Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PRT 550 A1 Originalbetriebsanleitung

Elektro-rasentrimmer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
GRASS TRIMMER PRT 550 A1
ELEKTROMOS FŰSZEGÉLYNYÍRÓ
Az originál használati utasítás fordítása
ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 311404
ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ
Překlad originálního provozního návodu
ELEKTRO-RASENTRIMMER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PRT 550 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PRT 550 A1

 • Seite 1 GRASS TRIMMER PRT 550 A1 ELEKTROMOS FŰSZEGÉLYNYÍRÓ ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ Az originál használati utasítás fordítása Překlad originálního provozního návodu ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ELEKTRO-RASENTRIMMER Preklad originálneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung IAN 311404...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Bevezető Bevezető ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Rendeltetés ........4 termék mellett döntött. Általános leírás ......5 A jelen készülék minőségét a gyártás alatt Szállítási terjedelem ......5 Működésleírás ........5 ellenőrizték és alávetették egy végső ellen- Áttekintés ........5 őrzésnek.
 • Seite 5: Általános Leírás

  Műszaki adatok vágóeszközként egy damilorsóval rendel- kezik. Elektromos Ezt kiegészítőleg a berendezést felszerelték fűszegélynyíró ..... PRT 550 A1 egy elforgatható motorfejjel, állítható alu- mínium teleszkópos nyéllel és egy távolság- Névleges bemeneti feszültség szabályozó kengyellel. U ........ 230 V~, 50 Hz Az alkalmazó...
 • Seite 6: Biztonsági Tudnivalók

  Hordjon szem- és fülvédőt. A zaj és vibrálási értékek a konformitás nyilatkozatban megnevezett szabványok- A kikapcsolás után a nak és előírásoknak megfelelően lettek vágótárcsa néhány megállapítva. másodpercen keresz- tül még mozog. A megadott lengésemissziós értéket egy Tartsa azt távol kezétől és lábától. szabvány vizsgálati módszerrel mérték és egy elektromos szerszám másikkal való...
 • Seite 7: Általános Biztonsági Tudnivalók Elektromos Szerszámgépekhez

  tások betartásának elmulasz- Teleszkópos tása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat. A jövőbeni használat érde- Elfordítható kében őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és út- Damil forgásiránya mutatót. Csavarhüvely retesze A biztonsági tudnivalókban alkal- mazott „elektromos szerszámgép” Szimbólumok az fogalom hálózatról működtetett utasításban: elektromos szerszámgépekre (há- lózati kábellel) és akkuval működ-...
 • Seite 8 olyan hosszabbító kábelt 2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG használjon, amely külső a) Az elektromos szerszám- terekben is alkalmazható. gép csatlakozó dugójának A kültéri használatra alkalmas passzolnia kell a duga- hosszabbító kábel alkalmazása szoló aljzatba. A dugót csökkenti az áramütés kockázatát. semmilyen módon sem f) Ha elkerülhetetlen egy szabad módosítani.
 • Seite 9 c) Kerülje a véletlen üzembe szabályszerűen kerülnek helyezést. Győződjön meg alkalmazásra. Porelszívó arról, hogy az elektro- alkalmazása csökkentheti a por mos szerszámgép ki van miatti veszélyeztetéseket. kapcsolva, mielőtt áram- ellátásra és/vagy akkura 4) AZ ELEKTROMOS SZER- csatlakoztatja, felemeli SZÁMGÉP ALKALMAZÁSA vagy hordozza.
 • Seite 10: További Biztonsági Utasítások

  készülékből Az elektromos szerszámgépek veszélyesek, ha azokat tapaszta- - ha a felhasználó eltávolodik a latlan személyek használják. géptől, e) Az elektromos szerszám- - a blokkolást okozó anyagok gépeket ápolja gondosan. eltávolítása előtt, Ellenőrizze, hogy a moz- - a gép ellenőrzése, tisztítása gatható...
 • Seite 11 • Vegye figyelembe, hogy maga ÜZEMELTETÉS a felhasználó felel a balesete- • Viseljen védőszemüveget, hosz- kért vagy más személyek vagy szú nadrágot és stabil lábbelit a tulajdonuk veszélyeztetéséért. gép teljes használati ideje alatt. • A gépet nem használhatják csök- • Figyelmeztetés! Ne érjen sem- kent fizikai, érzékszervi vagy men- milyen veszélyes mozgó...
 • Seite 12: Szerelési Útmutató

