Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHD 100 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PRESSURE WASHER PHD 100 E2
PRESSURE WASHER
Translation of the original instructions
HÖGTRYCKSTVÄTT
Översättning av bruksanvisning i original
HOGEDRUKREINIGER
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 104473
PAINEPESURI
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Traduction des instructions d'origine
HOCHDRUCKREINIGER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHD 100 E2

 • Seite 1 PRESSURE WASHER PHD 100 E2 PRESSURE WASHER PAINEPESURI Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös HÖGTRYCKSTVÄTT NETTOYEUR HAUTE PRESSION Översättning av bruksanvisning i original Traduction des instructions d‘origine HOGEDRUKREINIGER HOCHDRUCKREINIGER Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 104473...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction .........4 Congratulations on the purchase of your Intendend purpose .......4 new device. With it, you have chosen a General Description ......5 high quality product. Extent of the Delivery ....... 5 During production, this equipment has Overview ........5 been checked for quality and subjected Functional description ......
 • Seite 5: General Description

  Adjustable flat-jet nozzle Technical data Cleaning agent container with nozzle Accessories holder Pressure Washer ..PHD 100 E2 Nozzle cleaning pin Translation of the original instructions Mains connection ..... 230 V~, 50 Hz for use Power consumption ....1450 W Mains cable ........5 m...
 • Seite 6: Notes On Safety

  Technical and optical changes can be Information of the acoustic power carried out in the course of further develop- level L in dB. ment without notice. All dimensions, refer- ences and information of this instruction Electric appliances should not be dis- manual are therefore without guarantee.
 • Seite 7 tection. • Store the equipment in a dry place and out of reach of children. • In the event of a fault or defect dur- ing operation, immediately switch off • Children must be supervised in order and unplug the equipment. Then read to ensure that they do not play with the equipment.
 • Seite 8: Initial Operation

  • Water that has passed through a back- • Before each use, check the equipment, flow preventer is classified as undrink- cable and plug for damage. able. • If the power cable for this equipment is • High-pressure hoses, fittings and damaged, it must be replaced by the couplings are important for machine manufacturer, a customer service agent...
 • Seite 9: Setting Up

  Mains connection • Employ an ordinary garden hose for the water intake and ensure sufficient length. The pressure washer you have acquired is already fitted with a mains plug. The pres- Setting up sure washer must only be connected to an earthed socket 230 V ~ 50 Hz.
 • Seite 10: Interrupting Operation

  • Lock / unlock the switch-on lever 7. Depress the start lever on the spray gun (10) until the pressure is released. of the gun (10) by depressing the locking lever (15). 8. Please repeat steps 5. to 7. several times until there is no further air in the Lock the switch-on lever to prevent equipment.
 • Seite 11: Cleaning And Maintenance

  • To do so, press both bolts (16) down- Ask our service centre to carry out wards. The wheels are now no longer any work that is not described in able to turn. these instructions. Use only original • To cancel the wheel fixing, push the parts.
 • Seite 12: Guarantee

  Guarantee guidelines and conscientiously checked prior to delivery. Dear Customer, This equipment is provided with a 3-year The guarantee applies for all material and manufacturing defects. This guarantee guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights does not extend to cover product parts that against the seller of the product.
 • Seite 13: Repair Service

  Service-Center proof of purchase (receipt) and speci- fication of what constitutes the defect Service Great Britain and when it occurred. In order to avoid acceptance problems and additional Tel.: 0871 5000 720 costs, please be sure to use only the ad- (£...
 • Seite 14: Spare Parts/Accessories

  Spare parts/Accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” page 13). Please have the order number mentioned below ready. Item Description ............... Order No. High-pressure hose ..............
 • Seite 15: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Remedy ON / OFF switch ( 5) is Check ON / OFF switch. turned off Check power supply cable ( 8) for Washer Damaged power supply cable damage. If necessary have the power is not supply cable replaced by a qualified operating electrician.
 • Seite 16: Alkusanat

