Parkside PFS 400 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAYER PFS 400 A1
PISTOLET À PEINTURE
Traduction des instructions d'origine
FARBSPRÜHSYSTEM
Originalbetriebsanleitung
IAN 324133_1904
VERFSPUITSYSTEEM
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 400 A1

 • Seite 1 PAINT SPRAYER PFS 400 A1 PISTOLET À PEINTURE VERFSPUITSYSTEEM Traduction des instructions d’origine Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing FARBSPRÜHSYSTEM Originalbetriebsanleitung IAN 324133_1904...
 • Seite 2 Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Traduction de la déclaration de conformité originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PFS 400 A1 FR │...
 • Seite 5: Introduction

  PISTOLET À PEINTURE Matériel livré PFS 400 A1 1 pistolet à peinture 2 buses* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm Introduction 1 godet de mesure de viscosité Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel 1 aiguille de nettoyage appareil .
 • Seite 6: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil Électrique

  Lire tous les avertissements de sécurité risque de choc électrique . et toutes les instructions.Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse . PFS 400 A1 FR │ BE   │  3 ■...
 • Seite 7: Sécurité Des Personnes

  En cas de dom- donner lieu à des blessures de personnes . mages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus . ■ 4  │   FR │ BE PFS 400 A1...
 • Seite 8: Maintenance Et Entretien

  Sortez le godet de mesure du produit à chement de câbles électriques ou de l'ac- pulvériser et laissez couler le liquide tionnement d'interrupteurs. De telles sources d'étincelles peuvent provoquer une ignition de l'environnement immédiat . PFS 400 A1 FR │ BE   │  5 ■...
 • Seite 9: Préparer La Surface De Pulvérisation

  Mise en marche/arrêt de l'appareil Consignes de travail : ♦ Tenez toujours le pistolet à peinture à une dis- tance constante de l'objet . L'écart de pulvérisa- tion idéal est de 15 cm . ■ 6  │   FR │ BE PFS 400 A1...
 • Seite 10: Réglage De La Pulvérisation

  à air ♦ Revissez à nouveau bien l'écrou-raccord ♦ Retirez le cache du filtre à air ♦ Retirez le filtre à air et contrôlez l'absence de toute souillure . PFS 400 A1 FR │ BE   │  7 ■...
 • Seite 11: Recyclage

  (aire de captage des eaux) sont donc interdits . ■ Lors de l'achat de peintures, laques, vernis, etc ., veillez à ce qu'ils soient compatibles avec l'environnement . ■ 8  │   FR │ BE PFS 400 A1...
 • Seite 12: Garantie De Kompernass Handels Gmbh

  à un usage professionnel . La garantie est annulée en cas d’entretien incorrect et inapproprié, d’usage de la force et en cas d’in- tervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé . PFS 400 A1 FR │ BE   │  9...
 • Seite 13: Service Après-Vente

  Lidl service après-vente BURGSTRASSE 21 (www .lidl-service .com) et vous pourrez ouvrir 44867 BOCHUM votre mode d’emploi en saisissant votre référence (IAN) 123456 . ALLEMAGNE www .kompernass .com ■ 10  │   FR │ BE PFS 400 A1...
 • Seite 14: Traduction De La Déclaration De Conformité Originale

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Désignation du modèle de la machine : Pistolet à peinture PFS 400 A1 Année de fabrication : 06 - 2019 Numéro de série : IAN 324133_1904 Bochum, le 01/07/2019 Semi Uguzlu - Responsable qualité - Sous réserve de modifications techniques à...
 • Seite 15 ■ 12  │   FR │ BE PFS 400 A1...
 • Seite 16 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . . . . 22 PFS 400 A1 NL │ BE  ...
 • Seite 17: Inleiding

  VERFSPUITSYSTEEM PFS 400 A1 Inhoud van het pakket Inleiding 1 verfspuitsysteem 2 spuitmonden* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat . U hebt hiermee gekozen voor 1 viscositeitsmaatbeker een hoogwaardig product . De gebruiksaanwij- 1 reinigingsnaald zing maakt deel uit van dit product .
 • Seite 18: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Elektrische Gereedschappen

  Beschadigde letsel veroorzaken . of verwarde snoeren verhogen de kans op een elektrische schok . PFS 400 A1 NL │ BE   │  15 ■...
 • Seite 19: Veiligheid Van Personen

