Parkside PFS 400 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAYER PFS 400 A1
SUSTAV ZA RASPRŠIVANJE BOJE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
FARBSPRÜHSYSTEM
Originalbetriebsanleitung
IAN 307721
SISTEM PENTRU PULVERIZAREA
VOPSELEI
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 400 A1

 • Seite 1 PAINT SPRAYER PFS 400 A1 SUSTAV ZA RASPRŠIVANJE BOJE SISTEM PENTRU PULVERIZAREA VOPSELEI Prijevod originalnih uputa za uporabu Traducerea instrucţiunilor de utilizare original ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Prijevod originalne izjave o sukladnosti ......11 │ PFS 400 A1  ...
 • Seite 5: Uvod

  Opseg isporuke SUSTAV ZA RASPRŠIVANJE 1 sustav za raspršivanje boje BOJE PFS 400 A1 2 Mlaznice* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm Uvod 1 Čaša za mjerenje viskoznosti Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Time 1 Igla za čišćenje ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod.
 • Seite 6: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  Korištenje fido sklopke smanjuje rizik napomenama odnosi se na električni alat s mrež- od strujnog udara. nim napajanjem (s mrežnim kabelom) i na električni alat s pogonom na baterije (bez mrežnog kabela). │ PFS 400 A1    3 ■...
 • Seite 7: Sigurnost Osoba

  Ako je moguće montirati usisivač i sustav za druge svrhe osim ovdje opisanih može uzroko- prihvat piljevine, uvjerite se da su priključeni vati opasne situacije. i da se ispravno koriste. Uporaba usisivača može smanjiti ugroženost prašinom. │ ■ 4    PFS 400 A1...
 • Seite 8: Servis

  Ponovo izmjerite DIN-sekunde. Postupak ponav- zaštitna maska ili maska za zaštitu dišnih pu- ljajte sve dok ne postignete viskoznost nižu od tova. Nošenje zaštitne opreme za odgovaraju- 70 DIN-sec. će uvjete umanjuje izloženost opasnim tvarima. │ PFS 400 A1    5 ■...
 • Seite 9: Priprema Površine Za Nanošenje Boje Raspršivanjem

  čvrsto za jedinicu za raspršivanje Uključivanje/isključivanje uređaja Napomene za rad: ♦ Pištolj za raspršivanje boje uvijek od predmeta držite na jednakoj udaljenosti. Idealna udalje- nost za raspršivanje je otprilike 15 cm. ♦ Probom ustanovite odgovarajuće postavke. │ ■ 6    PFS 400 A1...
 • Seite 10: Podešavanje Mlaza Za Raspršivanje

  Izvadite zračni filtar i provjerite onečišćenje. ♦ Nazuvnu maticu ponovo zategnite. ♦ Po potrebi lupkanjem ispraznite zračni filtar i očistite ga pod mlazom tekuće vode. Nakon toga zračni filtar ostavite da se osuši. │ PFS 400 A1    7 ■...
 • Seite 11: Zbrinjavanje

  Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu. │ ■ 8    PFS 400 A1...
 • Seite 12: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  Jamstvo ne obuhvaća dijelove proizvoda koji su izloženi normalnom trošenju i stoga se mogu sma- trati potrošnim dijelovima, niti oštećenja lomljivih dijelova, npr. prekidača, baterija, kalupa za peče- nje ili dijelova izrađenih od stakla. │ PFS 400 A1    9 ■...
 • Seite 13: Servis

  Rezervni dijelovi koji nisu navedeni (npr. igla, BURGSTRASSE 21 mlaznica, posuda za boju) mogu se naručiti DE - 44867 BOCHUM preko našeg servisnog telefonskog centra. NJEMAČKA Servis Hrvatska www.kompernass.com Tel.: 0800 777 999 E-Mail: kompernass@lidl.hr IAN 307721 │ ■ 10    PFS 400 A1...
 • Seite 14: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaka tipa stroja: Sustav za raspršivanje boje PFS 400 A1 Godina proizvodnje: 08 - 2018 Serijski broj: IAN 307721 Bochum, 17.08.2018 Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda.
 • Seite 15 │ ■ 12    PFS 400 A1...
 • Seite 16 Importator ............22 Traducerea declaraţiei de conformitate originale ..... . 23 │ PFS 400 A1    13...
 • Seite 17: Introducere

