Parkside PHS 600 A1 Originalbetriebsanleitung

Elektro-heckenschere
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 A1
ELEKTROMOS SÖVÉNYNYÍRÓ
Az originál használati utasítás fordítása
ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
Překlad originálního provozního návodu
ELEKTRO-HECKENSCHERE
Originalbetriebsanleitung
IAN 315124
ELEKTRIČNE ŠKARJE ZA
ŽIVO MEJO
Prevod originalnega navodila za uporabo
ELEKTRICKÉ NOŽNICE NA
ŽIVÝ PLOT
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHS 600 A1

 • Seite 1 ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 A1 ELEKTROMOS SÖVÉNYNYÍRÓ ELEKTRIČNE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT ELEKTRICKÉ NOŽNICE NA Překlad originálního provozního návodu ŽIVÝ PLOT Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tartalom Bevezetö Bevezetö ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Alkalmazási célok ......4 Általános leírás ......5 termék mellett döntött. A jelen készülék minőségét a gyártás Szállítási terjedelem ......5 alatt ellenőrizték és alávetették egy végső Áttekintés .........5 Működés ..........5 ellenőrzésnek.
 • Seite 5: Általános Leírás

  és gallyaktól. A kezelési elemek funkcióját a következő leírások tartalmazzák. Elektromos sövénynyíró Műszaki adatok Késvédő Használati utasítás Elektromos sövénynyíró ..PHS 600 A1 Áttekintés Névleges bemeneti feszültség (U) .... 230-240 V~, 50 Hz Ütközésvédő lyukkal a készülék Teljesítményfelvétel (P) ....600 W Védőcsoport ........
 • Seite 6: Biztonsági Utasítások

  Biztonsági utasítások Ág átmérő ......max. 18 mm Hangnyomásszint ) ....88,5 dB(A); K = 3 dB Mielőtt dolgozni kezdene a Hangteljesítményszint (L szerszámgéppel, ismerked- garantált ......100 dB(A) jen meg jól a gép kezelési mért ..... 98,4 dB(A); K = 1,99 dB elemeivel.
 • Seite 7: Szimbólumok A Gépen

  Minden a gépen végzett mű- hangteljesítményszint dB- velet előtt húzza ki a hálózati ben van megadva. dugós csatlakozót. Elektromos gépek nem tartoz- Tájékoztató jelzések, ame- nak a háztartási hulladékba. lyek a szerszámgép optimá- lis kezeléséről informálnak. Védőcsoport (kettős szigetelés) Szimbólumok a gépen Vágóhossz Vigyázat! Általános biztonsági tud-...
 • Seite 8 gók és a megfelelő dugaszoló 1) Munkahelyi biztonság aljzatok csökkentik az áramütés a) Munkaterületét mindig tartsa kockázatát. tisztán és jól megvilágítva. A b) Kerülje teste érintkezését a földelt felületekkel, mint pl. rendetlenség vagy a megvilágí- csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhe- tatlan munkaterületek balesetek- lyekkel és hűtőszekrényekkel.
 • Seite 9 f) Ha elkerülhetetlen egy elektro- csökkenti a sérülések kockáza- mos szerszámgép nedves kör- tát. nyezetben történő használata, c) Kerülje a véletlen üzembe he- alkalmazzon egy olyan hibaá- lyezést. Győződjön meg arról, ramvédő kapcsolót, melynek ki- hogy az elektromos szerszám- oldási árama 30 mA vagy ala- gép ki van kapcsolva, mielőtt csonyabb.
 • Seite 10 g) Amennyiben a készülékhez po- c) Húzza ki a hálózati csatlakozó- relszívó és porgyűjtő berende- dugót a csatlakozóaljzatból és/ zés is szerelhető, akkor azokat vagy távolítsa el a levehető ak- fel kell helyezni és megfelelően kumulátort, mielőtt beállításokat használni kell. Porelszívó alkal- végez a készüléken, betétszer- számokat cserél vagy az elekt- mazása csökkentheti a por miat-...
 • Seite 11: Biztonsági Tudnivalók Sövényvágó Ollókhoz

