Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLS 48 B1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

SOLDERING STATION PLS 48 B1
SOLDERING STATION
Operation and Safety Notes
FORRASZTÓPÁKA
Kezelési és biztonsági utalások
REGULOVATELNÁ PÁJECÍ STANICE
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
REGELBARE LÖTSTATION
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
IAN 102652
REGULOWANA STACJA LUTOWNICZA Z LUTOWNICĄ
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
NASTAVLJIVA SPAJKALNA POSTAJA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
REGULOVATEĽNÁ SPÁJKOVAČKA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLS 48 B1

 • Seite 1 SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION REGULOWANA STACJA LUTOWNICZA Z LUTOWNICĄ Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa FORRASZTÓPÁKA NASTAVLJIVA SPAJKALNA POSTAJA Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila REGULOVATELNÁ PÁJECÍ STANICE REGULOVATEĽNÁ SPÁJKOVAČKA Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ................Page 6 Features and equipment ............Page 7 Included items ................. Page 7 Technical information ............. Page 7 Safety advice 1. Workplace safety ............... Page 8 2. Electrical safety ..............Page 8 3. Personal safety ..............Page 9 4.
 • Seite 6: Proper Use

  Introduction Soldering station PLS 48 B1 Introduction Q We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal.
 • Seite 7: Features And Equipment

  Temperature regulator Soldering tip Included items Q 1 Soldering station with PLS 48 B1 soldering pencil includes 2 standard soldering tips (1 x mounted) 1 Tin solder, ø 1.0 mm, 10 g 1 Tin solder, ø 1.5 mm, 10 g...
 • Seite 8: Safety Advice

  Safety advice Safety advice C AUTION! Failure to observe the instructions and ad- vice given below may result in electric shock, fire and/or serious injury. Workplace safety a) Keep your working area clean and well lit. Untidy or poorly lit working areas can lead to accidents. b) Do not work with the device in potentially explosive environments in which there are inflammable liquids, gases or dusts.
 • Seite 9: Personal Safety

  Safety advice c) Use a residual current device (RCD) for protection if operating the electrical power tool in a moist environ­ ment is unavoidable. The use of an RCD reduces the risk of electric shock. d) Do not use the mains lead for any purpose for which it was not intended, e.g.
 • Seite 10 Safety advice alcohol or medication. One moment of carelessness when using the device can lead to serious injury. D ANGER OF BURNS! Never touch the hot soldering tip or the molten solder. You could suffer burn injuries. Always let the device cool before you replace components on the device, clean it or check its condition.
 • Seite 11: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  Safety advice A lways wash your hands immediately after soldering. D o not dispose of soldering waste with the household rubbish. Soldering waste must disposed of as special waste. 4. Careful handling and use of electrical power tools a) W hen not in use always ensure that electrical power tools are kept out of reach of children.
 • Seite 12: Before First Use

  Before first use / Using the product Before first use Q Inserting / replacing soldering tips Q CAUTION! DANGER OF BURNS! Never allow the soldering pencil to heat up without a soldering tip. R emove a soldering tip only when the device has been switched off and the soldering tip has cooled.
 • Seite 13 Using the product T urn the temperature control to set the temperature you wish to have. Problems will occur during soldering if an unsuitable solder wire used. The right soldering temperature must be achieved to produce perfect soldering. If the temperature is too low the solder does not flow enough and causes contamination of the solder at the joint, a so-called “cold joint”.
 • Seite 14: Solder Sponge

  Using the product Solder sponge Q CAUTION! The hot soldering tip must never be placed in contact with a dry solder sponge , otherwise the solder sponge may be damaged. T he solder sponge is used to clean soldering tips. M oisten the solder sponge before you use it.
 • Seite 15: Maintenance And Cleaning

  … / Maintenance and cleaning / Service centre Ask the advice of the retailer when buying solder in order to choose the most suitable solder for your intended purpose. Attachments and applications: ATTENTION! Do not carry out any special changes or repairs to the electrics or other parts.
 • Seite 16 Service centre / Warranty by the manufacturer or his service centre. This will ensure that your device remains safe to use. Note: Spare parts not listed (e.g. carbon brushes, switches) can be ordered through our call centre. Warranty Q The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase.
 • Seite 17: Warranty Disposal

  Warranty / Disposal Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (0.10 GBP/Min.) e­mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 102652 Disposal Q The packaging is wholly composed of environmentally- friendly materials that can be disposed of at a local recycling centre.
 • Seite 18: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  (2011 / 65 / EU) Applicable harmonized standards EN 60335-2-45/A2:2012 EN 60335-1:2012 EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2001 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2013 Type / Machine designation: Soldering station PLS 48 B1 Date of manufacture (DOM): 07–2014 Serial number: IAN 102652 18 GB...
 • Seite 19 Translation of the original declaration of conformity / … Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.
 • Seite 21 Spis zawartości Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ......Strona 22 Wyposażenie ............... Strona 23 Zakres dostawy ..............Strona 23 Dane techniczne ..............Strona 23 Wskazόwki bezpieczeństwa 1. Miejsce pracy ..............Strona 24 2. Bezpieczeństwo elektryczne ......... Strona 24 3. Bezpieczeństwo osób ............. Strona 25 4.
 • Seite 22: Wstęp

