Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway InflateYourFun Flowclear 58145 Installationsanleitung Seite 28

Vorschau ausblenden

Werbung

DEL III
Att förbereda systemet för användning
1) Öppna/skruva loss lufttömningsventilen ovanpå filterpumpen; luften släpps ut då vattnet fyller filterpumpen.
2) När vatten börjar komma ut ur lufttömningsventilen,ska du stänga den och torka bort eventuellt vatten.
3) För att sätta igång filterpumpen, ska du sätta i filterpumpens kontakter till en RCD-anordning.
OBS: För att förebygga risken för elektrisk stöt, ska du se till att dina händer är helt torra då du ansluter filterpumpen.
OBS: För att förebygga risken för elektrisk stöt, ska du aldrig använda filterpumpen medan någon simmar i poolen.
VIKTIGT: KÖR INTE FILTERPUMPEN UTAN VATTEN – Se till att poolens intags- och utsläppsventiler är helt täckta av vatten innan du sätter igång filterpumpen.
 
Diagram för pumpens installation
Vattennivå
F4030
Pool
Illustration (inte i skala) av poolen och filterpumpen
FÖRSIKTIGT:
DU MÅSTE SE TILL ATT FILTERPUMPEN ÄR FRÅNKOPPLAD FRÅN STRÖMMEN INNAN DU UTFÖR UNDERHÅLLET, ANNARS KAN ALLVARLIGA
ELLER LIVSHOTANDE SKADOR UPPSTÅ.
DEL I
Stoppa vattenflödet till filterpumpen
1) Koppla bort filterpumpen.
2) Lätta på slangklämmorna på poolens in- och utloppsslangarn genom att skruva motsols på skruvarna.
3) Avlägsna skräpfiltren från poolens insida.
4) Ersätt propparna/pluggarna med skräpfiltret i poolens in- och utloppsventiler.
2-M8-muttrar
2-M8-muttrar
Intag
A
½ tum
B
Utsläpp
Invändig vägg
UNDERHÅLL AV PUMPEN
P6124
Vattenflöde
P6019
A
Utsläpp
P6124
28
P6112
P6124
Intag
B
Bestway
R
®
S-S-000766

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58148Flowclear 58149