  f) A vágószerszámokat tartsa Biztonsági tudnivalók sö- élesen és tisztán. A gondosan vényvágó ollókhoz ápolt, éles vágóélekkel rendel- • Minden testrészt tartson kező vágószerszámok kevésbé távol a vágókéstől. Járó szorulnak be és könnyebben vezethetők. kés mellett ne kísérelje g) Az elektromos szerszámgépet, meg eltávolítani a vágott anyagot vagy megfogni a tartozékokat, a behelyezhető...
 • Seite 12: További Biztonsági Utasítások

  • A kábelt tartsa távol a • Amennyiben a csatlakozó vágástartománytól. Munka- vezetéket ki kell cserél- végzés közben a kábel esetleg ni, azt csak a gyártóval vagy képvisdelőjével lehet rejtetten fekszik a bokorban, elvégeztetni annak érde- ami miatt véletlenül átvághatjuk. •...
 • Seite 13: Ki- És Bekapcsolás

  Ki- és bekapcsolás tesse a sövényre, ahol könnyen a kések közé kerülhet. Bekapcsolás előtt vegye le a kés- • Munka közben kerülje a gép túlterhelé- védőt ( 10). Ügyeljen a biztos sét. állásra és markolja meg jól a gépet • A készülék felakasztásához (pl. mun- két kézzel, a testétől távol tartva.
 • Seite 14: Karbantartás És Tisztítás

  1. Nyírja először a sövény oldalait. Ne használjon tisztító- vagy oldó- Vezesse a sövénynyírót a növés irá- szert. Ezzel a gépet helyrehozha- nyában, lentről felfelé. Ha fentről lefelé tatlanul károsíthatná. A vegyszerek megmarhatják a gép műanyag nyír, akkor a vékony ágacskák kifelé hajlanak, ami ritka vagy hiányos felüle- részeit.
 • Seite 15: Kézvédő Cseréje

  Fúrás esetén ügyeljen arra, meg kell tisztítani a kést (olajos kendővel); hogy ne tegyen kárt semmi- be kell olajozni a kés- lyen tápvezetékben. Hasz- náljon megfelelő kereső lapot olajozóval vagy készüléket a vezetékek fel- szóróflakonnal. kutatásához vagy használjon Kézvédő cseréje telepítési tervet.
 • Seite 16: Pótalkatrészek/Tartozékok

  Pótalkatrészek/Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Ha nincs internete, úgy telefonon hívja fel szerviz-központunkat (lásd: „Jótállási tájékoztató“ 17. oldal). Tartsa készenlétben a megfelelő rendelési számot. Poz. Poz. Megnevezés Cikk-sz Használati Robbantott utasítás ábra Biztonsági késtartó gerenda 91102942 Kézvédő...
 • Seite 17: Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: IAN 315124 Elektromos sövénynyíró A termék típusa: PHS 600 A1 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu...
 • Seite 18 tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető...
 • Seite 19: Hibakeresés

  Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Aljzat, kábel, vezeték, dugós kapcso- ló és biztosíték ellenőrzése, esetleg Nincs hálózati feszültség javíttatás villamossági szakemberrel. Ki-/bekapcsoló ( 6) vagy Gép nem indul biztosító kapcsolók ( hibás Javíttatás szerviz-centerünkben Szénkefék kopottak Motorhiba Kábel ellenőrzése, esetleg cseréje Áramkábel hibás szerviz-centerünkben Gép megsza-...
 • Seite 20: Predgovor

  Kazalo Predgovor Predgovor ......... 20 Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Odločili ste se za visokokakovosten izde- Uporabnost ....... 20 Splošen opis ......21 lek. Obseg dobave ......21 Kakovost naprave je bila preverjena med postopkom proizvodnje in pri končnem Pregled .........
 • Seite 21: Splošen Opis

