Herunterladen Diese Seite drucken

Veiligheidsvoorschriften Voor Cirkelzaagbladen - Parkside PHKS 1350 C2 Originalbetriebsanleitung

Handkreissäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
b) Controleer de werking van de veren van on-
derste beschermkap. Laat het apparaat vóór
gebruik nakijken als de onderste bescherm-
kap en de veren niet correct werken. Door
beschadigde onderdelen, kleverige aanslag of
spaanophopingen kan de onderste bescherm-
kap vertraagd werken.
c) Open de onderste beschermkap alleen met
de hand bij bijzondere zaagsnedes, zoals
"invalwerk". Open de onderste beschermkap
met de terugtrekhendel en laat deze los zodra
het zaagblad het werkstuk raakt. Bij alle andere
zaagwerkzaamheden moet de onderste be-
schermkap automatisch werken.
d) Leg de zaag niet op de werkbank of op de
vloer zonder dat de onderste beschermkap
het zaagblad bedekt. Een onbeschermd, na-
draaiend zaagblad beweegt de zaag tegen de
snijrichting in en zaagt alles wat in de weg zit.
Houd daarbij rekening met de nalooptijd van
de zaag.
Aanvullende aanwijzingen:
Gebruik geen slijpschijven.
Gebruik alleen zaagbladen met een diameter
die in overeenstemming is met de aanduidingen
op de zaag.
Bij het bewerken van hout of materialen waar-
bij stof vrijkomt dat de gezondheid in gevaar
brengt, moet het apparaat worden aangesloten
op een passend, goedgekeurd afzuigsysteem.
Draag bij het zagen van hout een stofmasker.
Gebruik uitsluitend aanbevolen zaagbladen.
Draag altijd gehoorbescherming.
Voorkom oververhitting van de zaagtandpunten.
Voorkom bij het zagen van kunststof dat de
kunststof smelt.
PHKS 1350 C2
Veiligheidsvoorschriften voor cirkel-
zaagbladen
Draag veiligheidshandschoenen!
Draag een mondkapje!
Draag een veiligheidsbril!
Draag gehoorbescherming!
WAARSCHUWING! Beveilig uzelf tegen
laserstraling:
Het apparaat bevat een laser van
klasse 2.
Richt de laser niet op personen of dieren.
Kijk nooit rechtstreeks in de laser. De laser
kan oogletsel veroorzaken.
Richt de laserstraal niet op sterk reflecterende
materialen. Gevaar door reflecterend licht.
Iedere instelling om de laserstraal sterker te
maken is verboden. Er bestaat letselgevaar!
Voor schade door manipulatie van de laser-
inrichting, alsmede het niet in acht nemen van
de veiligheidsvoorschriften, aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid.
Wees voorzichtig: als andere dan de hier
vermelde bedienings- of instelvoorzieningen
worden gebruikt of andere procedures
uitgevoerd, kan dit resulteren in gevaarlijke
blootstelling aan straling.
OPMERKING
Als het apparaat niet volgens de gebruiks-
aanwijzing van de fabrikant wordt gebruikt,
kan dit van invloed zijn op de aanwezige
bescherming.
NL │ BE
 7

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 285129