Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway InflateYourFun Flowclear 58145 Installationsanleitung Seite 17

Vorschau ausblenden

Werbung

Deel II
Het filterpatroon schoonmaken/vervangen
1) Verwijder de filterkap door de filterkapsluiting los te
schroeven.
2) Spoel het filterpatroon schoon met een tuinslang.
OPM.: Als het filterpatroon vuil blijft of verkleurd is, moet
het worden vervangen.
BELANGRIJK: Om gezondheidsredenen raden we aan
om het filterpatroon iedere twee weken te vervangen.
3) Controleer of het schone filterpatroon in het midden
van de filterpomp zit.
4) Controleer of de afdichtingsring van de filterkap op
zijn plaats zit.
5) Plaats de filterkap terug en schroef de filterkapsluiting
vast.
6) Vervang de stoppen door de vuilopvangschermen in
de aanvoer- en afvoerventielen van het zwembad.
Maak de slangklemmen vast. Nu stroomt er water
naar de pomp.
7) Open het ontluchtingsventiel om alle lucht uit het
systeem te verwijderen zoals staat beschreven in de
Aanwijzingen voor het installeren van de pomp DEEL
III. Het systeem klaarmaken.
Wanneer u losse onderdelen van de
filterpomp bestelt, vermeld dan het
bestelnummer en de naam van het
onderdeel.
DE POMP OPBERGEN
LET OP: CONTROLEER GOED OF DE FILTERPOMP NIET IS AANGESLOTEN VOORDAT U MET ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BEGINT,
ANDERS VERKEERT U IN LEVENSGEVAAR.
1) Haal de stekker van de filterpomp uit het stopcontact.
2) Volg de eerder gegeven instructies om ervoor te zorgen dat er geen water naar de filterpomp stroomt en om het filterpatroon te verwijderen.
3) Gooi het filterpatroon weg.
4) Maak alle slangen los.
5) Maak alle onderdelen goed droog.
6) Sla de filterpomp op een veilige plaats op, buiten het bereik van kinderen.
7) Maak het zwembad leeg volgens de handleiding voor de zwembadeigenaar.
OPM.: We raden het gebruik aan van een stofzuiger die geschikt is voor vloeistoffen om alle onderdelen droog te maken.
OPM.: Als u de afdichtingsring van de filterkap invet met vaseline gaat hij veel langer mee.
GARANTIE POMP
Bezoek onze website voor informatie over de garantie van de pomp: www.bestway-service.com
DE POMP WEGGOOIEN
Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak op wielen:
Elektrische apparatuur dient niet afgedankt te worden samen met het gewoon huishoudelijk afval.
Contacteer uw plaatselijke overheid om meer informatie te krijgen over de beschikbare manieren van afvalophaling.
Wanneer elektrische apparatuur gedumpt wordt in de natuur, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater sijpelen en in de voedselketen
terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.
Wanneer u uw oude apparatuur wilt vervangen door nieuwe, is de verkoper wettelijk verplicht uw oude apparatuur gratis terug te nemen voor
afdanking.
NAME
NO
P6112
Ontluchtingsventiel
Afsluiter ontluchting-sventiel
P6113
P6114
Filterkapsluiting (blauw)
Filterkapsluiting (grijs)
P6N325
Filterkap
P6116
Afdichtingsring filterkap
P6118
Filterelement
58093(I)
Afdichtingsring slang
P6005
Slangklemmen
P6124
Slang
P6019
Vuilopvangschermen
F4030
Wateruitgang
P6124
P6019
17
P6112
P6113
P6114
P6N325
P6116
P6118
58093(I)
A
P6005
F4030
Bestway
Instroom
®
S-S-000766

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58148Flowclear 58149