  Napravo razpakirajte in preverite, ali je Tehnični podatki popolna. Embalažo odstranite v skladu s predpisi. Električne škarje za živo mejo ...PHS 600 A1 Električne škarje za živo mejo Nazivna vhodna Zaščita za rezilo napetost (U) ....230-240 V~, 50 Hz Sprejeta moč...
 • Seite 22: Varnostna Navodila

  naprave lahko povzroči hude Vrednosti hrupa in vibracij so bile preuče- poškodbe. ne skladno z normami in določili v izjavi o skladnosti. Simboli v navodilih Navedena vrednost vibracij je izmerjena po standardiziranem postopku ter jo je Znaki za nevarnost z možno uporabiti za medsebojno primerja- napotki za preprečeva- vo električnih orodij.
 • Seite 23: Splošni Varnostni Predpisi Za Električna Orodja

  in tehnične podatke, s Nosite zaščito za ušesa. katerimi je opremljeno to električno orodje. Nosite rokavice z zaščito upoštevanje varnostnih navodil in pred urezi. opozoril lahko povzroči električni udar, požar in/ali težke poškodbe. Nevarnost ureznin! Ne približujte rok. Varnostna navodila in opo- zorila shranite za prihodnjo Takoj izvlecite napajalni vtič...
 • Seite 24 med delom približale ele- zavarujte pred vročino, oljem, ktričnemu orodju. Druge ostrimi robovi in premikajočimi osebe lahko odvrnejo vašo po- se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan kabel povečuje nevar- zornost in izgubili boste nadzor nost električnega udara. nad orodjem. e) Če električno orodje upo- 2) Električna varnost: rabljate na prostem, upo- rabljajte samo podaljšek,...
 • Seite 25 b) Uporabljajte osebno zašči- se ne približujejo premi- tno opremo in vedno no- kajočim se delom orodja. site zaščitna očala. Nošenje Premikajoči se deli orodja lahko osebne zaščitne opreme, na pri- zagrabijo ohlapno obleko, nakit mer nedrsečih zaščitnih čevljev, ali dolge lase. g) Če je mogoče namestiti zaščitne čelade ali glušnikov, naprave za odsesavanje...
 • Seite 26 orodja popraviti. Vzrok za predvidenem območju zmoglji- številne nezgode so prav slabo vosti. b) Ne uporabljajte električ- vzdrževana električna orodja. nega orodja, ki ima po- f) Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno nego- kvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti vana rezalna orodja z ostrimi ali izklopiti, je nevarno in ga je robovi se manj zatikajo in so...
 • Seite 27: Varnostna Navodila Za Škarje Za Živo Mejo

  • Pred delom preverite, da v Varnostna navodila za živi meji ni skirith predme- škarje za živo mejo tov, kot je na primer žica • Rezila ne približujte delom ipd. telesa. Pri delujočem orod- • Škarje za živo mejo držite ju ne poskušajte odstraniti pravilno –...
 • Seite 28: Upravljanje

  Upravljanje 4. Za izklop spustite eno izmed dveh sti- kal. Naprave ne uporabljajte brez Delo s škarjami za živo mejo zaščite za roke. Pri delu z napravo nosite primerna ob- lačila in delovne rokavice. Pri rezanju pazite, da se ne dotak- Nosite zaščito za oči in ušesa.
 • Seite 29: Vzdrževanje In Čiščenje

  Na naslednji način boste preprečili • Pri vodoravnem rezanju premikajte škarje za živo mejo srpasto k robu žive poškodbe orodja in morebitne teles- ne poškodbe. meje, da tako odrezane veje padajo po tleh. • Če želite ohraniti dolgo ravno linijo je Pred vsemi deli na napravi najprej priporočljivo, da napnete vrv.
 • Seite 30: Čiščenje In Vzdrževanje Varnostnega Nosilca Rezila

  Čiščenje in vzdrževanje var- Pri vrtanju pazite, da ne poškodujete električnih vod- nostnega nosilca rezila nikov. Uporabite ustrezne de- tektorje, da preverite njihov Po vsakokratni uporabi skrbno očistite re- položaj, ali pa si pomagajte zilo (2). z električno shemo. Stik z Po vsaki uporabi orodja električnimi vodniki lahko očistite rezilo (z oljnato...
 • Seite 31: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 33: Odkrivanje Napak

