Parkside PTBM 500 D4 Originalbetriebsanleitung

Tischbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 D4
BENCH PILLAR DRILL
Translation of the original instructions
TISCHBOHRMASCHINE
Originalbetriebsanleitung
IAN 290757
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΑΠΑΝΟ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργία

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTBM 500 D4

 • Seite 1: Καθαρισμός Και Συντήρηση

  BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 D4 BENCH PILLAR DRILL ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΑΠΑΝΟ Translation of the original instructions Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργία TISCHBOHRMASCHINE Originalbetriebsanleitung IAN 290757...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα ε τι εικόνε και εξοικειωθείτε ε όλε τι λειτουργίε τη συσκευή . Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3: Υποδείξεις Ασφάλειας Για Δράπανα Με Του Περιβάλλοντος

  4 5 6 4 5 6 10 11 12 10 11 12...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 5 Congratulations on the purchase of your Intended purpose ......5 new device. With it, you have chosen a General description ...... 6 high quality product. Extent of the delivery ......6 During production, this equipment has Description of functions .....6 been checked for quality and subjected Overview ........6...
 • Seite 6: General Description

  32 Interlock switch Description of functions Technical Data Please refer to the descriptions below for Bench Pillar Drill ..PTBM 500 D4 information about the operating devices. Rated input voltage ..230 V~, 50 Hz Overview Power input .... 500 W (S2 15 min)*...
 • Seite 7: Notes On Safety

  Notes on safety Sound power level measured ..... 84 dB(A); = 3 dB guaranteed ......87 dB(A) Caution! When using power tools, Vibration(a ) ..2,39 m/s K= 1,5 m/s observe the following basic safety measures for the prevention of * After continuous operation of 15 minutes the electric shocks and the risk of injury drill stops until the device temperature devi-...
 • Seite 8: General Notes On Safety

  Symbols used in the instructions: (with a mains cable) and to battery-operated electric tools (without a mains cable). Hazard symbols with in- formation on prevention of Safe working personal injury and property damage. • Keep your work area tidy. An untidy workplace can lead to accidents.
 • Seite 9 • Use protective equipment • Use extension cables outdoors. Only use approved and appropriately - Wear safety goggles. - Use a dust mask for work which ge- marked extension cables outdoors. • Pay attention at all times. Pay nerates dust. •...
 • Seite 10 Service: • Do not remove accumulated drill chips with your bare hands. • Have your power tool repaired There is a risk of injury due to hot and only by qualified specialists and sharp metal shavings in particular. only with original spare parts. Break up long drilling chips by •...
 • Seite 11: Assembly

  • Do not use the power tool with 4. Place the motor unit (13) on a damaged cable. Do not touch the column tube (14). Secure the damaged cable and pull the motor unit (13) with the two the mains plug if the cable is clamping screws (27) on the damaged while working.
 • Seite 12: Setting Up

  Setting up Selecting the speed Place the bench drill on a solid surface. 1. Release the locking bolt (11) on the Ideally, bolt the drill to the surface. Use the gear cover (3). four holes in the baseplate (17) for this. 2.
 • Seite 13: Checking The V-Belts

  Checking the V-belts drilling bench (20) as desired to the right or left up to a max. of 45° and se- 1. Release the locking bolt (11) on the cure the drilling bench (20) again with gear cover (3). the retaining screw (19). 2.
 • Seite 14: Drilling

  Drilling Caution! Fold the protective device (6) down before you switch on the machine. 1. Turn the appliance on. 2. Turn one of the drill lifting arms antic- Switching on: lockwise 3. The drill chuck (4) is lowered. Press the on switch (2). 4.
 • Seite 15: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and Maintenance maintenance Repeat the maintenance after every Pull the mains plug before any ad- 5 hours of operation. justments, maintenance or repair. 1. Release the locking bolt ( 11) on the Have any work on the device gear cover (3). that is not described in this 2.
 • Seite 16: Troubleshooting

  Transport Waste disposal and environmental Do not carry the bench drill protection holding it on the motor unit. Be environmentally friendly. Return the Caution! Hot surface. There is a tool, accessories and packaging to a recy- risk of burns. Only transport the machine when the motor unit them.
 • Seite 17: Replacement Parts/Accessories

