Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLS 48 C1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

SOLDERING STATION PLS 48 C1
SOLDERING STATION
Translation of the original instructions
STAŢIE REGLABILĂ DE LIPIT
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
KOΛΛНТНPΙ ΜΕ PYΘΜΙ-
ΖOMENH ΘΕPΜOKPΑΣΙΑ
Οδηүίες χρήσης
IAN 279871
PODESIVA STANICA ZA
LEMLJENJE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
PEГУЛИPУEMA CTAHЦИЯ ЗA
ЗAПOЯBAHE
Превод на оригиналното ръководство
за експлоатация
REGELBARE LÖTSTATION
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLS 48 C1

 • Seite 1 SOLDERING STATION PLS 48 C1 SOLDERING STATION PODESIVA STANICA ZA LEMLJENJE Translation of the original instructions Prijevod originalnih uputa za uporabu STAŢIE REGLABILĂ DE LIPIT PEГУЛИPУEMA CTAHЦИЯ ЗA ЗAПOЯBAHE Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţii- le aparatului.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ..........13 Translation of the original Conformity Declaration . 14 GB │ CY │    1 ■ PLS 48 C1...
 • Seite 5: Introduction

  SOLDERING STATION PLS 48 C1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions.
 • Seite 6: Features

  Soldering sponge Soldering tip Coil spring Package contents 1 soldering station PLS 48 C1 incl. soldering iron with 2 standard soldering tips (1 pre-fitted) 1 solder, ø 1.0 mm, 10 g 1 solder, ø 1.5 mm, 10 g 1 soldering sponge...
 • Seite 7: Safety

  Do not allow children to use the appliance as a plaything. Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by children unless they are supervised. │ GB │ CY ■ 4    PLS 48 C1...
 • Seite 8 The heat can be emitted through the workpiece. ■ Avoid contact between the hot soldering tip and the plastic parts of the multi-functional holder. Otherwise, the appliance might be damaged. GB │ CY │    5 ■ PLS 48 C1...
 • Seite 9: Before Use

  The soldering tip has a screw thread and can thus be removed quickly from the soldering iron. ♦ Unscrew the soldering tip anticlockwise. ♦ Screw the soldering tip in clockwise. │ GB │ CY ■ 6    PLS 48 C1...
 • Seite 10: Operation

  Level "Min" = room temperature Level 1 = approx. 100°C – warm-up level and for solders with correspondingly low melting point Level 2 = 200°C melting point of the most frequently used soft solders GB │ CY │    7 ■ PLS 48 C1...
 • Seite 11: Soldering Sponge

  . Otherwise, the soldering sponge can be damaged. NOTE ► The soldering sponge is used to clean the soldering tip. ► Dampen the soldering sponge before use. │ GB │ CY ■ 8    PLS 48 C1...
 • Seite 12: Soldering

  Allow the solder to harden and avoid vibrations. NOTE ► The flux is either included in the solder or applied separately. When buying the solder, ask about its use and the appropriate flux. GB │ CY │    9 ■ PLS 48 C1...
 • Seite 13: Maintenance And Cleaning

  European Directive 2012/19/EU requires that worn-out power tools be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner. Your local community or municipal authorities can provide informa- tion on how to dispose of the worn-out appliance. │ GB │ CY ■ 10    PLS 48 C1...
 • Seite 14: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after ex- piry of the warranty period shall be subject to a fee. GB │ CY │    11 ■ PLS 48 C1...
 • Seite 15 You can return a defective product to us free of charge to the ser- vice address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. │ GB │ CY ■ 12    PLS 48 C1...
 • Seite 16: Service

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com GB │ CY │    13 ■ PLS 48 C1...
 • Seite 17: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Type designation of machine: Soldering station PLS 48 C1 Year of manufacture: 07 - 2016 Serial number: IAN 279871 Bochum, 07.06.2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further develop-...
 • Seite 18 Uvoznik ..........29 Prijevod originalne izjave o sukladnosti ..30   ■ PLS 48 C1 │ ...
 • Seite 19: Uvod