  Odkrivanje napak možen vzrok odprava napake problem preverite vtičnico, kabel, napeljavo, ni električne napetosti vtič in varovalko, po potrebi naj jo popravi električar naprava ne pokvarjeno stikalo za vklop/izkop vžge 6) ali varnostno stikalo ( popravilo pri servisnem centru obrabljena grafitna ščetka okvara motorja preverite kabel, po potrebi zame- poškodovan električni kabel...
 • Seite 34: Úvod

  Obsah Úvod Úvod..........34 Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Účel použití ........34 ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce Všeobecný popis ......35 kvalitní výrobek. Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Objem dodávky ......35 Přehled ..........35 během výroby a byla provedena také závěrečná...
 • Seite 35: Všeobecný Popis

  částí si prosíme přečtěte v dalším popisu. Technická data Objem dodávky Elektrické nůžky na plot ..PHS 600 A1 Přístroj vybolte a zkontrolujte kompletnost. Obalový materiál řádně zlikvidujte. Jmenovité vstupní napětí (U) ....230-240 V~, 50 Hz Elektrické...
 • Seite 36: Bezpečnostní Pokyny

  vypnutí přístroje v případě Hodnoty hluku a vibrací byly stanoveny na nebezpečí. Nesprávné pou- základě norem a nařízení, jmenovaných v prohlášení o konformitě. žití přístroje může vést k těž- kým poraněním. Uvedená hodnota emisí vibrací byla změřena podle normovaného zkušebního Symboly v návodu postupu a může se použít ke srovnání...
 • Seite 37: Všeobecné Bezpečností Pokyny Pro Elektrické Nářadí

  Všeobecné bezpečností Používejte ochranu očí. pokyny pro elektrické nářadí Používejte ochranu uší. VÝSTRAHA! Přečtěte si Noste rukavice, které jsou všechny bezpečnostní bezpečné proti pořezání. pokyny a instrukce, prohlédněte si obrázky Nebezpečí poranění pořezá- a technické údaje, které ním! Udržujte ruce v dosta- jsou dodávány k tomu- tečné...
 • Seite 38 ledničky. Existuje zvýšené rizi- b) Nepracujte s elektrickým nástrojem v okolí ohrože- ko skrze elektrický úder, když je Vaše tělo zemněné. ném výbuchem, v kterém se nachází hořlavé tekuti- c) Nevystavujte elektric- ký nástroj dešti anebo ny, plyny anebo prachy. Elektrické...
 • Seite 39 3) Bezpečnost osob: d) Odstraňte nastavovací nářadí anebo šroubováky předtím, než elektrický Pozor: Takto se vyvarujete nehodám a poraněním: nástroj zapnete. Nářadí anebo klíč, který se nachází v a) Buďte pozorní, dbejte na otáčející se části nástroje, může to, co děláte a pusťte se vést k poraněním.
 • Seite 40 četly. Elektrické nástroje jsou možňují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nebezpečné, když je používají neočekávaných situacích. nezkušené osoby. e) Údržbu elektrického nářa- 4) Používání a ošetřování dí a používaného nástroje provádějte s maximální elektrického nástroje: pečlivostí. Kontrolujte, a) Nepřetěžujte tento nástroj. jestli pohyblivé...
 • Seite 41: Bezpečnostní Pokyny Pro Nůžky Na Živé Ploty

  živé ploty vždy na ně nav- tém stavu bez stop oleje či mastnoty. Kluzká držadla lečte ochranný kryt. Pečlivé zacházení s nástrojem zmenšuje a kluzké úchopné plochy neu- možňují bezpečné ovládání a nebezpečí poranění skrze nůž. • Elektrické nářadí držte kontrolu elektrického nářadí...
 • Seite 42: Další Bezpečnostní Pokyny

  nůž. Při kontaktu s nožem může Dbejte na ochranu před hlukem a dojít ke zranění. na místní předpisy. • Prohlídněte pečlivě plochu, která Zapnutí a vypnutí se má řezat a odstraňte všechny dráty a ostatní cizí tělesa. Před zapnutím sejměte ochranu nože ( 10).
 • Seite 43: Techniky Střihání