  Wstęp Regulowana stacja lutownicza z lutownicą PLS 48 B1 Wstęp Q Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać...
 • Seite 23: Wyposażenie

  Grot kolby lutowniczej Zakres dostawy Q 1 Stacja lutownicza z lutownicą do robόt precyzyjnych PLS 48 B1 W zestawie 2 standardowe końcówki lutownicze (1 x zamonotwana) 1 Cyna lutownicza, ø 1,0 mm, 10 g 1 Cyna lutownicza, ø 1,5 mm, 10 g 1 Gąbka do lutowania...
 • Seite 24: Wskazόwki Bezpieczeństwa

  Wskazόwki bezpieczeństwa W skazόwki bezpieczeństwa O STROŻNIE! Błędy powstałe na wskutek nieprzestrzega- nia niżej podanych wskazόwek mogą wywołać porażenie prądem elektrycznym, pożar oraz / lub ciężkie obrażenia. 1. Miejsce pracy a) Utrzymywać stanowisko pracy w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek i nieoświetlone obszary robocze mogą...
 • Seite 25: Bezpieczeństwo Osób

  Wskazόwki bezpieczeństwa b) Urządzenie należy przechowywać z dala od opadόw atmosferycznych, wilgoci lub cieczy. Wniknięcie wody do urządzenia elektrycznego podnosi ryzyko porażenia prądem elektrycznym. c) Jeśli praca elektronarzędzia w otoczeniu wilgotnym jest nie do uniknięcia, należy zastosować wyłącznik prądu uszkodzeniowego. Zastosowanie wyłącznika prądu uszkodzeniowego zapobiega niebezpieczeństwu porażenia prą- dem elektrycznym.
 • Seite 26 Wskazόwki bezpieczeństwa zorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być bez nadzoru przeprowadzane przez dzieci. b) Należy zawsze zachowywać czujność, zwracać uwagę na wykonywaną...
 • Seite 27: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Wskazόwki bezpieczeństwa N ależy unikać kontaktu gorącego grota kolby lutowniczej z czę- ściami z tworzywa sztucznego wieloczynnościowego wspornika. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia. W razie zaistniałego zagrożenia należy natychmiast wyjąć wtycz- kę z gniazdka. OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE ZATRUCIEM! Nie należy wdy- chać...
 • Seite 28: Oryginalny Osprzęt / Urządzenia Dodatkowe

  Wskazόwki bezpieczeństwa / Przed uruchomieniem b) Należy przeprowadzać staranną pielęgnację urzą­ dzenia. Należy kontrolować, czy części nie są nadła­ mane lub tak uszkodzone, że wywierają wpływ na funkcjonalność urządzenia. Przed zastosowaniem urządzenia należy dokonać naprawy uszkodzonych części. Wiele wypadkόw wynika z nieodpowiednio konserwo- wanych narzędzi elektrycznych.
 • Seite 29: Uruchomienie

  Przed uruchomieniem / Uruchomienie W tym celu należy postępować jak podano: P roszę włożyć wtyczkę do gniazdka oraz nacisnąć przełącznik ZAŁ. / WYŁ. na pozycję „I“. Ustawić regulator temperatury na 3 i odczekać, dopóki się urządzenie się nie nagrzeje. Następnie rozmazać odrobinę lutu cynowego, by uzyskać...
 • Seite 30: Gąbka Do Lutownicy

  Uruchomienie Interwał min = temperatura pomieszczenia Stopień 1 = ok. 100 °C – Faza rozgrzewki oraz do lutόw z odpo- wiednio niską temperaturą topnienia Stopień 2 = 200 °C Temperatura topnienia do najczęściej stosowanych lutόw miękkich Stopień 3 = 300 °C praca normalna, np. podczas zastosowania bezołowiowej cyny lutowniczej Stopień...
 • Seite 31: Lutowanie

  Uruchomienie Lutowanie Q Wdychane opary mogą doprowadzić m.in. do bólu głowy lub objawów zmęczenia. — Lutownica do prac precyzyjnych o wydajności nominalnej 48 W jest idealna do lutowania elementόw elektronicznych (zobacz rys. A, B). — Dzięki swojej budowie nadaje się ona w szczegόlności do zasto- sowania w miejscach ciężko dostępnych oraz wykonywania pre- cyzyjnych prac lutowniczych.
 • Seite 32: Konserwacja Oraz Czyszczenie

  Uruchomienie / Konserwacja oraz czyszczenie / Serwis Nakłady oraz zastosowania: UWAGA! Nie należy przeprowadzać jakichkolwiek specjalnych zmian oraz napraw na elektrycznych lub pozostałych częściach. Wyjątek: Osoba przeprowadzająca te czynności jest w tym celu wy- kwalifikowana oraz wyszkolona. Przed każdym zastosowaniem należy przeprowadzić prόbę na zbęd- nym materiale oraz sprawdzić...
 • Seite 33: Gwarancja