  Sisältö Alkusanat Onnittelumme uuden laitteen ostollesi. Alkusanat ..........16 Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttö ..........16 Yleinen kuvaus ........17 Tämän laitteen laatua on tarkastettu valmis- tuksen aikana ja siihen on suoritettu lop- Toimituksen laajuus ......17 putarkastus. Laitteesi toimintakyky on siten Yleistiedot ........
 • Seite 17: Yleinen Kuvaus

  Ruiskutuspistooli raavissa kuvauksissa. Noudata turvallisuus- Paineletku ohjeita. Teräsputki Tekniset tiedot Säädettävä laakasädesuutin Painesuutin Painepesuri ....PHD 100 E2 Tarvikkeiden pidike Puhdistusaineastia ja suutin Tulojännite .......230 V~, 50 Hz Suuttimen puhdistusneula Virransaanti ......1450 W Yläkahva......... 5 m Tärkeimpien osien kuvat ovat Paino (sis.
 • Seite 18: Turvallisuusohjeet

  Turvallisuusohjeet Ohjeessa olevat symbolit Vaaraan viittaavat merkit Tämä luku käsittelee olennaisia turvallisuus- henkilö- ja ainevahinkojen ohjeita painepesurilla työskennellessä. välttämiseksi. Symbolien ja turvallisuusoh- jeiden selitys Kieltomerkit (huutomerkin asemasta kielto selitetään) ja tiedot vahinkojen Huomio! estämiseksi. Viitemerkit laitteen käytön helpotta- Ennen kuin teet töitä uppopumpulla, miseksi.
 • Seite 19 Painepesurit voivat olla vaa- • Älä ota laitetta käyttöön, jos laitteen säh- rallisia jos niitä käytetään asi- köjohto tai jokin muu tärkeä johdon tai attomasti. Vesisuihkua ei saa letkun osa on viallinen. suunnata ihmisiin, eläimiin • Suojaa laite pakkaselta ja tyhjäkäynnil- tä.
 • Seite 20: Asennusohje

  Sopimattomat jatkokaapelit voivat järjestelmän erotinlaitetta. Käytä olla vaarallisia. Uhkaava tapatur- EN 12729 tyypiltään BA mukaista ma- ja sähköiskuvaara. erotinlaitetta. • Suojaa pistokkeet kosteudelta. Erottimen läpi virtaava vesi katsotaan sopi- • Tulva-alueilla tulee liitokset asentaa mattomaksi juomavedeksi. tulvalta varmaan paikkaan. • Tarkista, että...
 • Seite 21: Sähköliitäntä

  Kiertämällä suuttimen kärkeä vasemmalle • Voit lukita tai vaihtoehtoisesti voit suurentaa ruiskun leveyttä. Kiertämällä vapauttaa ruiskutuspistoolin (10) suuttimen kärkeä oikealle, se kapenee. kytkinvivun lukitusvipua (15) painamalla. Sähköliitäntä Kytkentävivun lukitseminen estää laitteen tahattoman käynnisty- Ostamaasi painepesuriin on asennettu pis- misen. toke. Painepesuri on tarkoitettu liitettäväksi 230 V ~ 50Hz suko-pistorasiaan.
 • Seite 22: Käytön Keskeyttäminen

  Puhdistus ja Huolto 8. Toista kohdat 5. - 7. muutaman kerran niin kauan, että laitteessa ei enää ole ilmaa. Vedä pistoke irti pistorasiasta , kun aloitat huoltotyöt. Sähköiskun vaara Käytön keskeyttäminen tai tapaturman vaara liikkuvien osi- en aiheuttamana. • Päästä suihkupistoolin ( 10) vipu irti.
 • Seite 23: Säilytys