  ří husté rozvětvení a dobrá ochrana proti kabel nedostal do pracovního prostoru. Kabel nikdy nepokládejte na živý plot, průhledu. kde ho můžou snadno zachytit nože. • Během práce zabraňte přetížení přístro- 1. Nejdříve ořežte boční strany živého plotu. Nůžky přitom pohybujte ve smě- •...
 • Seite 44: Čištění A Údržba Bezpečnostní Řezné Lišty

  Výměna ochrany rukou Nepoužívejte žádné čistící pro- středky a rozpouštědla. Přístroj se tím může neopravitelně poškodit. Šroubovákem povolte dva šrouby na ochraně rukou (3). Vyměňte poškozený Chemické látky mohou napadnout plastové části přístroje. ochranu rukou (3). Novou ochranu rukou (3) upevněte pomocí dvou šroubů. Pravidelně...
 • Seite 45: Likvidace A Ochrana Životního Prostředí

  Likvidace a ochrana ži- votního prostředí Přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavkami na ochranu život- ního prostředí do recyklační sběrny. Elektrické přístroje nepatří do do- mácího odpadu Použité plasty a kovy se tam mohou roztří- dit a zapojit do recyklačního procesu. V případě...
 • Seite 46: Detekce Poruch

  Detekce poruch Možná příčina Odstranění chyby Problém Překontrolovat kabel, vedení, zástrčku a Chybí napětí pojistky; příp. oprava odborníkem Defekt zapínače / vypínače 6) nebo bezpečnostni Přístroj nestar- spínače ( tuje nutná oprava v servisním středisku Opotřebeny uhlíkové kar- táčky Defekt motoru Poškozený...
 • Seite 47: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny nor- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- málnímu opotřebení, a lze je považovat za spotřební materiál (např. nožové lišty, ku od data zakoupení.
 • Seite 48: Opravna

  Service-Center čem závada spočívá a kdy k ní došlo, přeposlat bez platby poštovného na Servis Česko vám sdělenou adresu příslušného ser- visu. Aby bylo zabráněno problémům Tel.: 800143873 s přijetím a dodatečnými náklady, E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 315124 bezpodmínečně použijte jen tu adresu, která...
 • Seite 49: Úvod

  Obsah Úvod Úvod.......... 49 Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Účel použitia ......49 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecný popis ......50 kvalitný produkt. Tento prístroj bol počas výroby testovaný Objem dodávky ......50 Popis funkcie ........50 na kvalitu a podrobený...
 • Seite 50: Všeobecný Popis

  11 Kľúčová dierka Elektrická sekačka živého plotu Technické údaje Kryt pohybujúceho sa noža Návod na obsluhu Elektrické nožnice na živý plot ..PHS 600 A1 Popis funkcie Menovité vstupné napätie (U) ....230-240 V~, 50 Hz Elektrické nožnice na živý plot sú vybave- Vymeriavací...
 • Seite 51: Bezpečnostné Pokyny

  sluhovacími prvkami. Naučte hladina akustického výkonu (L sa s prístrojom zaobchádzať zaručená ......100 dB(A) nameraná ..98,4 dB(A); K = 1,99 a nechajte si jeho funkciu, vibrácie (a spôsob fungovania ako i pra- na rukoväti ..3,082 m/s ; K= 1,5 m/s covné...
 • Seite 52: Symboly Na Prístroji

