Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLS 48 C1 Originalbetriebsanleitung

Regelbare lötstation
Vorschau ausblenden

Werbung

SOLDERING STATION PLS 48 C1
SOLDERING STATION
Translation of the original instructions
FORRASZTÓPÁKA
Az originál használati utasítás fordítása
REGULOVATELNÁ PÁJECÍ
STANICE
Překlad originálního provozního návodu
REGELBARE LÖTSTATION
Originalbetriebsanleitung
IAN 270214
REGULOWANA STACJA
LUTOWNICZA Z LUTOWNICĄ
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
NASTAVLJIVA SPAJKALNA
Prevod originalnega navodila za uporabo
REGULOVATEĽNÁ SPÁJKOVA-
CIA STANICA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLS 48 C1

 • Seite 1 SOLDERING STATION PLS 48 C1 SOLDERING STATION REGULOWANA STACJA Translation of the original instructions LUTOWNICZA Z LUTOWNICĄ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi FORRASZTÓPÁKA Az originál használati utasítás fordítása NASTAVLJIVA SPAJKALNA Prevod originalnega navodila za uporabo REGULOVATELNÁ PÁJECÍ STANICE REGULOVATEĽNÁ SPÁJKOVA- Překlad originálního provozního návodu CIA STANICA Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ........13 Translation of the original Conformity Declaration . 14 PLS 48 C1...
 • Seite 5: Introduction

  SOLDERING STATION PLS 48 C1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all handling and safety guidelines.
 • Seite 6: Features

  Soldering sponge Soldering tip Coil spring Package contents 1 soldering station incl. PLS 48 C1 soldering iron with 2 standard soldering tips (1 pre-fitted) 1 solder, ø 1.0 mm, 10 g 1 solder, ø 1.5 mm, 10 g 1 soldering sponge...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock. PLS 48 C1...
 • Seite 8: Personal Safety

  RISK OF BURNS! Do not touch the heated soldering tip or the molten solder. There is a risk of being burnt. Always allow the ap- pliance to cool down completely before changing components, cleaning or checking it. PLS 48 C1...
 • Seite 9 ■ Always wash your hands thoroughly after soldering. ■ Do not dispose of solder waste in normal domestic waste! Solder waste should be disposed of with hazardous waste. PLS 48 C1...
 • Seite 10: Power Tool Use And Care

  Original accessories/auxiliary equipment ■ Use only the additional equipment and accessories specified in the operating instructions. Using attachments or accessory tools other than those recommended in the operating instructions can lead to a risk of injury. PLS 48 C1...
 • Seite 11: Before First Use

  Plug the mains plug into a wall socket and press the ON/OFF switch to position “I”. ♦ Set the temperature control to level 3 and wait until the appliance has heated up. Allow a little bit of solder to melt into a thin film on the soldering tip. PLS 48 C1...
 • Seite 12: Operation

  Level 3 = 300°C normal operation, e.g. when using lead-free solder Level 4 = 400°C high soldering temperature, e.g. for de-soldering small solder joints Level 5 = 500°C maximum soldering temperature, e.g. for de-solder- ing larger solder joints PLS 48 C1...
 • Seite 13: Soldering Sponge

  Clean the soldering tip on the moist soldering sponge ♦ After cleaning, the soldering tip must be tinned. Tin the hot soldering iron tip by melting the solder ♦ Guide the soldering tip to the solder joint and heat it. PLS 48 C1...
 • Seite 14: Maintenance And Cleaning

  Never use sharp objects, petrol, solvents or cleaning agents that can damage plastic. ■ Do not allow any liquids to get into the interior of the appliance. NOTE ► You can order spare parts (such as solder tips) via our service hotline. PLS 48 C1...
 • Seite 15: Disposal

  Service centres. Your statutory rights are not restricted by this warranty. The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This PLS 48 C1...
 • Seite 16: Service

  Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 270214 Hotline availability: Monday to Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 17: Translation Of The Original Conformity Declaration

  (2011/65/EU) Applied harmonised standards: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 18 Type designation of machine: Soldering station PLS 48 C1 Year of manufacture: 06 - 2015 Serial number: IAN 270214 Bochum, 09/04/2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further develop- ment is reserved.
 • Seite 19 PLS 48 C1...
 • Seite 20 Importer ........31 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ..32 PLS 48 C1...
 • Seite 21: Wstęp