  Furnitura SISTEM PENTRU PULVERIZAREA 1 sistem pentru pulverizarea vopselei VOPSELEI PFS 400 A1 2 duze* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm Introducere 1 recipient pentru măsurarea viscozităţii Felicitări pentru cumpărarea noului dumneavoastră 1 ac de curăţare aparat. Aţi decis să alegeţi un produs de calitate 1 perie de curăţare...
 • Seite 18: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  Nerespectarea indicaţiilor de de piese ale aparatului aflate în mișcare. Ca- siguranţă și a instrucţiunilor poate duce la blurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare, incendiu și/sau răniri grave. electrocutare. │ PFS 400 A1    15 ■...
 • Seite 19: Siguranţa Persoanelor

  încât să fie afectată funcţionarea sculei orice moment. Astfel puteţi controla mai bine electrice. Înainte de utilizarea aparatului so- scula electrică în situaţii neașteptate. licitaţi repararea componentelor deteriorate. Multe accidente sunt provocate de întreţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice. │ ■ 16    PFS 400 A1...
 • Seite 20: Service

  Dacă valoarea este prea mare, adăugaţi treptat ■ Nu pulverizaţi materiale despre care nu se mici cantităţi de diluant adecvat în materialul de știe dacă sunt periculoase. Materialele necu- pulverizare și amestecaţi. noscute pot crea condiţii periculoase. │ PFS 400 A1    17 ■...
 • Seite 21: Pregătirea Suprafeţei De Pulverizare

  Instrucţiuni de lucru: ♦ Menţineţi întotdeauna pistolul de vopsit la o dis- tanţă constantă faţă de obiect. Distanţa optimă de pulverizare este de cca 15 cm. ♦ Stabiliţi reglajele corecte prin intermediul unui test. │ ■ 18    PFS 400 A1...
 • Seite 22: Reglarea Modelului De Pulverizare

  ♦ Strângeţi din nou piuliţa olandeză ♦ Îndepărtaţi șuruburile capacului filtrului de ♦ Îndepărtaţi capacul filtrului de aer ♦ Îndepărtaţi filtrul de aer și verificaţi-l cu privire la impurităţi. │ PFS 400 A1    19 ■...
 • Seite 23: Eliminarea

  fi obţinute de la administraţia locală Dacă defectul este acoperit de garanţia noastră, veţi sau municipală. primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată cu reparaţia sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanţie. │ ■ 20    PFS 400 A1...
 • Seite 24 Aparatul este destinat numai uzului privat şi nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forţă şi al in- tervenţiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanţia îşi pierde valabilitatea. │ PFS 400 A1    21 ■...
 • Seite 25: Service-Ul

  DE - 44867 BOCHUM GERMANIA INDICAŢIE www.kompernass.com ► Piesele de schimb nelistate (de exemplu acul, duzele, recipientul pentru vopsea) pot fi comandate prin intermediul liniei noastre telefonice. Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 307721 │ ■ 22    PFS 400 A1...
 • Seite 26: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Denumirea tipului mașinii: Sistem pentru pulverizarea vopselei PFS 400 A1 Anul de fabricaţie: 08 - 2018 Număr de serie: IAN 307721 Bochum, 17.08.2018 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.
 • Seite 27 │ ■ 24    PFS 400 A1...
 • Seite 28 Вносител ............35 Превод на оригиналната декларация за съответствие ....37 │ PFS 400 A1    25...
 • Seite 29: Въведение

  Окомплектовка на доставката ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ 1 пистолет за боядисване PFS 400 A1 2 дюзи* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm Въведение 1 чаша за измерване на вискозитета Поздравяваме ви за покупката на вашия нов 1 игла за почистване...
 • Seite 30: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  чески уред повишава риска от токов удар. ► Прочетете всички указания за безо- пасност и инструкции. Пропуски при спазването на указанията за безопасност и инструкциите могат да причинят токов удар, пожар и/или тежки наранявания. │ PFS 400 A1    27 ■...
 • Seite 31: Безопасност На Хората