  Serwis / Gwarancja Dokonania wymiany wtyczki lub przewodu sieciowego należy zawsze zlecić producen­ towi urządzenia lub jego placόwce serwisowej. W ten sposόb zapewnia się zachowanie bezpieczeństwa urządzenia. Wskazówka: Niewymienione części wymienne (np. jak np. szczotki, włączniki) można zamówić poprzez nasze Callcenter. Gwarancja Q Urządzenie objęte jest 3­letnią...
 • Seite 34: Usuwanie

  Gwarancja / Usuwanie Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu o czas trwania usługi gwaran- cyjnej. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Szko- dy i wady zauważone już w chwili zakupu należy zgłosić od razu po rozpakowaniu, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu. Po upływie okresu gwarancyjnego wszystkie naprawy będą...
 • Seite 35: Tłumaczenie Oryginału Deklaracji Zgodności We / Producent

  … / Tłumaczenie oryginału Deklaracji … / Producent O możliwościach zbycia wyeksploatowanego urządzenia dowiedzą się państwo w zarządzie gminy lub miasta. Tłumaczenie oryginału Deklaracji zgodności WE / Producent My, KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba odpowiedzialna za dokumentację: pan Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, niniejszym oświadczamy, iż...
 • Seite 36 Tłumaczenie oryginału Deklaracji … / Producent Typ / Oznaczenie urządzenia: Regulowana stacja lutownicza z lutownicą PLS 48 B1 Date of manufacture (DOM): 07–2014 Numer seryjny: IAN 102652 Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne w sensie dalszego rozwoju są zastrzeżone.
 • Seite 37 Tartalomjegyzék Bevezető Rendeltetésszerű használat ..........Oldal 38 Felszerelés ................Oldal 39 A szállítmány tartalma............Oldal 39 Műszaki adatok ..............Oldal 39 Biztonsági tudnivalók 1. Munkahely .................Oldal 40 2. Elektromos biztonság ............Oldal 40 3. Személyek biztonsága .............Oldal 41 4. Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata ..........Oldal 43 Originál tartozékok / -kiegészítő...
 • Seite 38: Bevezető

  Bevezető Forrasztópáka PLS 48 B1 Bevezető Q Gratulálunk új készülékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vo- natkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék használata előtt is- merje meg az összes használati és biztonsági tudnivalót.
 • Seite 39: Felszerelés

  Bevezető Felszerelés Q forrasztó páka finom munkákhoz BE- / KI-kapcsoló tartozék-rekesz forrasztóón szivacs hőmérséklet szabályzó forrasztóhegy A szállítmány tartalma Q 1 PLS 48 B1forrasztóállomás finom munkákhoz való forrasztópákával 2 szabványos forrasztóhegy (1 x a készüléken) 1 forrasztóón, ø 1,0 mm, 10 g 1 forrasztóón, ø...
 • Seite 40: Biztonsági Tudnivalók

  Biztonsági tudnivalók Biztonsági tudnivalók V IGYÁZAT! A következőkben felsorolt utasítások betar- tása alkalmával elkövetett hibák áramütést, tűz kitörését és / vagy súlyos sérüléseket okozhatnak. 1. Munkahely a) Tartsa a munka környékét tisztán és jól megvilágítva. Rendetlenség és kivilágítatlan munkakörnyezet balesetekhez vezethet. b) Ne dolgozzon a készülékkel robbanásveszélyes kör­...
 • Seite 41: Személyek Biztonsága

  Biztonsági tudnivalók b) Tartsa a készüléket esőtől, nedvességtől vagy folyadé­ koktól távol. Víz behatolása az elektromos készülékbe növeli az áramütés kockázatát. c) Ha az elektromos szerszámnak nedves környezetben való üzemeltetése nem kerülhető el, alkalmazzon hi­ baáram védőkapcsolót. A hibaáram védőkapcsoló alkalma- zása csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Seite 42 Biztonsági tudnivalók használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a ké­ szülékkel. A tisztítást és az ápolást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. b) Legyen mindig figyelmes, ügyeljen arra amit tesz és kezdje el az elektromos szerszámmal a munkát kö­ rültekintően. Ne használja a készüléket ha fáradt, vagy ha drogok, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll.
 • Seite 43: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Biztonsági tudnivalók Az olyan hosszabb ideig tartó munkáknál, amelyeknél az egész- ségre káros hatású gőzök keletkezhetnek, gondoskodjon mindig a munka helyének a kielégítő szellőztetéséről. Továbbá ajánlatos vé- dőkesztyű, szájvédő és munkakötény viselése. K erülje el azokban a helyiségekben, amelyekben forrasztanak, az evést, az ivást és a dohányzást.
 • Seite 44: Originál Tartozékok / -Kiegészítő Készülékek