  Replacement parts/Accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” page 19). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Ordernumber Manual drawing...
 • Seite 18: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked guarantee from the date of purchase. prior to delivery. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 19: Repair Service

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defective Service Great Britain can be sent postage paid to the service address communicated to you, with the 5000 20 proof of purchase (receipt) and speci- (£ 0.10/Min.) IAN 290757 and when it occurred.
 • Seite 20 Περιεχόμενα εισαγωγή ..........2 0 Αλλαγή...
 • Seite 21: Σκοπός Χρήσης

  Σκοπός χρήσης Περιγραφή Λειτουργίας Το κολονάτο δράπανο προορίζεται για Τη λειτουργία των εξαρτημάτων χειρισμού διάτρηση σε μέταλλο, ξύλο, πλαστικό και θα την βρείτε στις ακόλουθες περιγραφές. πλάκες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν Επισκόπηση τρυπάνια κυλινδρικού άξονα με διάμετρο διάτρησης από 1,5 mm έως 16 mm. Η...
 • Seite 22: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  28 Βίδα σύσφιξης, Η αναγραφόμενη τιμή δονήσεων Διάταξη προστασίας μετρήθηκε σύμφωνα με μια τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση με άλλα 29 Τραπεζοειδής ιμάντας Δίσκος μετάδοσης κίνησης ηλεκτρικά εργαλεία. πλευράς ατράκτου Η αναγραφόμενη τιμή δονήσεων μπορεί Δίσκος...
 • Seite 23: Σύμβολα Και Εικονοσύμβολα ............ 23 Συντήρηση

  Σύμβολα και εικονοσύμβολα Αποσυνδέστε το βύσμα δικτύου. Σήματα εικόνες στη συσκευή: Σύμβολο υπόδειξης με πληροφορίες για τον καλύτερο Προσοχή! χειρισμό της συσκευής. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! χάλυβα Βγάζετε το φις από την πρίζα, - όταν δε χρησιμοποιείτε τη ξύλο συσκευή, όταν τη μεταφέρετε ή την Γενικές...
 • Seite 24 Ασφαλής εργασία: δεν προορίζονται. Μη χρησιμοποιείτε • Να κρατάτε τη θέση εργασίας πάντα για παράδειγμα κυκλικό πριόνι χεριού τακτική. Εάν δεν τηρείτε τάξη στη για να κόβετε κλαδιά ή χοντρά ξύλα. θέση εργασίας, δεν μπορούν να • Να φοράτε πάντα τον κατάλληλο αποκλεισθούν...
 • Seite 25: Ορθοστάτη ........................................ 25 Ανταλλακτικά / Αξεσουάρ

  στέκεστε σταθερά και να κρατάτε ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε αφηρημένοι. πάντα την ισορροπία σας. • Να περιποιήστε τα εργαλεία σας • Να ελέγχετε το εργαλείο για ενδεχόμενες βλάβες. Να διατηρείτε τα εργαλεία σας τροχισμένα και καθαρά για να Πριν από περαιτέρω χρήση του μπορείτε...
 • Seite 26 δεν μπορείτε να το ασφαλίσετε ρυθμισμένο αριθμό στροφών, μπορεί το εργαλείο χρήσης να μαγκώσει στο επαρκώς έναντι συστροφής και τεμάχιο επεξεργασίας. συνεπώς μπορεί να τραυματιστείτε. • Απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό • Οδηγείτε το εργαλείο χρήσης μόνο ενεργοποιημένο προς το τεμάχιο εργαλείο, εάν...
 • Seite 27: Τοποθέτηση

  Συναρμολόγηση διάτρησης με ένα διπλό κλειδί (πλάτος κλειδιού 6). Το κολονάτο δράπανο αποστέλλεται 6. Λασκάρετε τον κοχλία ασφάλισης από τον αναστολέα αποσυναρμολογημένο. Καθαρίστε πρώτα με ένα στεγνό πανί τον σωλήνα στήλης (14), βάθους (8). την πλάκα βάσης (17), τον πάγκο διάτρησης (20), την...
 • Seite 28: Επιλογή Αριθμού Στροφών