  Säilytys lakisääteisiä oikeuksia myyjää kohtaan. Seuraavassa kuvattu takuu ei rajoita näitä • Tyhjennä kaikki vesi painepesurista. lakisääteisiä oikeuksia. Poista sitä varten laitepuolinen pai- Takuuehdot neliitäntä ja katkaise laitteesta veden saanti. Käynnistä painepesuri virtakyt- Takuuaika alkaa ostopäivänä. Pidä alku- kimestä ( 5) korkeintaan 1 minuutik- peräinen ostokuitti hyvin tallessa.
 • Seite 24: Korjaus-Huolto

  Korjaus-huolto jos sitä ei ole huollettu. Tuotteen asianmu- kaiseen käyttöön katsotaan kuuluvaksi täs- Kun takuuaika on mennyt umpeen, voit sä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden tark- ka noudattaminen. Kaikkia toimenpiteitä antaa korjaukset asiakaspalvelumme suori- ja käsittelyjä, joista tässä käyttöohjeessa tettaviksi maksua vastaan. Asiakaspalvelu on varoitettu, täytyy ehdottomasti välttää.
 • Seite 25: Häiriöt - Syyt - Apu

  Häiriöt - Syyt - Apu Ongelma Mahdollinen syy Virheenpoisto Tarkista kytkentäasento Virtakytkin ( 5) pois päältä Tarkista ( 8) liitännät. Sähköliitäntä viallinen ( Tarpeen vaatiessa korjauta virtaliitäntä. Laite ei toimi Tarkista ( 8) sähkölaitteiston sopivuus Väärä jännitteen saanti laitteeseen, tarkista ja vertaa tyyppikilven arvot Käynnistä...
 • Seite 26: Introduction

  Innehåll Introduction Gratulerar till köpet av den nya produkten. Introduction ......... 26 Du har valt en förstklassig produkt. Användningsområde ......26 Allmän beskrivning ......27 Denna produkt har kvalitetskontrollerats under tillverkningen och genomgått slutav- Leveransomfång ......27 syning. Därmed är funktionaliteten hos pro- Översikt ..........
 • Seite 27: Allmän Beskrivning

  Hur manöverelementen fungerar beskrivs nedan. Beakta säkerhetshänvisningarna. Högtryckstvätt med nätanslutningskabel Tekniska data Sprutpistol Högtrycksslang Högtryckstvätt ....PHD 100 E2 Strålrör Inställbart plattstrålemunstycke Nominell ingångsspänning 230 V~, 50 Hz Högtrycksmunstycke Ineffekt ........1450 W Rengöringsmedelsbehållare med mun- Nätkabellängd ........ 5 m stycke Vikt (inkl.
 • Seite 28: Säkerhetsanvisningar

  Säkerhetsanvisningar Symboler i bruksanvisningen Risksymboler med uppgift Detta avsnitt behandlar de grundläggande om åtgärder för att förhindra säkerhetsföreskrifterna i arbetet med hög- personskador eller materiella tryckstvätten. skador. Bildsymboler på apparaten Påbudssymbol (istället för utropsteck- Observera! net förklaras påbudet) med uppgift om hur skador förhindras.
 • Seite 29 Arbeta med produkten en fackman kontrollera att erforderliga elektriska skyddsåtgärder har vidtagits Var försiktig: så undviker Du före igångsättning olycksfall och skador: • Sätt inte igång maskinen om nätanslut- ningskabeln eller andra viktiga delar, En högtryckstvätt kan vara t.ex. högtrycksslangen eller sprutpisto- farlig om den används fel- len, är skadade.
 • Seite 30: Idrifttagning

  Idrifttagning • Om förlängningskabel används måste kontakten och kopplingen vara vatten- täta. Enligt gällande föreskrifter får hög- tryckstvätten aldrig användas utan Olämpliga förlängningskablar kan systemavskiljare till dricksvatten- vara farliga. Risk för personskador nätet. Använd lämplig systemavskil- p.g.a. stötar. jare enligt EN 12729 typ BA. •...
 • Seite 31: Nätanslutning

