Parkside PHS 600 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 B2
ELEKTROMOS SÖVÉNYNYÍRÓ
Az originál használati utasítás fordítása
ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
Překlad originálního provozního návodu
ELEKTRO-HECKENSCHERE
Originalbetriebsanleitung
IAN 339737_1910
ELEKTRIČNE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO
Prevod originalnega navodila za uporabo
ELEKTRICKÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ
PLOT
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHS 600 B2

 • Seite 1 ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 B2 ELEKTROMOS SÖVÉNYNYÍRÓ ELEKTRIČNE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT ELEKTRICKÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PHS 600 B2 │...
 • Seite 5: Bevezető

  ELEKTROMOS SÖVÉNYNYÍRÓ Műszaki adatok PHS 600 B2 Névleges teljesítményfelvétel 600 W Névleges feszültség 230 V ∼, 50 Hz Bevezető (váltóáram) Gratulálunk új készüléke megvásárlásához . Vásár- Vágómozgások 2800 min-1 lásával kiváló minőségű termék mellett döntött . Súly (tartozékokkal együtt) kb . 3,7 kg A használati útmutató...
 • Seite 6: Elektromos Kéziszerszámokra Vonatkozó Általános Biztonsági Utasítások

  A csatlakozódugót semmilyen módon nem szabad megváltoztatni. Ne használjon adaptercsatlakozókat földelt elektromos kéziszerszámokkal. A nem módosí- tott csatlakozó és a megfelelő csatlakozóaljzat használata csökkenti az áramütés veszélyét . PHS 600 B2 │  3 ■ HU ...
 • Seite 7: Személyi Biztonság

  Használja a munkájának megfelelő elektro- mentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvé- mos kéziszerszámot. A megfelelő elektromos dő csökkenti a személyi sérülések veszélyét . kéziszerszámmal jobban és biztonságosabban tud dolgozni a megadott teljesítmény-tartomány- ban . ■ 4  │   PHS 600 B2...
 • Seite 8: Szerviz

  Tartsa szárazon, tisztán és olaj- illetve zsír- mentesen a markolatokat és fogófelületeket. A csúszós markolatok és fogófelületek nem te- szik lehetővé az elektromos kéziszerszám biz- tonságos használatát és irányítását váratlan helyzetekben . PHS 600 B2 │  5 ■ HU ...
 • Seite 9: További Biztonsági Utasítások

  . selőjének kell elvégeznie . ■ Soha ne használja a sövényvágót hibás vagy ■ Soha ne használja a sövényvágót hibás bizton- sérült kézvédelemmel sági berendezésekkel vagy biztonsági berende- zések nélkül . ■ 6  │   PHS 600 B2...
 • Seite 10: Szimbólumok

  és akassza fel a kábeltartóra A készülék garantált hangerőszintje Azonnal húzza ki a hálózati csatla- kozódugót, ha a hálózati kábel sé- rült, összecsavarodott vagy átvágták . Ne engedjen közel másokat! Tartson távolságot! PHS 600 B2 │  7 ■ HU ...
 • Seite 11: Munkavégzésre Vonatkozó Tudnivalók

  és szük- Az elhasználódott termék ártalmatlaní- ség esetén húzza meg azokat . tásának lehetőségeiről tájékozódjon települése vagy városa önkormányza- ♦ Távolítsa el a beszorult zöld-hulladékot . Közben tánál . viseljen kesztyűt . ■ 8  │   PHS 600 B2...
 • Seite 12: A Kompernass Handels Gmbh Garanciája

  és hiányosságokat a kicsomagolás után karbantartási előírásokat, kezelési hiba esetén azonnal jelezni kell . A garanciai lejárta után esedé- ■ természeti események által okozott sérülések kes javítások díjkötelesek . esetén PHS 600 B2 │  9 ■ HU ...
 • Seite 13: Szerviz