  • A gép működtetése közben MARADÉK RIZIKÓ midig viseljen stabil lábbelit és hosszú nadrágot. Akkor is, ha Ön az elektromos • Működés közben tör- szerszámát az előírásoknak meg- tént baleset vagy fellépő felelően használja, mindig fennáll üzemzavar esetén azonnal egy bizonyos maradék rizikó. A ki kell kapcsolni a készülé- következő...
 • Seite 13: Kezelés

  Be- és kikapcsolás Távtartó kengyel (virágvé- delem) felszerelése: 2. Húzza szét a távtartó kengyelt. A vágódamil a kiszállításkor a Helyezze be a távtartó kengyel két szállításbiztosító végeihez van nyitott végét a motorfej (12) alsó csomózva. A dupla-damilos teljes részén található oldalsó befogók- automatika az első...
 • Seite 14: A Készülék Beállításai

  A távolságszabályozó kengyel (vi- Rendszeresen távolítsa el a fűma- rágvédelem) átállítása: radványokat az orsóról, hogy az ne befolyásolja a vágást. A távolságszabályozó kengyel a le nem vágandó növényeket és törzseket távol tart- A készülék beállításai ja a vágóberendezéstől. A pót markolat átállítása: A pót mar- Tolja előre a távtartó...
 • Seite 15: Munkára Vonatkozó Tudnivalók

  Munkára vonatkozó berendezéshez, hogy elkerül- je a sérüléseket. tudnivalók Figyelem - sérülésveszély! Beállítások a függőleges vá- gáshoz: • A készülék indítása előtt győződ- jön meg arról, hogy az orsó nem Rézsűk és meredek lejtők nyírásánál ér kövekhez, törmelékhez vagy mozgassa a berendezést lassan egyéb idegen tárgyakhoz.
 • Seite 16: Tisztítás

  Orsócsere Rendszeresen végezze el a következő tisztító és karbantartási munkálatokat. Ezzel biztosítja a hosszú és megbízható Az orsó menetiránya az orsóház- használatot. ban (lásd az részletes ábrát) az orsón fel van tüntetve. Tisztítás 1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. A berendezést nem szabad 2.
 • Seite 17: Tárolás

  Tárolás • A készülék tárolása száraz és portól védett, gyermekek által el nem érhető helyen történjen. • Soha ne tegye a készüléket a védőbur- kolatra. Legjobb, ha a felső fogantyúnál fogva felakasztja úgy, hogy a védőbur- kolat ne érintkezzen más tárgyakkal. Egyéb esetben fennáll a veszélye annak, hogy a védőburkolat deformálódik, melynek révén megváltoznak a méretek...
 • Seite 18: Hibakeresés

  Hibakeresés Baleset vagy üzemzavar esetén azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót! Ennek figyelmen kívül hagyása vágási sérüléseket okozhat. Probléma Lehetséges okok Hibakezelés A be-/kikapcsoló gomb meghi- A berendezés básodott A szervízközpont javítása nem indul be A motor meghibásodott Belső kontaktushiba A berendezés megszakításokkal A szervízközpont javítása...
 • Seite 19: Hu Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Elektromos fűszegélynyíró IAN 311404 A termék típusa: PRT 550 A1 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu...
 • Seite 20 tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető...
 • Seite 21: Úvod

  Obsah Úvod Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Úvod.......... 21 Účel použití ........ 21 ho přístroje. Obecný popis ......22 Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- Objem dodávky ......22 bek. Kvalita tohoto přístroje byla kontro- Popis funkce ......... 22 lována během výroby a byla provedena Přehled ........
 • Seite 22: Obecný Popis

