Parkside PHS 600 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 B2
ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTU
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ELEKTRO-HECKENSCHERE
Originalbetriebsanleitung
IAN 339737_1910
ELEKTRINĖS GYVATVORIŲ
ŽIRKLĖS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHS 600 B2

 • Seite 1 ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 B2 ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ELEKTRINĖS GYVATVORIŲ ŻYWOPŁOTU ŽIRKLĖS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas ELEKTRO-HECKENSCHERE Originalbetriebsanleitung IAN 339737_1910...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PHS 600 B2  ...
 • Seite 5: Wstęp

  ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO Dane techniczne ŻYWOPŁOTU PHS 600 B2 Znamionowy pobór mocy 600 W Napięcie znamionowe 230 V ∼, 50 Hz Wstęp (prąd przemienny) Gratulujemy zakupu nowego urządzenia . Wybrany Ruchy tnące 2800 min-1 produkt charakteryzuje się wysoką jakością . Instruk- Ciężar (z wyposażeniem): ok .
 • Seite 6: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  . c) W czasie użytkowania elektronarzędzia zwróć uwagę na to, aby w pobliżu nie przebywały dzieci ani żadne inne osoby. W przypadku odwrócenia uwagi od pracy możesz stracić kontrolę nad elektronarzędziem . PHS 600 B2   │  3 ■...
 • Seite 7: Bezpieczeństwo Elektryczne

  . f) Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Włosy i odzież trzymaj z dala od ruchomych części urządzenia. Ruchome części urządzenia mogą pochwycić luźną, odstającą odzież, biżuterię lub długie włosy . ■ 4  │   PHS 600 B2...
 • Seite 8: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  . osoby, które nie wiedzą, jak się z nim obcho­ dzić lub nie przeczytały niniejszych instrukcji. Elektronarzędzia w rękach niepowołanych osób stanowią duże zagrożenie . PHS 600 B2   │  5 ■...
 • Seite 9: Specyficzne Dla Urządzenia Wskazówki Bezpieczeństwa Do Nożyc Do Żywopłotu

  Nigdy nie pracować z uszkodzonym lub silnie zużytym mechanizmem tnącym . ■ Jeśli konieczna jest wymiana przewodu siecio- wego, powinna ona zostać wykonana przez producenta lub jego przedstawiciela, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa . ■ 6  │   PHS 600 B2...
 • Seite 10: Symbole

  W przypadku uszkodzenia, splątania i ew . zamocować je; lub przecięcia należy natychmiast – uszkodzone części wymienić na równo- odłączyć kabel zasilający . ważne lub zlecić naprawę . Trzymać z dala osoby postronne! Zachować odstęp! PHS 600 B2   │  7 ■...
 • Seite 11: Obsługa

  . ♦ Usuń pozostałości roślin . Noś przy tym rękawi- ce . ♦ Zakonserwować bezpieczną belkę nożową olejem w aerozolu lub z oliwiarki . ■ 8  │   PHS 600 B2...
 • Seite 12: Przechowywanie

  . Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty . PHS 600 B2   │  9 ■...
 • Seite 13: Serwis

  ■ Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej in- strukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia . ■ 10  │   PHS 600 B2...
 • Seite 14: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012 Oznaczenie typu maszyny: Elektryczne nożyce do żywopłotu PHS 600 B2 Rok produkcji: 04 - 2020 Numer seryjny: IAN 339737_1910 Bochum, dnia 06 .04 .2020 r . Semi Uguzlu - dyrektor ds .
 • Seite 15 ■ 12  │   PHS 600 B2...
 • Seite 16 Atitikties deklaracijos originalo vertimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 PHS 600 B2  ...
 • Seite 17: Įžanga

  ELEKTRINĖS GYVATVORIŲ Techniniai duomenys ŽIRKLĖS PHS 600 B2 Vardinė galia 600 W Vardinė įtampa 230 V ∼, 50 Hz Įžanga (kintamoji srovė) Sveikiname įsigijus naują įrankį . Pasirinkote kokybiš- Pjaunamieji judesiai 2800 min-1 ką gaminį . Naudojimo instrukcija yra šio gaminio...
 • Seite 18: Bendrieji Elektrinių Įrankių Naudojimo Saugos Nurodymai

  2 . Elektros sauga a) Elektrinio įrankio jungiamasis kištukas turi tikti elektros lizdui. Jokiu būdu nekeiskite kištuko. Jei elektrinis įrankis įžemintas, nenaudokite adapterių. Naudojant originalius kištukus ir tin- kamus elektros lizdus sumažėja elektros smūgio pavojus . PHS 600 B2   │  15 ■...
 • Seite 19: Žmonių Sauga

