Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway InflateYourFun Flowclear 58145 Installationsanleitung Seite 29

Vorschau ausblenden

Werbung

DEL II
Rengöring/byte av filterpatronen
1) Lossa på filterlockets fästskruv och avlägsna filterlocket.
2) Rengör filterpatronen med en trädgårdsslang.
OBS: Om filterpatronen är smutsig eller missfärgad, ska den bytas ut.
VIKTIGT: Av hygieniska skäl, råder vi dig att byta ut filterpatronen var
annan vecka.
3) Inspektera filterhylsan och kontrollera att den sitter i mitten av
filterpumpen.
4) Kontrollera att filterlockets packning är installerad.
5) Sätt tillbaka filterlocket och skruva fast filterlockets fästskruv.
6) Ersätt propparna/pluggarna med skräpfiltret i poolens in- och
utloppsventiler. Dra åt slangklämmorna. Vattnet rinner nu ner till
pumpen.
7) Öppna lufttömningsventilen för att avlägsna eventuell luft ur systemet
som beskrivs i Anvisningar för pumpens installation
DEL III: Att förbereda systemet för användning.
Vid beställning av reservdelar till filterpumpen,
ange delens artikelnummer och beteckning.
FÖRVARING AV PUMPEN
FÖRSIKTIGT: DU MÅSTE SE TILL ATT FILTERPUMPEN ÄR FRÅNKOPPLAD FRÅN STRÖMMEN INNAN DU UTFÖR UNDERHÅLLET, ANNARS KAN ALLVARLIGA
ELLER LIVSHOTANDE SKADOR UPPSTÅ.
1) Koppla bort filterpumpen.
2) Följ anvisningarna ovan för att vattnet ska sluta flöda till filterpumpen och ta sedan bort filterpatronen.
3) Kasta bort filterpatronen.
4) Koppla bort alla slangar.
5) Torka alla beståndsdelar noga.
6) Förvara filterpumpen på torr plats utom räckhåll för barn.
7) Töm poolen enligt poolens bruksanvisning.
OBS: Vi rekommenderar dig att använda en vakuumtorkare för att torka alla beståndsdelar.
OBS: Täck filterlockets packning med petroleum för att förlänga dess livslängd.
PUMPENS GARANTI
För information om pumpens garanti, besök vår webbplats på adress: www.bestway-service.com
KASTA BORT PUMPEN
Förklaring av den överkorsade soptunnan med hjul:
Kasta inte bort elektriska apparater tillsammans med vanliga hushållssopor, utan använd anläggningar för källsortering.
Kontakta dina lokala myndigheter för information om de insamlingssystem som finns tillgängliga.
Om du kastar bort elektriska apparater på soptimmar eller depåer, kan farliga ämnen läcka ned i grundvattnet och komma in i livsmedelskedjan, vilket kan skada din
hälsa och välbefinnande.
När du ersätter gamla apparater med nya, är återförsäljaren skyldig att ta emot din gamla apparat för bortskaffning gratis.
BETECKNING
Nr.
Lufttömningsventil
P6112
Tömningsventilens packning
P6113
Filterlockets fästskruv (blå)
P6114
Filterlockets fästskruv (grå)
P6N325
Filterlock
P6116
Filterlockets packning
P6118
Filterpatron
58093(I)
Slangens packningsring
P6005
Slangklämmor
P6124
Slang
P6019
Skräpfilter
F4030
Intag
P6124
P6005
P6019
29
P6112
P6113
P6114
P6N325
P6116
P6118
58093(I)
Vattenutsläpp
A
F4030
Bestway
®
S-S-000766

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58148Flowclear 58149