  Rengöringsmedelsbehållaren med • Sätt igång högtryckstvätten med på-/ munstycke ( 14) kopplas ihop av-knappen ( direkt med sprutpistolen (10) ge- • Dra i spaken till sprutpistolen ( 10). nom invridning. Nu startar maskinen. Om du använder rengöringsme- delsbehållaren med munstycke Om Du släpper spaken stängs ma- behöver du bara fylla på...
 • Seite 32: Paus I Arbetet

  Användning av rengörings- gårdsslangadaptrar med vattenanslut- medel ningen (9) på maskinen. 4. Öppna vattenkranen helt. Denna maskin har utvecklats för använd- Avlufta maskinen: ning med ett neutralt rengöringsmedel på 5. Sätt igång maskinen med på/av-knap- basis av biologiskt nedbrytbara anjoniska pen (5) tills att trycket har genererats.
 • Seite 33: Underhåll

  Avfallshantering och mil- • Rengör produkten med en mjuk borste eller en lätt fuktad trasa. jöskydd • Skulle ett av munstyckena på stålröret 12/13) vara tilltäppt så kan det Tillför apparaten, tillbehöret och förpack- främmande föremålet avlägsnas med ningen till en miljövänlig återvinning. rengöringsnålen för munstycken ( Med jämna mellanrum bör du Elektriska apparater hör inte hemma...
 • Seite 34: Reparationsservice

  du den reparerade eller en ny produkt i re- kvittot och artikelnumret (IAN 104473) till hands som köpbevis. tur. Ingen ny garantiperiod börjar löpa vid reparation eller utbyte av produkten. • Artikelnumret anges på typskylten, en graverad platta. Garantitid och lagstadgade garan- •...
 • Seite 35: Service-Center

  Service-Center Importör Service Sverige Observera att följande adress inte är Tel.: 0770 930739 någon serviceadress - kontakta först ovan- E-Mail: grizzly@lidl.se nämnda servicecenter. IAN 104473 Grizzly Tools GmbH & Co. KG Service Suomi Stockstädter Straße 20 Tel.: 010309 3582 63762 Großostheim E-Mail: grizzly@lidl.fi Tyskland IAN 104473...
 • Seite 36: Felsökning

  Felsökning Problem Möjlig orsak Åtgärd Kontrollera positionen för på-/av-knap- På-/av-knappen ( avstängd Kontrollera nätanslutningskabeln ( Maskinen går Skadad nätanslutningska- m.a.p. skador. inte bel ( Låt ev. behörig elektriker byta ut nätan- slutningskabeln ( Kontrollera den elektriska anläggningen Fel spänningsförsörjning m.a.p. överensstämmelse med uppgif- terna på...
 • Seite 37: Introduction

  Sommaire Introduction Toutes nos félicitations pour l’achat de votre Introduction ......... 37 nouvel appareil. Vous avez ainsi choisi un Fins d’utilisation ......... 37 Description générale ......38 produit de qualité supérieure. La qualité de l’appareil a été vérifiée pen- Volume de la livraison ....38 dant la production et il a été...
 • Seite 38: Description Générale

  Mode d’emploi Données techniques Vous trouverez la représenta- Nettoyeur à haute pression tion des parties fonctionnel- ........PHD 100 E2 les les plus importantes sur la page dépliante. Raccordement au réseau ... 230 V~, 50 Hz Puissance ........1450 W Aperçu Câble...
 • Seite 39: Instructions De Sécurité

  MISE EN GARDE ! Mesures réalisés selon la norme En cas harmonisée EN 60335-2-79:2009. d‘utilisation non conforme, les nettoyeurs à haute pres- Des modifications techniques et optiques en sion peuvent être dangereux. vue d’un perfectionnement sont possibles Le jet ne doit pas être dirigé sans notification préalable.
 • Seite 40: Consignes Générales De Sécurité