  įrankį. Tinkamu elektri- sauginis šalmas ar klausos apsaugos priemonė, niu įrankiu nurodytos įrankio naudojimo srities sumažina pavojų susižaloti . darbą atliksite geriau ir saugiau . ■ 16  │   PHS 600 B2...
 • Seite 20: Klientų Aptarnavimas

  įran- prie laido, kuriame yra įtampa, ši gali persiduoti kio negalėsite saugiai naudoti ir valdyti metalinėms gyvatvorių žirklių dalims ir sukelti nenumatytomis situacijomis . elektros smūgį . PHS 600 B2   │  17 ■...
 • Seite 21: Papildomi Saugos Nurodymai

  įtaisai ■ Niekada nenaudokite gyvatvorių žirklių su suge- yra surinkti . Niekada nebandykite naudoti nevi- dusiu arba apgadintu rankų apsaugu . siškai surinktų arba neleistinai pakeistų gyvatvo- rių žirklių . ■ 18  │   PHS 600 B2...
 • Seite 22: Simboliai

  Maitinimo laidą prijunkite prie ilginamojo laido . ♦ Ilginamojo laido gale padarykite kilpą ir įkabin- kite ją į laido suveržimo įtaisą ♦ Paspauskite jungiklio užraktą ir, laikydami jį nuspaustą, paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį PHS 600 B2   │  19 ■...
 • Seite 23: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  ♦ Pašalinkite įstrigusius nupjautus želdinius . Mūvė- kite pirštines . Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, ♦ Saugiąją peilių juostą sutepkite purškiamąja sužinosite savo savivaldybės arba alyva ar alyva iš buteliuko . miesto administracijoje . ■ 20  │   PHS 600 B2...
 • Seite 24: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  čekį kaip pirkimo dokumentą ir ga- minio numerį (pvz ., IAN 12345) . ■ Gaminio numerį rasite gaminio duomenų lente- lėje, išgraviruotą ant gaminio, nurodytą ant nau- dojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą gaminio užpakalinėje pusėje ar apačioje . PHS 600 B2   │  21 ■...
 • Seite 25: Priežiūra

  Įrankio tipas: Elektrinės gyvatvorių žirklės PHS 44867 BOCHUM 600 B2 VOKIETIJA Pagaminimo metai: 2020-04 www .kompernass .com Serijos numeris: IAN 339737_1910 Bochumas, 2020-04-06 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį . ■ 22  │   PHS 600 B2...
 • Seite 26 Original­Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 PHS 600 B2 DE │...
 • Seite 27: Einleitung

  ELEKTRO­HECKENSCHERE Technische Daten PHS 600 B2 Nennaufnahme 600 W Nennspannung 230 V ∼, 50 Hz Einleitung (Wechselstrom) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Schnittbewegungen 2800 min-1 Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gewicht (inkl . Zubehör) ca . 3,7 kg Produkt entschieden .
 • Seite 28: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein­ sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steck- dosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages . PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  25 ■...
 • Seite 29: Sicherheit Von Personen

  Elektrowerkzeug. Mit dem passen- je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und verringert das Risiko von Verletzungen . sicherer im angegebenen Leistungsbereich . ■ 26  │   DE │ AT │ CH PHS 600 B2...
 • Seite 30: Service

  Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Teile der Heckenschere unter Spannung setzen Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs und zu einem elektrischen Schlag führen . in unvorhergesehenen Situationen . PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  27 ■...
 • Seite 31: Ergänzende Sicherheits Hinweise

  Benutzen Sie die Heckenschere niemals mit ei- gen zu vermeiden . nem defekten oder beschädigten Handschutz ■ Benutzen Sie die Heckenschere niemals mit de- fekten oder nicht montierten Schutzvorrichtun- gen . ■ 28  │   DE │ AT │ CH PHS 600 B2...
 • Seite 32: Symbole

  Schlaufe und hängen Sie diese in die Zug- des Gerätes entlastung ein . Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Netzkabel beschädigt, verwickelt oder durchtrennt wurde . Dritte fernhalten! Abstand halten! PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  29 ■...
 • Seite 33: Arbeitshinweise

  Sie diese bei Bedarf nach . Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, ♦ Entfernen Sie festsitzenden Grünschnitt . Tragen 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Sie dabei Handschuhe . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PHS 600 B2...
 • Seite 34: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Auslieferung gewissen- ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel haft geprüft . auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E­Mail . PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 35: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift EN 50581: 2012 keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . Typbezeichnung der Maschine: Elektro-Hecken- schere PHS 600 B2 KOMPERNASS HANDELS GMBH Herstellungsjahr: 04 - 2020 BURGSTRASSE 21 Seriennummer: IAN 339737_1910 44867 BOCHUM Bochum, 06 .04 .2020...
 • Seite 36 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Informacijos data Stand der Informationen: 05 / 2020 · Ident.-No.: PHS600B2-032020-2 IAN 339737_1910...

Inhaltsverzeichnis