  Επιλογή αριθμού στροφών 4. Ωθήστε τη μονάδα μοτέρ (13) λίγο 1. Λασκάρετε τη βίδα ασφάλισης (11) της επικάλυψης μηχανισμού μετάδοσης προς τα εμπρός ώστε να αποφορτίσετε κίνησης (3). τους τραπεζοειδείς ιμάντες (29). 2. Ανοίξτε την επικάλυψη μηχανισμού 5. Τοποθετήστε τους τραπεζοειδείς μετάδοσης...
 • Seite 29: Έλεγχος Τραπεζοειδή Ιμάντα

  Προτεινόμενοι αριθμοί στροφών 4. Ωθήστε τη μονάδα μοτέρ (13) προς για διάφορα μεγέθη τρυπανιών και τα πίσω, ώστε να σφίξετε τους υλικών: τραπεζοειδείς ιμάντες (29). 5. Οι τραπεζοειδείς ιμάντες (29) είναι σωστά σφιγμένοι, όταν μπορούν να ωθηθούν ελαφρώς. [mm] [mm] [1/min] 6.
 • Seite 30: Αλλαγή Εργαλείου

  4. Περιστρέψτε τώρα την κλίμακα στο 4. Τρυπήστε με κατάλληλη ταχύτητα και επιθυμητό βάθος διάτρησης και στο επιθυμητό βάθος στο τεμάχιο βιδώστε πάλι σφιχτά τον κοχλία επεξεργασίας. 5. Προσέξτε μια ενδεχόμενα απαραίτητη ασφάλισης (8). 5. Οδηγήστε πάλι την άτρακτο διάτρησης κοπή...
 • Seite 31: Απομάκρυνση Εμφράξεων

  Ενεργοποίηση και Απομάκρυνση εμφράξεων Απενεργοποίηση Επιλέγετε κατά βάση μια αντίστοιχη Ελέγξτε η ένταση στο σημείο ταχύτητα, ώστε να διευκολύνετε σύνδεσης με το δίκτυο να είναι μια το δυνατόν χωρίς βλάβες κοπή ίδια με αυτή που αναφέρεται στον ρινισμάτων. πίνακα της συσκευής. Εάν...
 • Seite 32: Καθαρισμός

  Καθαρισμός 6. Αφαιρέστε τον μεσαίο δίσκο μετάδοσης κίνησης (33) και την υποδοχή του (34). Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή 7. Καθαρίστε την υποδοχή θέσεων διαλύτες. Χημικές ουσίες μπορούν εδράνων (35+36) και λιπάνετε την με να φθείρουν τα πλαστικά μέρη της ένα γράσο πολλαπλών χρήσεων του συσκευής.
 • Seite 33: Μεταφορά

  Μεταφορά Απόσυρση/προστασία του περιβάλλοντος Μη μεταφέρετε το κολονάτο δράπανο από τη μονάδα μοτέρ. Παραδώστε συσκευή, αξεσουάρ και συσκευασία για ανακύκλωση που σέβεται Προσοχή! Καυτή επιφάνεια. το περιβάλλον. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μεταφέρετε τη μονάδα μόνο Μην πετάτε τις ηλεκτρικές εφόσον η μονάδα μοτέρ ( συσκευές...
 • Seite 34 Ανταλλακτικά / Αξεσουάρ Ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα w w w . g r i z z l y - s e r v i c e . e u . Εάν δεν έχετε Internet, απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο Κέντρο Σέρβις (βλέπε „ Ser- vice-Center „...
 • Seite 35: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση σφάλματος Ενεργοποιήστε πάλι μέσω περιστροφής τον διακόπτη Ο διακόπτης έκτακτης έκτακτης απενεργοποίησης (5) απενεργοποίησης (5) έχει Πατήστε τον διακόπτη ενεργοποιηθεί ενεργοποίησης (2) για να εκκινήσετε πάλι τη συσκευή Ελέγξτε την πρίζα, τη γραμμή σύνδεσης δικτύου, τον Δεν...
 • Seite 36: Гаранция

  Гаранция διαπιστώνονται κατά την αγορά, πρέπει να δηλωθούν αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα. Για όλες τις επισκευές που καθίστανται Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, απαραίτητες μετά τη λήξη της εγγύησης για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε επιβαρύνεστε με τις σχετικές δαπάνες. εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της αγοράς.
 • Seite 37: Σέρβις Επισκευής

