Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken
Parkside PSHL 2 D1 Originalbetriebsanleitung

Parkside PSHL 2 D1 Originalbetriebsanleitung

Automatik - schweisshelm

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
AUTOMATIC WELDING HELMET PSHL 2 D1
GB
AUTOMATIC WELDING HELMET
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
SI
AVTOMATSKA ČELADA ZA
VARJENJE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SK
AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA PRILBA
Návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia
Originálny návod na obsluhu
IAN 332014_1907
HU
AUTOMATA HEGESZTŐPAJZS
Kezelési és biztonsági hivatkozások
Az eredeti használati utasítás fordítása
CZ
SAMOZATMÍVACÍ SVÁŘEČSKÁ
KUKLA
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
Originální návod k obsluze
DE
AT
CH
AUTOMATIK - SCHWEISSHELM
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
HU
SI
CZ
SK

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Parkside PSHL 2 D1

Inhaltszusammenfassung für Parkside PSHL 2 D1

 • Seite 1 AUTOMATIC WELDING HELMET PSHL 2 D1 AUTOMATIC WELDING HELMET AUTOMATA HEGESZTŐPAJZS Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági hivatkozások Translation of the original instructions Az eredeti használati utasítás fordítása AVTOMATSKA ČELADA ZA SAMOZATMÍVACÍ SVÁŘEČSKÁ VARJENJE KUKLA Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Návod k obsluze a bezpečnostní...
 • Seite 2 Before reading, unfold the pages containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt hajtsa ki az ábrát tartalmazó oldalt, és ezután ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Než...
 • Seite 3 Automatic Welding Helmet Automata hegesztőpajzs Avtomatska čelada za varjenje Samozatmívací svářečská kukla Automatická zváracia prilba Automatik-Schweißhelm IAN: 332014_1907 Black variant 2272/Fekete változat, 2272/Črna različica 2272/Černá varianta 2272/Čierny variant 2272/Variante Schwarz 2272 Automatic Welding Helmet Automata hegesztőpajzs Avtomatska čelada za varjenje Samozatmívací...
 • Seite 4 Black variant 2272/Fekete változat, Variant with fl ames 2273/Lángmintás 2272/Črna različica 2272/Černá változat, 2273/Različica s plameni varianta 2272/Čierny variant 2272/ 2273/Varianta s plameny 2273/ Variante Schwarz 2272 Variant s plameňmi 2273/Variante mit Flammen 2273...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents List of pictograms used ..................Page Introduction ......................Page Intended use ......................Page Package contents ....................Page Parts description for “black” version ...............Page Parts description for version “with flames” .............Page Technical specifications ..................Page Safety instructions ....................Page Using the device ....................Page Troubleshooting ....................Page Cleaning and maintenance ................Page...
 • Seite 6: List Of Pictograms Used Introduction

  Direct current in household waste! Automatic Welding Helmet The welding helmet has an infinitely adjusta- PSHL 2 D1 ble DIN protection level with side adjustment wheel and can also be set for flying sparks z Introduction during grinding work. Use the product...
 • Seite 7: Parts Description For "Black" Version

  Introduction / Safety instructions z Parts description for z Technical specifications “black” version Filter cassette size: 110x90x15 mm Viewing pane Field of vision: 9.2x4.2 cm Helmet casing Light condition: DIN 4 Solar cell Dark condition: DIN 5 – DIN 9 / DIN 9 –...
 • Seite 8 Safety instructions Prior to each use, check that ADF filter. Do not place the „ it is working properly by ADF filter in water. pressing the “Test” button. The response time of the ADF „ liquid crystal slows down if the The product is not suitable for „...
 • Seite 9 Safety instructions breakages on the welding hel- Please ensure it is kept dry met, for example. As a result and clean and not stored in of these damages, the welding a damp environment. helmet is no longer able to Improper use can result in „...
 • Seite 10 Safety instructions the eye protection exhibits the been instructed in how to use necessary scale number. the device safely and under- Using the product against stand the dangers that may „ splashes (insufficient protec- arise when using it. Do not tion) –...
 • Seite 11: Using The Device

  Safety instructions / Using the device The response time of the filter equipment must be marked with will slow down if the temper- the letter T in accordance with atures go below/above these the letters relating to impact temperatures. intensity, i.e. FT, BT or AT. If the Clean the filter, helmet surface letter for impact intensity is not „...
 • Seite 12 Using the device low as possible on the head and as close and 13, by turning the darkening control as possible to your face. on the outside of the helmet. Before carrying out welding work, set Using the darkening switch „ the appropriate darkening level.
 • Seite 13 Using the device If you turn the darkening control setting, auto-darkening is switched off „ anticlockwise back to "Grind", the filter's immediately. Turning the control dial further auto-darkening feature is once again clockwise towards the highest setting, means deactivated. that the darkening function will remain active for longer after welding work.
 • Seite 14: Troubleshooting

  Using the device / Troubleshooting You can replace the battery, once you Then, close the battery compartment „ „ have removed the cover of the battery In order to close the battery compart- compartment ment, you must put the lid of the battery compartment on and then push the handle downwards until the cover clicks...
 • Seite 15: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and maintenance / Storage / Information about ... / Meaning of ... z Cleaning and maintenance them to your dealer. This satisfies your legal obligations while also making an important Do not use any abrasive detergents to contribution to protecting the environment. „...
 • Seite 16: Eu Declaration Of Conformity

