Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway InflateYourFun Flowclear 58145 Installationsanleitung Seite 12

Vorschau ausblenden

Werbung

OSA III
Järjestelmän valmistelu käyttöä varten
1) Avaa/ruuvaa auki suodatinpumpun päällä oleva ilmanpoistoventtiili; ilma poistuu veden täyttäessä suodatinpumpun.
2) Kun ilmanpoistoventtiilistä tulee vettä, ruuvaa se kiinni ja pyyhi vesi pois.
3) Käynnistä suodatinpumppu kytkemällä sen pistoke vikavirtasuojalaitteeseen.
HUOMAA: Sähköiskun välttämiseksi varmista, että kätesi ovat täysin kuivat, kun kytket suodatinpumpun pistokkeen.
HUOMAA: Sähköiskun välttämiseksi älä koskaan käytä suodatinpumppua, kun altaassa on ihmisiä.
TÄRKEÄÄ: ÄLÄ KUIVAKÄYTÄ PUMPPUA – Varmista ennen suodatinpumpun käyttöä, että sekä altaan tuloventtiili että
lähtöventtiili on täysin veden peitossa.
Pumpun asennusohjeet
Vesitaso
>1/2 tuumaa
F4030
Allas
Sisäseinä
Uimaaltaan ja
HUOMIO:
VARMISTA ENNEN MITÄÄN HUOLTOTOIMENPITEITÄ, ETTEI SUODATINPUMPPUA OLE KYTKETTY
SÄHKÖVERKKOON VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN JA KUOLEMAN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI.
Osa I
Estä veden virtaaminen suodatinpumppuun
1) Irrota suodatinpumpun pistoke.
2) Löysytä letkunkiristimet altaan tulo- ja lähtöletkuilla kiertämällä mutteria vastapäivään.
3) Poista roskasiivilät altaan sisältä.
4) Korvaa roskasiivilät tulpilla altaan tulo- ja lähtöventtiilissä.
2-M8-ruuvi
2-M8-mutteri
Letkuliitin
P6124
Sisäänvirtaus
A
B
Veden ulostulo
Vesivirtaus
suodatinpumpun kuva (ei mittakaavassa)
PUMPUN HUOLTO
P6112
P6019
A
Veden ulostulo
P6124
12
P6124
Sisäänvirtaus
B
Bestway
®
S-S-000766

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58148Flowclear 58149