  Biztonsági tudnivalók / Az üzembevétel előtt Originál tartozékok / ­kiegészítő készülékek Q C sak azokat a tartozékokat használja, amelyeket a Használati uta- sításban megadtak. Az itt ajánlottaktól eltérő részek és tartozékok használata az Ön számára sérülésveszélyt jelenthet. Az üzembevétel előtt Q A forrasztóhegy behelyezése / cseréje Q...
 • Seite 45: Üzembevétel

  Üzembevétel Üzembevétel Q Be­ / kikapcsolás és a hőmérséklet beállítása Q Bekapcsolás és a hőmérséklet beállítása: D ugja a hálózati csatlakozó dugót egy dugaljzatba és nyomja a BE- / KI-kapcsolót az „I“ helyzetbe. C savarja el a hőmérsékletszabályzót és állítsa be így a kívánt hőmérsékletet.
 • Seite 46: Szivacs

  Üzembevétel 5 fokozat = 500 °C – maximális forrasztási hőmérséklet, pld. nagy forrasztási helyek feloldására Kikapcsolás: Utalás: A használat után tegye vissza a forrasztópákát mindig a tartószerkezetbe. N yomja a BE- / KI-kapcsolót a „0“ helyzetbe. Nemhasználás esetén húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaljzatból.
 • Seite 47: Karbantartás És Tisztítás

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás Ehhez ónozza meg a forró forrasztóhegyet a forrasztóón meg- olvasztása által. V ezesse a forrasztóhegyet a forrasztási helyhez és hevítse azt fel. O lvassza meg a forrasztási hely és a forrasztóhegy között a forrasztóónt (folyasztószerrel). V ezessen oda forrasztóónt amig az a teljes forrasztási helyet belepte.
 • Seite 48: Szervíz

  Karbantartás és tisztítás / Szervíz / Garancia A ház tisztításához használjon egy kendőt és esetleg enyhe tisztí- tószert. S emmiképpen se használjon erre a célra éles tárgyakat, benzint, oldószereketl vagy olyan tisztítószereket, amelyek a műanyagokat megtámadják. K erülje el folyadékoknak a készülék belsejébe való bejutását. Szervíz Q Hagyja a készülékét a szerviz­...
 • Seite 49: Garancia Mentesítés

  Garancia / Mentesítés A garancia csak anyag- és gyártási hibára vonatkozik, nem pedig szállítási kárra, kopásra vagy törékeny részek (pl. kapcsoló vagy elem) sérülésére. A termék kizárólag magánhasználatra, nem üzleti haszná- latra készült. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakavatatlan kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket nem engedélyeztetett szervizelő...
 • Seite 50: Az Eredeti Eu­megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása / Gyártó

  Mentesítés / Az eredeti EU-Megfelelőségi … / Gyártó A 2012 / 19 / EU elektromos és elektronikus régi készülékekre vonat- kozó Európai irányelv és annak a nemzeti jogszabályokba való átvétele szerint az elektromos szerszámokat külön kell összegyűjteni és egy kör- nyezetvédelmi szempontoknak megfelelő...
 • Seite 51 Az eredeti EU-Megfelelőségi Nyilatkozat fordítása / … Típus / A készülék megnevezése: Forrasztópáka PLS 48 B1 Date of manufacture (DOM): 07–2014 Sorozatszám: IAN 102652 Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu - Minőség menedzser - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében...
 • Seite 53 Kazalo Uvod Namenska uporaba ...............Stran 54 Oprema ...................Stran 55 Obseg dobave ...............Stran 55 Tehnični podatki ..............Stran 55 Varnostna opozorila 1. Varnost na delovnem mestu ..........Stran 56 2. Električna varnost ...............Stran 56 3. Varnost oseb ...............Stran 57 4. Skrbno ravnanje in uporaba električnega orodja ..Stran 59 Originalni pribor / Originalne dodatne naprave ....Stran 59 Pred zagonom Postavljanje / zamenjava konice spajkalnika .......Stran 59...
 • Seite 54: Uvod

  Uvod Nastavljiva spajkalna postaja PLS 48 B1 Uvod Q Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Odločili ste se za zelo kakovosten izdelek. To navodilo za uporabo je sestavni del tega izdel- ka. Vsebuje pomembna navodila za varnost, uporabo in odstranitev.
 • Seite 55: Oprema

  Obseg dobave Q 1 spajkalna postaja s preciznim spajkalnikom PLS 48 B1 vklj. z 2 standardnima spajkalnima konicama (1 x montirana) 1 kositrova spajka, ø 1,0 mm, 10 g 1 kositrova spajka, ø 1,5 mm, 10 g...
 • Seite 56: Varnostna Opozorila

  Varnostna opozorila Varnostna opozorila P OZOR! Napake pri upoštevanje spodaj navedenih na- vodil lahko povzročijo električni udar, požar in / ali težke poškodbe. Varnost na delovnem mestu a) Delovno območje naj bo vedno čisto in dobro osve­ tljeno. Nered in neosvetljena delovna področja so lahko vzrok za nezgode.
 • Seite 57: Varnost Oseb