  Veel ongelukken zijn het gevolg van der controle houden . slecht onderhoud van elektrisch gereedschap . ■ 16  │   NL │ BE PFS 400 A1...
 • Seite 20: Service

  . ontstekingsbronnen kunnen ontbranding van de ♦ Meet de doorlooptijd in seconden tot de omgeving tot gevolg hebben . vloeistofstroom zwakker wordt . Deze tijd wordt “DIN-seconden (DIN-s)” genoemd . PFS 400 A1 NL │ BE   │  17 ■...
 • Seite 21: Spuitvlak Voorbereiden

  Doe een test om te zien of het apparaat correct is ingesteld . ♦ Schakel het apparaat niet in/uit boven het spuitvlak, maar start en beëindig het spuiten ca . 10 cm buiten het spuitvlak . ■ 18  │   NL │ BE PFS 400 A1...
 • Seite 22: Spuitbeeld Instellen

  ♦ Ga in omgekeerde volgorde te werk om het LET OP! apparaat weer in elkaar te zetten . ► Dompel het verfspuitpistool nooit volledig onder in oplosmiddel . PFS 400 A1 NL │ BE   │  19 ■...
 • Seite 23: Afvoeren

  Spuitwerkzaamheden aan de rand van aqua- tische milieus of aanpalende velden (intrekge- bied) zijn daarom verboden . ■ Let bij het kopen van verven, lakken en derge- lijke op hun milieuvriendelijkheid . ■ 20  │   NL │ BE PFS 400 A1...
 • Seite 24: Service

  .kompernass .com zonder portokosten naar het aan u doorgege- ven serviceadres sturen . Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden . PFS 400 A1 NL │ BE   │  21...
 • Seite 25: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typeaanduiding van het apparaat: Verfspuitsysteem PFS 400 A1 Productiejaar: 06 - 2019 Serienummer: IAN 324133_1904 Bochum, 01-07-2019 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden .
 • Seite 26 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 PFS 400 A1 DE │...
 • Seite 27: Einleitung

  FARBSPRÜHSYSTEM PFS 400 A1 Lieferumfang 1 Farbsprühsystem Einleitung 2 Düsen* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Viskositätsmessbecher Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Reinigungsnadel Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts .
 • Seite 28: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden der Sicherheitshinweise und Anweisungen Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel können elektrischen Schlag, Brand und/oder erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages . schwere Verletzungen verursachen . PFS 400 A1 DE │ AT │ CH   │  25 ■...
 • Seite 29: Sicherheit Von Personen

  Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kön- Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen . nen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren . ■ 26  │   DE │ AT │ CH PFS 400 A1...
 • Seite 30: Service

  Heben Sie den Messbecher aus dem oder der Bedienung von Schaltern. Derartige Funkenquellen können zu einer Entzündung der Spritzgut heraus und lassen Sie die Flüssigkeit auslaufen . Umgebung führen . PFS 400 A1 DE │ AT │ CH   │  27 ■...
 • Seite 31: Sprühfläche Vorbereiten

  Schleifstaub . Sprüheinheit Gerät ein- / ausschalten Arbeitshinweise: ♦ Halten Sie die Farbspritzpistole immer im gleichen Abstand zum Objekt . Der ideale Spritzabstand beträgt ca . 15 cm . ■ 28  │   DE │ AT │ CH PFS 400 A1...
 • Seite 32: Sprühbild Einstellen

  Drehen Sie die Überwurfmutter wieder fest . ♦ Klopfen Sie bei Bedarf den Luftfilter und reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser . Lassen Sie den Luftfilter danach trocknen . PFS 400 A1 DE │ AT │ CH   │  29 ■...
 • Seite 33: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- waltung . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PFS 400 A1...
 • Seite 34: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind Unterseite des Produktes . kostenpflichtig . PFS 400 A1 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 35: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel . : 0842 665566 (0,08 CHF/Min . , Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min . ) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 324133_1904 ■ 32  │   DE │ AT │ CH PFS 400 A1...
 • Seite 36: Original-Konformitätserklärung

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Farbsprühsystem PFS 400 A1 Herstellungsjahr: 06 - 2019 Seriennummer: IAN 324133_1904 Bochum, 01 .07 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 37 ■ 34  │   DE │ AT │ CH PFS 400 A1...
 • Seite 38 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 08 / 2019 · Ident.-No.: PFS400A1-082019-1 IAN 324133_1904...

Inhaltsverzeichnis