  EN 61000-3-3: 2013 E-Mail: kompernass@lidl .hu EN 50581: 2012 IAN 339737_1910 A gép típusmegjelölése: Elektromos sövénynyíró PHS 600 B2 Gyártási év: 2020.04. Gyártja Sorozatszám: IAN 339737_1910 Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz Bochum, 2020 .04 .06 .
 • Seite 14 Prevod izvirne izjave o skladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PHS 600 B2  ...
 • Seite 15: Uvod

  ELEKTRIČNE ŠKARJE ZA ŽIVO Tehnični podatki MEJO PHS 600 B2 Nazivna moč 600 W Nazivna napetost 230 V∼, 50 Hz Uvod (izmenični tok) Čestitamo vam ob nakupu nove naprave . Odločili Hitrost rezov 2800 min-1 ste se za kakovosten izdelek . Navodila za uporabo Teža (s priborom)
 • Seite 16: Splošna Varnostna Navodila Za Električna Orodja

  Priključni vtič električnega orodja mora biti primeren za vtičnico. Vtiča ni dovoljeno spreminjati na noben način. Skupaj z zaščitno ozemljenimi električnimi orodji ne uporabljajte vtičev za prilagoditev. Nespremenjeni vtiči in primerne vtičnice zmanj- šajo tveganje električnega udara . PHS 600 B2   │  13 ■...
 • Seite 17: Varnost Oseb

  . orodje. Delo s primernim električnim orodjem v navedenem območju moči je boljše in varnejše . ■ 14  │   PHS 600 B2...
 • Seite 18: Servis

  Stik nožev z napeljavo v nepredvidljivih situacijah . pod napetostjo lahko povzroči prenos napetosti na kovinske dele obrezovalnika za živo mejo in s tem električni udar . PHS 600 B2   │  15 ■...
 • Seite 19: Dodatna Varnostna Navodila

  . ■ Obrezovalnika za živo mejo nikoli ne uporab- ljajte z okvarjenimi ali nenameščenimi zaščitnimi pripravami . ■ 16  │   PHS 600 B2...
 • Seite 20: Simboli

  , jo držite pritisnje- Če ste električni kabel poškodovali, no in pritisnite stikalo za vklop/izklop zvili ali prerezali, takoj izvlecite električni vtič iz vtičnice . Tretjim osebam ne dovolite približe- vanja! Ohranjajte varnostno razdal- PHS 600 B2   │  17 ■...
 • Seite 21: Navodila Za Delo

  O možnostih za odstranitev odsluže- tem nosite rokavice . nega izdelka vprašajte pri svoji ♦ Varnostno prečko z noži negujte z oljem občinski ali mestni upravi . v pršilu ali ročko z oljem . ■ 18  │   PHS 600 B2...
 • Seite 22: Proizvajalec

  · poškodbah zaradi naravnih nesreč . stopkih na zgoraj navedeni telefonski številki . Prodajalec Svetujemo vam, da pred tem natančno prebe- Lidl Slovenija d .o .o . k .d ., Pod lipami 1, rete navodila o sestavi in uporabi izdelka . SI-1218 Komenda PHS 600 B2   │  19 ■...
 • Seite 23: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  EN 55014-1: 2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012 Oznaka tipa stroja: Električne škarje za živo mejo PHS 600 B2 Leto izdelave: 04 - 2020 Serijska številka: IAN 339737_1910 Bochum, 6 . 4 . 2020 Semi Uguzlu –...
 • Seite 24 Překlad originálu prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 PHS 600 B2  ...
 • Seite 25: Úvod

  Hlavní rukojeť: 4,5 m/s ochrana břitu Nejistota: 1,5 m/s vývrt klíčové dírky Další rukojeť: 3,3 m/s Rozsah dodávky Nejistota: 1,5 m/s 1 elektrické nůžky na živý plot 1 ochrana nože 1 návod k obsluze ■ 22  │   PHS 600 B2...
 • Seite 26: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  Přípojná zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka se nesmí žád- ným způsobem pozměňovat. Nepoužívejte adaptérové zástrčky v kombi- naci s uzemněným elektrickým nářadím. Ne- pozměněné zástrčky a jim odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem . PHS 600 B2   │  23 ■...
 • Seite 27: Bezpečnost Osob

