Parkside PTBM 500 A1 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1
BENCH PILLAR DRILL
Translation of original operation manual
TISCHBOHRMASCHINE
Originalbetriebsanleitung
IAN 102855
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΑΠΑΝΟ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργία

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PTBM 500 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTBM 500 A1

 • Seite 1 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 BENCH PILLAR DRILL ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΑΠΑΝΟ Translation of original operation manual Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργία TISCHBOHRMASCHINE Originalbetriebsanleitung IAN 102855...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα ε τι εικόνε και εξοικειωθείτε ε όλε τι λειτουργίε τη συσκευή . Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended purpose ......4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Extent of the delivery ......5 During production, this equipment has Description of functions .....5 been checked for quality and subjected Overview ........5...
 • Seite 5: General Description

  Translation of the original 30 Allen key instructions for use Technical Data Description of functions Bench Drill PTBM 500 A1: Please refer to the descriptions below for Rated input voltage information about the operating devices........230 V~, 50 Hz Power input .... 500 W (S2 15 min)*...
 • Seite 6: Notes On Safety

  Notes on safety * After continuous operation of 15 minutes the drill stops until the device temperature devi- ates by less than 2 K (2°C) from the room Caution! When using power tools, temperature. observe the following basic safety Levels of noise and vibration were determi- measures for the prevention of elec- ned according to the norms and regulations tric shocks and the risk of injury and...
 • Seite 7: Tools

  Symbols used in the instructions: Safe working Hazard symbols with in- Keep your work area tidy formation on prevention of An untidy workplace can lead to acci- personal injury and property dents. damage. Consider environment influences Precaution symbol (explanation of Do not expose power tools to rain.
 • Seite 8 that might become caught in moving Remove the plug from the mains socket when the power tool is not in use, before parts. When working outdoors, non-slip foot- maintenance and when changing tools wear is recommended. such as saw blades, drill bits, cutters. Wear a hair net to contain long hair.
 • Seite 9: Safety Instructions For Box Column Drills

  CAUTION! the work piece. Otherwise there is a The use of other bits and other accessories danger that the bit will get jammed in the can result in a risk of personal injury. workpiece and the workpiece will rotate with the bit. This can lead to injuries. •...
 • Seite 10: Assembly

  only by an authorised customer 3. Place the vice (21) on the drilling bench service centre. Replace damaged (20) and screw it with the enclosed extension cables. This will ensure that mounting bolts (23) tightly to the drilling the power tool remains safe. bench (20).
 • Seite 11: Setting Up

  - All hoods and protective devices 7. The V-belt (26) is correctly tensioned must be assembled properly be- when it gives way slightly when fore commissioning. pressed. - Disconnect the mains plug be- 8. Tighten the retaining bolt (13) on the fore changing the setting on the motor unit (14) again.
 • Seite 12: Tensioning The V-Belt

  6. Close the gear cover (8). Fasten the 3. Turn the fixing nut to the desired point on the depth scale. Read off the red ar- locking bolt (11) on the gear cover (8). row on the drilling depth scale to help Tensioning the V-belt you.
 • Seite 13: General Information

  General Information After pressing the emergency stop button, the emergency stop button The feed rate and spindle speed (5) must be activated again by are decisive for the service life of turning it. Press the on switch (2) to the bit. restart the device.
 • Seite 14: Cleaning And Servicing

  Cleaning and Servicing Storage Pull the mains plug before any ad- • Store the appliance in a dry place well justments, maintenance or repair. out of reach of children. Waste disposal Have any work on the device that is not described in this in- and environmental struction guide performed by protection...
 • Seite 15: Replacement Parts/Accessories

  Replacement parts/Accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” page 18). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Ordernumber Manual drawing...
 • Seite 16: Troubleshooting

  Troubleshooting Problem Possible Cause Error correction Reactivate the emergency stop Emergency stop switch (5) has switch (5) by turning it. Press been triggered the on switch (2) to restart the device Check the socket, mains supply cable, cord, mains plug; if ne- Device doesn‘t start No mains voltage cessary, have them repaired by...
 • Seite 17: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked guarantee from the date of purchase. prior to delivery. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 18: Repair-Service

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defective Service Great Britain can be sent postage paid to the service address communicated to you, with the Tel.: 0871 5000 720 proof of purchase (receipt) and speci- (£...
 • Seite 19: Εισαγωγή

  Περιεχόμενα εισαγωγή εισαγωγή ..........19 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας Σκοπός χρήσης ........19 συσκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε Γενική περιγραφή ........20 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Παραδοτέα υλικά ......20 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγχθηκε Περιγραφή Λειτουργίας ..... 20 κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά Επισκόπηση...
 • Seite 20: Γενική Περιγραφή

