Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLSD 48 B2 Gebrauchsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
DIGITAL SOLDERING STATION PLSD 48 B2
DE
DIGITALE LÖTSTATION
Gebrauchsanleitung
HU
DIGITÁLIS FORRASZTÓÁLLOMÁS
Használati utasítás
SI
DIGITALNA SPAJKALNA POSTAJA
Navodila za uporabo
IAN 321210
CZ
DIGITÁLNÍ PÁJECÍ STANICE
Návod k použití
SK
DIGITÁLNA SPÁJKOVACIA STANICA
Návod na použitie
CZ
HU
SK
SI

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PLSD 48 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLSD 48 B2

 • Seite 1 DIGITAL SOLDERING STATION PLSD 48 B2 DIGITALE LÖTSTATION DIGITÁLNÍ PÁJECÍ STANICE Gebrauchsanleitung Návod k použití DIGITÁLIS FORRASZTÓÁLLOMÁS DIGITÁLNA SPÁJKOVACIA STANICA Használati utasítás Návod na použitie DIGITALNA SPAJKALNA POSTAJA Navodila za uporabo IAN 321210...
 • Seite 3 Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Olvasás előtt hajtogassa ki az ábrákat tartalmazó lapot, és segítségével ismerkedjen meg a készülék valamennyi funkciójával. Pred branjem razprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Než...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Service & Importeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PLSD 48 B2...
 • Seite 5: Einleitung

  DIGITALE LÖTSTATION PLSD 48 B2 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedie- nungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 6: Lieferumfang

  Lieferumfang 1 Digitale Lötstation PLSD 48 B2 inkl. 3 Standard-Lötspitzen (1 x vormontiert) 1 Lötzinn, ø 1,0 mm, 10 g 1 Lötzinn, ø 1,5 mm, 10 g 1 Lötschwamm 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Bemessungsspannung: 230 V ~ (Wechselstrom) Bemessungsfrequenz: 50 Hz...
 • Seite 7 • Bei Arbeitspausen muss der Feinlötkolben in der Halterung für den Feinlötkolben (2) abgelegt und das Gerät von der Spannungsquelle getrennt werden. • Halten Sie das Gerät von brennbarem Material fern. • Während der Verwendung keinen großen Druck auf die PLSD 48 B2...
 • Seite 8 • Werfen Sie Lötabfälle nie in den Hausmüll. Lötabfälle gehören zum Sondermüll. Nationale und internationale Sicherheits-, Gesundheits-, und Arbeitsschutzvorschriften sind zu beachten. • Nach Gebrauch das Gerät in der Halterung für den Feinlötkolben (2) abkühlen lassen, bevor es weggepackt wird. PLSD 48 B2...
 • Seite 9: Vor Der Inbetriebnahme

  Verwendung jeder neuen Lötspitze (4) muss die Lötspitze (4) zunächst verzinnt werden. Temperatur einstellen HINWEIS • Voraussetzung für einwandfreie Lötungen ist die Verwendung eines geeigneten Lötzinns. Zudem können perfekte Lötstellen nur dann erreicht werden, wenn die richtige Löttemperatur erreicht wird. Bei zu niedriger PLSD 48 B2...
 • Seite 10: Arbeitstemperatur Einstellen

  • Im Standby-Modus wird im LC-Display die Temperatur von 200°C angezeigt. Gleichzeitig blinkt das ganze LC-Display • Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Standby-Modus zu beenden und stellen Sie dann die gewünschte Temperatur wie nachfolgend beschrieben ein. PLSD 48 B2...
 • Seite 11: Ausschalten

  • Lassen Sie das Lot erstarren und vermeiden Sie Erschütterungen. HINWEIS Das Flussmittel ist entweder im Lot enthalten oder es wird separat angewendet. Informieren Sie sich beim Kauf über die Art der Anwendung und das geeignete Lötmittel. PLSD 48 B2...
 • Seite 12: Wartung Und Reinigung

  Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. PLSD 48 B2...
 • Seite 13: Garantie Der Cfh Löt- Und Gasgeräte Gmbh

  Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltan- PLSD 48 B2...
 • Seite 14: Service & Importeur