  Varnostna opozorila b) Preprečite stik orodja z vodo ali vlago. Vdor vode v elek- trično orodje poveča tveganje električnega udara. c) Če se uporabi električnega orodja v vlažnem okolju ne da izogniti, uporabljajte zaščitno stikalo za okvarni tok. Uporaba zaščitnega stikala za okvarni tok zmanjša tveganje električnega udara.
 • Seite 58 Varnostna opozorila uporabljajte, če ste utrujeni ali če ste pod vplivom droge, alkohola ali zdravil. Trenutek nepozornosti med uporabo orodja lahko povzroči resne poškodbe. N EVARNOST OPEKLIN! Nikoli se ne dotikajte žareče konice spajkalnika ali raztaljeno lepivo. Obstaja nevarnost opeklin. Pred zamenjavo, čiščenjem ali preverjanjem komponent naprave vseka- kor počakajte, da se naprava ohladi.
 • Seite 59: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Varnostna opozorila / Pred zagonom N ikoli ne mečite odpada, ki ostane po spajkanju med gospodinj- ske odpadke. Odpadke od spajkanja sodi med posebni odpad. Skrbno ravnanje in uporaba električnega orodja a) N euporabljano električno orodje hranite zunaj dosega otrok. Osebam, ki z napravo niso seznanjene ali niso prebrale teh navodil, uporabe naprave ne dovolite.
 • Seite 60: Začetek Uporabe

  Pred zagonom / Začetek uporabe O dstranjevanje konice spajkalnika sme potekati le pri izklopljeni napravi in ohlajeni konici spajkalnika. K onico spajkalnika zamenjajte tako, da jo odvijete ven. Pred prvo uporabo spajkalne postaje in tudi pri uporabi vsake novi ko- nice spajkalnika je potrebno konico spajkalnika najprej pociniti.
 • Seite 61: Spužva Za Spajkalnik

  Začetek uporabe Naslednje temperaturne nastavitve za najbolj običajne uporabe. Odvisno od kositrove spajke / proizvajalca so možne razlike. Stopnja min = temperatura prostora Stopnja 1 = pribl. 100 °C – stopnja ogrevanja in le za spajke z ustrezno nizko temperaturo tališča Stopnja 2 = 200 °C –...
 • Seite 62: Spajkanje

  Začetek uporabe Spajkanje Q Pare lahko pri vdihavanju med drugim povzročijo glavobole in utrujenost. — Precizni spajkalnik je z nazivno močjo 48 wattov idealen za spaj- kanje elektronike (glejte sl. A, B). — Zaradi oblike izvedbe je primerno predvsem za težje dostopna mesta in fino spajkanje.
 • Seite 63: Vzdrževanje I Čiščenje

  Vzdrževanje i čiščenje / Servis / Garancija Vzdrževanje i čiščenje Q NEVARNOST POŠKODB! Preden začnete s kakršnimkoli delom na napravi, izvlecite vtikač iz vtičnice in pustite, da se naprava ohladi. P o zaključku dela očistite napravo. Z a čiščenje ohišja uporabljajte krpo in po potrebi blago sredstvo za čiščenje.
 • Seite 64: Odlaganje

  Garancija / Odlaganje preverjena. Prosimo, da blagajniški račun shranite kot dokazilo o nakupu. V primeru uveljavljanja garancije se po telefonu obrnite na svojo servisno službo. Samo tako je zagotovljeno brezplačno pošiljanje vašega izdelka. Garancija velja le za napake pri materialu ali izdelavi, ne pa tudi za poškodbe pri transportu, potrošne dele ali za poškodbe lomljivih delov, npr.
 • Seite 65: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti Es / Proizvajalec

  … / Prevod izvirne izjave o skladnosti ES / Proizvajalec Ne odlagajte električne naprave med gospodinjske odpadke! Skladno z evropsko Direktivo 2012 / 19 / EU o starih električnih in elektronskih napravah in implementaciji v nacionalno zakonodajo, se morajo stare električne naprave zbirati posebej in reciklirati na ekološki sprejemljiv način.
 • Seite 66 EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2001 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2013 Oznaka tipa / Naprave: Nastavljiva spajkalna postaja PLS 48 B1 Date of manufacture (DOM): 07–2014 Serijska številka: IAN 102652 Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu - Vodja kakovosti - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 • Seite 67: Garancijski List

  Garancijski list KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo 6. V primeru, da proizvod popravlja Kompernaß Handels GmbH, da bo nepooblaščeni servis ali oseba, ku- izdelek v garancijskem roku ob nor- pec ne more uveljavljati zahtevkov malni in pravilni uporabi brezhibno iz te garancije.
 • Seite 69 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ..........Strana 70 Vybavení................Strana 70 Rozsah dodávky ..............Strana 71 Technické údaje ..............Strana 71 Bezpečnostní pokyny ..........Strana 71 1. Bezpečnost na pracovišti ..........Strana 72 2. Elektrická bezpečnost ............. Strana 72 3.
 • Seite 70: Použití Ke Stanovenému Účelu

