Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHKS 1350 C2 Originalbetriebsanleitung

Handkreissäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CIRCULAR SAW PHKS 1350 C2
HÅNDRUNDSAV
Oversættelse af den originale driftsvejledning
HANDCIRKELZAAG
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 315014
SCIE CIRCULAIRE
Traduction des instructions d'origine
HANDKREISSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHKS 1350 C2

 • Seite 1 CIRCULAR SAW PHKS 1350 C2 HÅNDRUNDSAV SCIE CIRCULAIRE Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d’origine HANDCIRKELZAAG HANDKREISSÄGE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 315014...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d’emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l’appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring . . . . . . . . . . . . 14 PHKS 1350 C2  ...
 • Seite 5: Indledning

  HÅNDRUNDSAV Tilbagetrækningsarm til beskyttelsesafdækning PHKS 1350 C2 Savklinge Spånudkast Indledning Adapter til støvudsugning Tillykke med købet af dit nye produkt . Du har valgt et produkt af høj kvalitet . Betjenings- Indstillingshjul til hastighedsforvalg vejledningen er en del af dette produkt . Den inde- Afdækning til batterirum...
 • Seite 6: Generelle Sikkerhedsanvisninger For Elværktøjer

  Hvis du anvender elværktøj udendørs, må du eller alvorlige kvæstelser . kun bruge forlængerledninger, som også er godkendt til udendørs brug. Når du anvender PHKS 1350 C2   │  3 ■...
 • Seite 7: Personsikkerhed

  Anvendelse af elværktøj til andet g) Hvis der kan monteres støvopsugnings- og end den tilsigtede anvendelse kan føre til farlige opsamlingsanordninger, skal disse tilsluttes situationer . og anvendes korrekt. Anvendelse af denne type anordninger nedsætter støvrisikoen . ■ 4  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 8: Specielle Sikkerhedsanvisninger For Bærbare Rundsave

  . roterer - i modsat fald kan det resultere i et tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til fast- klemningen af savklingen . PHKS 1350 C2   │  5 ■...
 • Seite 9 . Åbn beskyttelsesafdækningen med tilbagetræknings- armen og sørg for, at den bevæger sig frit og ikke berører savklingen eller andre dele i alle skærevinkler og -dybder . ■ 6  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 10: Sikkerhedsanvisninger For Rundsavklinger

  . Bær beskyttelsesbriller! BEMÆRK ■ Hvis produktet ikke anvendes i overensstem- Bær høreværn! melse med producentens betjeningsvejled- ning, kan den tiltænkte beskyttelse blive reduceret . PHKS 1350 C2   │  7 ■...
 • Seite 11: Originalt Tilbehør / Originalt Ekstraudstyr

  . ► Hvis produktet ikke skal anvendes over en Når tilbagetrækningsarmen til beskyttelses- længere periode, skal batterierne tages ud . afdækningen slippes, skal beskyttelses- afdækningen uden problemer gå tilbage til udgangspositionen . ■ 8  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 12: Første Brug

  ► Pilen på savklingen skal stemme overens med pilen for rotationsretning (kørselsretning, markeret på produktet) . Den bærbare rundsav PHKS 1350 C2 er udstyret med Intelligent Power Control . Denne automatiske ■ Kontrollér at savklingen er egnet til produktets effektbooster sikrer, at saveeffekten ved en bestemt omdrejningshastighed .
 • Seite 13: Betjening

  2 . Justér saven ved hjælp af parallelanslaget Aluminiumplader eller en optegnet linje . Aluminiumprofiler 3 . Hold saven med begge hænder på håndtagene og sav med et moderat tryk . Gipsplader Rockwool-plader Cementbundne spånplader ■ 10  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 14: Tips Og Tricks

  . Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter . PHKS 1350 C2   │  11 ■...
 • Seite 15: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået . På www .lidl-service .com kan du downloade denne og mange andre håndbøger, produktvideoer og software . ■ 12  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 16: Service

  E-Mail: kompernass@lidl .dk IAN 315014 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse . Kontakt først det nævnte servicested . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com PHKS 1350 C2   │  13 ■...
 • Seite 17: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  EN 55014-1: 2006/A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 60825-1: 2014 EN 50581: 2012 Typebetegnelse for maskinen: Håndrundsav PHKS 1350 C2 Produktionsår: 01 - 2019 Serienummer: IAN 315014 Bochum, 29 .01 .2019 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på...
 • Seite 18 Traduction de la déclaration de conformité originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PHKS 1350 C2 FR │...
 • Seite 19: Introduction

  SCIE CIRCULAIRE Lame de scie Éjection des copeaux PHKS 1350 C2 Adaptateur pour l’aspiration des poussières Introduction Molette de présélection de vitesse Toutes nos félicitations pour l’achat de votre nouvel Couvercle du compartiment à piles appareil . Vous venez d’opter pour un produit de Matériel livré...
 • Seite 20: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  Ne pas suivre les instructions énumérées cordons endommagés ou emmêlés augmentent ci-dessous peut provoquer un choc électrique, le risque de choc électrique . un incendie et/ou une blessure sérieuse . PHKS 1350 C2 FR │ BE   │  17 ■...
 • Seite 21: Sécurité Des Personnes

