Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLS 48 C1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

SOLDERING STATION PLS 48 C1
SOLDERING STATION
Translation of the original instructions
STAŢIE REGLABILĂ DE LIPIT
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
REGELBARE LÖTSTATION
Originalbetriebsanleitung
IAN 270214
PODESIVA STANICA ZA
LEMLJENJE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
PEГУЛИPУEMA CTAHЦИЯ ЗA
ЗAПOЯBAHE
Превод на оригиналното ръководство
за експлоатация

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLS 48 C1

 • Seite 1 SOLDERING STATION PLS 48 C1 SOLDERING STATION PODESIVA STANICA ZA LEMLJENJE Translation of the original instructions Prijevod originalnih uputa za uporabu STAŢIE REGLABILĂ DE LIPIT PEГУЛИPУEMA CTAHЦИЯ ЗA Traducerea instrucţiunilor de utilizare original ЗAПOЯBAHE Превод на оригиналното ръководство за експлоатация...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ........13 Translation of the original Conformity Declaration . 14 PLS 48 C1...
 • Seite 5: Introduction

  SOLDERING STATION PLS 48 C1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all handling and safety guidelines.
 • Seite 6: Features

  Soldering sponge Soldering tip Coil spring Package contents 1 soldering station incl. PLS 48 C1 soldering iron with 2 standard soldering tips (1 pre-fitted) 1 solder, ø 1.0 mm, 10 g 1 solder, ø 1.5 mm, 10 g 1 soldering sponge...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock. PLS 48 C1...
 • Seite 8: Personal Safety

  RISK OF BURNS! Do not touch the heated soldering tip or the molten solder. There is a risk of being burnt. Always allow the ap- pliance to cool down completely before changing components, cleaning or checking it. PLS 48 C1...
 • Seite 9 ■ Always wash your hands thoroughly after soldering. ■ Do not dispose of solder waste in normal domestic waste! Solder waste should be disposed of with hazardous waste. PLS 48 C1...
 • Seite 10: Power Tool Use And Care

  Original accessories/auxiliary equipment ■ Use only the additional equipment and accessories specified in the operating instructions. Using attachments or accessory tools other than those recommended in the operating instructions can lead to a risk of injury. PLS 48 C1...
 • Seite 11: Before First Use

  Plug the mains plug into a wall socket and press the ON/OFF switch to position “I”. ♦ Set the temperature control to level 3 and wait until the appliance has heated up. Allow a little bit of solder to melt into a thin film on the soldering tip. PLS 48 C1...
 • Seite 12: Operation

  Level 3 = 300°C normal operation, e.g. when using lead-free solder Level 4 = 400°C high soldering temperature, e.g. for de-soldering small solder joints Level 5 = 500°C maximum soldering temperature, e.g. for de-solder- ing larger solder joints PLS 48 C1...
 • Seite 13: Soldering Sponge

  Clean the soldering tip on the moist soldering sponge ♦ After cleaning, the soldering tip must be tinned. Tin the hot soldering iron tip by melting the solder ♦ Guide the soldering tip to the solder joint and heat it. PLS 48 C1...
 • Seite 14: Maintenance And Cleaning

  Never use sharp objects, petrol, solvents or cleaning agents that can damage plastic. ■ Do not allow any liquids to get into the interior of the appliance. NOTE ► You can order spare parts (such as solder tips) via our service hotline. PLS 48 C1...
 • Seite 15: Disposal

  Service centres. Your statutory rights are not restricted by this warranty. The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This PLS 48 C1...
 • Seite 16: Service

  Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 270214 Service Cyprus Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 270214 Hotline availability: Monday to Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 17: Translation Of The Original Conformity Declaration

  (2011/65/EU) Applied harmonised standards: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 18 Type designation of machine: Soldering station PLS 48 C1 Year of manufacture: 06 - 2015 Serial number: IAN 270214 Bochum, 09/04/2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further develop- ment is reserved.
 • Seite 19 PLS 48 C1...
 • Seite 20 Tehnički podaci ........33 PLS 48 C1...
 • Seite 21: Uvod