  Elektrický vyžínač Navíc je přístroj vybaven otáčecí motoro- ..PRT 550 A1 vou hlavou, nastavitelnou hliníkovou tele- Jmenovité vstupní napětí skopickou tyčí a distančním obloukem. U ........ 230 V~, 50 Hz Pro ochranu uživatele je tento nástroj vyba-...
 • Seite 23: Bezpečnostní Pokyny

  Po výměně se řezný Uvedená hodnota emisí vibrací byla kotouč ještě několik změřena podle normovaného zkušebního sekund otáčí. postupu a může se použít ke srovnání jed- Udržujte si přístroj v dostatečné noho elektrického nářadí s jiným. vzdálenosti od rukou a nohou. Uvedená...
 • Seite 24: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny: Elektrické Nástroje

  Směr otáčení struny Pojem „elektrický nástroj” používaný v bezpečnostních pokynech se vzta- Aretace závitové ob- huje na elektrické nástroje napájené jímky ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nástroje napájené akumu- Symboly v návodu látorem (bez síťového kabelu). Výstražné značky s 1) BEZPEČNOST PRACOVIŠTĚ...
 • Seite 25 topná tělesa, sporáky a rozumně do práce. Nepo- ledničky. Existuje zvýšené ri- užívejte elektrický nástroj, když jste unaveni anebo ziko skrze elektrický úder, když pod vlivem drog, alkoholu je Vaše tělo zemněné. c) Nevystavujte elektrický anebo léků. Jediný okamžik nástroj dešti anebo mok- nepozornosti při používání...
 • Seite 26 ní anebo šperky. Udržujte e) Ošetřujte pečlivě tento vlasy, oděv a rukavice elektrický nástroj. Kon- vzdáleně od pohybujících trolujte, jestli pohyblivé se částí. Volné oblečení, šper- díly bezvadně fungují a neváznou, jestli jsou části ky anebo dlouhé vlasy mohou zlomené anebo natolik být zachycené...
 • Seite 27: Další Bezpečnostní Upozornění

  PŘÍPRAVA 5) SERVIS • Před použitím se stroj musí vizuál- Svoje elektrické nářadí nech- ně zkontrolovat na výskyt poško- te opravit pouze kvalifikova- zení, chybějící nebo nesprávně ným odborným personálem nainstalovaná ochranná zařízení a jenom pomocí originálních nebo ochranné kryty. náhradních dílů.
 • Seite 28: Zbývající Rizika

  • Ocitnou-li se v blízkosti osoby, • Zapojte přístroj pouze do zásuv- děti nebo domácí zvířata, pře- ky s proudovým chráničem (Resi- staňte zařízení používat. dual Current Device) s reakčním • Zařízení používejte jen za den- proudem nepřesahujícím 30 mA. ního světla nebo dostatečného ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ...
 • Seite 29: Návod K Montáži

  Návod k montáži Dodržujte ochranu proti hluku a místní předpisy. Montáž ochranného krytu: Zapnutí a vypnutí 1. Nasaďte ochranný kryt (9) na hlavu motoru (12) a sešroubujte tyto pevně dvěma šrouby s křížo- Řezná struna je při dodání na obou vou drážkou (16).
 • Seite 30: Nastavování Na Nástroji

  Nastavení distančního oblouku Pravidelně čistěte cívku od zbytků (ochrana rostlin): Distanční oblouk udr- trávy, aby se nezhoršil řezací úči- nek. žuje v bezpečné vzdálenosti od řezacího zařízení rostliny a kmeny, které nejsou Nastavování na nástroji sekány. Nastavení přídavného madla: Posuňte distanční madlo (11) dopředu. …...
 • Seite 31: Pracovní Pokyny

  Pracovní pokyny Nastavení pro svislý střih: Pro sekání spádů a šikmých svahů veď- Pozor nebezpečí poranění! te přístroj pomalu doprava a doleva. „ • Nesekejte vlhkou nebo mokrou • část madla: 180° (viz ƒ trávu. • úhel řezu: 0° (viz •...
 • Seite 32: Všeobecné Údržbářské Práce

  Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, 6. Zatáhněte oba konce struny a opako- příp. rozpouštědla. Mohli byste přístroj vaně stiskněte aretovací tlačítko (24), nenapravitelně poškodit. až konce struny budou přečnívat cca 1 • Po každém sekání očistěte ochranný cm přes oddělovač struny (21). kryt a řezací...
 • Seite 33: Vyhledávání Závad

  Vyhledávání závad V případě nehody nebo provozní poruchy ihned vytáhněte síťovou zástrčku! Ne- dodržení může vést k pořezání. Problém Možné příčiny Odstranění závad Poškozený spínač/vypínač Přístroj Oprava servisním střediskem nestartuje Defektní motor Interní uvolněný kontakt Chod přístroje Oprava servisním střediskem se přerušuje Poškozený...
 • Seite 34: Záruka

  Záruka Rozsah záruky Přístroj byl precizně vyroben podle přís- Vážení zákazníci, ných jakostních směrnic a před dodáním Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- byl svědomitě zkontrolován. ku od data zakoupení. V případě závady tohoto výrobku vám vůči Záruční oprava se vztahuje na materiálové prodejci výrobku přináleží...
 • Seite 35: Opravna

  Service-Center • Výrobek označený jako vadný můžete po domluvě s naším zákaznickým Servis Česko servisem, s připojením dokladu o kou- pi (pokladní stvrzenky) a po uvedení, v Tel.: 800143873 čem závada spočívá a kdy k ní došlo, E-Mail: grizzly@lidl.cz přeposlat bez platby poštovného na IAN 311404 vám sdělenou adresu příslušného ser- Dovozce...
 • Seite 36: Úvod

  Obsah Úvod Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Úvod.......... 36 Použitie ........36 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecný popis ......37 kvalitný produkt. Objem dodávky ......37 Tento prístroj bol počas výroby testovaný Popis funkcie ........ 37 na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Prehľad ........
 • Seite 37: Všeobecný Popis

  Technické údaje Dodatočne je prístroj vybavený otočnou hlavou motora, nastaviteľnou hliníkovou te- Elektrický vyžínač ..PRT 550 A1 leskopickou rúčkou a dištančným oblúkom. Pre ochranu používateľa je tento nástroj Menovité vstupné napätie U ...230 V~, 50 Hz vybavený...
 • Seite 38: Bezpečnostné Pokyny

  Symboly a grafické znaky Hladina akustického výkonu (L zaručená ......96 dB (A) Symboly na prístroji nameraná ..94,0 dB (A); K =2,42 dB Vibrácie (a Horná rukovať ..... 5,92 m/s Pozor! Prídavná rukoväť ....5,92 m/s Pozorne si prečítajte návod K=1,5 m/s na obsluhu.
 • Seite 39: Symboly V Návode

  Prístroje nepatria do domové- Všeobecné bezpečnostné po- ho odpadu. kyny pre elektrické nástroje VAROVANIE! Prečítajte Trieda ochrany si všetky bezpečnostné 29 cm pokyny a nariadenia. Priemer strihu Zanedbanie dodržiavania 29cm Priemer strihu bezpečnostných pokynov a na- riadení môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom, požiar Teleskopická...
 • Seite 40 2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ: pre vonkajšiu oblasť, zmenšuje riziko elektrického úderu. a) Prípojná zástrčka elektric- g) Keď sa nemožno vyhnúť kého nástroja sa musí ho- prevádzke elektrického diť do zásuvky. Zástrčka nástroja vo vlhkom pros- sa nesmie žiadnym spôso- tredí, používajte ochranný bom zmeniť.
 • Seite 41 kým prúdom, potom toto c) Vytiahnite zástrčku zo môže viesť k nehodám. zásuvky predtým, než e) Odstráňte nastavovacie vykonáte nastavovania náradie alebo skrutkova- na nástroji, než vymeníte če predtým, než zapnete časti príslušenstva alebo elektrický nástroj. Náradie než nástroj odložíte. Toto alebo kľúč, ktorý...
 • Seite 42: Ďalšie Bezpečnostné Pokyny