  Artikelnummer (IAN) 123456 ihre Bedienungsanleitung öffnen. Service & Importeur CFH Löt- und Gasgeräte GmbH Bahnhofstraße 50 D-74254 Offenau Germany Tel.: +49 (0) 7136 / 95 94-0 Fax.: +49 (0) 7136 / 95 94-44 Internet: www.CFH-GmbH.de E-Mail: info@CFH-GmbH.de Technische und optische Änderungen vorbehalten. PLSD 48 B2...
 • Seite 15 Szerviz és importőr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 PLSD 48 B2...
 • Seite 16: Bevezetés

  DIGITÁLIS FORRASZTÓÁLLOMÁS PLSD 48 B2 Gratuláció új készüléke megvásárlásához Gratulálunk Önnek az új készülék vásárlásához. Kiváló minőségű terméket választott. A kezelési útmutató a termékhez tartozik. Fontos tudnivalókat tartal- maz a biztonságról, a használatról és az ártalmatlanításról. A termék használa- ta előtt ismerje meg annak kezelését és a vonatkozó biztonsági utasításokat.
 • Seite 17: Az Egységcsomag Tartalma

  Az egységcsomag tartalma 1 PLSD 48 B2 digitális forrasztóállomás 3 szabványos pákaheggyel együtt (1 x előszerelt) 1 forrasztóón, ø 1,0 mm, 10 g 1 forrasztóón, ø 1,5 mm, 10 g 1 pákatisztító szivacs 1 kezelési útmutató Műszaki adatok Névleges feszültség: 230 V ~ (váltóáram)
 • Seite 18 •A használat során ne gyakoroljon nagy nyomást a csúcsokra. Nyomás hatására a vékony csúcsok elgörbülhetnek. •Ha nem bánik kellő gondossággal a kész ülékkel, akkor tűz keletkezhet. •Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket. •VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! A kezét mindig tartsa biztonságos távolságban a felforrósított munkadarabtól. PLSD 48 B2...
 • Seite 19: Üzembe Helyezés Előtt

  •A pákahegyet (4) csak a készülék kikapcsolását és lehűlését követően szabad cserélni. •A pákahegy (4) csavarmentes, így gyorsan és egyszerűen cserélhető. •Az eltávolításhoz csavarja ki órairánnyal ellentétesen a pákahegyet (4). •A rögzítéshez csavarja be órairánnyal egyezően a pákahegyet. PLSD 48 B2...
 • Seite 20: Üzembe Helyezés

  •kb. 450 °C maximum forrasztási hőmérséklet, pl. nagyobb forrasztások megszüntetéséhez. A munkahőmérséklet beállítása •Nyomja meg a + / - gombot (9) / (10) a munkahőmérséklet 10 °C-os lépésekben történő módosításához. •Az aktuális hőmérséklet-beállítás (15) megjelenik az LC kijelzőn (6). PLSD 48 B2...
 • Seite 21: Programozott Hőmérséklet Beállítása

  •A forró pákahegynek (4) soha nem szabad száraz pákatisztító szivacshoz (5) érnie. Ellenkező esetben a pákatisztító szivacs (5) károsodhat. MEGJEGYZÉS •A pákatisztító szivacs (5) a pákahegy (4) tisztítására használható. •Használat előtt nedvesítse meg a pákatisztító szivacsot (5). PLSD 48 B2...
 • Seite 22: Forrasztás

  •A ház tisztításához használjon törlőt és szükség esetén enyhe mosogatószert. •Semmi esetre sem szabad éles tárgyakat, benzint, oldószereket vagy műanyagokat felmaró tisztítószereket használni. •Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön folyadék. MEGJEGYZÉS Pótalkatrészek (pl. pákahegyek) ügyfélszolgálati forródrótunkon rendelhetők. PLSD 48 B2...
 • Seite 23: Ártalmatlanítás

  áll a hiányosság, és azt mikor észlelte. Ha a hiba a garanciánk hatálya alá esik, Önnek a megjavított vagy kicserélt készüléket küldjük vissza. A készülék javításával vagy cseréjével nem kezdődik újabb garancia-időszak. PLSD 48 B2...
 • Seite 24 •Ha működési hiba vagy egyéb hiányosság lép fel, vegye fel a kapcsolatot az alábbiakban megnevezett szervizzel, előbb telefonon vagy emailben. •A hibásként azonosított terméket a vásárlást igazoló bizonylattal együtt térítésmentesen postázhatja a szerviz megadott címére, mellékelve egy rövid leírást a hiba mibenlétéről és arról, hogy mikor lépett fel. PLSD 48 B2...
 • Seite 25: Szerviz És Importőr