  REGULOWANA STACJA LUTOWNICZA Z LUTOWNICĄ PLS 48 C1 Wstęp Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać...
 • Seite 22: Wyposażenie

  Grot lutownicy Sprężyna spiralna Zakres dostawy 1 Stacja lutownicza z lutownicą precyzyjną PLS 48 C1 oraz w zestawie 2 standardowe groty lutownicy (1 x zmontowany) 1 cyna lutownicza, ø 1,0 mm, 10 g 1 cyna lutownicza, ø 1,5 mm, 10 g 1 gąbka lutownicza...
 • Seite 23: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  2. Bezpieczeństwo elektryczne a) Wtyk urządzenia musi pasować do gniazda zasilania. Dokonywanie zmian we wtyku jest zabronione. Nigdy nie używaj adapterów wtyków w połączeniu z urządzeniami posiadającymi uziemienie. Oryginalne wtyki oraz pasujące gniazda zasilania zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. PLS 48 C1...
 • Seite 24: Bezpieczeństwo Osób

  8 roku życia oraz przez osoby o zmniejszo- nych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urzą- dzenia oraz potencjalnych zagrożeń. Dzieciom PLS 48 C1...
 • Seite 25 Ciepło może być emitowane przez obrabiany przedmiot. ■ Unikaj kontaktu gorącego grotu lutownicy z plastikowymi elemen- tami uchwytu wielofunkcyjnego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia. ■ W przypadku zagrożenia natychmiast wyciągnij wtyk z gniazda sieciowego. PLS 48 C1...
 • Seite 26: Zastosowanie I Obsługa Elektronarzędzia

  Korzystaj z elektronarzędzia, akcesoriów, narzędzi roboczych itd. zgodnie z tymi instrukcjami. Uwzględnij przy tym warunki pracy oraz specyfikę wykonywanej czynności. Używanie elektronarzędzi do celów innych, niż przewiduje to ich przeznaczenie, może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. PLS 48 C1...
 • Seite 27: Serwis

  Przed uruchomieniem Montaż sprężyny spiralnej ♦ Włóż wspornik sprężyny spiralnej aż do oporu w przewidzianą do tego celu szczelinę w stacji lutowniczej (patrz rozkładana strona). PLS 48 C1...
 • Seite 28: Wkładanie / Wymiana Grotu Lutownicy

  Włóż wtyk sieciowy do gniazda zasilania i ustaw włącznik/ wyłącznik w położeniu „I”. ♦ Ustaw regulator temperatury na poziom 3 i poczekaj, aż urządzenie się nagrzeje. Pozwól, by niewielka ilość cyny lutowniczej stopiła się na cienką, ciągłą warstwę na grocie lutownicy. PLS 48 C1...
 • Seite 29: Uruchomienie

  Stopień 1 = około 100°C – stopień rozgrzewania dla lutów o odpowiednio niskiej temperaturze topnienia Stopień 2 = 200°C – punkt topnienia najczęściej stosowanych lutów miękkich Stopień 3 = 300°C – tryb normalnej pracy, na przykład przy stoso- waniu bezołowiowej cyny lutowniczej PLS 48 C1...
 • Seite 30: Gąbka Lutownicza

  Gorący grot lutownicy nie może się nigdy zetknąć z suchą gąbką lutowniczą . W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia gąbki lutowniczej. WSKAZÓWKA ► Gąbka lutownicza służy do czyszczenia grotu. ► Przed użyciem należy zwilżyć gąbkę lutowniczą. PLS 48 C1...
 • Seite 31: Lutowanie

  Następnie natychmiast usuń grot lutownicy, aby nie przegrzać stopionego lutu. ♦ Odczekaj do stężenia lutu i unikaj wstrząsów. WSKAZÓWKA ► Topnik jest albo zawarty w lucie lub jest stosowany osobno. Podczas zakupu dowiedz się o rodzaj zastosowania oraz odpowiedni lut. PLS 48 C1...
 • Seite 32: Konserwacja I Czyszczenie

  Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EU zużyte elektronarzę- dzia należy zbierać oddzielnie i poddawać procesowi odzysku z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. O informacje na temat możliwości utylizacji wysłużonego urządze- nia należy zapytać w najbliższym urzędzie gminy. PLS 48 C1...
 • Seite 33: Gwarancja

  Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. PLS 48 C1...
 • Seite 34: Serwis

  Serwis Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 270214 Czas pracy infolinii: od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 20:00 czasu środkowoeuropejskiego Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 35: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  Zastosowane normy zharmonizowane: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 PL EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 36 Oznaczenie typu maszyny: Regulowana stacja Lutownicza z lutownicĄ PLS 48 C1 Rok produkcji: 06 - 2015 Numer seryjny: IAN 270214 Bochum, 2015-04-09 Semi Uguzlu - Kierownik ds. zarządzania jakością - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 37 PLS 48 C1...
 • Seite 38 Gyártja ........49 Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása ..50 PLS 48 C1...
 • Seite 39: Bevezető

  FORRASZTÓPÁKA PLS 48 C1 Bevezető Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati útmutatóval és biztonsági figyelmeztetéssel. Csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja a készüléket.
 • Seite 40: Felszereltség

  BE/KI kapcsoló forrasztó szivacs forrasztóhegy spirálrugó A csomag tartalma 1 forrasztóállomás finomforrasztó pákával PLS 48 C1 2 standard forrasztóhegy (1 x előszerelve) 1 forrasztóón, ø 1,0 mm, 10 g 1 forrasztóón, ø 1,5 mm, 10 g 1 forrasztó szivacs 1 használati útmutató...
 • Seite 41: Általános Biztonsági Figyelmeztetések Elektromos

  A módosítatlan csatlakozó és a megfelelő csatlakozóaljzat használata csökkenti az elektromos áramütés veszélyét. b) Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzen földelt felülettel, mint például csővezeték, fűtőtest, tűzhely vagy hűtőszekrény felületével. Az áram- ütés kockázata nagyobb, ha teste földelve van. PLS 48 C1...
 • Seite 42: Személyi Biztonság

  őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek. PLS 48 C1...
 • Seite 43 Veszély esetén azonnal húzza ki a csatlakozót az aljzatból. ■ VIGYÁZAT! MÉRGEZÉSVESZÉLY! Tartsa távol a gőzöket a légzési zónától. ■ Az egészségkárosító gőzök kialakulásával járó, hosszabb munkák során minden esetben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Továbbá ajánlott a védőkesztyű, arcmaszk és munkakötény viselése. PLS 48 C1...
 • Seite 44: Az Elektromos Kéziszerszám Használata És Kezelése

  A rosszul karbantartott elektromos kéziszerszámok sok balesetet okoznak. c) Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat, a betétszerszámokat stb. a használati utasításnak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkakörülményeket és az elvégzendő feladatot. Az elektromos kézi- szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyes helyzeteket teremthet. PLS 48 C1...
 • Seite 45: Szerviz

  A használati útmutatóban ajánlottól eltérő betétszerszám vagy tartozék használata sérülésveszélyt jelenthet az Ön számára. Üzembe helyezés előtt Spirálrugó felszerelése ♦ Dugja be a spirálrugó kengyelét ütközésig a forrasztóállomás kijelölt mélyedésébe (lásd a kihajtható oldalt). PLS 48 C1...
 • Seite 46: A Forrasztóhegy Behelyezése / Cseréje

  Dugja be a hálózati csatlakozódugót egy csatlakozóaljzatba és állítsa a BE/KI kapcsolót „I“ helyzetbe. ♦ Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót a 3. fokozatra és vár- jon, amíg a készülék felmelegszik. Vigyen fel kevés forrasztóónt vékony összefüggő filmrétegben a forrasztóhegyre. PLS 48 C1...
 • Seite 47: Üzembe Helyezés

  1 fokozat = kb. 100 °C – felmelegítő fokozat és alacsony olvadási hőmérsékletű forrasztóónokhoz 2 fokozat = 200 °C a leggyakrabban használt lágyforrasztó ónok olvadáspontja 3 fokozat = 300 °C normál üzem, pl. ólommentes forrasztóón használata esetén PLS 48 C1...
 • Seite 48: Forrasztó Szivacs