  PODESIVA STANICA ZA LEMLJENJE PLS 48 C1 Uvod Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Time ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod. Upute za uporabu sastavni su dio ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i zbrinjavanje. Prije uporabe proizvoda upoznajte se sa svim napo- menama za rukovanje i sa svim sigurnosnim napomenama.
 • Seite 20: Oprema

  Spužvica za čišćenje lemilice Vrh lemilice Spiralna opruga Opseg isporuke 1 podesiva stanica za lemljenje PLS 48 C1 uklj. 2 standardna vrha (1 x unaprijed montiran) 1 lem, ø 1,0 mm, 10 g 1 lem, ø 1,5 mm, 10 g 1 spužvica za čišćenje lemilice...
 • Seite 21: Sigurnost

  Djeca se ne smiju igrati ure- đajem. Čišćenje i servisiranje ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora. ■ 18    PLS 48 C1 │...
 • Seite 22 ■ Uređaj držite dalje od zapaljivih materijala. ■ Uključen uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora. ■ OPREZ! OPASNOST OD OZLJEDA! Ruke držite podalje od zagrijanih izradaka. Toplina se može prenijeti kroz izradak.   ■ PLS 48 C1 │ ...
 • Seite 23 Nakon lemljenja uvijek temeljito operite ruke. ■ Otpad od lemljenja nikada ne bacajte u kućno smeće! Otpad od lemljenja je poseban otpad. OPREZ UPOZORENJE: Mogućnost strujnog udara ! Ne otvarati kućište proizvoda ! ■ 20    PLS 48 C1 │...
 • Seite 24: Prije Uključivanja Uređaja

  Vrh lemilice ima navoj pomoću kojeg se vrh može brzo i jedno- stavno zamijeniti. ♦ Vrh lemilice odvijte u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. ♦ Vrh lemilice zategnite u smjeru kazaljke na satu.   ■ PLS 48 C1 │ ...
 • Seite 25: Puštanje U Pogon

  željenu temperaturu. NAPOMENA ► Prije uporabe skinite zaštitnu kapu s vrha lemilice ► Prije prve uporabe stanice za lemljenje i prilikom uporabe no- vog vrha lemilice, vrh lemilice najprije treba obložiti lemom. ■ 22    PLS 48 C1 │...
 • Seite 26 Stupanj 3 = 300 °C normalni način rada, npr. prilikom korištenja bezolovnog lema Stupanj 4 = 400 °C visoka temperatura, npr. za odlemljivanje manjih zalemljenih spojeva Stupanj 5 = 500 °C maksimalna temperatura, npr. za odlemljivanje većih zalemljenih spojeva   ■ PLS 48 C1 │ ...
 • Seite 27: Spužvica Za Čišćenje Lemilice

  čišćenje lemilice . U protivnom može doći do oštećenja spužvice. NAPOMENA ► Spužvica služi za čišćenje vrha lemilice. ► Spužvicu navlažite prije uporabe. ■ 24    PLS 48 C1 │...
 • Seite 28: Lemljenje

  Ostavite da se lem stvrdne i izbjegavajte vibracije. NAPOMENA ► Pasta za lemljenje se može već nalaziti u žici ili se koristi po- sebno. Prilikom kupnje raspitajte se o vrsti uporabe i prikladnoj žici za lemljenje.   ■ PLS 48 C1 │ ...
 • Seite 29: Održavanje I Čišćenje

  Električne alate ne bacajte u kućni otpad! U skladu s europskom direktivom 2012/19/EU stari električni alati moraju se prikupiti odvojeno i zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete saznati u grad- skom ili općinskom poglavarstvu. ■ 26    PLS 48 C1 │...
 • Seite 30: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakira- nja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju.   ■ PLS 48 C1 │ ...
 • Seite 31 ■ Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s prilo- ženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa. ■ 28    PLS 48 C1 │...
 • Seite 32: Servis

