Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway InflateYourFun Flowclear 58145 Installationsanleitung Seite 15

Vorschau ausblenden

Werbung

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES ALLE INSTRUCTIES EN VOLG ZE OP
WAARSCHUWING – OM HET RISICO VAN VERWONDINGEN TE VERLAGEN: sta niet toe dat kinderen dit product gebruiken, behalve onder strikt
toezicht.
WAARSCHUWING – RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK – De pomp moet worden gevoed door een geïsoleerde transformer of via een RCD
(Residual Current Device – Reststroomapparaat) met een nominale bedrijfsreststroom van maximaal 30 mA.
WAARSCHUWING – RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK – De pomp mag niet worden gebruikt als er mensen in het zwembad zijn.
GRAAF HET SNOER NIET IN. Zorg ervoor dat het snoer niet kan worden beschadigd door grasmaaiers, heggenscharen of andere machines.
WAARSCHUWING – Om het risico van een elektrische schok te beperken dient u DE FILTERPOMP WEG TE GOOIEN ALS HET SNOER
BESCHADIGD IS.
WAARSCHUWING – Gebruik om het risico van een elektrische schok te beperken geen verlengsnoer om de pomp mee op het stopcontact aan te
sluiten, maar zorg voor een goed bereikbaar stopcontact.
LET OP – Deze pomp mag uitsluitend worden gebruikt voor zwembaden die opgeslagen kunnen worden. Gebruik de pomp niet voor blijvend
geïnstalleerde zwembaden. Een zwembad dat opgeslagen kan worden, is zo gebouwd dat het snel kan worden ontmanteld voor opslag en ook weer
snel kan worden opgebouwd. Een blijvend geïnstalleerd zwembad staat zodanig in of op de grond of in een structuur dat het niet snel kan worden
ontmanteld voor opslag.
BELANGRIJK – Het gebruik van de pomp met een niet-bijpassende stroombron is gevaarlijk en brengt onherstelbare schade aan de pomp toe. Als u
dat verzuimt, loopt u het risico een schok of een verwonding op te lopen, die zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben.
VERWIJDER NOOIT DE AARDE-PIN EN VERANDER NIETS AAN DE STEKKER. GEBRUIK GEEN VERLOOPSTEKKERS. Raadpleeg een
bevoegde elektricien voor al uw vragen met betrekking tot de aarding van de stekker. Voorzichtig, de pomp is breekbaar. Sleep en draag de pomp
niet aan het snoer. Trek nooit de stekker aan het snoer uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigt. De filterpomp mag niet in
aanraking komen met scherpe voorwerpen, olie, bewegende delen en hitte.
WAARSCHUWING – Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (en kinderen) met een lichamelijke of mentale handicap, en
met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid de nodige instructies gekregen hebben
omtrent het gebruik van het apparaat.Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden, om ervoor te zorgen dat ze niet gaan spelen met het
product.
OPMERKING:
Controleer de uitrusting voor gebruik. Meld beschadigingen of missende onderdelen bij aankoop aan de klantenservice van Bestways (de gegevens
staan in deze handleiding). Controleer of de onderdelen van de installatie overeenkomen met het model dat u wilde aanschaffen.
OPMERKING:
Plaats de pomp op een stevige ondergrond of op een vlakke plaat. Let erop dat de filterpomp minstens een meter van de wand van het zwembad af
staat. Zorg ervoor dat het zwembad en de pomp zo zijn opgesteld dat er voldoende ventilatie, afvoer en mogelijkheid tot schoonmaken zijn. Plaats de
pomp nooit op een plek waar zich water kan verzamelen of in de loopzone rond het zwembad.
De stekker moet ook toegankelijk blijven als het zwembad is geïnstalleerd.
OPMERKING:
De weersomstandigheden kunnen de werking en de levensduur van uw filterpomp negatief beïnvloeden. Blootstelling van de pomp aan kou, hitte of
zonlicht kan onnodige slijtage veroorzaken. Waar mogelijk dient u de pomp tegen deze omstandigheden te beschermen.
Het is belangrijk dat u met de bijgeleverde blauwe stoppen de vuilopvangschermen in de aanvoer- en afvoeropeningen vervangt voordat u
onderhoudswerkzaamheden aan de pomp uitvoert of de pomp verwijdert.
LET OP:
Laat de pomp niet meer dan 8 uur per dag werken.
LET OP:
Doe geen chemicaliën in de filterpomp.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.
Aanwijzingen voor het installeren van de pomp
DEEL I
Inspectie van het binnenste van de filterpomp
1) Verwijder de filterkap door de filterkapsluiting los te schroeven.
2) Controleer of het filterpatroon in het midden van de filterpomp zit.
3) Controleer na de inspectie of de afdichtingsring van de filterkap op zijn plaats zit, plaats de filterkap terug en schroef de filterkapsluiting vast.
DEEL II
De slangen aansluiten op de filterpomp en het zwembad
1) Plaats de losse slangklemmen op de beide uiteinden van de slangen.
2) Bevestig de slangen aan de overeenkomende letters op het zwembad en de filterpomp (A op A, B op B).
3) Maak de slangklemmen vast aan de filterpomp door de vleugelmoer rechtsom te draaien.
4) Verwijder de stoppen uit de aanvoer- en afvoerventielen van het zwembad en plaats de vuilopvangschermen.
5) Maak de slangklemmen vast als de slangen en de vuilopvangschermen op hun plaats zitten.
OPM.: Het is belangrijk om te controleren of alle elementen: slangen, vuilopvangschermen en aanvoer-/afvoerventielen goed ten opzichte van elkaar op
hun plaats zitten.
OPM.: Nadat u de pomp op het zwembad hebt aangesloten, kunt u in de handleiding van het zwembad de instructies voor het vullen van het bad lezen.
De filterpomp moet volgens de richtlijn EN60335-2-41 TEST in verticale positie op de grond of op een houten of betonnen basis worden bevestigd voor
gebruik. Er moeten twee gaten met een diameter van 9 mm op de basis zitten met een afstand van 124 mm ertussen. Zet de filterpomp op de basis en
draai de bouten en moeren aan om de pomp vast te maken. De basis moet minstens 18 kilo wegen zodat de pomp niet zomaar om kan vallen.
WAARSCHUWING
De basis vastzetten
15
Bestway
®
S-S-000766

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58148Flowclear 58149