  Műszaki és vizuális módosítások joga fenntartva. HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: 321210 DIGITÁLIS FORRASZTÓÁLLOMÁS A termék típusa: PLSD 48 B2 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: CFH Löt- und Gasgeräte GmbH CFH Löt- und Gasgeräte GmbH Bahnhofstr. 50 Bahnhofstr.
 • Seite 26 6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, áta- lakításból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a forgalmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó PLSD 48 B2...
 • Seite 27 A jótállási igény bejelentésének időpontja: A hiba oka: Javításra átvétel időpontja: A hiba javításának módja: A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírás: Kicserélést ellenőrző szelvény: A jótállási igény bejelentésének időpontja: Kicserélés időpontja: A cserélő bolt bélyegzője, kelt és aláírás: PLSD 48 B2...
 • Seite 28 Servis in uvoznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 PLSD 48 B2...
 • Seite 29: Uvod

  DIGITALNA SPAJKALNA POSTAJA PLSD 48 B2 Čestitamo vam ob nakupu vašega novega izdelka Čestitamo vam za nakup vašega novega izdelka. Odločili ste se za visoko kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so del tega izdelka. Vsebujejo pomembne napotke o varnosti, uporabi in odlaganju. Pred uporabo izdelka se seznanite z vsemi napotki za uporabo in varnostnimi napotki.
 • Seite 30: Obseg Dobave

  Obseg dobave 1 Digitalna spajkalna postaja PLSD 48 B2 vklj. z 3 standardnima spajkalnima konicama (1 x predmontirano) 1 Kositrova spajka, ø 1,0 mm, 10 g 1 Kositrova spajka, ø 1,5 mm, 10 g 1 Spajkalna gobica 1 Navodila za uporabo Tehnični podatki...
 • Seite 31 •POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Vaše roke držite stran od segretega obdelovanca. Vročina lahko prehaja skozi obdelovanec. •Preprečite dotikanje vroče konice spajkalnika s plastičnimi deli držala. Drugače lahko pride do poškodb naprave. •Ob nevarnosti izvlecite vtič iz vtičnice. •PREVIDNO! NEVARNOST ZASTRUPITVE! Ne vdihavajte par. PLSD 48 B2...
 • Seite 32: Pred Prvim Zagonom

  •Spajkalno konico (4) privijte v smeri urinega kazalca. NAPOTEK •Pred uporabo odstranite zaščitni pokrovček s konice spajkalnika (4) . •Pred prvim zagonom spajkalne postaje in ob uporabi nove spajkalne konice je treba spajkalno konico (4) najprej pocinati. PLSD 48 B2...
 • Seite 33: Prvi Zagon

  •Pribl. 450 °C najvišja temperatura spajkanja, npr. za razspajkanje večjih spajkanih mest. Nastavljanje delovne temperature •Pritisnite gumb +/- (9)/(10) za zamenjavo delovne temperature po 10° korakih. •Trenutno nastavljena temperatura (15) bo prikazana na zaslonu LC. Napotek •Držite pritisnjen gumb +/- (9)/(10) za neprestano menjavo delovne temperature PLSD 48 B2...
 • Seite 34: Nastavljanje Programirane Temperature

  Spajkanje Pri vdihavanju lahko pare povzročijo med drugim glavobole in pojave zaspanosti. •Spajkalnik je z nazivno zmogljivostjo 48 vatov idealen za elektronska spajkanja. •S svojim načinom izdelave je posebej primeren za težko dostopna mesta in fina spajkanja. PLSD 48 B2...
 • Seite 35: Vzdrževanje In Čiščenje

  Električnih orodij ne odlagajte med gospodinjske odpadke! V skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU je treba rabljena električna orodja zbirati ločeno in jih odložiti v sisteme za okolju prijazno recikliranje. Možnosti za odlaganje odslužene naprave najdete pri vaši občini ali mestni upravi. PLSD 48 B2...
 • Seite 36: Garancija Iz Podjetja Cfh Löt- Und Gasgeräte Gmbh

  Kadar napravo poškodujete, je ne uporabljate ali vzdržujete na pravilen način, garancija zapade. Za pravilno uporabo izdelka je treba natančno upoštevati PLSD 48 B2...
 • Seite 37 2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije. 3. Garancijski rok za proizvod je 3 od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa. PLSD 48 B2...
 • Seite 38: Servis In Uvoznik