  Consignes générales de sécu- personnes, des animaux, de rité l‘équipement électrique en fonctionnement ou sur l‘ap- • L’utilisation de cet appareil par des en- pareil lui-même. fants est interdite. • Cet appareil peut être utilisé par des • Ne dirigez pas le jet sur vous-même ou personnes dont les capacités physi- d’autres personnes pour nettoyer des ques, sensorielles ou mentales sont...
 • Seite 41 Sécurité électrique : en service, faites contrôler par un spé- cialiste que les mesures de protection électriques exigées sont disponibles. Prudence : vous éviterez ainsi • Ne mettez pas en service l’appareil, les blessures et les accidents si le câble d’alimentation ou d’autres dus au choc électrique : pièces importantes, comme le tuyau flexible haute pression ou le pistolet...
 • Seite 42: Mise En Service

  • Ne portez pas ou ne fixez pas l‘appa- • Pour l’entrée d’eau, utilisez un tuyau reil par le câble. d’arrosage du commerce et faites at- • Utilisez seulement des câbles de tention à avoir une longueur suffisante. prolongation qui sont étanches aux Mise en place jets d‘eau et prévus pour être utilisés en plein air.
 • Seite 43: Connexion Au Réseau

  Connexion au réseau En relâchant le levier, vous arrêtez l’appareil. La haute pression est Le nettoyeur haute pression que vous venez maintenue dans le système d’acquérir est déjà équipé d’une prise de courant. Le nettoyeur à haute pression est • Vous pouvez soit verrouiller soit conçu pour être raccordé...
 • Seite 44: Interrompre L'utilisation

  2. Fermez le robinet d’eau. • Débranchez la fiche du secteur et en- 3. A l’aide du raccord rapide pour l’adap- roulez le câble électrique. tateur de tuyau d’arrosage, connectez • Déconnectez le nettoyeur à haute pres- le tuyau d’alimentation au raccord sion d’avec l’approvisionnement en d’eau (9) de l’appareil.
 • Seite 45: Nettoyage

  Nettoyage mentation en eau. Avec l’interrupteur Marche/arrêt ( 5), faites fonctionner N‘aspergez pas l‘appareil avec le nettoyeur à haute pression au maxi- de l‘eau et ne le passez pas sous mum pendant 1 minute jusqu’à ce qu’il l‘eau. Il y a un risque de décharge ne sorte plus d’eau du le pistolet pulvé- électrique et l‘appareil pourrait être ri-sateur (...
 • Seite 46: Localisation D'erreur

  Localisation d’erreur Problème Cause possible Résolution Interrupteur marche/arrêt Contrôler la position de l’interrupteur marche/arrêt. 5) sur position arrêt Contrôler le câble de raccordement Câble de raccordement 8) secteur pour voir s‘il est endomma- L‘appareil ne secteur endommagé gé.Si nécessaire, faire remplacer le câble fonctionne pas de raccordement ( 8) secteur par un...
 • Seite 47: Commande De Pièces Détachées

  Commande de pièces détachées Vous obtiendrez des pièces de rechange et des accessoires à l’adresse www.grizzly-service.eu. Si vous ne disposez d’aucun accès Internet, veuillez téléphoner au centre de SAV (voir «Sercice-Center » page 48). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Pos.
 • Seite 48: Service Réparations

  La garantie s’applique aux défauts de ma- port à l’adresse de service après-vente indiquée, accompagné du justificatif tériel ou aux défauts de fabrication. Cette garantie ne s’étend pas aux parties du pro- d’achat (ticket de caisse) et en indi- duit qui sont exposées à une usure normale quant quelle est la nature du défaut et quand celui-ci s’est produit.
 • Seite 49: Service-Center

  Service-Center Service France Tel.: 0800 919270 E-Mail: grizzly@lidl.fr IAN 104473 Service Suisse Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., mobile max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: grizzly@lidl.ch IAN 104473 Importateur Veuillez noter que l’adresse suivante n’est pas une adresse de service après-vente. Contactez d’abord le service après-vente cité...
 • Seite 50: Inleiding