  NAPOMENA ► Kod alata Parkside i Florabest Vas molimo da pošaljete isključi- vo defektan artikl bez opreme (npr. baterije, kufer za čuvanje, alat za montažu i slično). Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver.
 • Seite 33: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Oznaka tipa stroja: Podesiva stanica za lemljenje PLS 48 C1 Godina proizvodnje: 07 - 2016 Serijski broj: IAN 279871 Bochum, 07.06.2016 Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja...
 • Seite 34 Importator ......... . . 45 Traducerea declaraţiei de conformitate originale . . 46    31 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 35: Introducere

  STAŢIE REGLABILĂ DE LIPIT PLS 48 C1 Introducere Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Aţi decis să alegeţi un produs de calitate superioară. Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informaţii importante privind siguranţa, utilizarea şi eliminarea. Înainte de utilizarea produ- sului, familiarizaţi-vă...
 • Seite 36: Dotare

  Vârf de lipit Arc spiralat Furnitura 1 staţie reglabilă de lipit PLS 48 C1 inclusiv 2 vârfuri de lipit standard (1 vârf premontat) 1 cositor de lipit, ø 1,0 mm, 10 g 1 cositor de lipit, ø 1,5 mm, 10 g 1 burete de lipit 1 exemplar instrucţiuni de utilizare...
 • Seite 37: Siguranţă

  şi au înţeles pericolele cu privire la acesta. Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curăţarea şi acţiunile de întreţinere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără supraveghere. ■ 34    PLS 48 C1 │...
 • Seite 38 Ţineţi aparatul departe de materialele inflamabile. ■ Nu lăsaţi niciodată nesupravegheat aparatul aflat în funcţiune. ■ PRECAUŢIE! PERICOL DE RĂNIRE! Nu apropiaţi mâinile de piesa fierbinte. Căldura se poate propaga prin intermediul piesei.    35 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 39 în organism prin intermediul alimentelor sau ţigărilor. ■ După lipire spălaţi-vă întotdeauna temeinic pe mâini. ■ Nu aruncaţi în gunoiul menajer resturile provenite de la lipire. Resturile provenite de la lipire trebuie eliminate la compartimentul pentru deşeuri speciale. ■ 36    PLS 48 C1 │...
 • Seite 40: Înainte De Punerea În Funcţiune

  Vârful de lipit dispune de un filet şi poate fi înlocuit rapid şi cu uşurinţă de la ciocanul de lipit. ♦ Desfaceţi vârful de lipit în sens antiorar. ♦ Fixaţi vârful de lipit în sens orar.    37 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 41: Punerea În Funcţiune

  Înainte de utilizare îndepărtaţi capacul de protecţie de pe vârful de lipit. ► Înainte de prima utilizare a staţiei de lipit, precum şi la fiecare utilizare a unui nou vârf de lipit , acesta trebuie în prealabil cositorit. ■ 38    PLS 48 C1 │...
 • Seite 42 Treapta 4 = 400 °C - temperatură de lipire ridicată, de ex. pentru dezlipirea zonelor mici de lipire Treapta 5 = 500 °C - temperatură de lipire maximă, de ex. pentru dezlipirea zonelor mari de lipire    39 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 43: Burete De Lipit

  În caz contrar, buretele de lipit se poate deteriora. INDICAŢIE ► Buretele de lipit serveşte la curăţarea vârfului de lipit. ► Umeziţi buretele de lipit înainte de a-l utiliza. ■ 40    PLS 48 C1 │...
 • Seite 44: Lipirea

  Lăsaţi aliajul de lipit să se întărească şi evitaţi şocurile. INDICAŢIE ► Fondantul este conţinut în aliajul de lipit sau este utilizat separat. La achiziţionare informaţi-vă cu privire la tipul utilizării şi materi- alul de lipit adecvat.    41 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 45: Întreţinerea Şi Curăţarea