  Servis in uvoznik CFH Löt- und Gasgeräte GmbH Bahnhofstraße 50 74254 Offenau, Nemčija Germany Tel.: +49 7136 / 95 94-0 Faks.: +49 7136 / 95 94-44 Internet: www.CFH-GmbH.de E-pošta: info@CFH-GmbH.de Pridržana pravica do tehničnih in vizualnih sprememb. PLSD 48 B2...
 • Seite 39 Servis a dovozce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 PLSD 48 B2...
 • Seite 40: Úvod

  PÁJECÍ STANICE PLSD 48 B2 Blahopřejeme vám k zakoupení nového přístroje Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto přístroje. Svou koupí jste se rozhodli pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně jeho bezpečnosti, použití a likvidace. Než začnete výrobek používat, seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny a pokyny k...
 • Seite 41: Rozsah Dodávky

  Rozsah dodávky 1 digitální pájecí stanice PLSD 48 B2 včetně 3 standardních pájecích hrotů (1 předmontovaný) 1 cínová pájka, ø 1,0 mm, 10 g 1 cínová pájka, ø 1,5 mm, 10 g 1 pájecí houba 1 návod k obsluze Technické údaje Jmenovité...
 • Seite 42 •Nenechte horký pájecí hrot dotknout se plastových dílů držáku. V opačném případě může dojít k poškození přístroje. •V případě nebezpečí ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky. •POZOR! NEBEZPEČÍ OTRAVY! Nedýchejte výpary. •Při déle trvajících pracích, při nichž hrozí vznik zdraví PLSD 48 B2...
 • Seite 43: Před Uvedením Do Provozu

  •Pájecí hrot (4) našroubujete otáčením ve směru hodinových ručiček. UPOZORNĚNÍ •Před použitím sejměte z pájecího hrotu (4) ochranný uzávěr. •Před prvním uvedením digitální pájecí stanice do provozu a při použití nového pájecího hrotu (4) musí být pájecí hrot (4) nejprve pocínován. PLSD 48 B2...
 • Seite 44: Uvedení Do Provozu

  •Potržením tlačítek +/- (9)/(10) ve stisknuté poloze budete pracovní teplotu plynule měnit v krocích po 10 °C. Když dosáhnete požadované teploty, tlačítka +/- (9)/(10) pusťte. •Po uplynutí 3 sekund se na LC displeji (6) zobrazí zahřívací teplota (15), aniž byste tlačítka +/- (9)/(10) museli znovu stisknout. PLSD 48 B2...
 • Seite 45: Nastavení Předprogramované Teploty

  •K čištění pájecího hrotu (4) použijte pájecí houbu (5). •Po očištění se musí pájecí hrot (4) pocínovat. Horký pájecí hrot (4) pocínujte roztavením cínové pájky (17) na jeho povrchu. •Přesuňte pájecí hrot (4) na místo pájení a zahřejte jej. PLSD 48 B2...
 • Seite 46: Údržba A Čištění

  Obal zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Všimněte si značek na jednotlivých obalových materiálech a materiály v případě potřeby roztřiďte zvlášť. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a čísly (b) s následujícím významem: 1-7: plasty, 20-22: papír a lepenka, 80-98: složené materiály. PLSD 48 B2...
 • Seite 47: Záruka Od Společnosti Cfh Löt- Und Gasgeräte Gmbh

  Je třeba se vyvarovat účelům použití a jednáním, od kterých se v návodu k obsluze odrazuje nebo před kterými návod k obsluze varuje. Výrobek je určen pouze pro soukromé, nikoliv komerční využití. V případě PLSD 48 B2...
 • Seite 48: Servis A Dovozce

  čísla výrobku (IAN) 123456. Servis a dovozce CFH Löt- und Gasgeräte GmbH Bahnhofstraße 50 D-74254 Offenau Německo Tel.: +49 7136 / 95 94-0 Fax: +49 7136 / 95 94-44 Web: www.CFH-GmbH.de E-mail: info@CFH-GmbH.de Technické a vzhledové změny vyhrazeny. PLSD 48 B2...
 • Seite 49 Servis a dovozca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 PLSD 48 B2...
 • Seite 50: Úvod