  • Τον αριθμό προϊόντος θα τον βρείτε Μπορούμε να αναλάβουμε την επεξεργασία στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής, σε συσκευών που μας απεστάλησαν καλά χαραγμένη σημείωση στο προϊόν, στο συσκευασμένες και με πληρωμένα εξώφυλλο των Οδηγιών χρήσης (κάτω ταχυδρομικά τέλη. αριστερά) ή σαν αυτοκόλλητο στην πίσω Προσοχή: Παρακαλούμε...
 • Seite 38: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........38 Bohrtiefe vorwählen .......47 Bestimmungsgemäße Werkzeugwechsel ......48 Verwendung ......38 Bohren ..........48 Allgemeine Beschreibung ... 39 Allgemeine Hinweise ......48 Lieferumfang........39 Ein- und Ausschalten .......48 Funktionsbeschreibung ....39 Werkstücke spannen.......49 Übersicht ........39 Entfernen von Blockaden ....49 Technische Daten ......40 Reinigung und Wartung .....
 • Seite 39: At Ch

  Übersicht Das Gerät ist für den Einsatz im Heimwer- kerbereich bestimmt. Es wurde nicht für den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert. 1 Aus-Schalter Das Gerät ist nicht zum Gebrauch durch 2 Ein-Schalter Personen unter 16 Jahren bestimmt. Ju- 3 Getriebeabdeckung 4 Bohrfutter nur unter Aufsicht benutzen.
 • Seite 40: Technische Daten

  Technische Daten werkzeugs von dem Angabewert unterscheiden, abhängig von der Tischbohrmaschine ..PTBM 500 D4 Art und Weise, in der das Elektro- Nenneingangsspannung ...230 V~, 50 Hz werkzeug verwendet wird. Leistungsaufnahme .. 500 W (S2 15 min)* Versuchen Sie, die Belastung durch Leerlaufdrehzahl (n Vibrationen so gering wie möglich zu...
 • Seite 41: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Allgemeine Betriebsanleitung lesen! Sicherheitshinweise Tragen Sie Gehörschutz Achtung! Beim Gebrauch von Elek- Tragen Sie Augenschutz. trowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verlet- Lange Haare nicht offen tragen. zungs- und Brandgefahr folgende Benutzen Sie ein Haarnetz. grundsätzliche Sicherheitsmaßnah- Tragen Sie keine Handschuhe. Es besteht die Gefahr von Verlet- zungen.
 • Seite 42 • Benutzen Sie Schutzausrüstung. - Sorgen Sie für gute Beleuchtung des - Tragen Sie eine Schutzbrille. Arbeitsbereichs. - Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht, - Verwenden Sie bei stauberzeugen- wo Brand- oder Explosionsgefahr be- den Arbeiten eine Atemmaske. • Schließen Sie die Staubabsaug- steht.
 • Seite 43: Sicherheitshinweise Für Ständerbohrmaschinen

  Elektrowerkzeugs, vor der Wartung und - Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht ein- beim Wechsel von Werkzeugen wie z.b. Sägeblatt, Bohrer, Fräser. und ausschalten lässt. • Lassen Sie keine Werkzeug- • ACHTUNG! Der Gebrauch anderer schlüssel stecken. Überprüfen Sie Einsatzwerkzeuge und anderen Zube- vor dem Einschalten, dass Schlüssel und hörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie...
 • Seite 44 • Stellen Sie vor Arbeitsbeginn Werkstück mit der Hand festhalten, die richtige Drehzahl ein. Die können Sie es nicht ausreichend gegen Drehzahl muss dem Bohrdurch- Verdrehen sichern und sich verletzen. messer und dem zu bohrenden • Schalten Sie das Elektrowerk- Material angemessen sein.
 • Seite 45: Montage

  • Das Gerät ist nicht zur Bearbeitung von 4. Setzen Sie die Motoreinheit (13) Lebensmitteln geeignet. auf das Säulenrohr (14). Sichern • Bearbeiten Sie keine Werkstücke, die Sie Sie die Motoreinheit (13) mit den nicht sicher spannen können. Insbeson- beiden Klemmschrauben (27) an dere runde oder unebene Werkstücke.
 • Seite 46: Aufstellen