  Úvod Regulovatelná pájecí stanice PLS 48 B1 Úvod Q Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsa ným způsobem a na uvedených místech.
 • Seite 71: Rozsah Dodávky

  Regulátor teploty Hrot pájedla Rozsah dodávky Q 1 pájecí stanice s jemným pájedlem PLS 48 B1 včetně 2 standardních pájkovacích hrotů (1 předmontovaný) 1 cínová pájka, ø 1,0 mm, 10 g 1 cínová pájka, ø 1,5 mm, 10 g 1 pájecí houbička 1 návod k obsluze...
 • Seite 72: Bezpečnost Na Pracovišti

  Bezpečnostní pokyny Bezpečnost na pracovišti a) Svou pracovní oblast udržujte tak, aby byla čistá a dobře osvětlená. Nepořádek a neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům. b) Nepracujte se zařízením v okolí ohroženém výbuchem, v němž se nacházejí kapaliny, plyny nebo prachy. Elek- trické...
 • Seite 73: Bezpečnost Osob

  Bezpečnostní pokyny hranami nebo se pohybujícími díly zařízení. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. e) Nikdy neprovozujte zařízení s poškozeným napájecím vodičem nebo poškozenou síťovou zástrčkou. Poškozená zařízení znamenají nebezpečí ohrožení života úrazem elektrickým proudem. f) Připojovací kabel se nesmí nacházet v okruhu působení zařízení a veďte jej dozadu ze zařízení...
 • Seite 74: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Bezpečnostní pokyny P OZOR! NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Použijte jen speciální multifunkč- ní uchycení nebo jiný ohnivzdorný podklad k odstavení horkého jemného pájedla. P ři pracovních přestávkách se musí jemné pájedlo odložit v multi- funkčním uchycení. Z ařízení chraňte před hořlavým materiálem. Z apnutý...
 • Seite 75: Originální Doplňky / Přídavná Zařízení

  Bezpečnostní pokyny / Před uvedením do provozu b) Ošetřujte zařízení s pečlivostí. Zkontrolujte, jsou­li díly zlomené nebo poškozené tak, že je funkce zařízení omezena. Poškozené díly nechejte před použitím za­ řízení opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaných elektrických nástrojích. Originální...
 • Seite 76: Uvedení Do Provozu

  Bezpečnostní pokyny / Uvedení do provozu Otočte regulátor teploty na 3 a počkejte až se přístroj zahřeje. Nechte roztavit na špičce trochu pájky až se z ní vytvoří tenký, souvislý film. Uvedení do provozu Q Zapínání / vypínání a nastavení teploty Q Zapínání...
 • Seite 77: Pájecí Houbička

  Uvedení do provozu Stupeň 5 = 500 °C – maximální teplota pájení, např. k odpájení vět- ších míst pájení Vypínání: Upozornění: Nastavte jemné pájedlo po použití vždy znovu zpět do úchytného zařízení. N astavte spínač ZAP / VYP do polohy „0“. Při nepoužívání...
 • Seite 78: Údržba A Čistění

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění P řiveďte cínovou pájku (s tavidlem) mezi letované místo a hrot pájedla k tavení. K tomu přiveďte další cínovou pájku až je celé letované místo smočeno. P ak hrot pájedla okamžitě odstraňte, aby se roztavená pájka příliš neohřála.
 • Seite 79: Servis

  Servis / Záruka Servis Q Vaše zařízení nechejte opravit jen kvalifikovaným odborným personálem a jen s origi­ nálními náhradními díly. Tím se zajistí, že bezpečnost zařízení zůstane zachována. Výměnu zástrčky nebo síťového ka­ belu nechejte vždy provést výrobcem zařízení nebo jeho servisem.
 • Seite 80: Zlikvidování

  Záruka / Zlikvidování mi, záruční nároky zanikají. Vaše práva vyplývající ze zákona touto zárukou nejsou omezena. Záruční doba se zárukou neprodlouží. Toto platí také pro náhradní díly a opravené součásti. Případné škody a vady, existující už při koupi, se musí hlásit ihned po vybalení, nejpozději však do dvou dnů od data nákupu.
 • Seite 81: Překlad Originálu Eg Prohlášení O Konformitě / Výrobce

  (2011 / 65 / EU) Použité sladěné normy EN 60335-2-45/A2:2012 EN 60335-1:2012 EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2001 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2013 Typ / Označení přístroje: Regulovatelná pájecí stanice PLS 48 B1 Date of manufacture (DOM): 07–2014 Sériové číslo: IAN 102652...
 • Seite 82 Překlad Originálu EG prohlášení o … / Výrobce Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny. 82 CZ...
 • Seite 83 Zoznam obsahu Úvod Určené použitie ..............Strana 84 Príslušenstvo ................. Strana 85 Obsah dodávky ..............Strana 85 Technické údaje ..............Strana 85 Bezpečnostné pokyny 1. Bezpečnosť pracovného miesta ........Strana 86 2. Elektrická bezpečnosť ............. Strana 86 3. Bezpečnosť osôb ............Strana 87 4.
 • Seite 84: Určené Použitie

