед...
 • Seite 127 Изключете уреда и преди поставяйте върху отоплителни всички работи изваждайте тела (макс. 50°C). батерията от уреда. Предавайте батериите на сборен Акумулаторната батерия пункт за стари батерии, където достига своя собствена те ще бъдат подложени на след повтарящо се преработка, която не вреди на натоварване...
 • Seite 128 винтове или други дребни радиатори. Топлината вреди метални предмети, които на батерията и има опасност биха могли да предизвикват от експлозия. свързване накъсо на Преди зареждане оставете • контактите. Свързването нагрятата батерия да се охлади. накъсо на контактите на батерията може да предизвика Не...
 • Seite 129 За зареждане на батерията Избягвайте механични • • използвайте само повреди на зарядното доставеното зарядно устройство. Те могат да устройство. Има опасност от доведат до вътрешни къси пожар и експлозия. съединения. Преди всяка употреба Зарядното устройство • • проверявайте зарядното не...
 • Seite 130: Проверка На Степента На Зареждане На Батерията

  • Заредете батерията преди първата Натиснете бутона (2) на батерията (4). употреба. Състоянието на зареждане на батерията • Зареждайте само с оригинално се показва чрез светване на 3-цветните зарядно. LED светлини на индикатора за • Значително скъсеното време за зареждане на батерията (3): работа...
 • Seite 131: Използвани Батерии

  Изхвърляне/Защита на Използвани батерии околната среда • Значително скъсено работно време въпреки зареждане показва, че Електрическите уреди не бива да се батерията е използвана и трябва изхвърлят като битови отпадъци. да бъде сменена. Използвайте единствено резервна батерия, Зарядно устройство не бива която...
 • Seite 132 Гаранция Гаранционен срок и законови претенции при дефекти Уважаеми клиенти, Гаранционната услуга не удължава за този уред получавате 3 години гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта За...
 • Seite 133: Вносител

  Ремонтен сервиз/ Процедура при гаранционен случай За да се гарантира бърза обработка извънгаранционно на Вашия случай, следвайте следните обслужване указания: • За всички запитвания подгответе касовата бележка и Ремонти извън гаранцията можете да идентификационния номер (IAN възложите на клона на нашия сервиз 311046) като...
 • Seite 134 * Чл. 112. (1) При несъответствие на на цената на потребителската стока потребителската стока с договора за съгласно чл. 114 . продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска (4) Привеждането на потребителската стока от продавача да приведе стоката в в...
 • Seite 135: Резервни Части/Принадлежности

  за продажба. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото...
 • Seite 136 Der Akku und das Ladegerät ist in erklärung ........57 Verbindung mit einem Gerät der Serie Parkside X 20 V Team zu nutzen. Jede andere Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen. Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.
 • Seite 137: Allgemeine Beschreibung

  Sicherheitshinweise Allgemeine Beschreibung Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Per- Die Abbildungen fi nden Sie auf sonen mit verringerten physischen, der vorderen Ausklappseite. sensorischen oder mentalen Fähig- keiten oder Mangel an Erfahrung Übersicht und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich 1 Entriegelungstaste des sicheren Gebrauchs des Ge-...
 • Seite 138: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Werfen Sie den Setzen Sie den Akku erst ein, Akku nicht in wenn das Gerät vollständig den Hausmüll, montiert ist. Es besteht ins Feuer oder ins Wasser. Verletzungsgefahr! Setzen Sie den Akku nicht Schalten Sie das Gerät aus über längere Zeit starker und nehmen Sie vor allen Sonneneinstrahlung aus und Arbeiten den Akku aus dem...
 • Seite 139: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  Metallgegenständen, die eine • Öffnen Sie den Akku nicht und Überbrückung der Kontakte verur- vermeiden Sie eine mechanische sachen könnten. Ein Kurzschluss Beschädigung des Akkus. Es zwischen den Akkukontakten kann besteht die Gefahr eines Kurz- Verbrennungen oder Feuer zur Fol- schlusses und es können Dämpfe ge haben.
 • Seite 140: Ladevorgang

  es von qualifiziertem Fach- • Wenn die Anschlussleitung personal und nur mit Origi- dieses Gerätes beschädigt nal-Ersatzteilen reparieren. wird, muss sie durch den Benutzen Sie ein defektes Hersteller oder seinen Kun- Ladegerät nicht und öffnen dendienst oder eine ähnlich Sie es nicht selbst. Damit wird qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen sichergestellt, dass die Sicherheit...
 • Seite 141: Akku Entnehmen/Einsetzen

  satzakku, den Sie über den Kundendienst Laden Sie den Akku (4) auf, wenn beziehen können. nur noch die rote LED der Ladezu- • Beachten Sie in jedem Falle die jeweils standsanzeige (3) leuchtet. gültigen Sicherheitshinweise sowie Be- Akku aufladen stimmungen und Hinweise zum Umwelt- schutz.
 • Seite 142: Wartung

  • Lagern Sie den Akku nur im teilgelade- Werfen Sie den Akku nicht in den nen Zustand. Während einer längeren Hausmüll, ins Feuer (Explosionsge- Lagerzeit sollten 2 bis 3 LEDs leuchten. fahr) oder ins Wasser. Beschädigte • Prüfen Sie während einer längeren La- Akkus können der Umwelt und ihrer gerungsphase etwa alle 3 Monate den Gesundheit schaden, wenn giftige...
 • Seite 143: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Produkts Fabrikationsfehler.
 • Seite 144: Service-Center

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Service Deutschland E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de • Ein als defekt erfasstes Produkt können IAN 311046 Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 145 Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovim mi potvrđujemo da Akumulator / Punjac 20 V serije PLG 20 A1 IAN 311046 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 146 Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, da Akumulator / Punjac 20 V Serija proizvodnje PLG 20 A1 IAN 311046 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 147 Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Acumulator / Încarcator 20 V viiseria PLG 20 A1 IAN 311046 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme naţionale şi prevederi: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 148 Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Батерия/Зарядно устройство 20 V PLG 20 A1 IAN 311046 отговаря на действащите EС-директиви в съответната им валидна редакция:: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствие, са приложени следните хармонизирани норми и...
 • Seite 149: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Akku-Ladegerät 20 V Baureihe PLG 20 A1 IAN 311046 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 150 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 12 / 2018 Ident.-No.: 72035074122018-HR/ RS / RO /BG IAN 311046...