  Επισκόπηση Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 16 ετών. Ανήλικοι κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται 1 Διακόπτης απενεργοποίησης να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς 2 Διακόπτης ενεργοποίησης επίβλεψη. 3 Αναστολέας βάθους με Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία διαβάθμιση...
 • Seite 21: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  30 Εσωτερικό εξάγωνο κλειδί να χρησιμοποιηθεί και για έναν αρχικό υπολογισμό της έκθεσης Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προειδοποίηση: : Κολονάτο δράπανο PTBM 500 A1: Η τιμή δονήσεων μπορεί να Ονομαστική τάση εισόδου διαφέρει κατά την πραγματική ..........230 V~, 50 Hz χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, Απόδοση...
 • Seite 22: Ηλεκτρικά Εργαλεία

  Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Βγάζετε το φις από την πρίζα, - όταν δε χρησιμοποιείτε τη Προσοχή! Κατά τη χρήση συσκευή, όταν τη μεταφέρετε ή την ηλεκτρικών εργαλείων λάβετε τα αφήνετε ανεπίβλεπτη. ακόλουθα βασικά μέτρα ασφαλείας για να αποφύγετε τον κίνδυνο Διαβάστε...
 • Seite 23 Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά Εάν έχετε μακριά μαλλιά να φοράτε εργαλεία σε σημεία όπου υφίσταται ένα δίχτυ. κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. • Να χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής • Προστατέψτε τον εαυτό σας από προστασίας ηλεκτροπληξία. Να αποφεύγετε την Να φοράτε οπωσδήποτε προστατευτικά γυαλιά. Σε περίπτωση επαφή...
 • Seite 24: Υποδείξεις Ασφάλειας Για

  Να ακολουθείτε τις υποδείξεις τα συστήματα ασφαλείας ή ελαφρά λίπανσης και αλλαγής εργαλείων. ελαττωματικά τμήματα για την άψογη Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο λειτουργία τους σύμφωνα με το σκοπό της ηλεκτρικής συσκευής και για τον οποίο προορίζονται. σε περίπτωση ελαττωμάτων να Σέρβις: αντικαθίσταται...
 • Seite 25: Συναρμολόγηση

  να μαγκώσει το εργαλείο χρήσης στο - υπερφορτώνεται το ηλεκτρικό εργαλείο ή τεμάχιο επεξεργασίας και το τεμάχιο επεξεργασίας να συμπαρασυρθεί. Αυτό - γέρνει προς το τεμάχιο επεξεργασίας. μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. • Μην πιάνετε το εργαλείο χρήσης μετά την εργασία προτού κρυώσει. Το •...
 • Seite 26: Χρήση

  1. Τοποθετήστε τον σωλήνα στήλης 7. Οδηγήστε τον αναστολέα βάθους (3) μέσα από την οπή του αναστολέα. (15) επάνω στην πλάκα βάσης (17). Βιδώστε τον σωλήνα στήλης (15) με τις Τοποθετήστε την διάταξη προστασίας τρεις εσώκλειστες εξάγωνες βίδες (16) (7) στο άνω τμήμα της ατράκτου διάτρησης.
 • Seite 27: Επιλογή Αριθμού Στροφών

  Επιλογή αριθμού στροφών Κλείστε την επικάλυψη μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (8). 1. Λασκάρετε τη βίδα ασφάλισης (11) της Στερεώστε την βίδα ασφάλισης επικάλυψης μηχανισμού μετάδοσης της επικάλυψης μηχανισμού κίνησης (8). μετάδοσης κίνησης (11). 2. Ανοίξτε την επικάλυψη μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (8). Η...
 • Seite 28: Τάνυση Τραπεζοειδούς Ιμάντα

  3. Ελέγξτε την τάνυση του τραπεζοειδούς 5. Μπορείτε να μετατοπίσετε τον ιμάντα (26). πάγκο διάτρησης (20) και σε κλίση. 4. Ο τραπεζοειδής ιμάντας (26) είναι Λασκάρετε για αυτό την βίδα σύσφιξης σωστά σφιγμένος, όταν μπορεί να (19) κάτω από τον πάγκο διάτρησης. ωθηθεί...
 • Seite 29: Διάτρηση

  5. Σφίξτε τις σιαγόνες συγκράτησης του Μέσω επανειλημμένης έλξης προς τσοκ (4) με το κλειδί τσοκ (29). τα πίσω του τεμαχίου επεξεργασίας, 6. Ελέγξτε την κεντραρισμένη θέση του φροντίζετε για πιο εύκολη εργαλείου. απομάκρυνση των ρινισμάτων. 7. Κατεβάστε πάλι κάτω την διάταξη Η...
 • Seite 30: Σύσφιξη Τεμαχίων Επεξεργασίας