  ► A forró forrasztóhegynek soha nem szabad a száraz for- rasztó szivacshoz érnie. Ellenkező esetben kár keletkezhet a forrasztó szivacsban. TUDNIVALÓ ► A forrasztó szivacs a forrasztóhegy megtisztítására szolgál. ► Használat előtt nedvesítse be a forrasztó szivacsot. PLS 48 C1...
 • Seite 49: Forrasztás

  Ezt követően azonnal távolítsa el a forrasztóhegyet, hogy a megolvadt ón ne legyen túlhevítve. ♦ Hagyja megdermedni az ónt és kerülje a rázkódást. TUDNIVALÓ ► A folyatószert a forrasztóanyag tartalmazza, vagy külön kell használni. A vásárlásnál tájékozódjon a felhasználás módjáról és a megfelelő forrasztóanyagról. PLS 48 C1...
 • Seite 50: Karbantartás És Tisztítás

  ártalmatlanításra. Ne dobja az elektromos kéziszerszámot a háztartási hulladékkal! A 2012/19/EU európai irányelv értelmében az elektromos kéziszerszámokat elkülönítve kell gyűjteni és környezetbarát módon kell újrahasznosítani. Az elhasználódott készülék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon a helyi vagy városi önkormányzatnál. PLS 48 C1...
 • Seite 51: Garancia

  A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vételkor meglévő károkat és hiányokat a kicsomagolás után azonnal, de legkésőbb 2 nappal a vásárlás napja után jelezni kell. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. PLS 48 C1...
 • Seite 52: Szerviz

  Szerviz Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 270214 Forródrót elérhetősége: Hétfő- péntek, 8:00 óra – 20:00 óra (KEI) Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 53: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  (2011 / 65 / EU) Alkalmazott harmonizált szabványok: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 54 A gép típusmegjelölése: Forrasztópáka PLS 48 C1 Gyártási év: 06 - 2015 Sorozatszám: IAN 270214 Bochum, 2015.04.09. Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető - A továbbfejlesztés érdekében fenntartjuk a műszaki változtatások jogát. PLS 48 C1...
 • Seite 55 PLS 48 C1...
 • Seite 56 Garancijski list ....... 67 Prevod izvirne izjave o skladnosti ....68 PLS 48 C1...
 • Seite 57: Uvod

  NASTAVLJIVA SPAJKALNA PLS 48 C1 Uvod Iskrene čestitke ob nakupu nove naprave. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna obvestila za varnost, uporabo in odlaganje naprave med odpadke. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi obvestili o njegovi uporabi in varnosti.
 • Seite 58: Oprema

  Vsebina kompleta 1 postaja za spajkanje s finim spajkalnikom PLS 48 C1 vkl. z 2 standardnima spajkalnima konicama (1 x že montirana) 1 kositrova spajka, ø 1,0 mm, 10 g 1 kositrova spajka, ø 1,5 mm, 10 g...
 • Seite 59: Splošni Varnostni Napotki Za Električna Orodja

  2. Električna varnost a) Priključni vtič električnega orodja mora biti primeren za vtičnico. Vtiča ni dovoljeno spreminjati na noben način. Skupaj z zaščitno ozemljenimi električnimi orodji ne uporabljajte prilagoditvenih vtičev. Nespremenjeni vtiči in primerne vtičnice zmanjšajo tveganje električnega udara. PLS 48 C1...
 • Seite 60: Varnost Oseb

  če so bili poučeni o varni uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz njene uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali opravljati uporabniškega vzdrževanja naprave. PLS 48 C1...
 • Seite 61 ■ Pri daljšem poteku del, pri katerih bi lahko nastajali za zdravje nevarni hlapi, vedno poskrbite za zadostno prezračevanje delovnega mesta. Poleg tega je priporočljiva uporaba zaščitnih rokavic, zaščite ust ter delovnega predpasnika. PLS 48 C1...
 • Seite 62: Uporaba In Ravnanje Z Električnim Orodjem

  Električno orodje, pribor, delovno orodje itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto opravila, ki ga izvajate. Uporaba električnih orodij za nepredvideno uporabo lahko privede do nevarnih situacij. PLS 48 C1...
 • Seite 63: Servis

  Pred prvo uporabo Montaža spiralne vzmeti ♦ Nataknite lok spiralne vzmeti do konca v za to predvideno odprtino v postaji za spajkanje (glejte razklopno stran). PLS 48 C1...
 • Seite 64: Vstavitev/Menjava Spajkalne Konice