  Aufstellen Drehzahl wählen Stellen Sie die Tischbohrmaschine auf 1. Lösen Sie die Verschlussschraube (11) einen festen Untergrund. Idealerweise der Getriebeabdeckung (3). verschrauben Sie die Maschine mit dem 2. Öffnen Sie die Getriebeabdeckung (3). Untergrund. Nutzen Sie hierzu die vier 3. Lösen Sie die beiden Feststellschrauben Bohrlöcher in der Bodenplatte (17).
 • Seite 47: Keilriemen Prüfen

  Empfohlene Drehzahlen für 5. Die Keilriemen (29) sind richtig gespannt, verschiedene Bohrergrößen und wenn sie sich leicht durchdrücken lassen. Materialien: 6. Fixieren Sie die Feststellschrauben (12) der Motoreinheit (13) wieder. 7. Schließen Sie Getriebeabdeckung (3). Fixieren Sie die Verschlussschraube der [mm] [mm] [1/min]...
 • Seite 48: Werkzeugwechsel

  Werkzeugwechsel Allgemeine Hinweise Ziehen Sie vor dem Werkzeug- Der Vorschub und die Spindeldreh- wechsel den Stecker aus der zahl sind für die Standzeit des Steckdose. Sie verhindern so einen Werkzeugs massgebend. unbeabsichtigten Anlauf. Die Schnittgeschwindigkeit bestimmt 1. Klappen Sie die Schutzvorrichtung (6) sich durch die Drehzahl der Bohrspin- hoch.
 • Seite 49: Werkstücke Spannen

  Reinigung und Wartung Einschalten: Drücken Sie den Einschalter (2). Ziehen Sie vor jeglicher Einstellung, Ausschalten: Instandhaltung oder Instandsetzung Drücken Sie den Ausschalter (1). den Netzstecker. Not-Ausschaltung: Lassen Sie Arbeiten, die nicht in dieser Betriebsanleitung Drücken Sie den Not-Ausschalter (5) beschrieben sind, von einer Fachwerkstatt durchführen.
 • Seite 50: Wartung

  Wartung • Ein Umstellen des Gerätes auf kurzem Weg kann mit zwei Personen erfolgen. Wiederholen Sie die Wartung alle Ein Umstellen des Gerätes auf längerem 5 Betriebsstunden. Weg hat grundsätzlich mit einer Trans- porthilfe zu erfolgen. 1. Lösen Sie die Verschlussschraube der Transport Getriebeabdeckung ( 11).
 • Seite 51: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Not-Ausschalter (5) durch Drehen wieder Not-Ausschalter (5) ist aktivieren. Drücken Sie den Einschalter ausgelöst (2), um das Gerät wieder zu starten Steckdose, Netzanschlussleitung, Leitung, Gerät startet Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Reparatur durch nicht Haussicherung spricht an Elektrofachmann.Haussicherung prüfen Ein-/Ausschalter (2/1) defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 52: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 54). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Pos. Betriebs- Pos. Explosions- Bezeichnung Bestell-Nr. anleitung zeichnung 11-22 Schutzvorrichtung, komplett...
 • Seite 53: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 54: Reparatur-Service

  Service-Center formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem 0800 5 35 Kundenservice, unter Beifügung des IAN 290757 Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht Service Österreich und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte 0820 20 222...
 • Seite 55: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity Bench Pillar Drill Design Series PTBM 500 D4 Serial Number 201710000001 - 201710200000 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* In order to guarantee consistency, the following harmonised standards as well as natio- EN 61029-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 57 Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE Επιτραπεζιο δραπανο Σειρά PTBM 5 0 0 D 4 Αριθμός σειράς 201710000001 - 201710200000 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* EN 61029-1:2009/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 62321:2009 Η...
 • Seite 59: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Tischbohrmaschine Baureihe PTBM 500 D4 Seriennummer 201710000001 - 201710200000 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen EN 61029-1:2009/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 •...
 • Seite 61: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα Explosionszeichnung informative ενημερωτικό, informativ 2017-08-30_rev02_sh...
 • Seite 64 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 08 / 2017 Ident.-No.: 72036833082017-GB / IE / NI / CY IAN 290757...

Diese Anleitung auch für:

290757

Inhaltsverzeichnis