  Σύσφιξη τεμαχίων επεξεργασίας Για εργασίες που δεν περιγράφονται στις οδηγίες Να επεξεργάζεστε μόνο τεμάχια χρήσεως απευθυνθείτε σε επεξεργασίας, τα οποία στερεώνονται με κάποιον ειδικό. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά μέρη. Πριν από ασφάλεια. Το τεμάχιο επεξεργασίας δεν πρέπει να υποχωρεί. Αλλιώς δεν μπορεί κάθε...
 • Seite 31: Αποθήκευση

  Αποθήκευση • Παραδώστε τη συσκευή σε έναν τόπο ανακύκλωσης. Τα χρησιμοποιημένα • Φυλάσσετε τη συσκευή σε ένα μέρος πλαστικά και μεταλλικά τμήματα ξηρό, προφυλαγμένο από τη σκόνη και μπορούν να διαχωριστούν πλήρως εκτός εμβέλειας των παιδιών. και να προωθηθούν για ανακύκλωση. Για...
 • Seite 32: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση σφάλματος Ο διακόπτης έκτακτης Ενεργοποιήστε πάλι μέσω απενεργοποίησης (5) έχει περιστροφής τον διακόπτη ενεργοποιηθεί έκτακτης απενεργοποίησης (5) Ελέγξτε την πρίζα, τη γραμμή σύνδεσης δικτύου, τον Δεν υπάρχει τάση δικτύου αγωγό, το βύσμα δικτύου, εάν Η...
 • Seite 33: Гаранция

  Гаранция Για όλες τις επισκευές που καθίστανται απαραίτητες μετά τη λήξη της εγγύησης επιβαρύνεστε με τις σχετικές δαπάνες. Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε Έκταση της εγγύησης εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει αγοράς.
 • Seite 34: Σέρβις Επισκευής

  • Τον αριθμό προϊόντος θα τον βρείτε Μπορούμε να αναλάβουμε την επεξεργασία στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής, σε συσκευών που μας απεστάλησαν καλά χαραγμένη σημείωση στο προϊόν, στο συσκευασμένες και με πληρωμένα εξώφυλλο των Οδηγιών χρήσης (κάτω ταχυδρομικά τέλη. αριστερά) ή σαν αυτοκόλλητο στην πίσω Προσοχή: Παρακαλούμε...
 • Seite 35: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........35 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......35 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 36 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........36 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....36 trolle unterzogen.
 • Seite 36: Allgemeine Beschreibung

  28 spindelseitige Antriebsscheibe Schraubstock Montagematerial 29 Bohrfutterschlüssel Originalbetriebsanleitung 30 Innensechskantschlüssel Technische Daten Funktionsbeschreibung Tischbohrmaschine PTBM 500 A1: Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Beschreibungen. Nenneingangsspannung ........230 V~, 50 Hz Übersicht Leistungsaufnahme .. 500 W (S2 15 min)* Leerlaufdrehzahl (n ) ....1400 min...
 • Seite 37: Sicherheitshinweise

  Schalldruckpegel Es besteht die Notwendigkeit, Si- ) ....74,5 dB(A); K = 3 dB(A) cherheitsmaßnahmen zum Schutz Schallleistungspegel (L des Bedieners festzulegen, die auf gemessen ..85,6 dB(A); K = 3 dB(A) einer Abschätzung der Aussetzung während der tatsächlichen Benut- garantiert ..89 dB(A); K = 3 dB(A) Schwingungswert (a zungsbedingungen beruhen (hierbei...
 • Seite 38: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Lange Haare nicht offen tragen. haltung der Sicherheitshinweise und Benutzen Sie ein Haarnetz. Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Tragen Sie keine Handschuhe. Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinwei- Achtung! Verletzungsgefahr durch se und Anweisungen für die Zukunft rotierende Teile! auf.
 • Seite 39 Unbenutzte Elektrowerkzeuge sollten an Sichern Sie das Werkstück Benützen Sie Spannvorrichtungen oder einem trockenen, hochgelegenen oder ab- geschlossenen Ort, außerhalb der Reich- einen Schraubstock, um das Werkstück weite von Kindern, abgelegt werden. festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten als mit Ihrer Hand. Überlasten Sie Ihr Elektrowerkzeug nicht Sie arbeiten besser und sicherer im ange- Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung...
 • Seite 40: Sicherheitshinweise Für Ständerbohrmaschinen

  Verwenden Sie im Freien nur dafür zuge- Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. lassene und entsprechend gekennzeichne- te Verlängerungskabel. Reparaturen dürfen nur von einer Elek- trofachkraft ausgeführt werden, indem Originalersatzteile verwendet werden; an- Seien Sie aufmerksam Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen dernfalls können Unfälle für den Benutzer Sie mit Vernunft an die Arbeit.
 • Seite 41: Montage