  pre ktoré je určený, môže viesť k • Miestne predpisy môžu stanoviť nebezpečným situáciám. pre používateľa obmedzenie h) Dávajte pozor na to, aby vzdu- veku. chové otvory neboli zanesené • Je nutné zohľadniť, že samotný nečistotami. používateľ je zodpovedný za i) Vytiahnite sieťovú...
 • Seite 43 kábel vzhľadom na poškodenie a ze, skontrolujte na znaky opot- starnutie. rebovania alebo poškodenia • Poškodený kábel nepripájajte a nechajte vykonať potrebné na prívod elektrickej energie. opravy. Nedotýkajte sa poškodeného • Stroj nikdy nepoužívajte s po- kábla, pokiaľ nebol odpojený škodenými alebo chýbajúcimi od prívodu elektrickej energie.
 • Seite 44: Návod Na Montáž

  ÚDRŽBA A USCHOVANIE Návod na montáž • Prístroj odpojte od zdroja prú- du, skôr ako sa vykoná údržba Montáž ochranného krytu: alebo čistiace práce. 1. Nasaďte ochranný kryt (9) na • Používajte iba výrobcom odpo- hlavu motora (12) a zoskrutkujte rúčané...
 • Seite 45: Zapínanie A Vypínanie

  Dbajte na ochranu proti hluku a Cievku pravidelne zbavujte zvyškov dodržujte miestne predpisy. trávy, aby efekt rezania nebol ovplyvnený. Zapínanie a vypínanie Nastavovania na nástroji Struna je pri dodávke na koncoch Nastavenie dodatočnej rukoväte: kvôli zabezpečeniu pri preprave zauzlená. Plná automatika dvojitej Dodatočnú...
 • Seite 46: Pracovné Pokyny

  Pracovné pokyny Nastavenie dištančného oblúka (ochrany kvetov): Pozor nebezpečenstvo pora- Dištančný oblúk zadržiava rastliny a kme- nenia! ne, ktoré nechcete rezať vo vzdialenosti od rezacieho zariadenia. • Nerežte vlhkú alebo mokrú trávu. • Pred spustením prístroja sa uis- Posuňte distančné madlo (11) dopredu. tite, že cievka nie je v kontakte …...
 • Seite 47: Čistenie A Údržba

  Nastavenia pre zvislý rez: • Vetracie otvory, kryt motora a rukoväte Na rezanie svahov a strmých úbočí prístroja udržiavajte vždy čisté. K tomu veďte prístroj pomaly smerom do- použite vlhkú handričku alebo kefu. prava a doľava. Nepoužívajte žiadne čistiace prostried- „...
 • Seite 48: Uskladnenie

  Odstránenie a ochrana 5. Nasaďte znova kryt na puzdro cievky (10). Dávajte pozor na to, aby odblo- životného prostredia kovania (19) na kryte sa pritom presne hodili do vybraní na puzdre cievky Zariadenie, príslušenstvo a balenie prines- (10). Potom citeľne zapadnú. te na ekologické...
 • Seite 49: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad V prípade nehody alebo prevádzkovej poruchy vytiahnite ihneď sieťovú zástrčku! Nedodržanie by mohlo spôsobiť rezné poranenia. Problém Možná príčina Odstránenie závady Chybný zapínač/vypínač Prístroj sa nespustí Oprava v servisnom stredisku Chybný motor Interný poškodený kontakt Prístroj pracuje pre- Oprava v servisnom stredisku rušovane Chybný...
 • Seite 50: Záruka

  Záruka Rozsah záruky Prístroj bol vyrobený podľa prísnych smer- Vážená zákazníčka, vážený zákazník, níc kvality a pred dodaním bol svedomite Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od kontrolovaný. dátumu zakúpenia. Ak je prístroj poškodený, podľa zákona Záruka sa týka materiálových alebo výrob- máte právo ho reklamovať...
 • Seite 51: Servisná Oprava