  . dans des situations inattendues . e) Observer la maintenance des outils élec- triques et des accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais alignement ou de blocage ■ 18  │   FR │ BE PHKS 1350 C2...
 • Seite 22: Maintenance Et Entretien

  N’exposez aucune partie de votre corps sous de l’opérateur; la pièce à travailler. Le protecteur ne peut pas vous protéger de la lame sous la pièce à travailler . PHKS 1350 C2 FR │ BE   │  19 ■...
 • Seite 23 être relâché. Pour toutes les autres découpes, coupe et près du bord du panneau . il convient que le protecteur inférieur fonctionne automatiquement . ■ 20  │   FR │ BE PHKS 1350 C2...
 • Seite 24: Consignes De Sécurité Relatives Aux Lames De Scie Circulaire

  à des températures élevées . ► N'ouvrez pas les piles, ne les déformez et ne les court-circuitez pas étant donné que les produits chimiques qu'elles contiennent risquent de s'écouler . PHKS 1350 C2 FR │ BE   │  21 ■...
 • Seite 25: Accessoires / Équipements Supplémentaires D'origine

  Changement des piles : ■ Ouvrir le couvercle du compartiment à piles avec un tournevis cruciforme adapté . La scie circulaire portable PHKS 1350 C2 est ■ Retirer les piles usagées . dotée du système Intelligent Power Control . Cette ■...
 • Seite 26: Montage / Remplacement De La Lame De Scie

  6 . Activer le blocage de broche (jusqu’à l’enclenchement) et serrer, à l’aide de la vis à six pans creux , la vis de serrage PHKS 1350 C2 FR │ BE   │  23 ■...
 • Seite 27: Commande

  3 . Tenez la machine des deux mains par les poignées et sciez en exerçant une pression Profilés aluminium modérée . Placoplâtre Plaques de laine minérale Panneaux de particules liées au ciment ■ 24  │   FR │ BE PHKS 1350 C2...
 • Seite 28: Conseils Et Astuces

  1–7 : Plastiques, 20–22 : Papier et carton, 80–98 : Matériaux composites Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les possibil- ités de mise au rebut de votre appareil usagé . PHKS 1350 C2 FR │ BE   │  25 ■...
 • Seite 29: Garantie De Kompernass Handels Gmbh

  également aux pièces remplacées ou réparées . Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l’achat doivent être signalés immédiatement après le déballage . Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l’objet d’une facturation . ■ 26  │   FR │ BE PHKS 1350 C2...
 • Seite 30: Service Après-Vente

  .kompernass .com l’affranchir à l’adresse de service après-vente communiquée . Sur www .lidl-service .com, vous pouvez télécharger ce manuel ainsi que beaucoup d’autres, des vidéos produit et logiciels . PHKS 1350 C2 FR │ BE   │  27 ■...
 • Seite 31: Traduction De La Déclaration De Conformité Originale

  EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 60825-1: 2014 EN 50581: 2012 Désignation du modèle de la machine : Scie circulaire PHKS 1350 C2 Année de construction : 01 - 2019 Numéro de série : IAN 315014 Bochum, le 29 .01 .2019 Semi Uguzlu - Responsable qualité -...
 • Seite 32 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . . . . 42 PHKS 1350 C2 NL │ BE  ...
 • Seite 33: Inleiding

  HANDCIRKELZAAG Spanbout / sluitring PHKS 1350 C2 Beschermkap Terugtrekhendel voor beschermkap Inleiding Zaagblad Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat . U hebt hiermee gekozen voor Spaanuitworp een hoogwaardig product . Adapter voor stofafzuiging De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit pro- Instelwiel toerental duct .
 • Seite 34: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Elektrische Gereedschappen

  Onver- is ingeschakeld, maar niet wordt belast) . anderde stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok . PHKS 1350 C2 NL │ BE   │  31 ■...
 • Seite 35: Veiligheid Van Personen

  . lijk van het type en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico op letsel . ■ 32  │   NL │ BE PHKS 1350 C2...
 • Seite 36: Apparaatspecifieke Veiligheidsvoorschriften Voor Handcirkelzagen

  . schap in onvoorziene situaties niet mogelijk . g) Gebruik altijd zaagbladen met de juiste grootte en met een bijpassend asgat (bijv. PHKS 1350 C2 NL │ BE   │  33...
 • Seite 37 Probeer nooit dieptes het zaagblad of andere onderdelen niet om de zaag uit het werkstuk te verwijderen aanraakt . ■ 34  │   NL │ BE PHKS 1350 C2...
 • Seite 38: Veiligheidsvoorschriften Voor Cirkelzaagbladen

  . OPMERKING ■ Als het apparaat niet volgens de gebruiks- aanwijzing van de fabrikant wordt gebruikt, kan dit van invloed zijn op de aanwezige bescherming . PHKS 1350 C2 NL │ BE   │  35 ■...
 • Seite 39: Originele Accessoires/Hulpapparatuur