  Conform Directivei europene 2012/19/EU, sculele electrice uzate trebuie colectate separat şi eliminate la un punct de reciclare ecologic. Informaţii despre posibilităţile de eliminare a aparatului uzat pot fi obţinute de la administraţia locală. ■ 42    PLS 48 C1 │...
 • Seite 46: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. Domeniul de aplicare a garanţiei Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea şi verificat cu rigurozitate înaintea livrării.    43 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 47 Apoi puteţi expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poştale, ane- xând dovada cumpărării (bonul fiscal) şi indicând în ce constă defectul şi când a apărut acesta. ■ 44    PLS 48 C1 │...
 • Seite 48: Service-Ul

  INDICAŢIE ► În cazul sculelor Parkside şi Florabest trimiteţi numai articolul defect, fără accesorii (de exemplu acumulator, geantă de depozitare, scule de montaj etc.). Acest manual, precum şi multe altele, videoclipuri cu produsele şi software-uri pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.
 • Seite 49: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Denumirea tipului maşinii: Staţie reglabilă de lipit PLS 48 C1 Anul de fabricaţie: 07 – 2016 Număr de serie: IAN 279871 Bochum, 07.06.2016 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării...
 • Seite 50 съответствие ....... . 63    47 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 51: Въведение

  PEГУЛИPУEMA CTAHЦИЯ ЗA ЗAПOЯBAHE PLS 48 C1 Въведение Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред. Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди...
 • Seite 52: Оборудване

  Гъба за поялника Връх на поялника Спирална пружина Окомплектовка на доставката 1peгyлиpyema ctahция зa зaпoяbahe PLS 48 C1 вкл. 2 стандартни върха за поялник (1 бр. предварително монтиран) 1 оловно-калаен припой, ø 1,0 mm, 10 g 1 оловно-калаен припой, ø 1,5 mm, 10 g 1 гъба...
 • Seite 53: Безопасност

  уреда и разбират опасностите, произтичащи от работата с него. Не допускайте деца да играят с уреда. Почистването и техническото обслужване от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюде- ние. ■ 50    PLS 48 C1 │...
 • Seite 54 ■ При почивки по време на работа поялникът за прецизни работи трябва да се оставя в многофункционалния държач. ■ Дръжте уреда далеч от горими материали. ■ Никога не оставяйте включения уред без наблюдение.    51 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 55 от олово могат да проникнат с хранителните продукти или цигарите в човешкия организъм. ■ След запояване винаги измивайте старателно ръцете си. ■ Никога не изхвърляйте отпадъци от запояването с битовите отпадъци. Отпадъците от запояването спадат към специалните отпадъци. ■ 52    PLS 48 C1 │...
 • Seite 56: Преди Пускането В Експлоатация

  само при изключен уред и охладен връх на поялника. ■ Върхът на поялника има резба, позволяваща бърза и лесна смяна от поялника. ♦ Развийте върха на поялника обратно на часовниковата стрелка. ♦ Затегнете върха на поялника по посока на часовниковата стрелка.    53 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 57: Пускане В Експлоатация

  Преди употреба отстранете защитната капачка от върха на поялника ► Преди първоначалното пускане в експлоатация на стойката за поялник и при употреба на всеки нов връх за поялник първо трябва да се покрие с калай върхът на поялника ■ 54    PLS 48 C1 │...
 • Seite 58 използване на безоловен припой Степен 4 = 400 °C – висока температура на спояване, напр. за разпояване на малки спойки Степен 5 = 500 °C – максимална температура на спояване, напр. за разпояване на големи спойки    55 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 59: Гъба За Поялника

  в контакт със суха гъба за поялника . В противен случай гъбата за поялника може да се повреди. УКАЗАНИЕ ► Гъбата за поялника служи за почистване на върха на поялника. ► Навлажнете гъбата за поялника, преди да я използвате. ■ 56    PLS 48 C1 │...
 • Seite 60: Запояване

  не прегрее разтопения припой. ♦ Оставете припоя да се втвърди, като избягвате разтърсвания. УКАЗАНИЕ ► Флюсът или се съдържа в припоя, или се прилага отделно. При закупуването се осведомете относно вида приложение и подходящия припой.    57 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 61: Техническо Обслужване И Почистване

