Parkside PHS 600 B2 Originalbetriebsanleitung

Elektro-heckenschere
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 B2
ELEKTRISK HÆKKEKLIPPER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 339737_1910
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE
Traduction des instructions d'origine
ELEKTRO-HECKENSCHERE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHS 600 B2

 • Seite 1 ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 B2 ELEKTRISK HÆKKEKLIPPER TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d’origine ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR ELEKTRO-HECKENSCHERE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 339737_1910...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PHS 600 B2  ...
 • Seite 5: Indledning

  ELEKTRISK HÆKKEKLIPPER Tekniske data PHS 600 B2 Mærkeeffekt 600 W Mærkespænding 230 V ~ , 50 Hz Indledning (vekselstrøm) Tillykke med købet af dit nye produkt . Du har valgt Klippebevægelser 2800 min-1 et produkt af høj kvalitet . Betjeningsvejledningen er Vægt (inkl .
 • Seite 6: Generelle Sikkerheds Anvisninger For Elværktøjer

  Elværktøjets tilslutningsstik skal passe ind i stikkontakten. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Der må ikke bruges adapterstik sammen med beskyttelsesjordet elværktøj. Uændrede stik og de rigtige stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød . PHS 600 B2   │  3 ■...
 • Seite 7: Personsikkerhed

  Du arbejder bed- sikkerhedssko, beskyttelseshandsker, sikkerheds- re og mere sikkert i det angivne effektområde, hjelm og høreværn afhængigt af elværktøjets hvis du bruger det rigtige elværktøj . type og anvendelse, reduceres risikoen for personskader . ■ 4  │   PHS 600 B2...
 • Seite 8: Service

  . håndtag, da kniven kan komme i berøring med skjulte strømledninger. Hvis kniven rører ved en spændingsførende ledning, kan metalde- lene blive strømførende og medføre elektrisk stød . PHS 600 B2   │  5 ■...
 • Seite 9: Supplerende Sikkerhedsanvisninger

  Sørg for, at alle medfølgende håndtag og be- skyttelsesanordninger er monteret ved brug af hækkeklipperen . Prøv aldrig på at bruge hække- klipperen, hvis den ikke er monteret komplet, el- ler hvis dens konstruktion er ændret . ■ 6  │   PHS 600 B2...
 • Seite 10: Symboler

  ► Fjern kraftige grene med en grensaks . Hold afstand! Sådan tænder du: ♦ Forbind ledningen med en forlængerledning . ♦ Lav en sløjfe ved enden af forlængerledningen, og hæng den i trækaflastningen PHS 600 B2   │  7 ■...
 • Seite 11: Arbejdsanvisninger

  . oliespray eller en lille oliekande . BEMÆRK ► Reservedele, som ikke er angivet (som f .eks . kulbørster eller kontakter) kan du bestille hos vores service-hotline . ■ 8  │   PHS 600 B2...
 • Seite 12: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  . Skader og mangler, som eventuelt ■ Skader som følge af naturkatastrofer allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen . Når ga- rantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig . PHS 600 B2   │  9 ■...
 • Seite 13: Service

  Tel .: 32 710005 EN 50581: 2012 E-Mail: kompernass@lidl .dk Typebetegnelse for maskinen: Elektrisk hække- IAN 339737_1910 klipper PHS 600 B2 Produktionsår: 04 - 2020 Importør Serienummer: IAN 339737_1910 Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en ser- Bochum, 06 .04 .2020 viceadresse .
 • Seite 14 Traduction de la déclaration de conformité originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PHS 600 B2 FR │...
 • Seite 15: Introduction

  TAILLE­HAIES ÉLECTRIQUE Caractéristiques techniques PHS 600 B2 Puissance nominale absorbée 600 W Tension nominale 230 V ~ , 50 Hz Introduction (Courant alternatif) Nous vous félicitons pour l’achat de votre nouvel Mouvements de coupe 2800 min-1 appareil . Vous venez ainsi d’opter pour un produit Poids (accessoires compris) env .
 • Seite 16: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil Électrique

  Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique . PHS 600 B2 FR │ BE   │  13...
 • Seite 17: Sécurité Des Personnes

  été protections auditives utilisés pour les conditions construit . appropriées réduisent les blessures . ■ 14  │   FR │ BE PHS 600 B2...
 • Seite 18: Maintenance Et Entretien

  électrocution . des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l’outil dans les situations inat- tendues . PHS 600 B2 FR │ BE   │  15 ■...
 • Seite 19: Consignes De Sécurité Complémentaires

  Lorsqu’un remplacement du cordon d’alimenta- défectueux ou endommagé . tion est nécessaire, il doit être réalisé par le fa- bricant ou par son représentant pour éviter toute situation dangereuse . ■ 16  │   FR │ BE PHS 600 B2...
 • Seite 20: Symboles

  Débranchez immédiatement la fiche si le câble d'alimentation a été en- dommagé, emmêlé ou sectionné . Tenir éloignées les tierces personnes ! Gardez vos distances ! PHS 600 B2 FR │ BE   │  17 ■...
 • Seite 21: Consignes De Travail

  . ♦ Retirez les débris verts collés . Portez des gants . ♦ Entretenez la barre de coupe de sécurité avec de l’huile en spray ou une burette d’huile . ■ 18  │   FR │ BE PHS 600 B2...
 • Seite 22: Garantie De Kompernass Handels Gmbh