  12103 Berlin Notifi ed body number 0196 z EU Declaration of Conformity Rear lens without fi lter effect PSHL 2 D1, item no.: 2272, 2273 1. PSA (product, type, batch or serial number): Automatic Welding Helmet IAN: 332014_1907 Serial number:...
 • Seite 17 Electromagnetic Compatibility 2014 / 30 / EU Rear lens without fi lter effect RoHS directive PSHL 2 D1, item no.: 2272, 2273 2011 / 65 / EU + 2015 / 863 EU Personal Protective Equipment – Ordinance (EU) / 2016/425 6.
 • Seite 18: Warranty And Service Information

  EU Declaration of Conformity / Warranty and service information z Warranty conditions specifications in relation to which conformity is declared, including the date of the stand- ards or other technical specifications: The warranty period begins on the date of purchase. Please retain the original sales EN 166:2001 receipt.
 • Seite 19: Processing Of Warranty Claims

  Service Only use original spare parts: z Processing of warranty claims Black model (PSHL 2 D1, item no.: 2272): To ensure prompt processing of your claim, • Viewing pane (CMC F CE): please follow the instructions given below. 140.4 mm x 156.6 mm x 1.5 mm •...
 • Seite 20 Warranty and service information Please note that the following address is not a service address. Please first contact the service point given above. Address: C.M.C. Creative Marketing & Consulting GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert GERMANY Ordering spare parts: www.ersatzteile.cmc-creative.de...
 • Seite 21 Tartalomjegyzék Az alkalmazott piktogramok magyarázata ........Oldal Bevezetés ......................Oldal Rendeltetésszerű használat ..................Oldal Szállítási terjedelem ....................Oldal Alkatrész-leírás, „fekete” változat ................Oldal Alkatrész-leírás, „ lángmintás” változat ..............Oldal Műszaki adatok ......................Oldal Biztonsági tudnivalók ..................Oldal Üzembe helyezés ....................Oldal Hibaelhárítás ......................Oldal Tisztítás és karbantartás ................Oldal Tárolás ........................Oldal Környezetvédelemmel és ártalmatlanítással kapcsolatos tudnivalók .................Oldal...
 • Seite 22: Az Alkalmazott Piktogramok Magyarázata Bevezetés

  ártalmatlanítsa a csomagolást Egyenáram és a készüléket! Automata hegesztőpajzs védelem miatt). A hegesztősisak fokozat- PSHL 2 D1 mentesen beállítható DIN-védelmi fokozattal rendelkezik, oldalsó állítókerékkel, és köszö- z Bevezetés rülési munkákhoz a röpködő szikrákhoz is beállítható. Csak a leírtak szerint, a rendelte- Gratulálunk! Vállalatunk kiváló...
 • Seite 23: Alkatrész-Leírás, „Fekete" Változat

  Bevezetés / Biztonsági tudnivalók z Alkatrész-leírás, „fekete” z Műszaki adatok változat Szűrőkazetta mérete: 110x90x15 mm Előlap Látómező: 9,2x4,2 cm Sisak háza Világos állapot: DIN 4 Napelem Sötét állapot: DIN 5 – DIN 9 / Hátlap DIN 9 – DIN 13 Fejpánt Kapcsolási idők Fejpánt hátsó...
 • Seite 24 Biztonsági tudnivalók Minden használat előtt Az ADF-szűrő tisztításához ne „ „ ellenőrizze a kifogástalan használjon alkoholt, benzint működőképességet a „Teszt” vagy hígítót. Ne merítse vízbe gombbal. az ADF-szűrőt. A termék lézerhegesztéshez Az ADF-folyadékkristály ala- „ „ nem használható. csonyabb környezeti hőmér- A terméket csak a -5 °C és sékleten lassabban reagál, „...
 • Seite 25 Biztonsági tudnivalók A termék gyártásához hasz- kében mindig a leírtak szerint „ nált anyag idővel elöregszik. tárolja és használja a hegesz- Emiatt a hegesztősisakon tősisakot. például törések keletkezhetnek. Az ADF-szűrő nem vízálló „ Az ilyen sérülések következ- elektronikai termék. Ügyeljen tében a hegesztősisak többé arra, hogy szárazon és tisztán nem képes hatékony védel- tartsa, és ne tárolja nedves...
 • Seite 26 Biztonsági tudnivalók a hegesztősisak épségét és sérülésekhez és balesetekhez élettartamát. vezethet. Szűrőhatás nélküli védőszem- Ezt a készüléket 16 évnél idő- „ „ üveg használata fénysugárzás sebb gyermek, valamint csök- ellen (szemsérülés) – Minden kent fizikai, érzékszervi vagy használat előtt ellenőrizze, mentális képességekkel bíró...
 • Seite 27: Üzembe Helyezés

  Biztonsági tudnivalók / Üzembe helyezés FIGYELEM! Ha a szokásos A biztonsági rostélyt nem „ szabad kinyitni. Ez védi korrekciós szemüveg felett viselik, a szűrőt a szennyeződésektől akkor a védőszemüveg veszélyt és a károsodásoktól. jelenthet a viselőjére, amennyi- Ha a szűrő nem sötétedik ben nagy sebességű...
 • Seite 28 Üzembe helyezés Üzembe helyezés előtt minden esetben helyzetben a hegesztősisakot. A beállí- ellenőrizze a hegesztősisak és a védőüveg tásnál ügyeljen arra, hogy a hegesztősisak épségét. Amennyiben a védőüvegen függőlegesen és vízszintesen is a lehető karcolásokat, repedéseket vagy egyenet- legjobban illeszkedjen a fejére. lenségeket tapasztal, feltétlenül cserélje ki A hegesztés megkezdése előtt állítsa „...
 • Seite 29 Üzembe helyezés FIGYELEM! Az elsötétítés-szabályozó- Miután lelazította az anyát a menetről, „ van egy „Köszörülés” beállítási hely- teljesen leválaszthatja a szűrőt a hegesz- zete. Ha az elsötétítés-szabályozót ebbe tősisakról. a helyzetbe állítja, akkor az automatikus Az UV-szűrő cseréje elsötétítés kikapcsol. Csak akkor használja A lángmintás változat esetén ezt a beállítást, ha nem hegesztés céljából viseli a hegesztősisakot.
 • Seite 30: Hibaelhárítás