  Ochranná trieda II Symboly na prístroji (Dvojitá izolácia) Pozor! Dĺžka rezu Pred použitím prístroja si Všeobecné bezpečnostné pozorne prečítajte návod na pokyny pre elektrické obsluhu. nástroje Používajte ochranu očí. VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné Používajte ochranu sluchu. pokyny, pokyny, ilu- strácie a technické...
 • Seite 53 1) Bezpečnosť pracoviska: b) Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi ako sú a) Udržujte svoj pracovný úsek čis- rúry, vyhrievacie telesá, sporá- tý a dobre osvetlený. Neporia- ky a chladničky. Existuje zvý- šené riziko skrz elektrický úder, dok alebo neosvetlené pracovné oblasti môžu viesť...
 • Seite 54 3) Bezpečnosť osôb: d) Odstráňte nastavovacie náradie alebo skrutkovače predtým, než zapnete elektrický nástroj. Pozor: Takto sa vyvarujete Náradie alebo kľúč, ktorý sa nehodám a poraneniam: nachádza v otáčajúcej sa časti a) Buďte pozorní, dbajte na to, čo nástroja, môže viesť k porane- robíte a pustite sa s elektrickým niam.
 • Seite 55 e) Elektrické náradie a použitý ná- zlomku sekundy spôsobiť ťažké stroj ošetrujte so starostlivosťou. zranenia. Kontrolujte, či pohyblivé diely 4) Používanie a ošetrovanie bezchybne fungujú a neviaznu, či sú časti zlomené alebo na- elektrického nástroja: toľ ko poškodené, že je funkcia a) Nepreťažujte tento nástroj.
 • Seite 56: Bezpečnostné Pokyny Pre Nožnice Na Živé Ploty

  rezný nôž môže prísť do 5) Servis: styku so skrytými elek- a) Svoje elektrické náradie nechaj- trickými káblami alebo s vlastným sieťovým káb- te opraviť iba kvalifikovaným odborným personálom a iba lom. Kontakt krájačky s vede- pomocou originálnych náhrad- ním pod napätím, môže uviesť ných dielov.
 • Seite 57: Pokračujúce Bezpečnostné Pokyny

  Pokračujúce bezpečnostné Dbajte na ochranu proti hluku a dodržujte miestne predpisy. pokyny Zapínanie a vypínanie • Prístroj zapojte do napájacej zásuvky s ochranným zaria- Pred zapnutím prístroja snímte dením proti chybovému prúdu puzdro na ochranu nožov ( 10). (Residual Current Device) s na- Dbajte na bezpečný...
 • Seite 58: Techniky Strihania

  • Pracujte vždy smerom od zásuvky. Ur- prirodzenému rastu rastlín a vytvára opti- čite preto už pred začatím práce smer málne podmienky pre zdravý rast živých strihania. Dbajte na to, aby sa kábel plotov. Pri strihaní sa zastrihujú len nové jednoročné...
 • Seite 59: Čistenie A Údržba Bezpečnostnej Nožovej Lišty

  Čistenie a údržba bezpeč- elektrického úderu alebo zranenia nostnej nožovej lišty skrz pohyblivé časti. Pri narábaní s nožmi používajte Po každom použití nožovú lištu (2) dôklad- rukavice. Existuje nebezpečenstvo ne vyčistite. Po každom použití prístroja musíte poranenia. vyčistiť nôž (s handrou a olejom); Nepoužívajte čistiace prostriedky namazať...
 • Seite 60: Odstránenie A Ochrana Životného Prostredia

  Pri vŕtaní dávajte pozor na Odstránenie a ochrana to, aby sa nepoškodili na- životného prostredia pájacie vedenia. Používajte vhodné vyhľadávacie zaria- Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v denia, aby tieto vypátrali súlade s požiadavkami na ochranu život- napájacie vedenia alebo si ného prostredia do recyklačnej zberne.
 • Seite 61: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad možná príčina odstránenie poruchy problém skontrolujte zásuvku, kábel, el. vede- nie, zástrčku a poistku, príp. nechajte chýba sieťové napätie previesť opravu odborníkom na elek- trické prístroje prístroj neštar- porucha zapínača/vypínača tuje 6) alebo bezpečnostné spínače ( potrebná oprava servisným strediskom opotrebované...
 • Seite 62: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo vý- robných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na diely produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebeniu a preto sa môžu Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od považovať za opotrebované diely (napr. dátumu zakúpenia.
 • Seite 63: Servisná Oprava

