Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLS 48 C1 Originalbetriebsanleitung

Regelbare lötstation
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SOLDERING STATION PLS 48 C1
SOLDERING STATION
Translation of the original instructions
LÖDSTATION INSTÄLLBAR
Översättning av bruksanvisning i original
REGELBARE LÖTSTATION
Originalbetriebsanleitung
IAN 270214
SÄÄDETTÄVÄ JUOTOSASEMA
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
JUSTERBAR LODDESTATION
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLS 48 C1

 • Seite 1 SOLDERING STATION PLS 48 C1 SOLDERING STATION SÄÄDETTÄVÄ JUOTOSASEMA Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös JUSTERBAR LODDESTATION LÖDSTATION INSTÄLLBAR Oversættelse af den originale driftsvejledning Översättning av bruksanvisning i original REGELBARE LÖTSTATION Originalbetriebsanleitung IAN 270214...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ........13 Translation of the original Conformity Declaration . 14 PLS 48 C1...
 • Seite 5: Introduction

  SOLDERING STATION PLS 48 C1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all handling and safety guidelines.
 • Seite 6: Features

  Soldering sponge Soldering tip Coil spring Package contents 1 soldering station incl. PLS 48 C1 soldering iron with 2 standard soldering tips (1 pre-fitted) 1 solder, ø 1.0 mm, 10 g 1 solder, ø 1.5 mm, 10 g 1 soldering sponge...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock. PLS 48 C1...
 • Seite 8: Personal Safety

  RISK OF BURNS! Do not touch the heated soldering tip or the molten solder. There is a risk of being burnt. Always allow the ap- pliance to cool down completely before changing components, cleaning or checking it. PLS 48 C1...
 • Seite 9 ■ Always wash your hands thoroughly after soldering. ■ Do not dispose of solder waste in normal domestic waste! Solder waste should be disposed of with hazardous waste. PLS 48 C1...
 • Seite 10: Power Tool Use And Care

  Original accessories/auxiliary equipment ■ Use only the additional equipment and accessories specified in the operating instructions. Using attachments or accessory tools other than those recommended in the operating instructions can lead to a risk of injury. PLS 48 C1...
 • Seite 11: Before First Use

  Plug the mains plug into a wall socket and press the ON/OFF switch to position “I”. ♦ Set the temperature control to level 3 and wait until the appliance has heated up. Allow a little bit of solder to melt into a thin film on the soldering tip. PLS 48 C1...
 • Seite 12: Operation

  Level 3 = 300°C normal operation, e.g. when using lead-free solder Level 4 = 400°C high soldering temperature, e.g. for de-soldering small solder joints Level 5 = 500°C maximum soldering temperature, e.g. for de-solder- ing larger solder joints PLS 48 C1...
 • Seite 13: Soldering Sponge

  Clean the soldering tip on the moist soldering sponge ♦ After cleaning, the soldering tip must be tinned. Tin the hot soldering iron tip by melting the solder ♦ Guide the soldering tip to the solder joint and heat it. PLS 48 C1...
 • Seite 14: Maintenance And Cleaning

  Never use sharp objects, petrol, solvents or cleaning agents that can damage plastic. ■ Do not allow any liquids to get into the interior of the appliance. NOTE ► You can order spare parts (such as solder tips) via our service hotline. PLS 48 C1...
 • Seite 15: Disposal

  Service centres. Your statutory rights are not restricted by this warranty. The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This PLS 48 C1...
 • Seite 16: Service

  Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 270214 Hotline availability: Monday to Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 17: Translation Of The Original Conformity Declaration

  (2011/65/EU) Applied harmonised standards: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 18 Type designation of machine: Soldering station PLS 48 C1 Year of manufacture: 06 - 2015 Serial number: IAN 270214 Bochum, 09/04/2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further develop- ment is reserved.
 • Seite 19 PLS 48 C1...
 • Seite 20 Maahantuoja ....... . 30 Alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen käännös . . . 31 PLS 48 C1...
 • Seite 21: Johdanto

  SÄÄDETTÄVÄ JUOTOSASEMA PLS 48 C1 Johdanto Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä koskevia tärkeitä ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin.
 • Seite 22: Koneen Osat