  Üzembe helyezés / Hibaelhárítás állítsa be a kívánt elsötétítési fokozatot. található piros jelzőlámpa mutatja. A LED lámpát kézzel bekapcsolhatja Az elemtartó rekesz kinyitásához „ a LED-világításkapcsoló bekapcsolásával a fogantyúnál fogva tolja felfelé az elem- (középső, „ON” állás). tartó rekesz fedelét (lásd: B ábra). A hegesztősisak alkonyatérzékelővel van Az elemtartó...
 • Seite 31: Tisztítás És Karbantartás

  Tisztítás és ... / Tárolás / Környezetvédelemmel ... / A jelölés jelentése z Tisztítás és karbantartás Az elhasznált akkumulátorokat városa vagy települése újrahasznosító létesítményé- A sisak házának tisztításához ne hez vagy kereskedőjéhez juttassa vissza. „ használjon maró hatású tisztítószereket. Ezzel eleget tesz a törvényi kötelezettségé- Ügyeljen arra, hogy az UV-szűrő...
 • Seite 32: Eu-Megfelelőségi Nyilatkozat

  DIN CERTCO Gesellschaft für hetőséget lehetővé tevő PSA azonosítása; Konformitätsbewertung mbH adott esetben tartalmazhat egy megfelelően Alboinstrasse 56. éles színes képet, amennyiben az a PSA 12103 Berlin azonosításához szükséges): Bejelentett szervezet száma: 0196 Arcvédő hegesztőmaszk Fekete változat PSHL 2 D1, cikkszám: 2272...
 • Seite 33 EU-megfelelőségi nyilatkozat Szűrőhatás nélküli hátlap Szűrőhatás nélküli hátlap PSHL 2 D1, cikkszám: 2272, PSHL 2 D1, cikkszám: 2272, 2273 2273 Szűrőhatás nélküli előlap Szűrőhatás nélküli előlap PSHL 2 D1, cikkszám: 2272 PSHL 2 D1, cikkszám: 2273 CMC F CMC F Automatikus hegesztőmaszk...
 • Seite 34: Garanciával És Szervizeléssel Kapcsolatos Tudnivalók

  ... / Garanciával és szervizeléssel kapcsolatos tudnivalók z Garanciával és szervizelés- Elektromágneses összeférhetőség sel kapcsolatos tudnivalók 2014/30/EU RoHS irányelv A Creative Marketing & Consulting 2011 / 65 / EU + 2015 / 863 EU GmbH garanciája Személyes védőfelszerelésekre Tisztelt Vásárló! vonatkozó...
 • Seite 35: A Garancia Terjedelme

  Szerviz Csak eredeti tartozékokat használjon: z Garanciális eset kezelése Fekete modell (PSHL 2 D1, cikkszám: 2272): A gyors ügyintézés érdekében kérjük, tartsa be a következőket: • Előlap (CMC F CE): 140,4 mm x 156,6 mm x 1,5 mm Minden kéréshez készítse elő...
 • Seite 36 Garanciával és szervizeléssel kapcsolatos tudnivalók Lángmintás modell (PSHL 2 D1, cikkszám: 2273): • Előlap (CMC F CE): 140 mm x 172,3 mm x 1,5 mm • Hátlap (CMC 1F CE): 103,8 mm x 47,3 mm x 1,0 mm Így léphet kapcsolatba velünk: Név:...
 • Seite 37: Hu Jótállási Tájékoztató

  A termék megnevezése: Gyártási szám: Automata hegesztőpajzs IAN 332014_1907 A termék típusa: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Europa Kft., PSHL 2 D1 Erzsébet u. 73, 8630 Balatonboglár A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: service.hu@cmc-creative.de C. M. C. Kft. info@europa-kft.de Katharina-Loth-Str. 15 Telefon: 06-85-550 660 66386 St.
 • Seite 39 Kazalo Legenda uporabljenih piktogramov ............Stran Uvod ........................Stran Namenska uporaba ....................Stran Obseg dobave .......................Stran Opis delov različice »črna« ..................Stran Opis delov različice »s plameni« ................Stran Tehnični podatki .....................Stran Varnostna navodila ..................Stran Zagon ........................Stran Odprava napake ....................Stran Čiščenje in vzdrževanje .................Stran Skladiščenje ......................Stran Okoljski napotki in podatki za odstranjevanje med odpadke ..Stran...
 • Seite 40: Legenda Uporabljenih Piktogramov Uvod

  Embalažo in napravo odstranite Enosmerni tok okolju prijazno! Avtomatska čelada za varjenje PSHL 2 D1 z Uvod ima brezstopenjsko nastavljivo zaščitno stop- Čestitamo! Odločili ste se za njo DIN s stranskim kolescem za nastavitev, kakovosten izdelek našega mogoče pa jo je tudi nastaviti za iskrenje podjetja.
 • Seite 41: Opis Delov Različice »Črna