  поръчате чрез горещата линия на нашия сервиз. Предаване за отпадъци Предаване на уреда за отпадъци Опаковката е произведена от екологични материали, които могат да се предават в местните пунктове за рециклиране. Не изхвърляйте електрически инструменти заедно с битовите отпадъци! ■ 58    PLS 48 C1 │...
 • Seite 62: Гаранция От Kompernass Handels Gmbh

  какво се състои дефектът и кога се е появил. В случай че дефектът се покрива от нашата гаранция, вие ще полу- чите обратно ремонтирания или нов продукт. След ремонта или смяната на продукта не започва нов гаранционен период.    59 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 63 Продуктът е предназначен само за лична, а не за професионал- на употреба. При неправилна и нецелесъобразна употреба, упражняване на сила или ремонтни дейности, които не са извършени от нашия оторизиран сервизен филиал, гаранцията отпада. ■ 60    PLS 48 C1 │...
 • Seite 64 се състои дефектът и кога се е появил, без да заплащате пощенска такса. УКАЗАНИЕ ► При инструментите Parkside и Florabest моля изпращайте единствено дефектния артикул без принадлежностите (напр. акумулаторна батерия, куфар за съхранение, мон- тажни инструменти и др.). От www.lidl-service.com можете да изтеглите...
 • Seite 65: Сервиз

  Тел.: 00800 111 4920 Е-мейл: kompernass@lidl.bg IAN 279871 Вносител Моля обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиз. Най-напред се свържете с посочения сервизен пункт. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■ 62    PLS 48 C1 │...
 • Seite 66: Превод На Оригиналната Декларация За

  EN 55014-1: 2006/A2: 2011 EN 55014-2: 1997/A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Типово обозначение на машината: Peгyлиpyema ctahция зa зaпoяbahe PLS 48 C1 Година на производство: 07 - 2016 Сериен номер: IAN 279871 Бохум, 07.06.2016 г. Семи Угузлу...
 • Seite 67 ■ 64    PLS 48 C1 │...
 • Seite 68 Εισαγωγέας ......... 79 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης 80 GR│CY    65 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 69: Εισαγωγή

  KOΛΛНТНPΙ ΜΕ PYΘΜΙΖOMENH ΘΕPΜOKPΑΣΙΑ PLS 48 C1 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφα- σίσατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης είναι τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρ- ριψη.
 • Seite 70: Εξοπλισμός

  Σπόγγος συγκόλλησης Μύτη συγκόλλησης Σπειροειδές ελατήριο Παραδοτέος εξοπλισμός 1 KOΛΛНТНPΙ ΜΕ PYΘΜΙΖOMENH ΘΕPΜOKPΑΣΙΑ PLS 48 C1 συμπεριλ. 2 στάνταρ μύτες συγκόλλησης (1 x προσυναρμολογημένη) 1 κασσίτερος συγκόλλησης, ø 1,0 mm, 10 g 1 κασσίτερος συγκόλλησης, ø 1,5 mm, 10 g 1 σπόγγος...
 • Seite 71: Ασφάλεια

  χρήση της συσκευής και κατανοούν τους προ- κύπτοντες κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγο- νται από παιδιά, χωρίς επιτήρηση. ■ 68    GR│CY PLS 48 C1 │...
 • Seite 72 Κρατάτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υλικά. ■ Ποτέ μην αφήνετε την ενεργοποιημένη συσκευή χωρίς επιτήρηση. ■ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από το θερμό τεμάχιο επεξεργασίας. Ενδέχεται να εκπέμπεται θερμότητα μέσω του τεμαχίου επεξεργασίας. GR│CY    69 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 73 μόλυβδου μπορεί να εισχωρήσουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω των τροφίμων ή τσιγάρων. ■ Μετά τη συγκόλληση, πλένετε πάντα καλά τα χέρια. ■ Μην πετάτε ποτέ απορρίμματα συγκόλλησης στα οικιακά απορ- ρίμματα. Τα απορρίμματα συγκόλλησης ανήκουν στα ειδικά απορρίμματα. ■ 70    GR│CY PLS 48 C1 │...
 • Seite 74: Πριν Από Τη Θέση Σε Λειτουργία