  účelu. S vhodným elektrickým nářadím se vám vislosti na druhu a použití elektrického nářadí, se bude v uvedeném výkonovém rozsahu pracovat snižuje riziko zranění . lépe a bezpečněji . ■ 24  │   PHS 600 B2...
 • Seite 28: Servis

  . ných situací . h) Udržujte rukojeti a plochy rukojetí suché, čisté a bez oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí neumožňují bezpečnou obsluhu a kontrolu elektrického nářadí v neočekávaných situacích . PHS 600 B2   │  25 ■...
 • Seite 29: Doplňující Bezpečnostní Pokyny

  Pokud je nutná výměna připojovacího kabelu, nebo poškozenou ochranou rukou . musí ji provést výrobce nebo jeho zástupce, aby se zabránilo ohrožení bezpečnosti . ■ Nepoužívejte nůžky na živý plot nikdy s vadný- mi nebo nenamontovanými ochrannými díly . ■ 26  │   PHS 600 B2...
 • Seite 30: Symboly

  ♦ Stiskněte blokovací tlačítko , podržte ho stisk- Okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku, nuté a stiskněte vypínač pokud je síťový kabel poškozený, zamotaný nebo protnutý . Zachovat odstup třetích osob! Dodržovat odstup! PHS 600 B2   │  27 ■...
 • Seite 31: Pracovní Pokyny

  ♦ Ošetřete bezpečnostní nožovou lištu pomocí olejového spreje nebo olejničky . UPOZORNĚNÍ ► Neuvedené náhradní díly (jako např . uhlíko- vé kartáčky nebo spínače) můžete objednat přes naši servisní a poradenskou linku . ■ 28  │   PHS 600 B2...
 • Seite 32: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  Vám oznámí servis . opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např . spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla . PHS 600 B2   │  29 ■...
 • Seite 33: Servis

  EN 61000-3-3: 2013 NĚMECKO EN 50581: 2012 www .kompernass .com Typové označení stroje: Elektrické nůžky na živý plot PHS 600 B2 Překlad originálu prohlášení o Rok výroby: 04 - 2020 shodě Sériové číslo: IAN 339737_1910 My, společnost KOMPERNASS HANDELS GMBH, Bochum, 6 .
 • Seite 34 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 PHS 600 B2  ...
 • Seite 35: Úvod

  ELEKTRICKÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ Technické údaje PLOT PHS 600 B2 Menovitý príkon 600 W Menovité napätie 230 V ∼, 50 Hz Úvod (striedavý prúd) Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového Rezacie pohyby 2800 min-1 prístroja . Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok Hmotnosť...
 • Seite 36: Všeobecné Bezpeč Nostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom modifikovať. Spolu s elektrickým náradím, ktoré má ochran- né uzemnenie, nepoužívajte žiadne sieťové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuv- ky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom . PHS 600 B2   │  33 ■...
 • Seite 37: Bezpečnosť Osôb

  účel určené prilba alebo ochrana sluchu, podľa druhu elektrické náradie. So správnym elektrickým a použitia elektrického náradia, znižuje riziko náradím pracujete lepšie a bezpečnejšie poranení . v uvedenom rozsahu jeho výkonu . ■ 34  │   PHS 600 B2...
 • Seite 38: Servis

  čisté a bez oleja a mastnoty. Klzké na živé ploty a mať za následok zásah elektric- rukoväte a úchopné plochy neumožňujú bez- kým prúdom . pečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách . PHS 600 B2   │  35 ■...
 • Seite 39: Doplňujúce Bezpečnostné Pokyny

