Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway InflateYourFun Flowclear 58145 Installationsanleitung Seite 30

Vorschau ausblenden

Werbung

GARANTI
Begränsad garanti från BESTWAY-tillverkaren
En begränsad garanti medföljer produkten du har köpt. Bestway garanterar att din produkt är fri från fabrikationsfel som leder
till läckage, genom en ersättningsgaranti.
För garantikrav, måste du fylla i detta garantikort fullständigt och skicka tillbaks det tillsammans med:
1) Kvittot
2) Filterlocksskruven ska skickas via post till adressen för efterförsäljningscentret enligt informationen som står på
förpackningens baksida.
Bestway ansvarar inte för ekonomiska förluster som beror på vatten eller kemikalier. Med undantag av en ersättningsprodukt,
är resultaten av läckagen inte Bestways ansvar. Bestway kommer inte att ge ersättning för produkter som anses har använts
oansvarigt eller inte enligt bruksanvisningen.
TILL: BESTWAY SERVICEAVDELNING
FAX/E-POST/TEL: Se anvisningarna för ditt land som står på baksidan av förpackningen.
Obligatorisk information
Namn:
Adress:
Postnummer:
Stad:
Land:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-post:
Fax:
Ange tydligt din produkts kodnummer:
58144
58147
58116
58121
Problembeskrivning
Vattenläckage
Produkten är ofullständig; vilken del saknas – Ange koden som står I bruksanvisningen
Annat, vänligen ange
När kunden efterfrågar reservdelar måste även sidan i manualen skickas med, med ett kryss bredvid den saknade
eller felaktiga delen.
All information du anger behövs för att få assistans av oss.
Du ska även sända en kopia på kvittot tillsammans med detta faxmeddelande.
Gratisnumret kan inte nås från mobiltelefoner.
DU KAN ÄVEN BESÖKA VÅR WEBBPLATS: www.bestway-service.com
Bestway
2010
58145
58148
58117
58122
Den fungerar inte längre
Bestway
®
DATUM
Kundens kodnummer
58145GB
58148GB
58117GB
58122GB
30
Bestway
®
58145GS
58149
58148GS
58118
58117GS
58123
58122GS
Bestway
®
®
S-S-000766

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58148Flowclear 58149