  μόνο σε απενεργοποιημένη συσκευή και με κρύα μύτη συγκόλ- λησης. ■ Η μύτη συγκόλλησης διαθέτει ένα βιδωτό σπείρωμα και έτσι αντικαθίσταται γρήγορα και εύκολα στο κολλητήρι. ♦ Ξεβιδώστε αριστερόστροφα τη μύτη συγκόλλησης. ♦ Βιδώστε δεξιόστροφα τη μύτη συγκόλλησης. GR│CY    71 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 75: Θέση Σε Λειτουργία

  Πριν από τη χρήση, απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα από τη μύτη συγκόλλησης ► Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία του σταθμού συγκόλ- λησης και σε χρήση κάθε νέας μύτης συγκόλλησης, πρέπει πρώτα να επικασσιτερωθεί η μύτη συγκόλλησης ■ 72    GR│CY PLS 48 C1 │...
 • Seite 76 κασσίτερου συγκόλλησης χωρίς μόλυβδο Βαθμίδα 4 = 400 °C υψηλή θερμοκρασία συγκόλλησης, π.χ. για αποκόλληση μικρών σημείων συγκόλλησης Βαθμίδα 5 = 500 °C - μέγιστη θερμοκρασία συγκόλλησης, π.χ. για αποκόλληση μεγάλων σημείων συγκόλλησης GR│CY    73 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 77: Σπόγγος Συγκόλλησης

  σε επαφή με ένα στεγνό σπόγγο συγκόλλησης . Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν ζημιές στο σπόγγο συγκόλλησης. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Ο σπόγγος συγκόλλησης εξυπηρετεί τον καθαρισμό της μύτης συγκόλλησης. ► Υγραίνετε το σπόγγο συγκόλλησης, πριν τον χρησιμοποιήσετε. ■ 74    GR│CY PLS 48 C1 │...
 • Seite 78: Συγκόλληση

  Αφήστε τη συγκόλληση να στερεοποιηθεί και αποφύγετε τους κραδασμούς. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Το συλλίπασμα είτε περιέχεται στη συγκόλληση ή πρέπει να εφαρμοστεί μεμονωμένα. Πληροφορηθείτε, κατά την αγορά, σχετικά με το είδος εφαρμογής και το κατάλληλο μέσο συγκόλ- λησης. GR│CY    75 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 79: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  ημένα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να οδηγούνται σε μια φιλική για το περιβάλλον επαναχρησιμοποίηση. Για τις δυνατότητες απόρριψης των αχρηστευμένων συσκευών ενημε- ρώνεστε από τη διαχείριση της κοινότητας ή της πόλης σας. ■ 76    GR│CY PLS 48 C1 │...
 • Seite 80: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευ- ασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. GR│CY    77 ■ PLS 48 C1 │...
 • Seite 81 χαραγμένο, στην πρώτη σελίδα των οδηγιών σας (κάτω αριστε- ρά) ή σε αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά. ■ Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοι- νωνήστε κατ’ αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις τηλεφωνικά ή με E-Mail. ■ 78    GR│CY PLS 48 C1 │...
 • Seite 82: Σέρβις

  που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Σε ότι αφορά τα εργαλεία Parkside και Florabest πρέπει να αποστέλ- λετε αποκλειστικά το ελαττωματικό προϊόν χωρίς αξεσουάρ (π.χ. συσσωρευτή, βαλίτσα φύλαξης, εργαλεία συναρμολόγησης κ.λπ.). Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να κατεβά- σετε...
 • Seite 83: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: KOΛΛНТНPΙ ΜΕ PYΘΜΙΖOMENH ΘΕPΜOKPΑΣΙΑ PLS 48 C1 Έτος κατασκευής: 07 - 2016 Αύξων αριθμός: IAN 279871 Bochum, 07.06.2016 Semi Uguzlu - Διευθυντής...
 • Seite 84 Importeur ......... . . 95 Original-Konformitätserklärung ....96 DE │ AT │ CH │    81 ■ PLS 48 C1...
 • Seite 85: Einleitung