  Lämpötilansäädin Käynnistyskytkin Puhdistussieni Juotinkärki Kierrejousi Toimitussisältö 1 juotinasema ja hienojuottokolvi PLS 48 C1 sis. 2 vakiojuotinkärkeä (1 x valmiiksi asennettu) 1 tinajuote, ø 1,0 mm, 10 g 1 tinajuote, ø 1,5 mm, 10 g 1 puhdistussieni 1 käyttöohje Tekniset tiedot Nimellisjännite:...
 • Seite 23: Sähkötyökaluja Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  Voit helposti menettää laitteen hallinnan, jos työskentelysi häiriintyy. 2. Sähköturvallisuus a) Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä adapteripistokkeita suojamaadoitet- tujen sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäinen pistoke ja sopiva pistorasia vähentävät sähköiskun vaaraa. PLS 48 C1...
 • Seite 24: Henkilöiden Turvallisuus

  Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa ilman valvontaa. PLS 48 C1...
 • Seite 25 Suositeltavaa on lisäksi käyttää suojakäsineitä, suusuojainta sekä työesiliinaa. ■ Vältä syömistä, juomista ja tupakointia tilassa, jossa tehdään juotostöitä. Käsiin tarttuneet lyijyjäämät voivat joutua elintarvikkei- den tai savukkeen mukana ihmisen elimistöön. ■ Pese kädet aina perusteellisesti juotostöiden jälkeen. PLS 48 C1...
 • Seite 26: Sähkötyökalun Käyttö Ja Käsittely

  Anna pistokkeen tai liitäntäjohdon vaihtaminen ■ aina laitteen valmistajan tai valtuutetun huolto- palvelun tehtäväksi. Näin varmistetaan, että laite säilyy turvallisena. Alkuperäistarvikkeet/-lisälaitteet ■ Käytä ainoastaan käyttöohjeessa ilmoitettuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Muiden kuin käyttöohjeessa suositeltujen käyttötyökalujen tai muiden tarvikkeiden käyttö saattaa aiheuttaa loukkaantumisvaaran. PLS 48 C1...
 • Seite 27: Ennen Käyttöönottoa

  Menettele seuraavasti: ♦ Työnnä pistoke pistorasiaan ja paina virtakytkin asentoon "I". ♦ Pyöritä lämpötilansäädintä kohtaan 3 ja odota, kunnes laite on lämmennyt. Sulata sitten hieman juotetinaa ja anna sen valua ohuena yhtenäisenä norona juotinkärjelle. PLS 48 C1...
 • Seite 28: Käyttöönotto

  Taso 2 = 200 °C useimmiten käytetyn pehmytjuotteen sulamispiste Taso 3 = 300 °C normaalikäyttö,esim. lyijyttömät juotteet Taso 4 = 400 °C korkea juotoslämpötila esim. pienten juotoskohtien erottaminen Taso 5 = 500 °C – maksimi juotoslämpötila esim. isojen juotoskoh- tien erottaminen PLS 48 C1...
 • Seite 29: Puhdistussieni

  ”0”. ♦ Kun laitetta ei käytetä, irrota pistoke pistorasiasta. Puhdistussieni HUOMIO! ► Kuuma juotinkärki ei saa koskaan joutua kosketuksiin kuivan puhdistussienen kanssa. Puhdistussieni voi vaurioitua. OHJE ► Puhdistussientä käytetään juotinkärkien puhdistukseen. ► Kostuta puhdistussieni ennen sen käyttöä. PLS 48 C1...
 • Seite 30: Juottaminen

  Lisää juottotinaa, kunnes koko juotoskohta on tinan peitossa. ♦ Poista sen jälkeen juotinkärki heti, jotta sulanut juote ei kuumene liikaa. ♦ Anna juotteen jähmettyä ja vältä tärinää. OHJE ► Juoksute joko sisältyy juotteeseen tai sitä käytetään erikseen. Selvitä käyttötapa ja soveltuva juote oston yhteydessä. PLS 48 C1...
 • Seite 31: Huolto Ja Puhdistus

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mu- kaan käytöstä poistettavat sähkölaitteet on vietävä niille tarkoitettuun erilliseen keräyspisteeseen, josta ne voidaan toimittaa ympäristöystä- välliseen kierrätykseen. Elinkaarensa loppuun tulleen laitteen kierrätyksestä ja hävittämisestä saat tietoja kunnan jätehuollosta vastaavalta viranomaiselta. PLS 48 C1...
 • Seite 32: Takuu

  Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. PLS 48 C1...
 • Seite 33: Huolto

  Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 270214 Palvelupuhelimen palveluajat: Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET) Maahantuoja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 34: Alkuperäisen Vastaavuusvakuutuksen Käännös