  Vtaknite električni vtič v vtičnico in pritisnite stikalo za VKLOP/ IZKLOP v položaj »I«. ♦ Obrnite regulator temperature na 3 in počakajte, da se naprava segreje. Raztopite malce kositrove spajke , tako da nastane tanka, neprekinjena plast na spajkalni konici. PLS 48 C1...
 • Seite 65: Začetek Uporabe

  Stopnja 1 = pribl. 100 °C – stopnja segrevanja in za spajke z ustrezno nizko talilno temperaturo Stopnja 2 = 200 °C – tališče za najbolj pogosto rabljene mehke spajke Stopnja 3 = 300 °C – normalno delovanje, npr. pri uporabi kositrovih spajk brez svinca PLS 48 C1...
 • Seite 66: Gobica Spajkalnika

  Vroča spajkalna konica ne sme priti nikoli v stik s suho gobico spajkalnika . V nasprotnem primeru se lahko gobica spajkalnika poškoduje! NAPOTEK ► Gobica spajkalnika je predvidena za čiščenje spajkalne konice. ► Gobico spajkalnika pred uporabo navlažite. PLS 48 C1...
 • Seite 67: Spajkanje

  Potem takoj odstranite spajkalno konico, da staljene spajke ne segrejete preveč. ♦ Spajko pustite, da se strdi, in se izogibajte pretresanju. NAPOTEK ► Talilo je sestavni del spajke ali pa se uporablja ločeno. Pri nakupu poizvedite o vrsti uporabe in primernem sredstvu za spajkanje. PLS 48 C1...
 • Seite 68: Vzdrževanje In Čiščenje

  Električnih orodij ne zavrzite med gospodinjske odpadke! V skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU je treba rabljena električna orodja zbirati ločeno in jih oddati za ekološko primerno predelavo. O možnostih za odstranitev neuporabne naprave povprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi. PLS 48 C1...
 • Seite 69: Proizvajalec

  Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Servis Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 270214 Telefonska pomoč je na voljo: od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00 (CET). PLS 48 C1...
 • Seite 70: Garancijski List

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda PLS 48 C1...
 • Seite 71: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  (2006/95/EC) Direktiva o elektromagnetni združljivosti (2004/108/EC) Direktiva RoHS (2011/65/EU) Uporabljeni harmonizirani standardi: EN 60335-2-45: 2002/A2: 2012 EN 60335-1: 2012/A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006/A2: 2011 EN 55014-2: 1997/A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 72 Oznaka tipa stroja: Nastavljiva spajkalna PLS 48 C1 Leto izdelave: 06 – 2015 Serijska številka: IAN 270214 Bochum, 9. 4. 2015 Semi Uguzlu – vodja kakovosti – Pridržujemo si tehnične spremembe v smislu razvoja. PLS 48 C1...
 • Seite 73 PLS 48 C1...
 • Seite 74 Dovozce ........85 Překlad originálu prohlášení o shodě ... . 86 PLS 48 C1...
 • Seite 75: Úvod

  REGULOVATELNÁ PÁJECÍ STANICE PLS 48 C1 Úvod Blahopřejeme vám ke koupi nového přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se prosím dobře seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny.
 • Seite 76: Vybavení

  Rozsah dodávky 1 pájecí stanice s jemnou pájkou PLS 48 C1 vč. 2 standardních pájecích hrotů (1 x namontovaný předem) 1 pájkového cínu, ø 1,0 mm, 10 g 1 pájkového cínu, ø 1,5 mm, 10 g 1 čisticí...
 • Seite 77: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  2. Elektrická bezpečnost a) Připojovací zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka se nesmí žádným způsobem modifikovat. Nepoužívejte adaptérové zástrčky v kombinaci s uzemněným elektrickým nářadím. Nemodifikované zástrčky a jim odpovídající zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem. PLS 48 C1...
 • Seite 78: Bezpečnost Osob

  Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. PLS 48 C1...
 • Seite 79 ■ POZOR! NEBEZPEČÍ OTRAVY! Udržujte výpary mimo zónu dýchání. ■ Při delších pracích, při nichž mohou vznikat zdraví škodlivé výpary, zajistěte vždy dostatečné větrání pracoviště. Dále se doporučuje používat ochranné rukavice, ochrannou roušku a pracovní zástěru. PLS 48 C1...
 • Seite 80: Použití A Údržba Elektrického Nářadí

  Řada úrazů má svou příčinu ve špatné údržbě elektrické- ho nářadí. c) Elektrické nářadí, příslušenství, nástavce atd. používejte podle těchto pokynů. Zohledňujte přitom pracovní podmínky a vykonávanou čin- nost. Použití elektrického nářadí k jiným než určeným účelům může vést ke vzniku nebezpečných situací. PLS 48 C1...
 • Seite 81: Servis

  úrazu. Před uvedením do provozu Montáž spirálové pružiny ♦ Zastrčte držák spirálové pružiny až na doraz do k tomu určené vyhloubeniny na pájecí stanici (viz výklopnou stranu). PLS 48 C1...
 • Seite 82: Nasazení / Výměna Pájecího Hrotu

  Síťovou zástrčku zastrčte do síťové zásuvky a hlavní vypínač uveďte do polohy „I“. ♦ Otočte regulátor teploty na stupeň 3 a vyčkejte, dokud se přístroj nezahřeje. Poté nechte trochu pájkového cínu roztavit na tenkou, souvislou vrstvu na pájecím hrotu. PLS 48 C1...
 • Seite 83: Uvedení Do Provozu

  3 = 300 °C normální provoz, např. při použití bezolovnaté- ho pájkového cínu stupeň 4 = 400 °C vysoká pájecí teplota, např. pro odpájení malých pájených spojů stupeň 5 = 500 °C – maximální pájecí teplota, např. pro odpájení velkých pájených spojů PLS 48 C1...
 • Seite 84: Čisticí Houbička

  Čisticí houbička POZOR! ► Horký pájecí hrot nesmí nikdy přijít do kontaktu se suchou čisticí houbičkou . Jinak může dojít k poškození čisticí houbičky. UPOZORNĚNÍ ► Čisticí houbička slouží k čištění pájecího hrotu. ► Před použitím čisticí houbičku navlhčete. PLS 48 C1...
 • Seite 85: Pájení

  Poté pájecí hrot ihned odstraňte, aby nedošlo k přehřátí roztavené pájky. ♦ Nechte pájku ztuhnout a zamezte otřesům. UPOZORNĚNÍ ► Tavidlo je buď obsaženo v pájce nebo se aplikuje samostatně. Při koupi se informujte o způsobu aplikace a vhodném pájecím prostředku. PLS 48 C1...
 • Seite 86: Údržba A Čištění

  Elektrická nářadí nevyhazujte do domovního odpadu! V souladu s evropskou směrnicí č. 2012/19/EU musí být opotře- bovaná elektrická nářadí shromažďována odděleně a odevzdána k ekologické recyklaci. Informace o možnostech likvidace vysloužilého přístroje vám podá obecní nebo městská správa. PLS 48 C1...
 • Seite 87: Záruka

  Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se již při nákupu výrobku je nutno oznámit ihned po vybalení, avšak nejpozději do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. PLS 48 C1...
 • Seite 88: Servis

  Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 270214 Dostupnost poradenské linky: pondělí až pátek 8:00 – 20:00 hod (SEČ) Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 89: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  (RoHS) (2011 / 65 / EU) Použité harmonizované normy: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 90 Typové označení stroje: Regulovatelná pájecí stanice PLS 48 C1 Rok výroby: 06 - 2015 Sériové číslo: IAN 270214 Bochum, 9.4.2015 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny. PLS 48 C1...
 • Seite 91 PLS 48 C1...
 • Seite 92 Dovozca ........103 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ..104 PLS 48 C1...
 • Seite 93: Úvod

  REGULOVATEĽNÁ SPÁJKOVACIA STANICA PLS 48 C1 Úvod Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými upozorneniami.
 • Seite 94: Vybavenie