  Ak je nevyhnutná výmena pripojovacieho kábla, potom túto musí vykonať výrobca alebo ním poverený zástupca, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti . ■ Nikdy nepoužívajte nožnice na živé ploty s chybnými alebo nenamontovanými ochrannými zariadeniami . ■ 36  │   PHS 600 B2...
 • Seite 40: Symboly

  ♦ Stlačte blokovacie tlačidlo , podržte toto stlačené a stlačte spínač ZAP/VYP Ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku, keď bol sieťový kábel poškodený, zamotaný alebo oddelený . Držte mimo dosahu tretích osôb! Udržiavajte odstup! PHS 600 B2   │  37 ■...
 • Seite 41: Pracovné Pokyny

  98: kompozitné materiály . pritom rukavice . ♦ Bezpečnostnú nožovú lištu ošetrite olejovým Informácie o možnostiach likvidácie sprejom alebo olejovou mazničkou . výrobku, ktorý doslúžil, získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy . ■ 38  │   PHS 600 B2...
 • Seite 42: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotre- bovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebiteľné diely, ani na poškodenia krehkých die- lov, ako sú napríklad spínače alebo diely vyrobené zo skla . PHS 600 B2   │  39 ■...
 • Seite 43: Servis

  . EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012 KOMPERNASS HANDELS GMBH Typové označenie stroja: Elektrické nožnice na BURGSTRASSE 21 živý plot PHS 600 B2 44867 BOCHUM Rok výroby: 04 – 2020 NEMECKO Sériové číslo: IAN 339737_1910 www .kompernass .com Bochum, 06 .04 .2020...
 • Seite 44 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 PHS 600 B2 DE │...
 • Seite 45: Einleitung

  ELEKTRO-HECKENSCHERE Technische Daten PHS 600 B2 Nennaufnahme 600 W Nennspannung 230 V ∼, 50 Hz Einleitung (Wechselstrom) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Schnittbewegungen 2800 min-1 Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gewicht (inkl . Zubehör) ca . 3,7 kg Produkt entschieden .
 • Seite 46: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein- sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steck- dosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages . PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 47: Sicherheit Von Personen

  Elektrowerkzeug. Mit dem passen- je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und verringert das Risiko von Verletzungen . sicherer im angegebenen Leistungsbereich . ■ 44  │   DE │ AT │ CH PHS 600 B2...
 • Seite 48: Service

  Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Teile der Heckenschere unter Spannung setzen Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs und zu einem elektrischen Schlag führen . in unvorhergesehenen Situationen . PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 49: Ergänzende Sicherheits Hinweise

  Benutzen Sie die Heckenschere niemals mit ei- gen zu vermeiden . nem defekten oder beschädigten Handschutz ■ Benutzen Sie die Heckenschere niemals mit de- fekten oder nicht montierten Schutzvorrichtun- gen . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PHS 600 B2...
 • Seite 50: Symbole

  Schlaufe und hängen Sie diese in die Zug- des Gerätes entlastung ein . Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Netzkabel beschädigt, verwickelt oder durchtrennt wurde . Dritte fernhalten! Abstand halten! PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  47 ■...
 • Seite 51: Arbeitshinweise

  Sie diese bei Bedarf nach . Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, ♦ Entfernen Sie festsitzenden Grünschnitt . Tragen 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Sie dabei Handschuhe . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PHS 600 B2...
 • Seite 52: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Auslieferung gewissen- ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel haft geprüft . auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 53: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift EN 50581: 2012 keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . Typbezeichnung der Maschine: Elektro-Hecken- schere PHS 600 B2 KOMPERNASS HANDELS GMBH Herstellungsjahr: 04 - 2020 BURGSTRASSE 21 Seriennummer: IAN 339737_1910 44867 BOCHUM Bochum, 06 .04 .2020...
 • Seite 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2020 · Ident.-No.: PHS600B2-032020-2 IAN 339737_1910...

Inhaltsverzeichnis