  Uvod / Varnostna navodila z Opis delov različice »črna« Senzor obloka Drsnik Sprednje steklo LED-lučka Ohišje čelade Stikalo za zatemnitev Sončna celica Zadnje steklo z Tehnični podatki Trak za glavo Hrbtni vrtljivi gumb za prilagajanje traku za glavo Velikost filtrske kasete: 110 x 90 x 15 mm Stranska vrtljiva gumba za prilagajanje Vidno polje:...
 • Seite 42 Varnostna navodila podatki te čelade za varjenje, Za čiščenje filtra ADF ne „ zato se pred uporabo seznanite uporabljajte alkohola, bencina s tehničnimi danostmi te naprave. ali razredčila. Filtra ADF ne polagajte v vodo. Pred vsako uporabo preverite Če je temperatura okolja „...
 • Seite 43 Varnostna navodila zlomov. Zaradi takih poškodb ga ne skladiščite v vlažnem čelada za varjenje ne bo okolju. mogla več zagotoviti učinko- Zaradi nenamenske uporabe „ vite zaščite. V tem primeru lahko pride do telesnih mora uporabnik nemudoma poškodb uporabnika in drugih zamenjati čelado za varjenje vrst bolezni.
 • Seite 44 Varnostna navodila Uporaba izdelka pred briz- in iz tega izhajajočih nevar- „ ganjem (nezadostna zaščita) nostih. Otroci se z izdelkom – vedno preverite, ali je zago- ne smejo igrati. Otroci izdelka tovljen ustrezen učinek zaščite. ne smejo čistiti ali na njem Uporaba izdelka za zaščito opravljati uporabniškega „...
 • Seite 45: Varnostna Navodila Zagon

  Varnostna navodila / Zagon Redno čistite filter, površino temperaturi za zaščito pred hitro „ čelade in sončne celice. letečimi delci. Zamenjajte zaščitni vizir, če „ ima praske ali poškodbe. z Zagon Čelada za varjenje ne ščiti „ pred udarci. Napotek: Čelado za varjenje uporabljajte Uporaba, čiščenje in skladi- „...
 • Seite 46 Zagon Tabela za nastavitev stopenj zatemnitve Tok obloka (amperi) 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 Brusilna funkcija – avtomatska zatemnitev ni aktivna Grind SMAW TIG/ GTAW (težko) (lahko) 10 11 SMAW: Varjenje z oplaščenimi PAC: Plazemsko rezanje elektrodami...
 • Seite 47 Zagon LED-lučka s senzorjem zatemnitve prikazano na sliki G, in rahlo pritisnite z druge strani proti filtru. V čeladi za varjenje vgrajena LED-lučka Odstranite regulator zatemnitve se upravlja s stikalom za LED-lučko „ zunanji strani čelade za varjenje, tako Najprej nastavite želeno stopnjo zatemnitve. da ga preprosto povlečete, nato pa LED-lučko lahko vklopite ročno, tako da...
 • Seite 48: Odprava Napake Čiščenje In Vzdrževanje Skladiščenje

  Odprava napake / Čiščenje in vzdrževanje / Skladiščenje z Odprava napake Napaka Vzrok Rešitev Sprednje steklo 1 je umazano ali Očistite ali zamenjajte sprednje steklo. okvarjeno. Filter ne zatemni redno ali Očistite površino senzorja obloka Senzor obloka 17 ni čist. plapola.
 • Seite 49: Pomen Oznake

  Okoljski napotki in podatki za odstranjevanje med odpadke / Pomen oznake z Okoljski napotki in podatki • Zadnje steklo: CMC 1 F CE za odstranjevanje med odpadke CMC = kratica proizvajalca 1 = optični razred Predelava surovin namesto F = mehanska trdnost odstranjevanja odpadkov! (udarec z nizko energijo 45 m/s) CE = oznaka CE...
 • Seite 50: Izjava O Skladnosti Eu

  Alboinstrasse 56 12103 Berlin Številka priglašenega organa 0196 Zadnje steklo brez fi ltriranja z Izjava o skladnosti EU PSHL 2 D1, št. art.: 2272, 2273 1. OZO (številka izdelka, tipa, šarže ali serijska številka): Avtomatska čelada za varjenje IAN: 332014_1907 Serijska številka:...
 • Seite 51 Direktiva o splošni varnosti izdelkov 2001/95/ES Elektromagnetna združljivost 2014/30/EU Zadnje steklo brez fi ltriranja Direktiva RoHS PSHL 2 D1, št. art.: 2272, 2273 2011/65/EU + 2015/863 EU Uredba o osebni varovalni opremi (EU)/2016/425 6. Navedba uporabljenih veljavnih harmo- niziranih standardov ali drugih tehničnih specifi kacij, za katere je deklarirana skladnost, vključno z datumom standardov...
 • Seite 52: Napotki Za Garancijo In Servisiranje

  Napotki za garancijo in servisiranje z Napotki za garancijo in z Obseg garancije servisiranje Naprava je bila skrbno izdelana v skladu Garancija podjetja Creative s strogimi smernicami kakovosti in odgo- Marketing & Consulting GmbH vorno preverjena pred dobavo. Garancijska storitev velja za napake na materialu ali v izdelavi.
 • Seite 53: Servis

  Servis Naročanje rezervnih delov: Uporabljajte samo originalne nadomestne dele: www.ersatzteile.cmc-creative.de Črni model (PSHL 2 D1, št. art.: 2272): • Sprednje steklo (CMC F CE): 140,4 mm x 156,6 mm x 1,5 mm • Zadnje steklo (CMC 1F CE): 103,8 mm x 47,3 mm x 1,0 mm Model s plameni (PSHL 2 D1, št.
 • Seite 54: Garancijski List