  Service-Center mi, v čom chyba spočíva a kedy vznik- la, zaslať bez poštovného na adresu servisu, ktorá vám bude oznámená. Servis Slovensko Pre zabránenie dodatočných nákladov Tel.: 0850 232001 a problémov pri prevzatí použite len E-Mail: grizzly@lidl.sk IAN 315124 tú adresu, ktorá vám bude oznámená. Nezasielajte prístroj ako nadmerný...
 • Seite 64: Einleitung

  Inhalt Einleitung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Einleitung ........64 Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Verwendung ......64 Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden. Dieses Gerät wurde Allgemeine Beschreibung ..65 während der Produktion auf Qualität ge- Lieferumfang ........65 Übersicht ........65 prüft und einer Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 65: Allgemeine Beschreibung

  Übersicht Das Gerät ist zum Gebrauch durch Er- wachsene bestimmt. Jugendliche über 16 Jahre dürfen das Gerät nur unter Auf- 1 Anstoßschutz mit Bohrung zum sicht benutzen. Die Benutzung des Gerätes Aufhängen des Gerätes bei Regen oder feuchter Umgebung ist 2 Sicherheitsmesserbalken verboten.
 • Seite 66: Technische Daten

  Technische Daten Art und Weise, in der das Elektro- werkzeug verwendet wird. Elektro-Heckenschere ..... PHS 600 A1 Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen so gering wie möglich Nenneingangs- spannung (U) .... 230-240 V~, 50 Hz zu halten. Beispielhafte Maßnah- Leistungsaufnahme men zur Verringerung der Vibrati- (Anschlussleistung) (P) ....
 • Seite 67: Symbole In Der Betriebsanleitung

  Tragen Sie schnittsichere Symbole in der Handschuhe. Betriebsanleitung Gefahrenzeichen mit Gefahr durch Schnittverlet- Angaben zur Verhütung zungen! von Personen- oder Halten Sie Hände fern. Sachschäden. Ziehen Sie sofort den Netz- Gefahrenzeichen mit stecker, wenn das Netzkabel beschädigt, verwickelt oder Angaben zur Verhütung von Personenschäden durchtrennt wurde.
 • Seite 68 dieses Elektrowerkzeug c) Halten Sie Kinder und an- dere Personen während versehen ist. Versäumnisse der Benutzung des Elek- bei der Einhaltung der nach- trowerkzeuges fern. Bei folgenden Anweisungen und Anweisungen können elek- Ablenkung können Sie die Kon- trolle über das Elektrowerkzeug trischen Schlag, Brand und/ oder schwere Verletzungen verlieren.
 • Seite 69 Nässe fern. Das Eindringen 3) Sicherheit von Personen von Wasser in ein Elektrowerk- zeug erhöht das Risiko eines Vorsicht: So vermeiden Sie elektrischen Schlages. Unfälle und Verletzungen: d) Zweckentfremden Sie die a) Seien Sie aufmerksam, Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu achten Sie darauf, was tragen, aufzuhängen oder Sie tun, und gehen Sie mit...
 • Seite 70 anschließen, es aufneh- g) Wenn Staubabsaug- und men oder tragen. Wenn Sie -auffangeinrichtungen montiert werden können, beim Tragen des Elektrowerk- sind diese anzubringen zeugs den Finger am Schalter und richtig zu verwenden. haben oder das Gerät einge- Verwendung einer Staubabsau- schaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Un- gung kann Gefährdungen durch...
 • Seite 71 des Gerätes beeinträchtigt ein- oder ausschalten lässt, ist ist. Lassen Sie beschädigte gefährlich und muss repariert Teile vor dem Einsatz des werden. c) Ziehen Sie den Stecker Elektrowerkzeuges repa- aus der Steckdose und/ rieren. Viele Unfälle haben oder entfernen Sie einen ihre Ursache in schlecht gewar- teten Elektrowerkzeugen.
 • Seite 72: Sicherheitshinweise Für Heckenscheren