  Inhoud Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Inleiding ..........50 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Gebruik ..........50 Algemene beschrijving .......51 een hoogwaardig product gekozen. Dit apparaat werd tijdens de productie op Omvang van de levering ....51 kwaliteit gecontroleerd en aan een eind- Overzicht .........51 controle onderworpen.
 • Seite 51: Algemene Beschrijving

  Let op de Spuitpistool veiligheidsaanwijzingen. Hogedrukslang Technische gegevens Straalbuis Instelbare vlakstraalsproeier Hogedrukreiniger ..PHD 100 E2 Hogedruksproeier Sproeikop met reinigingsmiddeltank Netspanning ....230 V~, 50 Hz Houder voor toebehoren Prestatievermogen ..... 1450 W Reinigingsnaald voor sproeier Netspanning ........5 m Vertaling van de originele gebruiks- Gewicht (incl.
 • Seite 52: Veiligheidsvoorschriften

  Symbolen in de gebruiks- die op basis van de gebruiksaanwijzing aanwijzing wordt gesteld, kan daardoor niet geldig worden gemaakt. Gevaarsymbool met infor- Veiligheidsvoorschriften matie over de preventie van personen- of zaakschade. Dit hoofdstuk behandelt de fundamentele veiligheidsvoorschriften bij het werken met Gebodsteken (in plaats van het de hogedrukreiniger.
 • Seite 53 te worden. Vervolgens leest u de pagi- den te worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen. na 60 van de gebruiksaanwijzing voor mogelijke oorzaken van een storing of • Zorg ervoor dat er zich in de nabijheid contacteert u het servicecenter.
 • Seite 54 • Als u met reinigingsmiddel in aanra- eisen voldoen. king komt, spoelt u met overvloedig • Sluit het apparaat enkel op een zuiver water. contactdoos met aardlekschakelaar • Water dat door een systeemscheider (differentieelschakelaar) met een toege- gestroomd ist, wordt als niet-drinkbaar kende lekstroom van niet meer dan 30 geclassificeerd.
 • Seite 55: Ingebruikname

  Ingebruikname gemonteerd is, verbindt u naar keuze de instelbare vlakstraal- Overeenkomstig de geldige voor- sproeier (12), de hogedruk- schriften mag de hogedrukreiniger sproeier (13) met de straalbuis nooit zonder systeemscheider aan (11) in te draaien. het drinkwaternet bediend worden. Er moet een geschikte systeemschei- Het reinigingsmiddelreservoir der overeenkomstig EN 12729 met sproeier (14) wordt direct...
 • Seite 56: Bedrijf

  Bedrijf Bij lekkages in het watersys- teem schakelt u het apparaat onmiddellijk via de • Neem de voorschriften voor het ge- schakelaar “Aan/uit” (5) uit bruik van een systeemscheider in acht. en verbreekt u het apparaat • Open de waterkraan volledig. aan het netaansluitingssnoer (8) van het stroomnet.
 • Seite 57: Bedrijf Onderbreken

  Bedrijf onderbreken • Druk daartoe de beide grendels (16) naar beneden • Laat de hefboom van de spuitpistool De wielen kunnen nu niet meer draai- 10) los. • Schakel bij langere werkpauzen de • Om de bevestiging van de wielen in-/uitschakelaar ( 5) uit.
 • Seite 58: Onderhoud

  Onderhoud Lever het apparaat in bij een recyclepunt. De gebruikte kunststof en metalen onder- De hogedrukreiniger is onderhoudsvrij. delen kunnen nauwkeurig worden geschei- den, zodat ze eenvoudig opnieuw kunnen Laat werkzaamheden, die niet in worden gebruikt. Raadpleeg hiervoor ons deze handleiding beschreven zijn, servicecenter.
 • Seite 59 Garantieperiode en wettelijke Afhandeling ingeval van garantie kwaliteitsgarantie Gelieve aan de volgende aanwijzingen De garantieperiode wordt door de ga- gevolg te geven om een snelle behande- rantievergoeding niet verlengd. Dit geldt ling van uw verzoek te garanderen: • Gelieve voor alle aanvragen de kas- ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.
 • Seite 60: Reparatieservice