  REGELBARE LÖTSTATION PLS 48 C1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 86: Ausstattung

  Temperaturregler EIN- / AUS-Schalter Lötschwamm Lötspitze Spiralfeder Lieferumfang 1 Regelbare Lötstation PLS 48 C1 inkl. 2 Standard-Lötspitzen (1 x vormontiert) 1 Lötzinn, ø 1,0 mm, 10 g 1 Lötzinn, ø 1,5 mm, 10 g 1 Lötschwamm 1 Bedienungsanleitung Technische Daten...
 • Seite 87: Sicherheit

  Gebrauchs des Gerätes unter- wiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. │ DE │ AT │ CH ■ 84    PLS 48 C1...
 • Seite 88 ■ Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt. ■ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Halten Sie Ihre Hände vom erhitzten Werkstück fern. Die Hitze kann durch das Werkstück hindurch abgegeben werden. DE │ AT │ CH │    85 ■ PLS 48 C1...
 • Seite 89 Bleispuren über Lebensmittel oder Zigaretten in den menschlichen Organismus gelangen. ■ Waschen Sie sich nach dem Löten immer gründlich die Hände. ■ Werfen Sie Lötabfälle nie in den Hausmüll. Lötabfälle gehören zum Sondermüll. │ DE │ AT │ CH ■ 86    PLS 48 C1...
 • Seite 90: Vor Der Inbetriebnahme

  Die Lötspitze verfügt über ein Schraubgewinde und lässt sich somit schnell und einfach am Lötkolben auswechseln. ♦ Drehen Sie die Lötspitze gegen den Uhrzeigersinn heraus. ♦ Drehen Sie die Lötspitze im Uhrzeigersinn fest. DE │ AT │ CH │    87 ■ PLS 48 C1...
 • Seite 91: Inbetriebnahme

  Vor dem Gebrauch die Schutzkappe von der Lötspitze entfernen. ► Vor der ersten Inbetriebnahme der Lötstation und auch bei Ver- wendung jeder neuen Lötspitze muss die Lötspitze zunächst verzinnt werden. │ DE │ AT │ CH ■ 88    PLS 48 C1...
 • Seite 92 Gebrauch immer wieder zurück in die Spiralfeder ♦ Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter in die Position „0“. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. DE │ AT │ CH │    89 ■ PLS 48 C1...
 • Seite 93: Lötschwamm

  Berührung kommen. Andernfalls kann der Lötschwamm beschädigt werden. HINWEIS ► Der Lötschwamm dient zum Reinigen der Lötspitze. ► Feuchten Sie den Lötschwamm an, bevor Sie ihn benutzen. │ DE │ AT │ CH ■ 90    PLS 48 C1...
 • Seite 94: Löten

  HINWEIS ► Das Flussmittel ist entweder im Lot enthalten oder es wird separat angewendet. Informieren Sie sich beim Kauf über die Art der Anwendung und das geeignete Lötmittel. DE │ AT │ CH │    91 ■ PLS 48 C1...
 • Seite 95: Wartung Und Reinigung

  Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 92    PLS 48 C1...
 • Seite 96: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Aus- packen gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │    93 ■ PLS 48 C1...
 • Seite 97 Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite. ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefo- nisch oder per E-Mail. │ DE │ AT │ CH ■ 94    PLS 48 C1...
 • Seite 98: Service

  IAN 279871 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │    95 ■ PLS 48 C1...
 • Seite 99: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Typbezeichnung der Maschine: Regelbare Lötstation PLS 48 C1 Herstellungsjahr: 07 - 2016 Seriennummer: IAN 279871 Bochum, 07.06.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe-...
 • Seite 100 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 06 / 2016 Ident.-No.: PLS48C1-062016-1 IAN 279871...

Diese Anleitung auch für:

Ian 279871