Herunterladen Diese Seite drucken

Ingebruikname; Zaagblad Monteren/Vervangen; Parallelaanslag Monteren/Instellen; Spaanafzuiging Aansluiten - Parkside PHKS 1350 C2 Originalbetriebsanleitung

Handkreissäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Ingebruikname

De handcirkelzaag PHKS 1350 C2 beschikt over
Intelligent Power Control. Deze automatische
vermogensregeling zorgt ervoor dat binnen een
bepaald toerentalbereik het vermogen ook bij de
bewerking van harder materiaal en materiaal met
meer weerstand constant blijft.

Zaagblad monteren/vervangen

OPMERKING
Alle gebruikte bladen moeten voldoen aan
de norm EN 847-1.
Gebruik alleen zaagbladen met een diame-
ter die in overeenstemming is met de aandui-
dingen op de zaag.
Vervang het zaagblad
het stopcontact is gehaald!
1. Stel de zaagdiepte (met behulp van de borg-
bout
) in op de kleinst mogelijke positie, 0 mm.
2. Zwenk de beschermkap
terugtrekhendel
terug en leg het apparaat neer.
3. Druk op de asvergrendeling
en maak met de inbussleutel
sluitring
los. Neem de spanbout/sluitring
en de spanflens
Afb. A: Zaagblad vervangen
4. Neem het zaagblad
5. Monteer het zaagblad
orde van de bovenstaande beschrijving.
6. Druk op de asvergrendeling
klikt) en draai met de inbussleutel
bout
vast.
PHKS 1350 C2
alleen als de stekker uit
met behulp van de
(tot deze vastklikt)
de spanbout/
van de as (zie ook afb. A).
van de as.
in omgekeerde volg-
(tot deze vast-
de span-
WAARSCHUWING!
De pijl op het zaagblad
men met de pijl die de draairichting aangeeft
(looprichting, gemarkeerd op het apparaat).
Vergewis u ervan dat het zaagblad
is voor het toerental van het gereedschap.

Parallelaanslag monteren/instellen

Draai de vleugelbout
lelaanslag
in de gleuf voor de parallelaan-
slag
.
Stel de gewenste zaagbreedte in aan de hand
van de schaal op de parallelaanslag
uitsparing in de zool
Afb. B: Zaagbreedte 3 cm
Draai de vleugelbout

Spaanafzuiging aansluiten

Steek de adapter voor de stofafzuiging
de spaanuitworp
Sluit een goedgekeurde stof- en spaanafzuiging
aan.
moet overeenko-
geschikt
los en schuif de paral-
en de
(zie ook afb. B).
weer vast.
.
NL │ BE
 9
op

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 285129