  Garancijski list Garancijski list Avtomatska čelada za varjenje 332014_1907 PSHL 2 D1 Pooblaščeni serviser: C. M. C. GmbH Servisna telefonska številka: Katharina-Loth-Str. 15, 66386 St. Ingbert, Nemčija 00386 (0) 80 28 60 S tem garancijskim listom «C. M. C. GmbH, Katharina-Loth-Str. 15, 66386 St.
 • Seite 55 Obsah Vysvětlení používaných piktogramů ............Strana 56 Úvod ........................Strana 56 Použití v souladu s určením ..................Strana 56 Rozsah dodávky .....................Strana 56 Popis součástí verze „Černá“ .................Strana 57 Popis součástí verze „s  plameny“ ................Strana 57 Technické údaje ......................Strana 57 Bezpečnostní pokyny ..................Strana 57 Uvedení...
 • Seite 56: Vysvětlení Používaných Piktogramů Úvod

  Zařízení a obal zlikvidujte Stejnosměrný proud ekologickým způsobem! Samozatmívací svářečská nastavitelnou úroveň ochrany DIN pomocí kukla PSHL 2 D1 bočního nastavovacího kolečka a lze ji nastavit i proti odletujícím jiskrám při z Úvod broušení. Výrobek používejte pouze podle popisu a k uvedenému účelu. Tento návod Srdečně...
 • Seite 57: Popis Součástí Verze „Černá

  Úvod / Bezpečnostní pokyny z Popis součástí verze z Technické údaje „Černá“ Velikost kazety filtru: 110x90x15 mm Přední sklo Průhled: 9,2x4,2 cm Tělo kukly Světlý stav: DIN 4 Solární článek Tmavý stav: DIN 5 – DIN 9 / Vnitřní sklo DIN 9 –...
 • Seite 58 Bezpečnostní pokyny Před každým použitím zkontro- je okolní teplota nižší, ale „ lujte úplnou funkčnost stisknu- ochranné funkce tím nejsou tím tlačítka „Test“. ovlivněny. Výrobek není vhodný pro Pokud je kryt filtru ADF „ „ laserové svařování. poškozený nebo poškrábaný, Výrobek je schválen jen pro okamžitě...
 • Seite 59 Bezpečnostní pokyny Tento výrobek nelze použít funkce a vzhled nezdají být „ pro svařování a řezání nad v pořádku, nesmíte jej dále hlavou. Pokud se tento výrobek používat. použije pro svařování nebo Pokud filtr bliká nebo stupeň „ řezání nad hlavou, mohou ztmavnutí...
 • Seite 60 Bezpečnostní pokyny pro práce popsané v návodu Nikdy nepokládejte svářeč- „ k použití. Jakákoli odchylka skou kuklu na horké povrchy. od pokynů v návodu k použití Svářečskou kuklu v žádném „ může vést ke zraněním nebo případě neotvírejte. Nepro- nehodám. vádějte na svářečské kukle Použití...
 • Seite 61: Uvedení Do Provozu

  Bezpečnostní pokyny / Uvedení do provozu vyměňte celou svářečskou z Uvedení do provozu kuklu. Upozornění: Používejte svářečskou kuklu jen s namontovaným vnitřním sklem POZOR! Materiály, které Upozornění: Udržujte obloukové senzory přicházejí do styku s pokožkou UV filtru v čistotě. uživatele, mohou u citlivých lidí Ihned po otevření...
 • Seite 62 Uvedení do provozu Tabulka pro nastavení stupňů ztmavení Obloukový proud (ampéry) 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 Funkce broušení – Automatické ztmavení není aktivní Grind SMAW TIG/ GTAW (těžké) (lehké) 10 11 SMAW: Svařování obalovanými PAC: Plazmové...
 • Seite 63 Uvedení do provozu Výměna UV filtru kové funkce můžete nastavit citlivost senzoru Pro černou verzi na světlo podle vlastních potřeb. LED svítidlo se soumrakovým Když chcete vyměnit UV filtr/solární „ snímačem buňku, zatlačte držák směrem dolů. (viz obr. D). Pak můžete filtr vyjmout. LED svítidlo integrované...
 • Seite 64: Řešení Závad

  Řešení závad / Čištění a údržba / Skladování / Pokyny k ochraně životního ... z Řešení závad Závada Příčina Odstranění Přední sklo 1 je znečištěné nebo Vyčistěte nebo vyměňte přední sklo. poškozené. Filtr se neztmaví pravidelně Vyčistěte povrch senzoru oblouku Senzor oblouku 17 není čistý. nebo bliká.
 • Seite 65: Význam Označení

  číslice 2 = třída rozptýleného světla Sériové číslo: číslice 3 = třída homogenity číslice 4 = třída úhlové závislosti Černá varianta 2272 379 = zkušební norma Varianta s plameny 2273 CE = značka CE Rok výroby: 2020/17 Model: PSHL 2 D1...
 • Seite 66 PSHL 2 D1, č. výr. 2272 Svářečský ochranný obličejový štít Varianta s plameny PSHL 2 D1, č. výr. 2273 Vnitřní sklo bez fi ltračního účinku PSHL 2 D1, č. výr.: 2272, 2273 Vnitřní sklo bez fi ltračního účinku PSHL 2 D1, č. výr.: 2272, 2273...
 • Seite 67 ES prohlášení o shodě Přední sklo bez fi ltračního účinku Nařízení o osobních ochranných PSHL 2 D1, č. výr.: 2273 prostředcích (EU)/2016/425 CMC F 6. Označení příslušných harmonizovaných norem nebo jiných použitých technických specifi kací, pro které se prohlašuje shoda, včetně...
 • Seite 68: Informace O Záruce A Servisních Opravách