  špongia spájkovací hrot špirálová pružina Rozsah dodávky 1 spájkovacia stanica s jemnou spájkovačkou PLS 48 C1 vrát. 2 štandardných spájkovacích hrotov (1 x predmontovaný) 1 spájkovací cín, ø 1,0 mm, 10 g 1 spájkovací cín, ø 1,5 mm, 10 g 1 spájkovacia špongia...
 • Seite 95: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  Prípojná zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná pre danú zásuvku. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom modifikovať. Spolu s elektrickým náradím, ktoré má ochranné uzemnenie, nepoužívajte žiadne sieťové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. PLS 48 C1...
 • Seite 96: Bezpečnosť Osôb

  Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu bez dohľadu. PLS 48 C1...
 • Seite 97 Vyvarujte sa kontaktu horúceho spájkovacieho hrotu s plastovými časťami multifunkčného držiaka. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prístroja. ■ V prípade nebezpečenstva vytiahnite ihneď zo zásuvky sieťovú zástrčku. ■ POZOR! NEBEZPEČENSTVO OTRAVY! Výpary sa nesmú dostať do oblasti dýchacích ciest. PLS 48 C1...
 • Seite 98: Použitie A Manipulácia S Elektrickým Náradím

  Elektrické náradie, príslušenstvo, vložené nástroje a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi. Berte pritom do úvahy pracovné podmien- ky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Použitie elektrických náradí za iným, ako určeným účelom použitia, môže mať za následok nebezpečné situácie. PLS 48 C1...
 • Seite 99: Servis

  Pred uvedením do prevádzky Montáž špirálovej pružiny ♦ Držadlo špirálovej pružiny zastrčte až na doraz do otvoru spájkovacej stanice určeného na tento účel (pozri vyklápaciu stranu). PLS 48 C1...
 • Seite 100: Nasadenie / Výmena Spájkovacieho Hrotu

  Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky a prepnite spínač (ZAP/ VYP) do polohy „I“. ♦ Otočte regulátor teploty na 3 a počkajte, dokiaľ sa prístroj zahreje. Potom nechajte rozpustiť trochu spájkovacieho cínu na tenký, súvislý film na spájkovacom hrote. PLS 48 C1...
 • Seite 101: Uvedenie Do Prevádzky

  Stupeň 3 = 300 °C bežná prevádzka, napr. pri použití bezolovnatého spájkovacieho cínu Stupeň 4 = 400 °C vysoká teplota spájkovania, napr. na odspájko- vanie malých spojov Stupeň 5 = 500 °C – maximálna teplota spájkovania, napr. na odspájkovanie veľkých spojov PLS 48 C1...
 • Seite 102: Spájkovacia Špongia

  špongiou . V opačnom prípade sa spájkovacia špongia môže poškodiť. UPOZORNENIE ► Spájkovacia špongia slúži na čistenie spájkovacieho hrotu. ► Predtým ako spájkovaciu špongiu použijete, sa musí táto navlhčiť. PLS 48 C1...
 • Seite 103: Spájkovanie

  Potom spájkovací hrot okamžite odoberte, aby sa roztavená spájka neprehriala. ♦ Nechajte spájku stuhnúť a zabráňte vibráciám. UPOZORNENIE ► Tavivo je buď už obsiahnuté v spájke alebo sa aplikuje samo- statne. Pri kúpe sa informujte o druhu použitia a o vhodnom spájkovacom prostriedku. PLS 48 C1...
 • Seite 104: Údržba A Čistenie

  Nehádžte elektrické náradia do domáceho odpadu! V súlade s európskou smernicou č. 2012/19/EU sa opotrebované elektrické náradia musia zberať oddelene a odovzdať za účelom ekologickej recyklácie. Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého prístroja dostanete na miestnej alebo mestskej správe. PLS 48 C1...
 • Seite 105: Záruka

  Záručné plnenie nepredlžuje záručnú dobu. To platí aj pre vymene- né a opravené diely. Prípadné chyby a nedostatky zistené už pri zakúpení musíte nahlásiť ihneď po vybalení, najneskôr však do dvoch dní od dátumu zakúpenia. Po uplynutí záručnej lehoty sú prípadne vykonané opravy za popla- tok. PLS 48 C1...
 • Seite 106: Servis

  Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 270214 Dostupnosť poradenskej linky: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 107: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  (2011 / 65 / EU) Aplikované harmonizované normy: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 108 Typové označenie stroja: RegulovateĽná spájkovacia stanica PLS 48 C1 Rok výroby: 06 ‒ 2015 Sériové číslo: IAN 270214 Bochum, 9. 4. 2015 Semi Uguzlu - Manažér kvality - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené. PLS 48 C1...
 • Seite 109 PLS 48 C1...
 • Seite 110 Importeur ........121 Original-Konformitätserklärung ....122 PLS 48 C1...
 • Seite 111: Einleitung

  REGELBARE LÖTSTATION PLS 48 C1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 112: Ausstattung

  Temperaturregler EIN- / AUS-Schalter Lötschwamm Lötspitze Spiralfeder Lieferumfang 1 Lötstation mit Feinlötkolben PLS 48 C1 inkl. 2 Standard-Lötspitzen (1 x vormontiert) 1 Lötzinn, ø 1,0 mm, 10 g 1 Lötzinn, ø 1,5 mm, 10 g 1 Lötschwamm 1 Bedienungsanleitung Technische Daten...
 • Seite 113: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwen- den Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektro- werkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. PLS 48 C1...
 • Seite 114: Sicherheit Von Personen

  Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unter- wiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem PLS 48 C1...
 • Seite 115 Vermeiden Sie den Kontakt der heißen Lötspitze mit den Kunst- stoffteilen der Multifunktionshalterung. Andernfalls kann es zu Beschädigungen am Gerät kommen. ■ Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Netzstecker aus der Steckdose. ■ VORSICHT! VERGIFTUNGSGEFAHR! Halten Sie Dämpfe aus der Atemzone fern. PLS 48 C1...
 • Seite 116: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen. c) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. PLS 48 C1...
 • Seite 117: Service

  Bedienungsanleitung empfohlener Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. Vor der Inbetriebnahme Spiralfeder montieren ♦ Stecken Sie den Bügel der Spiralfeder bis zum Anschlag in die dafür vorgesehene Aussparung der Lötstation (siehe Ausklappseite). PLS 48 C1...
 • Seite 118: Lötspitze Einsetzen / Wechseln

  Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter in die Position „I“. ♦ Drehen Sie den Temperaturregler auf 3 und warten Sie, bis das Gerät aufgeheizt ist. Lassen Sie dann etwas Lötzinn einem dünnen, zusammenhängenden Film auf der Lötspitze zerfließen. PLS 48 C1...
 • Seite 119: Inbetriebnahme

  Stufe 1 = ca. 100 °C – Aufwärmstufe und für Lote mit entsprechend niedriger Schmelztemperatur Stufe 2 = 200 °C Schmelzpunkt der häufigst verwendeten Weich- lote Stufe 3 = 300 °C Normalbetrieb, z.B. bei der Verwendung von bleifreiem Lötzinn PLS 48 C1...
 • Seite 120: Lötschwamm

  Die heiße Lötspitze darf niemals mit einem trockenen Lötschwamm in Berührung kommen. Andernfalls kann der Lötschwamm beschädigt werden. HINWEIS ► Der Lötschwamm dient zum Reinigen der Lötspitze. ► Feuchten Sie den Lötschwamm an, bevor Sie ihn benutzen. PLS 48 C1...
 • Seite 121: Löten

  Lassen Sie das Lot erstarren und vermeiden Sie Erschütterungen. HINWEIS ► Das Flussmittel ist entweder im Lot enthalten oder es wird separat angewendet. Informieren Sie sich beim Kauf über die Art der Anwendung und das geeignete Lötmittel. PLS 48 C1...
 • Seite 122: Wartung Und Reinigung

  Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Haus- müll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. PLS 48 C1...
 • Seite 123: Garantie

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müs- sen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten- pflichtig. PLS 48 C1...
 • Seite 124: Service

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 270214 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLS 48 C1...
 • Seite 125: Original-Konformitätserklärung

  (2011 / 65 / EU) Angewandte harmonisierte Normen: EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 PLS 48 C1...
 • Seite 126 Typbezeichnung der Maschine: Regelbare Lötstation PLS 48 C1 Herstellungsjahr: 06 - 2015 Seriennummer: IAN 270214 Bochum, 09.04.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten. PLS 48 C1...
 • Seite 127 PLS 48 C1...
 • Seite 128 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 04 / 2015 Ident.-No.: PLS48C1-042015-1 IAN 270214...