  Reparatieservice Service-Center U kunt reparaties, die niet onder de Service Nederland garantie vallen, tegen berekening door Tel.: 0900 0400223 ons servicefiliaal laten doorvoeren. Zij (0,10 EUR/Min.) maakt graag voor u een kostenraming op. E-Mail: grizzly@lidl.nl IAN 104473 Wij kunnen uitsluitend apparaten behande- len, die voldoende verpakt en gefrankeerd Service Belgique / ingezonden werden.
 • Seite 61: Foutmeldingen

  Foutmeldingen Opsporing en verwijdering Probleem Mogelijke oorzaak van fouten In-/uitschakelaar (5) uit- In-/uitschakelstand controleren geschakeld Netaansluitleiding (7) op beschadiging controleren. Beschadigde netaansluitlei- Toestel loopt Eventueel de netaansluitleiding (7) door ding een geschoolde arbeidskracht laten niet vervangen Controleer de elektrische installatie op Defecte spanningsvoeding overeenstemming met de gegevens op het typeplaatje...
 • Seite 62: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........62 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......62 ein hochwertiges Produkt entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 63 Dieses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang ......... 63 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 63: Allgemeine Beschreibung

  Beschreibungen. Strahlrohr Beachten Sie die Sicherheitshinweise. einstellbare Flachstrahldüse Technische Daten Hochdruckdüse Reinigungsmittelbehälter mit Düse Hochdruckreiniger ..PHD 100 E2 Zubehörhalter Düsenreinigungsnadel Nenneingangsspannung ...230 V~, 50 Hz Originalbetriebsanleitung Leistungsaufnahme ....1450 W Netzkabellänge ....... 5 m Die Abbildung der wich- Gewicht (inkl.
 • Seite 64: Sicherheitshinweise

  ohne Ankündigung vorgenommen werden. Elektrogeräte gehören nicht in den Alle Maße, Hinweise und Angaben dieser Hausmüll. Betriebsanleitung sind deshalb ohne Ge- währ. Rechtsansprüche, die aufgrund der Schutzklasse II Betriebsanleitung gestellt werden, können Bildzeichen in der Anleitung daher nicht geltend gemacht werden. Sicherheitshinweise Gefahrenzeichen (anstelle des Ausrufungszeichens kann...
 • Seite 65 und Handschuhe zu tragen und falls steht Brand- oder Explo sions gefahr. • Versprühen Sie keine brennbaren Flüs- notwendig einen Gehörschutz. • Bei Auftreten einer Störung oder eines sigkeiten. Es besteht Explosionsgefahr Defektes während des Betriebes ist das • Bewahren Sie das Gerät an einem tro- ckenen Ort und außerhalb der Reich- Gerät sofort auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
 • Seite 66: Inbetriebnahme

  • Wenn Sie mit Reinigungsmittel in Kon- Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzein- takt kommen, spülen Sie mit reichlich richtung (FI-Schalter) mit einem Auslö- reinem Wasser. sestrom von nicht mehr als 30 mA an. • Wasser, das durch einen Systemtrenner • Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ge- geflossen ist, wird als nicht trinkbar ein- rät, Kabel und Stecker auf Beschädi- gestuft.
 • Seite 67: Aufstellen

  Wasser, das durch einen Systemtrenner ge- lediglich Reinigungsmittel in den flossen ist, wird als nicht trinkbar eingestuft. Behälter einzufüllen. Es wird auto- matisch angesaugt. Ein Systemtrenner ist im Fachhandel Durch Drehen der Düsenspitze der Flach- erhältlich. strahldüse (12) nach links können Sie die •...
 • Seite 68: Betrieb Unterbrechen