  PODESIVA STANICA ZA LEMLJENJE PLS 48 C1 Uvod Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Time ste se odlučili za visokovrijedan proizvod. Upute za rukovanje sastavni su dio ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i zbrinjavanje. Prije uporabe uređaja upoznajte se sa svim pripadajućim uputama za uporabu i...
 • Seite 22: Oprema

  Spužvica za čišćenje lemilice Vrh lemilice Spiralna opruga Opseg isporuke 1 Stanica za lemljenje s finom lemilicom PLS 48 C1 uklj. 2 standardna vrha (1 x unaprijed montiran) 1 lem, ø 1,0 mm, 10 g 1 lem, ø 1,5 mm, 10 g 1 spužvica za čišćenje lemilice...
 • Seite 23: Opće Sigurnosne Upute Za Električni Alat

  Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim površinama kao što su cijevi, sustavi grijanja, štednjaci ili hladnjaci. Rizik od strujnog udara veći je kada je Vaše tijelo uzemljeno. c) Električni alat držite podalje od kiše i vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara. PLS 48 C1...
 • Seite 24: Sigurnost Osoba

  Uvijek budite pažljivi i pazite na ono što radite, i električnim alatom rukujte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Samo jedan trenutak nepažnje za vrijeme uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih ozljeda. PLS 48 C1...
 • Seite 25 ■ Izbjegavajte jesti, piti i pušiti u prostorijama u kojima se lemi. U protivnom se tragovi olova na rukama mogu prenijeti putem hrane ili cigareta i dospjeti u ljudski organizam. ■ Nakon lemljenja uvijek temeljito operite ruke. PLS 48 C1...
 • Seite 26: Korištenje I Rukovanje Električnim Alatom

  Popravci trebaju biti vršeno samo sa originalnim zamjenskim dijelovima. Na taj način se osigurava održanje sigurnosti uređaja. Zamjenu utikača ili priključnog voda uvijek ■ treba izvršiti proizvođač uređaja ili njegova servisna ispostava. Na taj način se osigurava održanje sigurnosti uređaja. PLS 48 C1...
 • Seite 27: Originalni Pribor / Dodatni Uređaji

  Prije uključivanja uređaja Montiranje spiralne opruge ♦ Luk spiralne opruge gurnite do graničnika u za to predviđeni otvor na stanici za lemljenje (vidi isklopnu stranicu). PLS 48 C1...
 • Seite 28: Umetanje/Promjena Vrha Lemilice

  Utaknite mrežni utikač u mrežnu utičnicu i pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj „I“. ♦ Regulator temperature okrenite na 3 i pričekajte da se uređaj zagrije. Zatim rastopite malo lema i dopustite da se vrh lemilice obloži tankim slojem. PLS 48 C1...
 • Seite 29: Puštanje U Pogon

  Stupanj 1 = oko 100 °C – stupanj zagrijavanja i za lem s odgova- rajućom niskom temperaturom tališta Stupanj 2 = 200 °C temperatura tališta najčešće korištenog mekog lema Stupanj 3 = 300 °C normalni način rada, npr. prilikom korištenja bezolovnog lema PLS 48 C1...
 • Seite 30: Spužvica Za Čišćenje Lemilice

  ► Vrući vrh lemilice nikada ne smije doći u dodir sa suhom spužvicom za čišćenje lemilice . U protivnom može doći do oštećenja spužvice. NAPOMENA ► Spužvica služi za čišćenje vrha lemilice. ► Spužvicu navlažite prije uporabe. PLS 48 C1...
 • Seite 31: Lemljenje

  ♦ Ostavite da se lem stvrdne i izbjegavajte vibracije. NAPOMENA ► Pasta za lemljenje se može već nalaziti u žici ili se koristi posebno. Prilikom kupnje raspitajte se o vrsti uporabe i prikladnoj žici za lemljenje. PLS 48 C1...
 • Seite 32: Održavanje I Čišćenje