  • Führen Sie das Einsatzwerkzeug - das Elektrowerkzeug überlastet wird nur eingeschaltet gegen das oder Werkstück. Es besteht sonst die Gefahr, - es im zu bearbeitenden Werkstück ver- dasss sich das Einsatzwerkzeug im Werk- kantet. • Fassen Sie das Einsatzwerkzeug stück verhakt und das Werkstück mitge- nach dem Arbeiten nicht an, bevor nommen wird.
 • Seite 42: Bedienung

  1. Setzen Sie das Säulenrohr (15) auf die 7. Führen Sie den Tiefenanschlag (3) durch die Bohrung des Anschlags. Bodenplatte (17). Verschrauben Sie das Säulenrohr (15) mit den drei bei- Setzen Sie die Schutzvorrichtung (7) liegenden Sechskantschrauben (16) mit auf den oberen Teil der Bohrspindel auf.
 • Seite 43: Drehzahl Wählen

  Drehzahl wählen Die Getriebeabdeckung (8) ist mit einem Sicherheitsschalter (27) 1. Lösen Sie die Verschlussschraube (11) ausgestattet. Bei nicht korrekt ge- der Getriebeabdeckung (8). schlossener Getriebeabdeckung (8) 2. Öffnen Sie die Getriebeabdeckung (8). kann das Gerät nicht eingeschaltet 3. Lösen Sie die Feststellschraube (13) der werden.
 • Seite 44: Keilriemen Spannen

  Keilriemen spannen 3. Drehen Sie die Fixierungsmutter an der gewünschten Stelle der Tiefenskala fest. 1. Lösen Sie die Verschlussschraube der Lesen Sie zur Hilfe den roten Pfeil an Getriebeabdeckung (11). der Bohrtiefenskala ab. 4. Führen Sie die Spindel (6) langsam zu- 2.
 • Seite 45: Allgemeine Hinweise

  Einschalten: 5. Beachten Sie ein eventuell notwendiges Spanbrechen auf dem Weg zur ge- Drücken Sie den Einschalter (2). wünschten Bohrtiefe. Ausschalten: 6. Führen Sie das Werkzeug langsam zu- rück auf die Anschlagposition. Drücken Sie den Ausschalter (1). Allgemeine Hinweise Not-Ausschaltung: Drücken Sie den Not-Ausschalter (5) Der Vorschub und die Spindeldreh- zahl sind für die Standzeit des...
 • Seite 46: Reinigung Und Wartung

  ein unkontrolliertes wegschleudern zu • Entfernen Sie Späne, Staub und verhindern. Schmutz ggf. mit einem Staubsauger. • Schmieren Sie bewegliche Teile regel- Reinigung und Wartung mäßig. • Lassen Sie keine Schmierstoffe auf Ziehen Sie vor jeglicher Einstellung, Schalter, Keilriemen, Antriebsscheiben Instandhaltung oder Instandsetzung und Bohrhubarme gelangen.
 • Seite 47: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 50). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung Set 1 Schutzvorrichtung, komplett...
 • Seite 48: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Not-Ausschalter (5) durch Dre- Not-Ausschalter (5) ist aus- hen wieder aktivieren. Drücken gelöst Sie den Einschalter (2), um das Gerät wieder zu starten Steckdose, Netzanschluss- leitung, Leitung, Netzstecker Gerät startet nicht Netzspannung fehlt prüfen, ggf. Reparatur durch Haussicherung spricht an Elektrofachmann.
 • Seite 49: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 50: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 102855 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 51: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the Bench Drill Design Series PTBM 500 A1 Serial Number 201408000001 - 201411056900 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines : 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2006/95/EC • 2011/65/EU*...
 • Seite 53: Οδηγιών Χρήσης

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE PTBM 500 A1 Κολονάτο δράπανο Αριθμός σειράς 201408000001 - 201411056900 ανταποκρίνεται στις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους: 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2006/95/EC • 2011/65/EU* EN 61029-1:2009+A11:2010 EN 55014-1:2006+A2:2011 • EN 55014-2:1997+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 •...
 • Seite 55: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Tischbohrmaschine Baureihe PTBM 500 A1 Seriennummer 201408000001 - 201411056900 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2004/108/EG • 2006/95/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen...
 • Seite 57: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα Explosionszeichnung PTBM 500 A1 informative , ενημερωτικό, informativ 2014-09-09-rev02-op...
 • Seite 58 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 08 / 2014 Ident.-No.: 72036805082014-GB/IE/CY IAN 102855...

Inhaltsverzeichnis