  à gauche) ou sur l’autocollant au dos ou L’appareil a été fabriqué avec soin conformément sur le dessous du produit . à des directives de qualité strictes et consciencieu- sement contrôlé avant sa livraison . PHS 600 B2 FR │ BE   │  19...
 • Seite 23: Service Après­vente

  . Désignation de type de la machine : Veuillez d’abord contacter le service mentionné . Taille-haies électrique PHS 600 B2 Année de fabrication : 04 - 2020 KOMPERNASS HANDELS GMBH Numéro de série : IAN 339737_1910...
 • Seite 24 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 PHS 600 B2 NL │...
 • Seite 25: Inleiding

  ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR Technische gegevens PHS 600 B2 Nominaal vermogen 600 W Nominale spanning 230 V ∼, 50 Hz Inleiding (wisselstroom) Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Snijbewegingen 2800 min-1 nieuwe apparaat . U hebt hiermee gekozen voor Gewicht een hoogwaardig product . De gebruiksaanwijzing (incl .
 • Seite 26: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Elektrische Gereedschappen

  De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik geen verloopstekker in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcon- tacten verminderen het risico op elektrische schokken . PHS 600 B2 NL │ BE   │  23 ■...
 • Seite 27: Veiligheid Van Personen

  . gereedschap, vermindert het risico op letsel . ■ 24  │   NL │ BE PHS 600 B2...
 • Seite 28: Service

  . schoon en vrij van olie en vet. Bij gladde handgrepen en greepvlakken is een veilige be- diening en beheersing van het elektrische ge- reedschap in onvoorziene situaties niet mogelijk . PHS 600 B2 NL │ BE   │  25...
 • Seite 29: Aanvullende Veiligheidsvoorschriften

  . ■ Gebruik de heggenschaar nooit als de veilig- heidsvoorzieningen defect zijn of niet zijn ge- monteerd . ■ 26  │   NL │ BE PHS 600 B2...
 • Seite 30: Symbolen

  Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het snoer bescha- digd, in de knoop geraakt of door- gesneden is . Houd derden op afstand! Afstand houden! PHS 600 B2 NL │ BE   │  27 ■...
 • Seite 31: Werkinstructies

  . ♦ Verwijder vastgeraakt snoeisel . Draag daarbij handschoenen . ♦ Verzorg de veiligheidsmessenbalk met olie uit een spuitbus of een kannetje . ■ 28  │   NL │ BE PHS 600 B2...
 • Seite 32: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht: ■ Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv . IAN 12345) als aankoop- bewijs bij de hand . PHS 600 B2 NL │ BE   │  29 ■...
 • Seite 33: Service

  EN 61000-3-3: 2013 IAN 339737_1910 EN 50581: 2012 Typeaanduiding van het apparaat: Elektrische Importeur heggenschaar PHS 600 B2 Productiejaar: 04 - 2020 Let op: het volgende adres is geen serviceadres . Serienummer: IAN 339737_1910 Neem eerst contact op met het opgegeven service- adres .
 • Seite 34 Original­Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 PHS 600 B2 DE │...
 • Seite 35: Einleitung

  ELEKTRO­HECKENSCHERE Technische Daten PHS 600 B2 Nennaufnahme 600 W Nennspannung 230 V ∼, 50 Hz Einleitung (Wechselstrom) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Schnittbewegungen 2800 min-1 Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gewicht (inkl . Zubehör) ca . 3,7 kg Produkt entschieden .
 • Seite 36: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein­ sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steck- dosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages . PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Seite 37: Sicherheit Von Personen

  Elektrowerkzeug. Mit dem passen- je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und verringert das Risiko von Verletzungen . sicherer im angegebenen Leistungsbereich . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PHS 600 B2...
 • Seite 38: Service

  Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Teile der Heckenschere unter Spannung setzen Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs und zu einem elektrischen Schlag führen . in unvorhergesehenen Situationen . PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 39: Ergänzende Sicherheits Hinweise

  Benutzen Sie die Heckenschere niemals mit ei- gen zu vermeiden . nem defekten oder beschädigten Handschutz ■ Benutzen Sie die Heckenschere niemals mit de- fekten oder nicht montierten Schutzvorrichtun- gen . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PHS 600 B2...
 • Seite 40: Symbole

  Schlaufe und hängen Sie diese in die Zug- des Gerätes entlastung ein . Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Netzkabel beschädigt, verwickelt oder durchtrennt wurde . Dritte fernhalten! Abstand halten! PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 41: Arbeitshinweise

  Sie diese bei Bedarf nach . Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, ♦ Entfernen Sie festsitzenden Grünschnitt . Tragen 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Sie dabei Handschuhe . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PHS 600 B2...
 • Seite 42: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Auslieferung gewissen- ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel haft geprüft . auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E­Mail . PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 43: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift EN 50581: 2012 keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . Typbezeichnung der Maschine: Elektro-Hecken- schere PHS 600 B2 KOMPERNASS HANDELS GMBH Herstellungsjahr: 04 - 2020 BURGSTRASSE 21 Seriennummer: IAN 339737_1910 44867 BOCHUM Bochum, 06 .04 .2020...
 • Seite 44 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 05 / 2020 · Ident.-No.: PHS600B2-032020-2 IAN 339737_1910...

Inhaltsverzeichnis