  Električne alate ne bacajte zajedno s kućnim otpadom! U skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU stari električni alati moraju se prikupiti odvojeno i zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Mogućnosti za zbrinjavanje starih uređaja možete saznati u gradskom ili općinskom poglavarstvu. PLS 48 C1...
 • Seite 33: Jamstvo

  To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupovine treba javiti neposredno nakon raspakiranja, a najkasnije u roku od dva dana nakon datuma kupnje. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju. PLS 48 C1...
 • Seite 34: Servis

  E-Mail: kompernass@lidl.hr IAN 270214 Dostupnost dežurne telefonske linije: Ponedjeljak do petak od 8:00 sati - 20:00 sati (SEV) Uvoznik Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., p.p. 61 10020 Novi Zagreb Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 35: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  (2011 / 65 / EU) Primijenjene harmonizirane norme: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 36: Tehnički Podaci

  Oznaka tipa stroja: Podesiva stanica za lemljenje PLS 48 C1 Godina proizvodnje: 06 - 2015 Serijski broj: IAN 270214 Bochum, 9.4.2015 Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u smislu daljnjeg razvoja proizvoda. Tehnički podaci Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.
 • Seite 37 PLS 48 C1...
 • Seite 38 Importator ........49 Traducerea declaraţiei de conformitate originale . . 50 PLS 48 C1...
 • Seite 39: Introducere

  STAŢIE REGLABILĂ DE LIPIT PLS 48 C1 Introducere Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Prin aceasta v-aţi decis pentru un produs de calitate superioară. Instrucţiunile de utilizare sunt parte integrantă a acestui produs. Acestea cuprind informaţii importante pentru siguranţă, utilizare şi eliminare.
 • Seite 40: Dotare

  Vârf de lipit Arc spiralat Furnitura 1 Staţie de lipit cu ciocan de lipit cu precizie mare PLS 48 C1 inclusiv 2 vârfuri de lipit standard (1 premontat) 1 cositor de lipit, ø 1,0 mm, 10 g 1 cositor de lipit, ø 1,5 mm, 10 g 1 burete de lipit 1 exemplar instrucţiuni de utilizare...
 • Seite 41: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  împreună cu sculele electrice legate la pământ. Ștecărele nemodificate și prizele adecvate reduc riscul de electrocutare. b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate cum sunt cele ale conductelor, caloriferelor, aragazelor şi frigiderelor. În cazul în care contactul există, riscul de electrocutare este crescut. PLS 48 C1...
 • Seite 42: Siguranţa Persoanelor

  în siguranţă a acestui aparat şi au înţeles pericolele cu privire la acesta. Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curăţarea şi acţiunile de întreţinere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără supraveghere. PLS 48 C1...
 • Seite 43 În cazul lucrărilor de lungă durată în cadrul cărora se pot forma vapori nocivi, asiguraţi întotdeauna o aerisire suficientă a zonelor de lucru. În plus, se recomandă utilizarea mănuşilor de protecţie, a măştii pentru faţă, precum şi a unui şorţ. PLS 48 C1...
 • Seite 44: Utilizarea Şi Manevrarea Sculei Electrice

  Utilizaţi sculele electrice, accesoriile, capetele atașabile etc. conform acestor instrucţiuni. În acelaşi timp, aveţi în vedere condiţiile de muncă şi activitatea pe care trebuie să o executaţi. Utilizarea sculelor electrice pentru alte aplicaţii decât cele prevăzute poate duce la situaţii periculoase. PLS 48 C1...
 • Seite 45: Service

  ţiunile de utilizare poate însemna pentru dvs. un pericol de rănire. Înainte de punerea în funcţiune Montarea arcului spiralat ♦ Introduceţi bucla de cuplaj a arcului spiralat în decupajul staţiei de lipit până la limită (a se vedea pagina pliată). PLS 48 C1...
 • Seite 46: Introducerea / Schimbarea Vârfului De Lipit

