Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway InflateYourFun Flowclear 58145 Installationsanleitung Seite 13

Vorschau ausblenden

Werbung

OSA II
Suodatinkasetin puhdistaminen/vaihtaminen
1) Kierrä suodatinkorkin pidike irti ja poista suodatinkorkki.
2) Puhdista suodatinkasetti puutarhaletkulla.
HUOMAA: Jos suodatinkasetti on edelleen likainen tai
värjääntynyt, se pitää vaihtaa.
TÄRKEÄÄ: Hygieniasyistä suosittelemme
suodatinkasetin vaihtamista kerran kahdessa viikossa.
3) Laita puhdistettu suodatinkasetti paikalleen ja
varmista, että se on keskellä suodatinpumppua.
4) Tarkista, että suodatinkorkin tiiviste on paikallaan.
5) Laita suodatinkorkki paikalleen ja ruuvaa
suodatinkorkin pidike kiinni.
6) Korvaa tulpat roskasiivilöillä altaan tulo- ja
lähtöventtiilissä. Kiristä letkunkiristimet. Vesi virtaa
nyt pumppuun.
7) Tyhjennä ilma järjestelmästä avaamalla
ilmantyhjennysventtiili kuten neuvotaan Pumpun
asennusohjeiden OSAN III kohdassa Järjestelmän
valmistelu.
Jos haluat tilata varaosia
suodatinpumppuun, ilmoita meille
osanumero ja osan nimi.
PUMPUN SÄILYTYS
HUOMIO: VARMISTA ENNEN MITÄÄN HUOLTOTOIMENPITEITÄ, ETTEI SUODATINPUMPPUA OLE KYTKETTY
SÄHKÖVERKKOON VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN JA KUOLEMAN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI.
1) Irrota suodatinpumpun pistoke.
2) Estä veden virtaaminen suodatinpumppuun ja poista suodatinkasetti noudattamalla edellä annettuja ohjeita.
3) Hävitä suodatinkasetti.
4) Irrota kaikki letkut.
5) Kuivaa kaikki osat perusteellisesti.
6) Säilytä suodatinpumppua kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
7) Tyhjennä allas altaan käyttöohjeen mukaisesti.
HUOMAA: Suosittelemme märkä-kuivaimurin käyttöä kaikkien osien kuivaamiseen.
HUOMAA: Suodatinkorkin tiivisteen voitelu vaseliinilla pidentää huomattavasti sen käyttöikää.
PUMPUN TAKUU
Tietoja pumpun takuusta on web-sivustollamme osoitteessa: www.bestway-service.com
PUMPUN HÄVITTÄMINEN
Yliviivatun roskasäiliön merkitys:
Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteen mukana. Toimita ne ongelmajätekeräykseen.
Kysy keräysjärjestelmästä paikallisilta viranomaisilta.
Jos sähkölaitteita joutuu kaatopaikalle, myrkyllisiä aineita voi vuotaa pohjaveteen ja joutua ravintoketjuun vahingoittaen ihmisten
terveyttä ja hyvinvointia.
Vaihdettaessa vanhoja laitteita uusiin, myyjällä on lakisääteinen velvollisuus ottaa vanha laite vähintäänkin ilmaiseksi hävitettäväksi.
NAME
No.
Ilman tyhjennysventtiili
P6112
Tyhjennysventtiilin tulppa
P6113
Suodatinsuojuksen pidin (sininen)
P6114
Suodatinsuojuksen pidin (harmaa)
P6N325
Suodatinsuojus
P6116
Suodatinsuojuksen tulppa
P6118
Suodatinelementti
58093(I)
Letkutulpan rengas
P6005
Letkupuristin
P6124
Letku
P6019
Roskasuodatin
F4030
Veden ulostulo
P6124
P6019
13
P6112
P6113
P6114
P6N325
P6116
P6118
58093(I)
A
P6005
F4030
Bestway
Sisäänvirtaus
®
S-S-000766

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58148Flowclear 58149