  та си на превключвателя или свържете вече на деца. Не позволявайте използването на включен уред към електрозахранването, са уреда от лица, които не са запознати с възможни злополуки. него или не са прочели тези указания. │ ■ 28    PFS 400 A1...
 • Seite 32: Сервиз

  Пистолетите за боядисване не трябва да се време. почистват с горими разтворители. ■ Осигурете добро проветряване в зоната на пръскане и достатъчно свеж въздух в цялото помещение. Изпаряващи се горими разтворители създават експлозивна среда. │ PFS 400 A1    29 ■...
 • Seite 33: Указания За Работа

  така, че маркировката ▸ на разпръскващото устройство да блокира при маркировка- та на блока на двигателя ♦ Отключете ключалката . За разделяне завъртете маркировката ▸ на разпръскващото устройство върху марки- ровката на блока на двигателя │ ■ 30    PFS 400 A1...
 • Seite 34: Избор/Смяна На Дюза

  Чрез тестване определете съответно подхо- ♦ Отново затегнете холендровата гайка дящите настройки. ♦ Не включвайте/изключвайте уреда над повърхността за пръскане, а започнете и завършете процеса на пръскане на около 10 cm извън повърхността за пръскане. │ PFS 400 A1    31 ■...
 • Seite 35: Поддръжка И Почистване

  шевни машини след почистването. градска управа. ♦ Смазвайте периодично всички подвижни Не изхвърляйте електрически части. инструменти заедно с битовите ♦ Не използвайте съдържащи силикон смазоч- отпадъци! ни материали. ♦ Съхранявайте уреда само в сухи помеще- ния. │ ■ 32    PFS 400 A1...
 • Seite 36: Гаранция

  борни басейни). да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаран- ■ При покупката на бои, лакове и т.н. обърне- ционния срок са срещу заплащане. те внимание на екологичната съвместимост. │ PFS 400 A1    33 ■...
 • Seite 37: Сервизно Обслужване

  изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като IAN 307721 приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми │ ■ 34    PFS 400 A1...
 • Seite 38: Вносител

  теля друг начин на обезщетяване, който не е потребителя. свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответ- ства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. │ PFS 400 A1    35 ■...
 • Seite 39 споразумение между продавача и потреби- теля за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. │ ■ 36    PFS 400 A1...
 • Seite 40: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Типово обозначение на машината: Пистолет за боядисване PFS 400 A1 Година на производство: 08 - 2018 Сериен номер: IAN 307721 Бохум, 17.08.2018 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено...
 • Seite 41 │ ■ 38    PFS 400 A1...
 • Seite 42 Εισαγωγέας ........... . . 48 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ....49 GR │ CY │ PFS 400 A1    39 ■...
 • Seite 43: Εισαγωγή

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ Βελόνα καθαρισμού Δοχείο μέτρησης ΨΕΚΑΣΜΟΥ PFS 400 A1 Ανταλλακτικό φίλτρο αέρα Εισαγωγή Παραδοτέος εξοπλισμός Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας 1 σύστημα βαφής ψεκασμού συσκευής. Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης...
 • Seite 44: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Τα Ηλεκτρικά Εργαλεία

  δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε βύσματα προσαρμογέ- ων μαζί με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα βύσματα που δεν έχουν τροποποιηθεί και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλε- κτροπληξίας. GR │ CY │ PFS 400 A1    41 ■...
 • Seite 45: Ασφάλεια Ατόμων

  νη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κρά- επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. νος ή προστασία για την ακοή, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών. │ GR │ CY ■ 42    PFS 400 A1...
 • Seite 46: Σέρβις

  εξειδικευμένο προσωπικό και μόνο με γνήσια μέσων ατομικής προστασίας για τις αντίστοιχες ανταλλακτικά. Κατά αυτόν τον τρόπο, διατηρεί- συνθήκες μειώνει την έκθεση έναντι επικίνδυνων ται η ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου. ουσιών. GR │ CY │ PFS 400 A1    43 ■...
 • Seite 47: Υποδείξεις Εργασίας