  (2011 / 65 / EU) Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 35 Koneen tyyppinimike: Säädettävä juotosasema PLS 48 C1 Valmistusvuosi: 06 - 2015 Sarjanumero: IAN 270214 Bochum, 9.4.2015 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutok- siin. PLS 48 C1...
 • Seite 36 Importör ........47 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse ......48 PLS 48 C1...
 • Seite 37: Inledning

  LÖDSTATION INSTÄLLBAR PLS 48 C1 Inledning Ett stort grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och återvinning. Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda...
 • Seite 38: Utrustning

  Temperaturreglage PÅ/AV-knapp Lödsvamp Lödspets Spiralfjäder Leveransens innehåll 1 Lödningsstation med finlödkolv PLS 48 C1 inkl. 2 standardlödspet- sar (1 förmonterad) 1 lödtenn, ø 1,0 mm, 10 g 1 lödtenn, ø 1,5 mm, 10 g 1 lödsvamp 1 bruksanvisning Tekniska data Nominell spänning: 230 V ~...
 • Seite 39: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t ex rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Risken för elchocker ökar om din kropp är jordad. c) Skydda elverktyg från regn och fukt. Om det tränger in vatten i ett elverktyg ökar risken för elchocker. PLS 48 C1...
 • Seite 40: Personsäkerhet

  Barn får inte leka med produkten. Rengöring och allmän service får bara göras av barn om någon vuxen håller uppsikt. PLS 48 C1...
 • Seite 41 Dra omedelbart ut kontakten vid nödsituationer. ■ VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR FÖRGIFTNING! Andas inte in giftiga ångor. ■ Sörj alltid för tillräcklig ventilation om du arbetar länge där giftiga ångor kan uppstå. Förutom det rekommenderas även skyddshand- skar, andningsskydd och arbetsförkläde. PLS 48 C1...
 • Seite 42: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  Många olyckor har sin orsak i dåligt underhållna elverktyg. c) Använd elverktyg, tillbehör, insticksverktyg mm enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Om elverktyg används på andra sätt än de föreskrivna kan det uppstå farliga situationer. PLS 48 C1...
 • Seite 43: Service

  Om du använder andra typer av tillbehör eller verktyg utsätter du dig själv för risk. Innan produkten tas i bruk Montera spiralfjäder ♦ För in spiralfjäderns bygel fram till stoppet i den öppning på lödningsstationen som är avsedd för detta (se uppfällbar sida). PLS 48 C1...
 • Seite 44: Sätta I/Byta Lödspets

  Sätt kontakten i ett eluttag och flytta PÅ/AV-knappen till läge I. ♦ Vrid temperaturreglaget till läge 3 och vänta tills produkten värmts upp. Låt sedan lite lödtenn flyta ut i ett tunt, samman- hängande skikt på lödspetsen. PLS 48 C1...
 • Seite 45: Ta Produkten I Bruk

  Läge 3 = 300 °C Normal drift, t ex när man använder blyfritt lödtenn Läge 4 = 400 °C Hög lödtemperatur, t ex för att avlöda små lödningar Läge 5 = 500 °C Hög lödtemperatur, t ex för att avlöda stora lödningar PLS 48 C1...
 • Seite 46: Lödsvamp

  Dra ut kontakten när du inte ska använda produkten. Lödsvamp AKTA! ► Den heta lödspetsen får aldrig komma i kontakt med en torr lödsvamp . Då kan lödsvampen skadas. OBSERVERA ► Lödsvampen används för att rengöra lödspetsen. ► Fukta lödsvampen innan du använder den. PLS 48 C1...
 • Seite 47: Löda

  Ta sedan genast bort lödspetsen för att inte överhetta den smälta lödningen. ♦ Låt lödningen stelna och undvik vibrationer. OBSERVERA ► Flytmedlet ingår antingen i lödningen eller tillsätts separat. Ta reda på hur det ska användas och vilket lödningsmedel som är lämpligt vid köpet. PLS 48 C1...
 • Seite 48: Underhåll Och Rengöring

  Kasta aldrig elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2012/19/EU måste uttjänta elverktyg tas isär och de olika delarna lämnas in separat till rätt typ av miljövänlig återvinning. Fråga på din kommun eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att lämna uttjänta apparater till återvinning. PLS 48 C1...
 • Seite 49: Garanti

  även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp, dock senast två dagar efter inköpsdatum. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. PLS 48 C1...
 • Seite 50: Service

  Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 270214 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 270214 Öppettider för hotline: Måndag till fredag kl. 8:00 – 20:00 (CET) Importör KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 51: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  (2011 / 65 / EU) Tillämpade harmoniserande normer: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 52 Typbeteckning: Lödstation inställbar PLS 48 C1 Tillverkningsår: 06 - 2015 Serienummer: IAN 270214 Bochum, 09.04.2015 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utveck- lingen. PLS 48 C1...
 • Seite 53 PLS 48 C1...
 • Seite 54 ........65 PLS 48 C1...
 • Seite 55: Indledning

  JUSTERBAR LODDESTATION PLS 48 C1 Indledning Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug.
 • Seite 56: Udstyr

  Temperaturindstilling TÆND-/SLUK-kontakt Loddesvamp Loddespids Spiralfjeder Pakkens indhold 1 loddestation med loddekolbe PLS 48 C1 inkl. 2 standard-loddespidser (1 x formonteret) 1 loddetin, ø 1,0 mm, 10 g 1 loddetin, ø 1,5 mm, 10 g 1 loddesvamp 1 betjeningsvejledning Tekniske data Mærkespænding:...
 • Seite 57: Generelle Sikkerhedsanvisninger For Elværktøjer

  Undgå kropskontakt med jordforbundne dele som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop har jordforbindelse. c) Beskyt elværktøjet mod regn og fugt. Hvis der trænger vand ind i elværktø- jet, øges risikoen for elektrisk stød. PLS 48 C1...
 • Seite 58: Personsikkerhed

  Vær altid opmærksom og bevidst om, hvad du laver, og arbejd fornuftigt med elværktøjet. Brug ikke elværktøjet, hvis du er ukoncentreret eller påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Selv et øjebliks uopmærk- somhed ved brug af elværktøjet kan medføre alvorlige kvæstelser. PLS 48 C1...
 • Seite 59 ■ Undgå at spise, drikke og ryge i rum, hvor der loddes. Ellers kan blyrester, der sidder på hænderne, komme i den menneskelige organisme via fødevarer eller cigaretter. ■ Vask altid hænderne grundigt efter lodningen. PLS 48 C1...
 • Seite 60: Anvendelse Og Håndtering Af Elværktøj

  Originalt tilbehør/originalt ekstraudstyr ■ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, som er angivet i betjenings- vejledningen. Brug af andre indsatsværktøjer eller andet tilbehør end det, der anbefales i betjeningsvejledningen, kan betyde, at der er øget fare for personskader. PLS 48 C1...
 • Seite 61: Før Første Brug

  Fremgangsmåde: ♦ Sæt strømstikket i en stikkontakt, og stil TÆND-/SLUK-knappen på position "I". ♦ Stil temperaturindstillingen på 3 og vent, til produktet er opvarmet. Lad en smule loddetin samles på loddespidsen til en tynd, sammenhængende film. PLS 48 C1...
 • Seite 62: Første Brug

  Trin 3 = 300 °C normal funktion, f.eks. ved anvendelse af blyfrit loddetin Trin 4 = 400 °C høj loddetemperatur, f.eks. til aflodning af små loddesteder Trin 5 = 500 °C – maksimal loddetemperatur, f.eks. til aflodning af store loddesteder PLS 48 C1...
 • Seite 63: Loddesvamp

  Træk straks stikket ud af stikkontakten, når loddekolben ikke bruges. Loddesvamp OBS! ► Den varme loddespids må aldrig komme i kontakt med en tør loddesvamp . Ellers kan loddesvampen beskadiges. BEMÆRK ► Loddesvampen bruges til rengøring af loddespidsen. ► Fugt loddesvampen, før du bruger den. PLS 48 C1...
 • Seite 64: Lodning

  Fjern derefter loddespidsen med det samme, så loddestedet ikke bliver for varmt. ♦ Lad loddetinnet stivne, og undgå vibrationer. BEMÆRK ► Flusmidlet er indeholdt i loddemidlet, eller det anvendes sepa- rat. Spørg forhandleren til råds om anvendelsestypen og det egnede loddemiddel ved køb. PLS 48 C1...
 • Seite 65: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Smid ikke elværktøj ud sammen med hushold- ningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret elværktøj indsamles særskilt og afleveres til miljøvenligt genbrug. Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter. PLS 48 C1...
 • Seite 66: Garanti

  Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt forefindes allerede ved køb, skal straks anmeldes efter udpakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalings- pligtig. PLS 48 C1...
 • Seite 67: Service

  Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 270214 Åbningstider for hotline: Mandag til fredag fra kl. 8.00 – kl. 20.00 (MET) Importør KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 68: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseser

  (2011 / 65 / EU) Anvendte harmoniserede standarder: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 69 Typebetegnelse for maskinen: Justerbar loddestation PLS 48 C1 Produktionsår: 06 - 2015 Serienummer: IAN 270214 Bochum, 09-04-2015 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreud- vikling. PLS 48 C1...
 • Seite 70 Importeur ........81 Original-Konformitätserklärung ....82 PLS 48 C1...
 • Seite 71: Einleitung

  REGELBARE LÖTSTATION PLS 48 C1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 72: Ausstattung

  Temperaturregler EIN- / AUS-Schalter Lötschwamm Lötspitze Spiralfeder Lieferumfang 1 Lötstation mit Feinlötkolben PLS 48 C1 inkl. 2 Standard-Lötspitzen (1 x vormontiert) 1 Lötzinn, ø 1,0 mm, 10 g 1 Lötzinn, ø 1,5 mm, 10 g 1 Lötschwamm 1 Bedienungsanleitung Technische Daten...
 • Seite 73: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwen- den Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektro- werkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. PLS 48 C1...
 • Seite 74: Sicherheit Von Personen

  Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unter- wiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem PLS 48 C1...
 • Seite 75 Vermeiden Sie den Kontakt der heißen Lötspitze mit den Kunst- stoffteilen der Multifunktionshalterung. Andernfalls kann es zu Beschädigungen am Gerät kommen. ■ Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Netzstecker aus der Steckdose. ■ VORSICHT! VERGIFTUNGSGEFAHR! Halten Sie Dämpfe aus der Atemzone fern. PLS 48 C1...
 • Seite 76: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen. c) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. PLS 48 C1...
 • Seite 77: Service

  Bedienungsanleitung empfohlener Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. Vor der Inbetriebnahme Spiralfeder montieren ♦ Stecken Sie den Bügel der Spiralfeder bis zum Anschlag in die dafür vorgesehene Aussparung der Lötstation (siehe Ausklappseite). PLS 48 C1...
 • Seite 78: Lötspitze Einsetzen / Wechseln

  Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter in die Position „I“. ♦ Drehen Sie den Temperaturregler auf 3 und warten Sie, bis das Gerät aufgeheizt ist. Lassen Sie dann etwas Lötzinn einem dünnen, zusammenhängenden Film auf der Lötspitze zerfließen. PLS 48 C1...
 • Seite 79: Inbetriebnahme

  Stufe 1 = ca. 100 °C – Aufwärmstufe und für Lote mit entsprechend niedriger Schmelztemperatur Stufe 2 = 200 °C Schmelzpunkt der häufigst verwendeten Weich- lote Stufe 3 = 300 °C Normalbetrieb, z.B. bei der Verwendung von bleifreiem Lötzinn PLS 48 C1...
 • Seite 80: Lötschwamm

  Die heiße Lötspitze darf niemals mit einem trockenen Lötschwamm in Berührung kommen. Andernfalls kann der Lötschwamm beschädigt werden. HINWEIS ► Der Lötschwamm dient zum Reinigen der Lötspitze. ► Feuchten Sie den Lötschwamm an, bevor Sie ihn benutzen. PLS 48 C1...
 • Seite 81: Löten

  Lassen Sie das Lot erstarren und vermeiden Sie Erschütterungen. HINWEIS ► Das Flussmittel ist entweder im Lot enthalten oder es wird separat angewendet. Informieren Sie sich beim Kauf über die Art der Anwendung und das geeignete Lötmittel. PLS 48 C1...
 • Seite 82: Wartung Und Reinigung

  Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Haus- müll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. PLS 48 C1...
 • Seite 83: Garantie

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müs- sen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten- pflichtig. PLS 48 C1...
 • Seite 84: Service

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 270214 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 85: Original-Konformitätserklärung

  (2011 / 65 / EU) Angewandte harmonisierte Normen: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 86 Typbezeichnung der Maschine: Regelbare Lötstation PLS 48 C1 Herstellungsjahr: 06 - 2015 Seriennummer: IAN 270214 Bochum, 09.04.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten. PLS 48 C1...
 • Seite 87 PLS 48 C1...
 • Seite 88 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 04 / 2015 Ident.-No.: PLS48C1-042015-1 IAN 270214...

Diese Anleitung auch für:

Ian 270214