  în poziţia „I”. ♦ Rotiţi butonul de reglare a temperaturii pe 3 și așteptaţi până când s-a încălzit aparatul. Lăsaţi apoi să curgă puţin cositor de lipit până se formează o peliculă subţire și continuă pe vârful de lipit. PLS 48 C1...
 • Seite 47: Punerea În Funcţiune

  Treapta 2 = 200 °C punct de topire pentru aliajele moi folosite cel mai frecvent Treapta 3 = 300 °C regim normal, de ex. la utilizarea cositorului de lipit fără plumb PLS 48 C1...
 • Seite 48: Burete De Lipit

  fierbinte nu trebuie să intre niciodată în contact cu buretele de lipit uscat. În caz contrar, buretele de lipit se poate deteriora. INDICAŢIE ► Buretele de lipit serveşte la curăţarea vârfului de lipit. ► Umeziţi buretele de lipit înainte de a-l utiliza. PLS 48 C1...
 • Seite 49: Lipirea

  Lăsaţi aliajul de lipit să se întărească şi evitaţi şocurile. INDICAŢIE ► Fondantul este conţinut în aliajul de lipit sau este utilizat sepa- rat. La achiziţionare informaţi-vă cu privire la tipul utilizării şi materialul de lipit adecvat. PLS 48 C1...
 • Seite 50: Întreţinerea Şi Curăţarea

  Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer! Conform Directivei europene 2012/19/EU, sculele electrice uzate trebuie colectate separat şi eliminate la un punct de reciclare ecologic. Informaţii despre posibilităţile de eliminare a aparatului uzat pot fi obţinute din partea administraţiei locale. PLS 48 C1...
 • Seite 51: Garanţia

  înlocuite şi reparate. Deteriorările şi deficienţele prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalare sau cel târziu la două zile de la data cumpărării. Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efec- tuează contra cost. PLS 48 C1...
 • Seite 52: Service

  Service Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 270214 Acces linie telefonică directă: De luni până vineri, între orele 8:00 – 20:00 (CET) Importator KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 53: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  (2011 / 65 / EU) Norme armonizate aplicate: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 54 Denumirea tipului maşinii: STAŢIE REGLABILĂ DE LIPIT PLS 48 C1 Anul de fabricaţie: 06 - 2015 Număr de serie: IAN 270214 Bochum, 09.04.2015 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvol- tării ulterioare.
 • Seite 55 PLS 48 C1...
 • Seite 56 ствие ........68 PLS 48 C1...
 • Seite 57: Въведение

  PEГУЛИPУEMA CTAHЦИЯ ЗA ЗAПOЯBAHE PLS 48 C1 Въведение Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред. Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате продукта, се запознайте с...
 • Seite 58: Оборудване

  Гъба за поялника Връх на поялника Спирална пружина Окомплектовка на доставката 1 стойка за поялник с поялник за прецизни работи PLS 48 C1, включително 2 стандартни върха за поялник (1 бр. предварително монтиран) 1 оловно-калаен припой, ø 1,0 mm, 10 g 1 оловно-калаен...
 • Seite 59: Общи Указания За Безопасност За Електрически Ин

  ходящ за контакта. Щепселът не трябва да се променя по никакъв начин. Не използвайте преходни щепсели заедно със защитно заземените електрически инструменти. Щепселите, по които не са правени промени, и подходящите електрически контакти намаляват риска от токов удар. PLS 48 C1...
 • Seite 60: Безопасност На Хората

  ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и разбират опасностите, произтичащи от работата с него. Не допускайте деца да PLS 48 C1...
 • Seite 61 Дръжте ръцете си далеч от нагрятия детайл. Топлината може да се предаде през детайла. ■ Избягвайте контакт на горещия връх на поялника с пластма- совите части на многофункционалния държач. В противен случай са възможни повреди на уреда. PLS 48 C1...
 • Seite 62: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  правилно и не се заклинват, дали има счупени части или части, които са повредени така, че съществува опасност за функционирането на електрическия инструмент. Преди използването на уреда повредените части трябва да се ремонтират. Причина за много злополуки е лоша поддръжка на електрическите инструменти. PLS 48 C1...
 • Seite 63: Оригинални Принадлежности/Допълнителни Уреди

  ности, различни от препоръчаните в това ръководство за потребителя, може да предизвика опасност от нараняване. Преди пускането в експлоатация Монтаж на спиралната пружина ♦ Пъхнете скобата на спиралната пружина до упор в предвидения за нея отвор на стойката за поялника (вж. разгъващата се страница). PLS 48 C1...
 • Seite 64: Поставяне/Смяна На Върха На Поялника

  Включете щепсела в контакт и натиснете превключвателя за включване/изключване в позиция „I“. ♦ Завъртете регулатора на температурата на 3 и изча- кайте, докато уредът загрее. След това малко количество оловно-калаен припой трябва да се разтопи на тънък, компактен слой върху върха на поялника. PLS 48 C1...
 • Seite 65: Пускане В Експлоатация

  Степен 1 = около 100 °C – степен на загряване и за припои със съответно ниска температура на топене Степен 2 = 200 °C – точка на топене на най-често използвани- те меки припои Степен 3 = 300 °C – нормална експлоатация, напр. при използване на безоловен припой PLS 48 C1...
 • Seite 66: Гъба За Поялника

  в контакт със суха гъба за поялника . В противен случай гъбата за поялника може да се повреди. УКАЗАНИЕ ► Гъбата за поялника служи за почистване на върха на поялника. ► Навлажнете гъбата за поялника, преди да я използвате. PLS 48 C1...
 • Seite 67: Запояване

  След това незабавно отстранете върха на поялника, за да не прегрее разтопения припой. ♦ Оставете припоя да се втвърди, като избягвате разтърсвания. УКАЗАНИЕ ► Флюсът или се съдържа в припоя, или се прилага отделно. При закупуването се осведомете относно вида приложе- ние и подходящия припой. PLS 48 C1...
 • Seite 68: Техническо Обслужване И Почистване

  Съгласно европейската директива 2012/19/EU излезлите от употреба електрически инструменти трябва да се събират раз- делно и да се предават за екологосъобразно рециклиране. Информация относно предаването за отпадъци на излезлия от употреба уред можете да получите от вашата общинска или градска управа. PLS 48 C1...
 • Seite 69: Гаранция

  за сменени и ремонтирани части. Евентуално наличните още при закупуването повреди и дефе- кти трябва да се съобщят незабавно след разопаковането, но най-късно два дни след датата на закупуване. След като изтече гаранционният срок, ремонтите се заплащат. PLS 48 C1...
 • Seite 70: Сервиз

  Сервиз Сервизно обслужване България Тел.: 00800 111 4920 Е-мейл: kompernass@lidl.bg IAN 270214 Работно време на горещата линия: понеделник до петък от 8:00 ч – 20:00 ч (централноевропейско време) Вносител KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 71: Превод На Оригиналната Декларация За Съответ

  (2006/95/EC) Директива за електромагнитна съвместимост (2004/108/EC) RoHS Директива (EEО)(2011/65/EU) Приложени хармонизирани стандарти: EN 60335-2-45: 2002/A2: 2012 EN 60335-1: 2012/A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006/A2: 2011 EN 55014-2: 1997/A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 72 Типово обозначение на машината: PEГУЛИPУEMA CTAHЦИЯ ЗA ЗAПOЯBAHE PLS 48 C1 Година на производство: 06 - 2015 Сериен номер: IAN 270214 Бохум, 9.4.2015 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено право на технически изменения с цел усъвършенства- не. PLS 48 C1...
 • Seite 73 PLS 48 C1...
 • Seite 74 Importeur ........85 Original-Konformitätserklärung ....86 PLS 48 C1...
 • Seite 75: Einleitung