  Service-Center • Produkt evidovaný ako poškodený mô- žete po dohode s našim zákazníckym Servis Slovensko servisom, s priloženým dokladom o za- kúpení (pokladničný doklad) a s údaj- Tel.: 0850 232001 mi, v čom chyba spočíva a kedy vznik- E-Mail: grizzly@lidl.sk la, zaslať...
 • Seite 52: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........52 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......52 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 53 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........53 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 53: Allgemeine Beschreibung

  24 Arretierknopf (Fadenspule) Der handgeführte und tragbare Elektro-Ra- Technische Daten sentrimmer besitzt als Schneideinrichtung eine Fadenspule. Elektro-Rasentrimmer ... PRT 550 A1 Zusätzlich ist das Gerät mit einem schwenk- baren Motorkopf, verstellbarem Alu-Telesko- Nenneingangs- prohr und Distanzbügel ausgestattet. spannung U ..... 230 V~, 50 Hz Zum Schutz des Anwenders ist das Gerät...
 • Seite 54: Sicherheitshinweise

  Symbole und Bildzeichen Lärm- und Vibrationswerte wurden entspre- chend den in der Konformitätserklärung Bildzeichen auf dem Gerät: genannten Normen und Bestimmungen ermittelt. Achtung! Der angegebene Schwingungsemissions- Lesen Sie die Betriebsanlei- wert ist nach einem genormten Prüfverfah- tung aufmerksam durch. ren gemessen worden und kann zum Ver- gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem Tragen Sie Augen- und anderen verwendet werden.
 • Seite 55: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Elektrogeräte gehören nicht Allgemeine in den Hausmüll. Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Schutzklasse WARNUNG! Lesen Sie 29 cm alle Sicherheitshinweise Schnittkreis und Anweisungen. Ver- 29cm Schnittkreis säumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elekt- Teleskopierbar rischen Schlag, Brand und/ oder schwere Verletzungen verursachen.
 • Seite 56 trowerkzeugs fern. Bei e) Wenn Sie mit einem Elek- trowerkzeug im Freien Ablenkung können Sie die Kon- arbeiten, verwenden Sie trolle über das Gerät verlieren. nur Verlängerungskabel, 2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT die auch für den Außen- bereich geeignet sind. a) Der Anschlussstecker des Die Anwendung eines für den Elektrowerkzeuges muss Außenbereich geeigneten Ver-...
 • Seite 57 rutschfeste Sicherheitsschuhe, Kleidung, Schmuck oder lange Schutzhelm oder Gehörschutz, Haare können von sich bewe- je nach Art und Einsatz des genden Teilen erfasst werden. g) Wenn Staubabsaug- und Elektrowerkzeuges, verringert -auffangeinrichtungen das Risiko von Verletzungen. c) Vermeiden Sie eine unbe- montiert werden können, absichtigte lnbetriebnah- vergewissern Sie sich,...
 • Seite 58: Weiterführende Sicherheitshinweise

  d) Bewahren Sie unbenutzte zu gefährlichen Situationen Elektrowerkzeuge außer- führen. halb der Reichweite von h) Achten Sie darauf, dass Luftöff- Kindern auf. Lassen Sie nungen frei von Verschmutzun- Personen das Gerät nicht gen sind. benutzen, die mit diesem i) Ziehen Sie den Netzste- nicht vertraut sind, oder cker/entfernen Sie den diese Anweisungen nicht...
 • Seite 59 schen, sensorischen oder geisti- • Verwenden Sie nur zugelas- gen Fähigkeiten oder Personen sene Netzkabel (H05VVH2-F, mit unzureichendem Wissen H03VVH2-F), die höchstens oder Erfahrung benutzt werden. 75 m lang und für den Ge- • Lokale Vorschriften können eine brauch im Freien bestimmt sind. Altersbeschränkung für den An- Rollen Sie eine Kabeltrommel wender festlegen.
 • Seite 60: Restrisiken