  Bij het loslaten van de terugtrekhendel voor de kunnen exploderen . beschermkap moet de beschermkap zich ► Haal de batterijen uit het apparaat als u dat correct naar zijn uitgangspositie terugbewegen . langere tijd niet gebruikt . ■ 36  │   NL │ BE PHKS 1350 C2...
 • Seite 40: Ingebruikname

  De pijl op het zaagblad moet overeenko- men met de pijl die de draairichting aangeeft (looprichting, gemarkeerd op het apparaat) . De handcirkelzaag PHKS 1350 C2 beschikt over Intelligent Power Control . Deze automatische ■ Vergewis u ervan dat het zaagblad...
 • Seite 41: Bediening

  2 . Lijn de machine uit met de parallelaanslag Gipskartonplaten of met een getekende lijn . Steenwolplaten 3 . Houd de machine met beide handen aan de grepen vast en zaag met matige druk . Cementgebonden spaanplaat ■ 38  │   NL │ BE PHKS 1350 C2...
 • Seite 42: Tips En Trucs

  (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, 80–98: composietmaterialen Mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product vindt u bij uw gemeente . PHKS 1350 C2 NL │ BE   │  39 ■...
 • Seite 43: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  . Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld . Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht . ■ 40  │   NL │ BE PHKS 1350 C2...
 • Seite 44: Service

  Let op: het volgende adres is geen serviceadres . Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DUITSLAND www .kompernass .com PHKS 1350 C2 NL │ BE   │  41 ■...
 • Seite 45: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  EN 55014-1: 2006/A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 60825-1: 2014 EN 50581: 2012 Typeaanduiding van het apparaat: Handcirkelzaag PHKS 1350 C2 Productiejaar: 01 - 2019 Serienummer: IAN 315014 Bochum, 29-01-2019 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden .
 • Seite 46 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 PHKS 1350 C2 DE │...
 • Seite 47: Einleitung

  HANDKREISSÄGE Rückziehhebel für Schutzhaube PHKS 1350 C2 Sägeblatt Spanauswurf Einleitung Adapter für Staubabsaugung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Stellrad für Drehzahlvorwahl Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Abdeckung des Batteriefachs Teil dieses Produkts .
 • Seite 48: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Versäumnisse bei der Einhaltung oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte der nachfolgenden Anweisungen können oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Risiko eines elektrischen Schlages . Verletzungen verursachen . PHKS 1350 C2 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 49: Sicherheit Von Personen

  Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. bewegliche Teile einwandfrei funktionieren Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder ■ 46  │   DE │ AT │ CH PHKS 1350 C2...
 • Seite 50: Service

  Zähne Werkstücks an. Es sollte weniger als eine volle der hinteren Sägeblattkante in der Oberfläche Zahnhöhe unter dem Werkstück sichtbar sein . des Werkstücks verhaken, wodurch sich das PHKS 1350 C2 DE │ AT │ CH   │  47...
 • Seite 51 Weg ist . Beachten Sie dabei durch einen zu engen Sägespalt eine erhöhte die Nachlaufzeit der Säge . Reibung, Klemmen des Sägeblattes und Rück- schlag . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PHKS 1350 C2...
 • Seite 52: Sicherheitshinweise Für Kreissägeblätter

  Strahlungsexposition führen . Schutzbrille tragen! HINWEIS ■ Wird das Gerät nicht entsprechend der Gehörschutz tragen! Betriebsanleitung des Herstellers benutzt, kann der vorgesehene Schutz beeinträchtigt sein . PHKS 1350 C2 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 53: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Beim Loslassen des Rückziehhebels muss ► Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, sich die Schutzhaube einwandfrei in ihre wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen . Ausgangsposition zurückbewegen . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PHKS 1350 C2...
 • Seite 54: Inbetriebnahme

  WARNUNG! ► Der Pfeil auf dem Sägeblatt muss mit dem Drehrichtungspfeil (Laufrichtung, am Gerät Die Handkreissäge PHKS 1350 C2 verfügt über Intel- markiert) übereinstimmen . ligent Power Control . Dieser automatische Kraftnach- schub bewirkt, dass in einem bestimmten Drehzahlbe- ■...
 • Seite 55: Bedienung

  Linie aus . Steinwollplatten 3 . Halten Sie die Maschine mit beiden Händen an den Griffen und sägen Sie mit mäßigem Druck . Zementgebundene Spanplatten ■ 52  │   DE │ AT │ CH PHKS 1350 C2...
 • Seite 56: Tipps Und Tricks

  Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können . Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück . Batterien müssen vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden . PHKS 1350 C2 DE │ AT │ CH   │  53 ■...
 • Seite 57: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . ■ 54  │   DE │ AT │ CH PHKS 1350 C2...
 • Seite 58: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com PHKS 1350 C2 DE │ AT │ CH   │  55 ■...
 • Seite 59: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-1: 2006/A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 60825-1: 2014 EN 50581: 2012 Typbezeichnung der Maschine: Handkreissäge PHKS 1350 C2 Herstellungsjahr: 01 - 2019 Seriennummer: IAN 315014 Bochum, 29 .01 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 60 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 01 / 2019 Ident.-No.: PHKS1350C2-012019-1 IAN 315014...