  Úvod Regulovateľná spájkovačka PLS 48 B1 Úvod Q Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsa- huje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvi- dácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhe a bezpečnosti.
 • Seite 85: Príslušenstvo

  Obsah dodávky Q 1 spájkovacia stanica s jemnou spájkovačkou PLS 48 B1 vrát. 2 štandardných spájkovacích hrotov (1 predmontovaný) 1 spájkovací cín, ø 1,0 mm, 10 g 1 spájkovací cín, ø 1,5 mm, 10 g 1 spájkovacia hubka 1 návod na obsluhu...
 • Seite 86: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny Bezpečnostné pokyny P OZOR! Chyby pri dodržiavaní nasledovne uvedených pokynov môžu spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a / alebo ťažké poranenia. Bezpečnosť pracovného miesta a) Svoje pracovné miesto udržiavajte čisté a zabezpečte dobré osvetlenie. Neporiadok a neosvetlené pracovné oblasti môžu viesť...
 • Seite 87: Bezpečnosť Osôb

  Bezpečnostné pokyny b) Prístroj chráňte pred dažďom alebo vlhkosťou. Vniknu- tie vody do elektrického prístroja zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom. c) Ak sa nedá zabrániť prevádzke elektrického prístroja vo vlhkom prostredí, použite ochranný vypínač proti chybnému prúdu. Použitie tohto vypínača znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
 • Seite 88 Bezpečnostné pokyny b) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s elektrickým náradím pristupujte s rozvahou. Prístroj nepoužívajte vtedy, ak ste unavení, alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu či medikamentov. Jediný moment nepozornosti pri používaní prístroja môže viesť k závažným poraneniam.
 • Seite 89: Bezpečná Manipulácia A Používanie Elektrických Nástrojov

  Bezpečnostné pokyny odporúčame nosenie ochrannej obuvi, ochrany dýchacích ciest a pracovnej zástery. V miestnostiach, v ktorých sa spájkuje, nejedzte, nepite a nefajčite. Inak by sa mohli zvyšky olova na rukách cez potraviny alebo ciga- rety dostať do ľudského organizmu. P o spájkovaní si vždy dôkladne umyte ruky. S pájkovacie odpady nikdy nevyhadzujte do domového odpadu.
 • Seite 90: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Pred uvedením do prevádzky / Uvedenie do prevádzky Pred uvedením do prevádzky Q Nasadenie / výmena spájkovacích špičiek Q POZOR! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA! Jemnú spájkovačku nikdy nezahrievajte bez hrotu. S pájkovací hrot sa smie odoberať až po vypnutí prístroja a ochla- dení...
 • Seite 91 Uvedenie do prevádzky Predpokladom bezproblémového spájkovania je použitie vhodných spájkovacích drôtov. Perfektné spoje sa navyše dajú dosiahnuť len vtedy, ak sa dosiahne správna teplota spájkovania. Pri nízkej teplote spájko- vania spájkovací cín dostatočne netečie a zapríčiní nečisté spoje (tzv. studené spoje). V dôsledku vysokých teplôt spájkovania spájkovací prostriedok zhorí...
 • Seite 92: Spájkovacia Špongia

  Uvedenie do prevádzky Spájkovacia špongia Q POZOR! Horúca spájkovacia špička sa nikdy nesmie dotknúť suchej spájkovacej špongie . Inak by sa mohla spájkovacia špongia poškodiť. S pájkovacia špongia slúži na čistenie spájkovacích špičiek. P red použitím spájkovaciu špongiu navlhčite. Spájkovanie Q Výpary môžu pri vdýchnutí...
 • Seite 93: Údržba A Čistenie

  Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis Nadstavce a ich použitie: POZOR! Na elektrickej časti alebo na iných dieloch nevykonávajte žiadne špeciálne úpravy ani opravy. Výnimka: vykonávajúca osoba má potrebnú kvalifikáciu a vzdelanie. Každé použitie otestujte na prebytočnom materiáli, a tým si overte žia- daný...
 • Seite 94: Záruśná Lehota

  Servis / Záruśná lehota Upozornenie: Ďalšie náhradné súčiastky (ako napr. oceľové kefky, vypínač) si môžete objednať prostredníctvom nášho telefonického centra. Záruśná lehota Q Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred expedíciou dô­ kladne vyskúšaný.
 • Seite 95: Likvidácia