  • Halten Sie das Elektro- 5) Service werkzeug nur an den isolierten Griffflächen, a) Lassen Sie lhr Elektro- werkzeug nur von qualifi- da das Schneidmesser in ziertem Fachpersonal und Berührung mit verborge- nen Stromleitungen oder nur mit Original-Ersatztei- dem eigenen Netzkabel len reparieren.
 • Seite 73: Weiterführende Sicherheitshinweise

  am Schneidmesser auf. Der Der Ein-/Ausschalter und der Sicherheitsschalter dürfen Kontakt mit dem Schneidmesser nicht arretiert werden. Sie kann zu Verletzungen führen. müssen nach Loslassen des • Inspizieren Sie die zu schnei- Schalters den Motor aus- dende Fläche sorgfältig und schalten.
 • Seite 74: Arbeiten Mit Dem Gerät

  Schnitttechniken und drücken gleichzeitig den Ein-/ Ausschalter (6) am Handgriff. Die He- ckenschere läuft mit höchster Geschwin- • Schneiden Sie dicke Äste zuvor mit ei- digkeit. ner Astschere heraus. 4. Zum Ausschalten lassen Sie einen der • Der doppelseitige Sicherheitsmesserbal- beiden Schalter los.
 • Seite 75: Wartung Und Reinigung

  die Hecke die geplante Höhe erreicht • Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem hat. Alle anderen Triebe werden auf Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie lose, abgenutzte oder beschädigte die Hälfte gekappt. Teile. Prüfen Sie den festen Sitz der Frei wachsende Hecken pflegen: Schrauben im Sicherheitsmesserbalken Frei wachsende Hecken bekommen zwar •...
 • Seite 76: Handschutz Wechseln

  Handschutz wechseln tungen kann zu elektrischem Schlag und Feuer, Kontakt einer Gasleitung zur Explo- Lösen Sie die zwei Schrauben am Hand- sion führen. Beschädigung schutz (3) mit einem Schraubendreher. einer Wasserleitung kann zu Wechseln Sie den beschädigten Hand- Sachbeschädigung und elekt- schutz (3) aus.
 • Seite 77: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netz- Netzspannung fehlt stecker und Sicherung prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann Ein-/Ausschalter ( 6) oder Gerät startet Sicherheitsschalter ( nicht defekt Reparatur durch Service-Center Kohlebürsten abgenutzt Motor defekt Netzkabel überprüfen, ggf. Wech- Netzkabel beschädigt sel durch unser Service-Center Gerät arbeitet...
 • Seite 78: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 79: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 315124 • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 81: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Elektromos sövénynyíró gyártási sorozat PHS 600 A1 Sorozatszám 201905000001 - 201905122082 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő...
 • Seite 82: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Električne škarje za živo mejo serije PHS 600 A1 Serijska številka 201905000001 - 201905122082 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacional- ne norme in določila:...
 • Seite 83: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že Elektrické nůžky na živý plot konstrukční řady PHS 600 A1 Pořadové číslo 201905000001 - 201905122082 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující...
 • Seite 84: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Elektrické nožnice na živý plot konštrukčnej rady PHS 600 A1 Poradové číslo 201905000001 - 201905122082 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Aby bola zaručená...
 • Seite 85: Original Eg-Konformitäts- Erklärung

  EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Elektro-Heckenschere Modell PHS 600 A1 Seriennummer 201905000001 - 201905122082 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 87: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok • Eksplozijska risba Rozvinuté náčrtky •Výkres náhradných dielov Explosionszeichnung PHS 600 A1 informační informatív informativen • • informatívny informativ •...
 • Seite 88 2019-05-29-rev02-mtopAe...
 • Seite 90 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 05/2019 Ident.-No.: 76002267052019-4 IAN 315124...

Inhaltsverzeichnis