  Informace o záruce a  servisních opravách z Informace o záruce z Rozsah záruky a  servisních opravách Přístroj byl pečlivě vyroben v souladu Záruka společnosti Creative s přísnými požadavky na kvalitu a před Marketing & Consulting GmbH expedicí byl svědomitě odzkoušen. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní Vážená...
 • Seite 69: Servis

  NĚMECKO Objednávka náhradních dílů: www.ersatzteile.cmc-creative.de z Servis Používejte pouze originální příslušenství. Černý model (PSHL 2 D1, č. výr.: 2272): • Přední sklo (CMC F CE): 140,4 mm x 156,6 mm x 1,5 mm • Vnitřní sklo (CMC 1F CE): 103,8 mm x 47,3 mm x 1,0 mm Model s plameny (PSHL 2 D1, č.
 • Seite 71 Obsah Legenda použitých piktogramov ..............Strana 72 Úvod ........................Strana 72 Použitie v súlade s určením ..................Strana 72 Obsah balenia .......................Strana 72 Popis dielov verzie „Čierna“ ..................Strana 73 Popis dielov verzie „s  plameňmi“ ................Strana 73 Technické údaje ......................Strana 73 Bezpečnostné upozornenia ................Strana 73 Uvedenie do prevádzky ................Strana 77 Odstraňovanie problémov...
 • Seite 72: Legenda Použitých Piktogramov Úvod

  Obal a zariadenie zlikvidujte Jednosmerný prúd ekologicky! Automatická zváracia prilba prilba disponuje plynulo nastaviteľným PSHL 2 D1 stupňom ochrany DIN s bočným otočným regulátorom a je možné ju prestaviť aj na z Úvod ochranu pred odletovaním iskier pri brúsení. Používajte výrobok iba tak, ako je popísané, Srdečne vám gratulujeme!
 • Seite 73: Popis Dielov Verzie „Čierna

  Úvod / Bezpečnostné upozornenia z Popis dielov verzie z Technické údaje „Čierna“ Rozmery kazety filtra: 110x90x15 mm Predné ochranné sklo Priezor: 9,2x4,2 cm Teleso prilby Svetlý stav: DIN 4 Solárny článok Tmavý stav: DIN 5 – DIN 9 / Zadné ochranné sklo DIN 9 –...
 • Seite 74 Bezpečnostné upozornenia Pred každým použitím skontro- Reakčný čas tekutých kryštálov „ „ lujte úplnú funkčnosť zváracej ADF sa pri nižšej okolitej prilby stlačením tlačidla „Test“. teplote predlžuje, ochranné Výrobok nie je vhodný na funkcie tým však nie sú ovplyv- „ laserové...
 • Seite 75 Bezpečnostné upozornenia V takom prípade by mal použí- Použitie v rozpore s určením „ vateľ zváraciu prilbu ihneď môže viesť k poraneniu použí- vymeniť. vateľa a spôsobiť ďalšie druhy Tento výrobok sa nesmie ochorení. „ používať na zváracie a reza- Pred každým použitím skon- „...
 • Seite 76 Bezpečnostné upozornenia skontrolujte, či ochrana zraku aj osoby s obmedzenými vykazuje požadovanú číselnú fyzickými, senzorickými hodnotu na stupnici. alebo duševnými schopnos- Použitie výrobku na ochranu ťami alebo s nedostatkom „ pred odstrekmi (nedostatočná skúseností a vedomostí, len ochrana) – Vždy skontrolujte, ak sú...
 • Seite 77: Uvedenie Do Prevádzky

  Bezpečnostné upozornenia / Uvedenie do prevádzky POZOR! Ak je potrebná čite zváranie a kontaktujte výrobcu. ochrana pred časticami s vyso- Zváraciu prilbu používajte kými rýchlosťami pri extrémnych „ iba pri teplote medzi -5 °C až teplotách, zvolené zariadenie na +55 °C. ochranu zraku musí byť hneď za Mimo tohto rozsahu teplôt sa písmenom označujúcim intenzitu reakčný...
 • Seite 78 Uvedenie do prevádzky prispôsobenia zváracej prilby na Pred procesom zvárania nastavte vhodný „ príslušnú veľ kosť hlavy otáčajte zadným stupeň stmavenia. Stupeň stmavenia je otočným regulátorom náhlavného kríža možné nastaviť manuálne v rozsahu od a následne otáčajte bočnými otoč- 5 do 9 a od 9 do 13, a to otáčaním nými regulátormi náhlavného kríža regulátora stmavenia na vonkajšej...
 • Seite 79 Uvedenie do prevádzky Postup odskúšania jednoduchým potiahnutím a následne uvoľnite maticu pod ním. Prostredníctvom tlačidla Test môžete Po uvoľnení matice zo závitu môžete „ „ vopred odskúšať, či funkcia stmavenia filter zo zváračskej prilby úplne vybrať. zváracej prilby funguje. Nastavenie oneskorenia Priblížte sa s externým zdrojom svetla „...
 • Seite 80: Odstraňovanie Problémov

