Herunterladen Diese Seite drucken

Originele Accessoires/Hulpapparatuur; Vóór De Ingebruikname; Werking Van De Beschermkap Controleren - Parkside PHKS 1350 C2 Originalbetriebsanleitung

Handkreissäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
GEVAAR
Een verkeerde omgang met batterijen
kan resulteren in brand, explosies,
weglekken van gevaarlijke stoffen
en andere gevaarlijke situaties!
Gooi batterijen niet in vuur en stel ze niet
bloot aan hoge temperaturen.
Maak batterijen niet open, vervorm ze niet en
sluit ze niet kort, omdat in dat geval de chemi-
caliën uit de batterijen kunnen vrijkomen.
Probeer batterijen niet opnieuw op te laden.
Alleen als "oplaadbaar" aangeduide bat-
terijen mogen opnieuw worden opgeladen.
Er bestaat explosiegevaar!
Controleer de batterijen regelmatig. Vrijko-
mende chemicaliën kunnen het apparaat
permanent beschadigen. Wees bijzonder
voorzichtig in de omgang met beschadigde
of lekkende batterijen. Gevaar voor letsel
door bijtende stoffen! Draag veiligheidshand-
schoenen.
Chemicaliën die uit een batterij vrijkomen,
kunnen huidirritatie tot gevolg hebben. Spoel
de huid met veel water af bij contact met
deze chemicaliën. Als de chemicaliën in de
ogen komen, spoel ze dan in elk geval met
water uit, wrijf niet in de ogen en raadpleeg
onmiddellijk een arts.
Batterijen mogen niet in kinderhanden te-
rechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de
mond stoppen en inslikken. Indien een batterij
is ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp
worden gezocht.
Verschillende batterij- resp. accutypen mogen
niet door elkaar worden gebruikt.
Plaats de batterijen altijd met de polen op
de juiste plaats, omdat de batterijen anders
kunnen exploderen.
Haal de batterijen uit het apparaat als u dat
langere tijd niet gebruikt.
NL │ BE
8 
Batterijen vervangen:
Open de afdekking van het batterijvak
een geschikte kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de lege batterijen.
Plaats twee nieuwe 1,5 V alkaline knoopcellen
van het type AG 13/LR 44 (bijv. GPA 76) vol-
gens de juiste polariteit en schroef de afdekking
van het batterijvak
VOORZICHTIG!
Als andere dan de hier vermelde bedienings- of
instelvoorzieningen worden gebruikt of andere
procedures uitgevoerd, kan dit resulteren in
gevaarlijke blootstelling aan straling.

Originele accessoires/hulpapparatuur

Gebruik uitsluitend accessoires en hulpap-
paratuur die in de gebruiksaanwijzing zijn
aangegeven resp. waarvan de aansluiting
compatibel is met het apparaat.
Vóór de ingebruikname
Werking van de beschermkap
controleren
WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
Schakel voorafgaand aan alle werkzaam-
heden aan het apparaat het apparaat uit en
haal de stekker uit het stopcontact.
Vergewis u ervan dat alle bewegende onder-
delen van de beschermkap
te klemmen en dat alle inrichtingen die zorgen
voor het afdekken van het zaagblad, correct
werken.
Bedien de beschermkap
de daarvoor bestemde terugtrekhendel voor de
beschermkap
.
Trek de terugtrekhendel voor de bescherm kap
volledig terug.
Bij het loslaten van de terugtrekhendel voor de
beschermkap
moet de beschermkap
correct naar zijn uitgangspositie terugbewegen.
met
weer vast.
werken zonder
uitsluitend middels
zich
PHKS 1350 C2

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 285129