  REGELBARE LÖTSTATION PLS 48 C1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 76: Ausstattung

  Temperaturregler EIN- / AUS-Schalter Lötschwamm Lötspitze Spiralfeder Lieferumfang 1 Lötstation mit Feinlötkolben PLS 48 C1 inkl. 2 Standard-Lötspitzen (1 x vormontiert) 1 Lötzinn, ø 1,0 mm, 10 g 1 Lötzinn, ø 1,5 mm, 10 g 1 Lötschwamm 1 Bedienungsanleitung Technische Daten...
 • Seite 77: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwen- den Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektro- werkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. PLS 48 C1...
 • Seite 78: Sicherheit Von Personen

  Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unter- wiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem PLS 48 C1...
 • Seite 79 Vermeiden Sie den Kontakt der heißen Lötspitze mit den Kunst- stoffteilen der Multifunktionshalterung. Andernfalls kann es zu Beschädigungen am Gerät kommen. ■ Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Netzstecker aus der Steckdose. ■ VORSICHT! VERGIFTUNGSGEFAHR! Halten Sie Dämpfe aus der Atemzone fern. PLS 48 C1...
 • Seite 80: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen. c) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. PLS 48 C1...
 • Seite 81: Service

  Bedienungsanleitung empfohlener Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. Vor der Inbetriebnahme Spiralfeder montieren ♦ Stecken Sie den Bügel der Spiralfeder bis zum Anschlag in die dafür vorgesehene Aussparung der Lötstation (siehe Ausklappseite). PLS 48 C1...
 • Seite 82: Lötspitze Einsetzen / Wechseln

  Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter in die Position „I“. ♦ Drehen Sie den Temperaturregler auf 3 und warten Sie, bis das Gerät aufgeheizt ist. Lassen Sie dann etwas Lötzinn einem dünnen, zusammenhängenden Film auf der Lötspitze zerfließen. PLS 48 C1...
 • Seite 83: Inbetriebnahme

  Stufe 1 = ca. 100 °C – Aufwärmstufe und für Lote mit entsprechend niedriger Schmelztemperatur Stufe 2 = 200 °C Schmelzpunkt der häufigst verwendeten Weich- lote Stufe 3 = 300 °C Normalbetrieb, z.B. bei der Verwendung von bleifreiem Lötzinn PLS 48 C1...
 • Seite 84: Lötschwamm

  Die heiße Lötspitze darf niemals mit einem trockenen Lötschwamm in Berührung kommen. Andernfalls kann der Lötschwamm beschädigt werden. HINWEIS ► Der Lötschwamm dient zum Reinigen der Lötspitze. ► Feuchten Sie den Lötschwamm an, bevor Sie ihn benutzen. PLS 48 C1...
 • Seite 85: Löten

  Lassen Sie das Lot erstarren und vermeiden Sie Erschütterungen. HINWEIS ► Das Flussmittel ist entweder im Lot enthalten oder es wird separat angewendet. Informieren Sie sich beim Kauf über die Art der Anwendung und das geeignete Lötmittel. PLS 48 C1...
 • Seite 86: Wartung Und Reinigung

  Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Haus- müll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. PLS 48 C1...
 • Seite 87: Garantie

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müs- sen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten- pflichtig. PLS 48 C1...
 • Seite 88: Service

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 270214 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 89: Original-Konformitätserklärung

  (2011 / 65 / EU) Angewandte harmonisierte Normen: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 90 Typbezeichnung der Maschine: Regelbare Lötstation PLS 48 C1 Herstellungsjahr: 06 - 2015 Seriennummer: IAN 270214 Bochum, 09.04.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten. PLS 48 C1...
 • Seite 91 PLS 48 C1...
 • Seite 92 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 04 / 2015 Ident.-No.: PLS48C1-042015-1 IAN 270214...