  Uvedenie do prevádzky / Odstraňovanie problémov Výmena batérií V priehradke batérií môžete vymeniť slabé batérie za nové. Slabý stav nabitia batérie signalizuje kontrolka batérie svietiaca výstražným červeným svetlom. Ak chcete otvoriť priehradku na batérie „ , musíte otočiť krytom priehradky na batérie proti smeru hodinových ručičiek (pozri obr.
 • Seite 81: Čistenie A Údržba

  Čistenie a údržba / Skladovanie / Informácie o ... / Význam označení z Čistenie a údržba Použité batérie odovzdajte na zbernom mieste vo vašom meste/obci alebo u vášho Na čistenie telesa prilby nepoužívajte predajcu. Splníte si tak zákonné povinnosti „ žiadne leptavé...
 • Seite 82: Eú Vyhlásenie O Zhode

  Notifi ed body number 0196 Zadné ochranné sklo z EÚ vyhlásenie o zhode bez fi ltračnej funkcie PSHL 2 D1, č. výr.: 2272, 2273 1. Osobné ochranné vybavenie (číslo výrobku, typu, šarže alebo sériové číslo): Automatická zváracia prilba IAN: 332014_1907 Sériové...
 • Seite 83 číslo 4 zodpovedá príslušným harmonizač- ným predpisom EÚ: Smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 2001/95/ES Elektromagnetická kompatibilita Zadné ochranné sklo 2014/30/EÚ bez fi ltračnej funkcie PSHL 2 D1, č. výr.: 2272, 2273 Smernica RoHS 2011/65/EÚ + 2015/863/EÚ Nariadenie o osobných ochranných prostriedkoch (EÚ)/2016/425...
 • Seite 84: Informácie O Záruke A Servise

  EÚ vyhlásenie o zhode / Informácie o záruke a  servise z Záručné podmienky 6. Aplikované príslušné harmonizované normy alebo iné technické špecifikácie, pre ktoré platí Vyhlásenie o zhode vrátane Záručná lehota začína plynúť dňom kúpy. dátumu noriem, resp. ostatných technických Starostlivo si uschovajte originálny doklad špecifikácií: o kúpe.
 • Seite 85: Postup V Prípade Poškodenia V Záruke

  Servis z Postup v prípade Používajte iba originálne príslušenstvo: poškodenia v záruke Model „Čierna“ (PSHL 2 D1, č. výr.: 2272): Aby sme vašu žiadosť mohli čo najrýchlejšie vybaviť, postupujte podľa nasledujúcich • Predné ochranné sklo (CMC F CE): pokynov: 140,4 mm x 156,6 mm x 1,5 mm V prípade akýchkoľvek otázok si pripravte...
 • Seite 86 Informácie o záruke a  servise Upozorňujeme, že nasledujúca adresa nie je adresa servisu. Najskôr sa obráťte na vyššie uvedený servis. Adresa: C.M.C. Creative Marketing & Consulting GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert NEMECKO Objednávanie náhradných dielov: www.ersatzteile.cmc-creative.de...
 • Seite 87 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ......................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung .................Seite Lieferumfang ......................Seite Teilebeschreibung Version "Schwarz" ..............Seite Teilebeschreibung Version "mit Flammen" ..............Seite Technische Daten ....................Seite Sicherheitshinweise ..................Seite Inbetriebnahme ....................Seite Reinigung und Wartung ................Seite Lagerung .......................Seite Fehlerbehebung ....................Seite Umwelthinweise und Entsorgungsangaben ........Seite Bedeutung der Kennzeichnung ..............Seite...
 • Seite 88: Legende Der Verwendeten Piktogramme Einleitung

  Entsorgen Sie Verpackung Gleichstrom und Gerät umweltgerecht! Automatik-Schweißhelm sowie ein selbsttätiges Wiederaufhellen bei PSHL 2 D1 Beendigung des Schweißvorgangs (inklusive kurzer Verzögerung zum Schutz vor Nach- z Einleitung glühen). Der Schweißhelm verfügt über eine stufenlos einstellbare DIN-Schutzstufe mit Herzlichen Glückwunsch! Sie seitlichem Stellrad und ist auch auf Funken- haben sich für ein hochwerti-...
 • Seite 89: Teilebeschreibung Version "Schwarz

  Einleitung / Sicherheitshinweise z Teilebeschreibung z Technische Daten Version "Schwarz" Filterkassettengröße: 110 x 90 x15 mm Vorsatzscheibe Sichtfeld: 9,2x4,2 cm Helmgehäuse Heller Zustand: DIN 4 Solarzelle Dunkler Zustand: DIN 5 – DIN 9 / Hinterlegscheibe DIN 9 – DIN 13 Schaltzeiten Kopfband Hinterer Drehregler Kopfband...
 • Seite 90 Sicherheitshinweise Vor jedem Gebrauch volle Schweißen nicht automatisch „ Funktionstüchtigkeit durch Betä- abdunkelt. tigen der "Test"-Taste prüfen. Verwenden Sie keinen Al- „ Das Produkt ist nicht zum La- kohol, Benzin oder Verdün- „ serschweißen geeignet. nungsmittel, um den ADF-Fil- Das Produkt ist nur für eine ter zu reinigen.
 • Seite 91 Sicherheitshinweise nen Faktoren wie Nutzung, Dieses Produkt ist temperatur- „ Reinigung, Lagerung und War- beständig und schwer ent- tung ab. Regelmäßige Inspek- flammbar, aber im Falle eines tionen und der Austausch bei direkten Kontakts mit offener Beschädigung werden empfoh- Flamme oder bei Zugang zu len.
 • Seite 92 Sicherheitshinweise den. Abweichung von den Anwei- Bitte setzen Sie dieses Produkt sungen in der Bedienungsan- „ keiner unnötigen Sonnenein- leitung kann zu Verletzungen strahlung aus. oder Unfällen führen. Bitte verwenden Sie nur Origi- Verwendung beschädigter Pro- „ „ nal-Zubehörprodukte. Die Ver- dukte (ungenügender Schutz) wendung von nicht originalen - Überprüfen Sie vor jedem...
 • Seite 93 Sicherheitshinweise durchgeführt werden. Helmoberfläche und die Solar- Der Schweißhelm mit automa- zellen regelmäßig. „ tischer Verdunkelung ist nicht Ersetzen Sie das Schutzvisier, „ geeignet für Laser- und Auto- falls dieses Kratzer oder Be- genschweißen. schädigungen aufweist. Legen Sie den Schweißhelm Der Schweißhelm schützt nicht „...
 • Seite 94: Inbetriebnahme