  στε σταδιακά το κατάλληλο για το ψεκαζόμενο υλικό αραιωτικό σε μικρές ποσότητες και ανακατέψτε. ♦ Μετρήστε ξανά τα δευτερόλεπτα DIN. Επανα- λάβετε τη διαδικασία, έως ότου επιτύχετε ένα ιξώδες κάτω από 70 DIN-sec. │ GR │ CY ■ 44    PFS 400 A1...
 • Seite 48: Θέση Σε Λειτουργία

  το ύψος του κεφαλιού, τοποθετείτε τον σωλήνα ρύθμιση. ανύψωσης προς τα πίσω, στην κατεύθυνση της μονάδας του μοτέρ ♦ Γεμίστε το υλικό ψεκασμού στο δοχείο χρώμα- τος και βιδώστε καλά το δοχείο στη μονάδα ψεκασμού GR │ CY │ PFS 400 A1    45 ■...
 • Seite 49: Ρύθμιση Τύπου Δέσμης

  Για την προστασία από τη σκουριά, μπορείτε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να να ψεκάσετε μετά τον καθαρισμό με λάδι για συλλέγονται χωριστά και να επαναχρησιμοποιού- ραπτομηχανές. νται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. │ GR │ CY ■ 46    PFS 400 A1...
 • Seite 50: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  επιφάνειες (λεκάνη απορροής). σως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του ■ Κατά την αγορά χρωμάτων, βερνικιών… προσέ- χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χετε τη συμβατότητά τους με το περιβάλλον. χρεώνονται. GR │ CY │ PFS 400 A1    47 ■...
 • Seite 51: Σέρβις

  Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύ- θυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε. │ GR │ CY ■ 48    PFS 400 A1...
 • Seite 52: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Σύστημα βαφής ψεκασμού PFS 400 A1 Έτος κατασκευής: 08 - 2018 Σειριακός αριθμός: IAN 307721 Bochum, 17.08.2018 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης.
 • Seite 53 │ GR │ CY ■ 50    PFS 400 A1...
 • Seite 54 Original-Konformitätserklärung ........61 DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    51...
 • Seite 55: Einleitung

  Lieferumfang FARBSPRÜHSYSTEM PFS 400 A1 1 Farbsprühsystem Einleitung 2 Düsen* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Viskositätsmessbecher Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Reinigungsnadel Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts.
 • Seite 56: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden der Sicherheitshinweise und Anweisungen Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel können elektrischen Schlag, Brand und/oder erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. schwere Verletzungen verursachen. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    53 ■...
 • Seite 57: Sicherheit Von Personen

  Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kön- Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen. nen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PFS 400 A1...
 • Seite 58: Service

  Heben Sie den Messbecher aus dem oder der Bedienung von Schaltern. Derartige Funkenquellen können zu einer Entzündung der Spritzgut heraus und lassen Sie die Flüssigkeit auslaufen. Umgebung führen. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    55 ■...
 • Seite 59: Sprühfläche Vorbereiten

  Sie diesen fest an die anschließend den Schleifstaub. Sprüheinheit Gerät ein- / ausschalten Arbeitshinweise: ♦ Halten Sie die Farbspritzpistole immer im gleichen Abstand zum Objekt. Der ideale Spritzabstand beträgt ca. 15 cm. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PFS 400 A1...
 • Seite 60: Sprühbild Einstellen

  Sie ihn auf Verunreinigungen. ♦ Drehen Sie die Überwurfmutter wieder fest. ♦ Klopfen Sie bei Bedarf den Luftfilter und reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser. Lassen Sie den Luftfilter danach trocknen. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    57 ■...
 • Seite 61: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- waltung. │ DE │ AT │ CH ■ 58    PFS 400 A1...
 • Seite 62: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissen- haft geprüft. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    59 ■...
 • Seite 63: Service

  Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 307721 │ DE │ AT │ CH ■ 60    PFS 400 A1...
 • Seite 64: Original-Konformitätserklärung

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Farbsprühsystem PFS 400 A1 Herstellungsjahr: 08 - 2018 Seriennummer: IAN 307721 Bochum, 17.08.2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 65 │ DE │ AT │ CH ■ 62    PFS 400 A1...
 • Seite 66 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 10 / 2018 · Ident.-No.: PFS400A1-082018-1 IAN 307721...

Inhaltsverzeichnis