  DIGITÁLNA SPÁJKOVACIA STANICA PLSD 48 B2 Gratulácia ku kúpe nového zariadenia Gratulujeme vám ku kúpe nového zariadenia. Rozhodli ste sa pre vysokokvalit- ný výrobok, ktorého súčasťou je aj návod na obsluhu. V návode sa nachádzajú dôležité bezpečnostné pokyny, informácie o používaní a likvidácií zariadenia.
 • Seite 51: Obsah Balenia

  Balenie obsahuje: 1 digitálnu spájkovaciu stanicu PLSD 48 B2, vrátane 3 štandardných spájkovacích hrotov (z toho 1 už namontovaný na spájkovačke), 1 cievku spájkovacieho cínu, ø 1,0 mm, 10 g, 1 cievku spájkovacieho cínu, ø 1,5 mm, 10 g, 1 špongiu na čistenie, 1 návod na použitie.
 • Seite 52 •Počas nečinnosti zariadenia musí byť spájkovačka odložená (vsunutá) vstojane (2) a zariadenie musí byť odpojené od elektrickej siete. •Zariadenie sa nesmie nachádzať v blízkosti horľavého materiálu. •Počas spájkovania hrot nepritláčajte pŕhliš silno na PLSD 48 B2...
 • Seite 53 Pri likvidácií sa musia dodržiavať vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. •Po použití položte zariadenie do držiaka a pred odložením nechajte vychladnúť. •Ak sa zariadenie nepoužíva, uskladnite ho na bezpečnom PLSD 48 B2...
 • Seite 54: Pred Uvedením Do Prevádzky

  LCD displeji (6) zobrazí aktuálna teplota (15). Upozornenie •Pred použitím odoberte zo spájkovacieho hrotu (4) ochranný kryt. •Pred prvým uvedením digitálnej spájkovačky do prevádzky alebo ak ste nasadili nový spájkovací hrot (4), uistite sa, či je hrot (4) pocínovaný. PLSD 48 B2...
 • Seite 55: Nastavenie Teploty

  •Teplota 200 °C sa zobrazí v pohotovostnom režime a celý LC displej bude blikať súčasne. •Ak chcete ukončiť pohotovostný režim, stlačte ľubovoľné tlačidlo a potom nastavte požadovanú teplotu podľa nasledujúceho popisu. PLSD 48 B2...
 • Seite 56: Vypínanie

  Údržba a čistenie VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! Pred čistením zariadenia vždy vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky a nechajte zaria- denie vychladnúť . •Po dokončení spájkovania zariadenie vyčistite. •Na vyčistenie krytu spájkovacej stanice použite handričku, príp. jemný čistiaci prostriedok. PLSD 48 B2...
 • Seite 57: Likvidácia

  Záručné podmienky Záručná lehota začína plynúť dňom zakúpenia výrobku. Pôvodný pokladničný doklad si riadne uschovajte, pretože pri reklamáciu je potrebné pokladničný doklad predložiť . Ak sa počas troch rokov od dátumu zakúpenia tovaru vyskytne výrobná chyba PLSD 48 B2...
 • Seite 58 •Číslo tovaru je uvedené na typovom štítku, na titulnej strane návodu (vľavo dole) alebo nalepené na zadnej alebo spodnej strane výrobku. •V prípade poruchy alebo iných chýb zariadenia kontaktujte najprv naše servisné oddelenie na nižšie uvedenom telefónom čísle alebo e-mailovej adrese. PLSD 48 B2...
 • Seite 59: Servis A Dovozca

  článku č. (IAN) 123456. Servis a dovozca CFH Löt- und Gasgeräte GmbH Bahnhofstraße 50 D-74254 Offenau Nemecko Tel. č.: +49 7136 / 95 94-0 Fax: +49 7136 / 95 94-44 Web: www.CFH-GmbH.de E-Mail: info@CFH-GmbH.de Technické a vizuálne zmeny vyhradené. PLSD 48 B2...
 • Seite 60 CFH Löt- und Gasgeräte GmbH Bahnhofstraße 50 D-74254 Offenau Germany www.cfh-gmbh.de Version: V.1.4 Layout 4 Stand: 01/2019 • Állapot: 01/2019 • Stanje: 01/2019 • Stav: 01/2019 • Stav: 01/2019 IAN 321210...