  … / … / Preklad originálneho ES konformitného … / … Servis Slovensko Tel. 0850 232001 e­mail: kompernass@lidl.sk IAN 102652 Likvidácia Q Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré sa môžu dať recyklovať ma miestnych recyklačných staniciach. Elektrické prístroje nevyhadzujte do domového odpadu! V súlade s európskou smernicou 2012 / 19 / EU o starých elektrických a elektronických prístrojoch a realizáciou v národnom práve sa elek- trické...
 • Seite 96 EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2001 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2013 Typ / Názov prístroja: Regulovateľná spájkovačka PLS 48 B1 Date of manufacture (DOM): 07–2014 Sériové číslo: IAN 102652 Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu - manažér kvality - Právo technických zmien v zmysle ďalšieho vývoja prístroja vyhradené.
 • Seite 97 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .........Seite 98 Ausstattung ................Seite 99 Lieferumfang ................Seite 99 Technische Daten ..............Seite 99 Sicherheitshinweise 1. Arbeitsplatz................Seite 100 2. Elektrische Sicherheit ............Seite 100 3. Sicherheit von Personen ............Seite 101 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ...Seite 103 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..........Seite 104 Vor der Inbetriebnahme Lötspitzen einsetzen / wechseln ..........Seite 104 Inbetriebnahme...
 • Seite 98: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Regelbare Lötstation PLS 48 B1 E inleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanlei- tung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 99: Ausstattung

  Zubehörfach Lötzinn Lötschwamm Temperaturregler Lötspitze L ieferumfang 1 Lötstation mit Feinlötkolben PLS 48 B1 inkl. 2 Standard-Lötspitzen (1 x vormontiert) 1 Lötzinn, ø 1,0 mm, 10 g 1 Lötzinn, ø 1,5 mm, 10 g 1 Lötschwamm 1 Bedienungsanleitung T echnische Daten Nennspannung: 230 V∼...
 • Seite 100: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise S icherheitshinweise V ORSICHT! Fehler bei der Einhaltung der nachstehend auf- geführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen. 1. Arbeitsplatz a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
 • Seite 101: Sicherheit Von Personen

  Sicherheitshinweise Halten Sie das Gerät von Regen, Nässe oder Flüssig­ keiten fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. c) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
 • Seite 102 Sicherheitshinweise mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dür- fen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. b) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
 • Seite 103: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Sicherheitshinweise S orgen Sie bei längeren Arbeiten, bei denen gesundheitsgefährden- de Dämpfe entstehen können, immer für eine ausreichende Belüftung der Arbeitsstätte. Ferner werden Schutzhandschuhe, Mundschutz sowie eine Arbeitsschürze empfohlen. V ermeiden Sie es, in Räumen, in denen gelötet wird, zu essen, zu trinken und zu rauchen.
 • Seite 104: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise / Vor der Inbetriebnahme O riginalzubehör / ­zusatzgeräte B enutzen Sie nur Zubehör, das in der Bedienungsanleitung angegeben ist. Der Gebrauch anderer als hier empfohlenen Teile oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. V or der Inbetriebnahme L ötspitzen einsetzen / wechseln VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR! Heizen Sie den Feinlöt- kolben nie ohne Spitze auf.
 • Seite 105: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme I nbetriebnahme E in­ / ausschalten und Temperatur einstellen Einschalten und Temperatur einstellen: S tecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter in die Position „I“. D rehen Sie den Temperaturregler und stellen Sie so die ge- wünschte Temperatur ein.
 • Seite 106: Lötschwamm

  Inbetriebnahme Ausschalten: Hinweis: Stellen Sie den Feinlötkolben nach Gebrauch immer wieder zurück in die Haltevorrichtung. D rücken Sie den EIN- / AUS-Schalter in die Position „0“. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. L ötschwamm VORSICHT! Die heiße Lötspitze darf niemals mit einem trockenen Lötschwamm in Berührung kommen.
 • Seite 107: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung F ühren Sie weiteren Lötzinn hinzu, bis die gesamte Lötstelle benetzt ist. E ntfernen Sie anschließend sofort die Lötspitze, um das geschmol- zene Lot nicht zu überhitzen. L assen Sie das Lot erstarren und vermeiden Sie Erschütterungen. H inweis: Das Flussmittel ist entweder im Lot enthalten oder es wird separat angewendet.
 • Seite 108: Service

  Service / Garantie S ervice Lassen Sie Ihre Geräte von der Servicestelle oder einer Elektrofachkraft und nur mit Original­Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Anschlussleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen.
 • Seite 109 Garantie lassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum.
 • Seite 110: Entsorgung

  … / Original-EG-Konformitätserklärung / Hersteller E ntsorgung Die Verpackung besteht ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Behältern entsorgt werden. Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012 / 19 / EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wieder- verwertung zugeführt werden.
 • Seite 111 EN 60335-1:2012 EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2001 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2013 Gerätetyp / Bezeichnung: Regelbare Lötstation PLS 48 B1 Herstellungsjahr: 07–2014 Seriennummer: IAN 102652 Bochum, 31.07.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten.
 • Seite 112 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Stan informacji · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 07 / 2014 Ident.-No.: PLS48B1072014-4 IAN 102652...