  Sie die Spritzpistole ( Wenn sich noch Luft im Gerät befin- gut fest. Sie können sonst sich det, bitte wie folgt vorgehen: oder andere Personen verlet- zen. Zuleitungsschlauch entlüften: 1. Entfernen Sie den Schnellanschluss für • Schalten Sie den Hochdruckreiniger Gartenschlauchadapter am Wasseran- am Ein-/Ausschalter ( 5) ein.
 • Seite 69: Verwendung Von Reinigungsmitteln

  Reinigung am Ein-/Ausschalter ( 5) aus. • Schließen Sie den Wasserhahn. Spritzen Sie das Gerät nicht • Ziehen Sie den Einschalthebel der mit Wasser ab und reinigen Spritzpistole ( 10), um den vorhan- Sie es nicht unter fließendem denen Druck im System abzubauen. Wasser.
 • Seite 70: Lagerung

  Lagerung Garantie • Entleeren Sie den Hochdruckreiniger Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vollständig von Wasser. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Entfernen Sie hierzu den Hochdruckan- rantie ab Kaufdatum. schluss Geräteseite ( 2) und trennen Im Falle von Mängeln dieses Produkts Sie das Gerät von der Wasserversor- stehen Ihnen gegen den Verkäufer des gung.
 • Seite 71: Reparatur-Service

  Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie Reparaturen sind kostenpflichtig. zunächst die nachfolgend benannte Garantieumfang Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor formationen über die Abwicklung Ihrer Anlieferung gewissenhaft geprüft.
 • Seite 72: Ersatzteile/Zubehör

  Service-Center Importeur Service Deutschland Bitte beachten Sie, dass die folgende Tel.: 0800 54 35 111 Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kon- E-Mail: grizzly@lidl.de taktieren Sie zunächst das oben genannte IAN 104473 Service-Center. Service Österreich Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 0820 201 222 Stockstädter Straße 20 (0,15 EUR/Min.) 63762 Großostheim...
 • Seite 73: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Ein-/Ausschalterstellung über- Ein-/Ausschalter ( 5) ausge- prüfen schaltet Netzanschlussleitung ( auf Beschädigung kontrollie- Beschädigte Netzanschluss- ren. leitung ( Gegebenenfalls die Netzan- Gerät läuft nicht schlussleitung ( 8) von einer Fachkraft ersetzen lassen. Kontrollieren Sie die elektrische Anlage auf Übereinstimmung Fehlerhafte Spannungsversorung mit den Angaben auf dem...
 • Seite 74: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  We hereby confirm that the Hiermit bestätigen wir, dass der Pressure Washer Hochdruckreiniger Design Series PHD 100 E2 Baureihe PHD 100 E2 Serial number Seriennummer 201504000001 - 201504170000 201504000001 - 201504170000 conforms with the following applicable rele- folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ih-...
 • Seite 75: Alkuperäisen Ce Yhdenmu- Kaisuustodistuksen Käännös

  överensstämmelse Täten vakuutamme, että Härmed bekräftar vi att painepesuri högtryckstvätt rakennemalli PHD 100 E2 serie PHD 100 E2 Sarjanumero 201504000001 - Serienummer 201504000001 - 201504170000 201504170000 klassificerats och stämplats i enlighet med alkaen vastaa seuraavia asiaankuuluvia ja voimassaolevia EU-direktiivejä:...
 • Seite 76: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  CE originale conformiteitsverklaring Nous certifions par la présente que le modèle Hiermede bevestigen wij dat de Hogedrukreiniger Nettoyeur à haute pression bouwserie PHD 100 E2 Série PHD 100 E2 Serienummer 201504000001 - Numéro de série 201504000001 - 201504170000 201504170000...
 • Seite 77: Exploded Drawing

  Explosionszeichnung • Räjähdyspiirustus Sprängskiss • Vue éclatée Exploded Drawing • Explosietekening PHD 100 E2 20150324_01_ke...
 • Seite 80 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 03 / 2015 · Ident.-No.: 75041444032015-FI/SE/BE/NL IAN 104473...