  • Halten Sie immer Hände und wendung beschädigt oder ver- Füße von der Schneideinrich- wickelt wird, schalten Sie das tung entfernt, vor allem, wenn Gerät sofort aus und ziehen Sie Sie den Motor einschalten. den Netzstecker, um das Gerät • Ersetzen Sie niemals die nicht- von der Stromversorgung zu metallische Schneideinrichtung trennen.
 • Seite 61: Montageanleitung

  längeren Zeitraum verwendet Ziehen Sie die Enden des Zusatzgriffes wird oder nicht ordnungsgemäß (15) auseinander und schieben Sie geführt und gewartet wird. diese über die Griffaufnahme (17). Schrauben Sie den Zusatzgriff (15) Warnung! Dieses Elektro- mit der Griffschraube (18) und Mut- werkzeug erzeugt während ter (14) an.
 • Seite 62: Einstellungen Am Gerät

  nen Körper gut fest. Achten Sie vor Lösen Sie die Mutter (14) und ver-  dem Einschalten darauf, dass das stellen Sie den Zusatzgriff (15) in die Gerät keine Gegenstände berührt. gewünschte Position. Ziehen Sie die Mutter wieder fest. 1. Formen Sie aus dem Ende des Höhe verstellen: Verlängerungskabels eine Schlaufe, führen diese durch die Öffnung am...
 • Seite 63: Arbeitshinweise

  Schneidfaden verlängern: • Schalten Sie das Gerät ein, bevor Ihr Gerät ist mit einer Doppelfaden-Vollau- Sie sich dem zu schneidenden Gras tomatik ausgerüstet. nähern. Die Fäden verlängern sich automatisch • Vermeiden Sie die Überbeanspru- bei jedem Einschaltvorgang. Damit die chung des Gerätes während der Fadenverlängerungs-Automatik korrekt Arbeit.
 • Seite 64: Reinigung Und Wartung

  Gerät langsam nach rechts und • Halten Sie Lüftungsschlitze, Motorgehäu- links. se und Griffe des Gerätes sauber. Ver- „ • Griffteil: 180° (siehe wenden Sie dazu ein feuchtes Tuch oder ƒ • Schnittwinkel: 0° (siehe eine Bürste. • Distanzbügel in Parkposition Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw.
 • Seite 65: Lagerung

  beiden Fadenenden durch die sich ge- • Legen Sie das Gerät nicht auf der genüberliegenden Fadenauslass-Ösen Schutzabdeckung ab. Hängen Sie es (22). Achten Sie darauf, dass die Fa- am Besten am oberen Handgriff auf, denenden nicht aus den Schlitzen (23) dass die Schutzabdeckung keine ande- der Spule herausrutschen.
 • Seite 66: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 67: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 311404 Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 68: Fehlersuche

  Fehlersuche Im Falle eines Unfalls oder einer Betriebsstörung ziehen Sie sofort den Netzste- cker! Eine Nichtbeachtung kann zu Schnittverletzungen führen. Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Ein-/Ausschalter ( Gerät startet defekt Reparatur durch Service-Center nicht Motor defekt Interner Wackelkontakt Gerät arbeitet mit Unterbre- Reparatur durch Service-Center Ein-/Ausschalter ( chungen...
 • Seite 69: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy az Elektromos fuszegélynyíró gyártási sorozatba tartozó PRT 550 A1 Sorozatszám 201901000001 - 201901117444 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő...
 • Seite 70: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Elektrický vyžínac konstrukční řady PRT 550 A1 Pořadové číslo 201901000001 - 201901117444 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující...
 • Seite 71: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Elektrický vyžínac konštrukčnej rady PRT 550 A1 Poradové číslo 201901000001 - 201901117444 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Aby bola zaručená...
 • Seite 72: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original-EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Elektro-Rasentrimmer Baureihe PRT 550 A1 Seriennummer 201901000001 - 201901117444 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen...
 • Seite 73: Robbantott Ábra

  Robbantott ábra • Rozvinuté náčrtky Výkres náhradných dielov • Explosionszeichnung PRT 550 A1 informatív informační informatívny informativ • • • 20181221_rev02_mt...
 • Seite 74  0° 90° ‚ ƒ „ … 0° 180° 180° 90°...
 • Seite 76 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 12/2018 · Ident.-No.: 72020751122018-HU/CZ/SK IAN 311404...