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme dem Buchstaben T direkt nach z Inbetriebnahme dem Buchstaben für die Aufpral- Hinweis: Verwenden Sie den Schweißhelm lintensität gekennzeichnet sein, nur mit der eingebauten Hinterlegscheibe d. h. FT, BT oder AT. Wenn dem Buchstaben für die Aufprallin- Hinweis: Halten Sie die Lichtbogensenso- des UV-Filters sauber und klar.
 • Seite 95 Inbetriebnahme intakt sind. Sollte die Schutzscheibe Kratzer, Testvorgang durchführen Risse oder Unebenheiten aufweisen, muss diese vor der Verwendung unbedingt aus- Über die Test-Taste können Sie vorab „ getauscht werden, da es sonst zu schweren überprüfen, ob die Funktion der Verdunk- Verletzungen kommen kann.
 • Seite 96 Inbetriebnahme wie in Abbildung G zu sehen nach oben rechte Stellung „Auto“ geschaltet wird. Dann und drücken Sie leicht von der anderen schaltet der Dämmerungssensor bei dunkler Seite gegen den Filter Umgebung die LED-Leuchte automatisch Danach entfernen Sie den Verdunk- zu und bei heller Umgebung automatisch „...
 • Seite 97: Reinigung Und Wartung

  Fehlerbehebung / Reinigung und Wartung / Lagerung z Fehlerbehebung Fehler Ursache Lösung Die Vorsatzscheibe 1 ist ver- Reinigen Sie die Vorsatzscheibe oder ersetzen Sie sie. schmutzt oder defekt. Der Filter verdunkelt sich nicht Der Lichtbogensensor 17 ist nicht Reinigen Sie die Oberfläche des regelmäßig bzw.
 • Seite 98: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  Umwelthinweise und Entsorgungsangaben / Bedeutung der Kennzeichnung z Umwelthinweise und • Hinterlegscheibe: CMC 1 F CE Entsorgungsangaben CMC = Herstellerkürzel Rohstoffrückgewinnung statt 1 = Optische Klasse Müllentsorgung! F = mechanische Festigkeit (Aufprall mit niedriger Energie 45 m/s) CE = CE Zeichen Gerät, Zubehör und Verpackung sollten einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
 • Seite 99: Eu-Konformitätserklärung

  PSHL 2 D1, Art.-Nr. 2272 12103 Berlin Notifi ed body number 0196 z EU-Konformitätserklärung 1. PSA (Produkt-, Typen-, Chargen- oder Hinterlegscheibe ohne Filterwirkung Seriennummer): PSHL 2 D1, Art.-Nr.: 2272, 2273 Automatik-Schweißhelm IAN: 332014_1907 Seriennummer: Variante Schwarz 2272 Variante mit Flammen 2273 Herstellungsjahr: 2020/17...
 • Seite 100 EU-Konformitätserklärung Automatischer Schweißerschutzfilter Automatischer Schweißerschutzfilter mit von Hand einstellbarer Schutz- mit von Hand einstellbarer Schutz- stufe PSHL 2 D1, Art.-Nr.: 2272, stufe PSHL 2 D1, Art.-Nr.: 2272, 2273 2273 AUTO DARKENING AUTO DARKENING SHADE AUTO SHADE AUTO 9-13 9-13 LED Control...
 • Seite 101: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Hinweis zu Garantie und Serviceabwicklung Berlin, Notified body number 0196, hat die Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kauf- EU-Baumusterprüfung durchgeführt und die beleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich EU-Baumusterprüfbescheinigung C6313C- kurz beschrieben wird, worin der Mangel MC/R0, C6314CMC/R0, C6315CMC/ besteht und wann er aufgetreten ist. R0, C6316CMC/R0, C6317CMC/R0, Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder...
 • Seite 102: Abwicklung Im Garantiefall

  Service Verwenden Sie nur Originalzubehörteile: Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens Modell Schwarz zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgen- (PSHL 2 D1, Art.-Nr.: 2272): den Hinweisen: • Vorsatzscheibe (CMC F CE): Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassen-...
 • Seite 103 Hinweis zu Garantie und Serviceabwicklung Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle. Adresse: C.M.C. Creative Marketing & Consulting GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert DEUTSCHLAND Bestellung von Ersatzteilen: www.ersatzteile.cmc-creative.de DE/AT/CH...
 • Seite 104 DE/AT/CH...
 • Seite 105 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Last Information Update · Információk státusza · Stanje informacij · Poslední aktualizace informací · Posledná aktualizácia informácií · Stand der Informationen: 10/2019 Ident.-No.: PSHL2D1102019-4 IAN 332014_1907...

Diese Anleitung auch für:

Ian 332014_1907

Inhaltsverzeichnis