Parkside PFS 400 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAYER PFS 400 A1
FÄRGSPRUTESYSTEM
Översättning av bruksanvisning i original
DAŽŲ PURŠKIMO SISTEMA
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 324133_1904
SYSTEM DO ROZPYLANIA FARBY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
FARBSPRÜHSYSTEM
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 400 A1

 • Seite 1 PAINT SPRAYER PFS 400 A1 FÄRGSPRUTESYSTEM SYSTEM DO ROZPYLANIA FARBY Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi DAŽŲ PURŠKIMO SISTEMA FARBSPRÜHSYSTEM Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 324133_1904...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . 10 PFS 400 A1  ...
 • Seite 5: Inledning

  FÄRGSPRUTESYSTEM Leveransens innehåll PFS 400 A1 1 färgsprutesystem 2 dysor* 1 st . 1,8 mm, 1 st . 2,6 mm Inledning 1 viskositetsmåttbägare Grattis till din nyinköpta produkt . Du har valt 1 rengöringsnål en produkt med hög kvalitet . Bruksanvisningen 1 rengöringsborste...
 • Seite 6: Allmän Säkerhetsinformation För Elverktyg

  . kontakten ur uttaget. Håll kabeln på avstånd från hetta, olja, vassa kanter eller rörliga de- lar på verktyget. Skadade och trassliga kablar och kontakter ökar risken för elchocker . PFS 400 A1   │  3 ■...
 • Seite 7: Personsäkerhet

  Löst sittande kläder, smycken eller långt originaldelar får användas. Då kan du känna hår kan fastna i rörliga delar . dig säker på att elverktyget är lika säkert att använda som tidigare . ■ 4  │   PFS 400 A1...
 • Seite 8: Ytterligare Säkerhetsanvisningar För Färgsprutpistoler

  ämnen etc . ■ Sprutpistolen får inte användas för att sprutmåla med brännbara ämnen . Sprutpistoler får inte rengöras med brännbara lösningsmedel . PFS 400 A1   │  5 ■...
 • Seite 9: Förbereda Den Yta Som Ska Sprutas

  . Rikta stigröret bakåt, mot motorenheten när du ska spruta ovanför huvudhöjd . ♦ Fyll färgbägaren med det material som ska sprutas och skruva fast den på sprutenheten ■ 6  │   PFS 400 A1...
 • Seite 10: Ställa In Typ Av Stråle

  . ♦ Smörj alla rörliga delar med olja då och då . ♦ Använd inga silikonhaltiga smörjmedel . ♦ Förvara endast produkten i torra utrymmen . PFS 400 A1   │  7 ■...
 • Seite 11: Kassering

  . Om felet täcks av vår garanti kommer du att få tillbaka en reparerad eller en ny produkt . Garantiti- den börjar inte om från början för en reparerad eller ny produkt . ■ 8  │   PFS 400 A1...
 • Seite 12: Service

  En produkt som klassas som defekt kan tillsam- www .kompernass .com mans med köpbeviset (kassakvittot) och en be- skrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen . PFS 400 A1   │  9 ■...
 • Seite 13: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Maskinens typbeteckning: Färgsprutesystem PFS 400 A1 Tillverkningsår: 06 - 2019 Serienummer: IAN 324133_1904 Bochum, 2019-07-01 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen .
 • Seite 14 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 PFS 400 A1  ...
 • Seite 15: Wstęp

  SYSTEM DO ROZPYLANIA Szczotka do czyszczenia FARBY PFS 400 A1 Igła do czyszczenia Kubek miarowy Wstęp Zapasowy filtr powietrza Gratulujemy zakupu nowego urządzenia . Wybra- Zakres dostawy ny produkt charakteryzuje się wysoką jakością . 1 system do rozpylania farby Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego produktu .
 • Seite 16: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  łanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się strzeganie poniższych wskazówek bezpie- wody do wnętrza elektronarzędzia zwiększa czeństwa oraz instrukcji może być przyczyną ryzyko porażenia prądem elektrycznym . porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/ lub ciężkich obrażeń ciała . PFS 400 A1   │  13 ■...
 • Seite 17: Bezpieczeństwo Osób

  Elektronarzędzia w rękach niepowołanych osób zasilania z wciśniętym już wyłącznikiem może stanowią duże zagrożenie . doprowadzić do wypadku . ■ 14  │   PFS 400 A1...
 • Seite 18: Serwis

  Nie rozpylać ani nie czyścić za pomocą materiałów, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 21°C. Używać materiałów na bazie wody, węglowodorów niskolotnych lub podobnych materiałów. Lotne, palne rozpusz- czalniki tworzą środowisko wybuchowe . PFS 400 A1   │  15 ■...
 • Seite 19: Wskazówki Dotyczące Pracy

  żywotność pompy i zaworu . ♦ Podczas prac przy leżących obiektach ustaw rurkę wznośną do przodu, w kierunku gło- wicy dyszy . Podczas prac powyżej głowy ustaw rurkę wznośną do tyłu, w kierunku zespołu napędowego ■ 16  │   PFS 400 A1...
 • Seite 20: Włączanie/Wyłączanie Urządzenia

  Obróć wystające elementy głowicy dyszy ♦ Nie stosować żadnych smarów na bazie silikonu . w taki sposób, aby wskazywały na żądany symbol na module natryskowym ♦ Urządzenie należy przechowywać wyłącznie w suchych pomieszczeniach . PFS 400 A1   │  17 ■...
 • Seite 21: Czyszczenie/Wymiana Filtra Powietrza

  Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EU zużyte elektronarzędzia należy zbierać oddzielnie i poddawać procesowi odzysku z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego . O informacje na temat utylizacji zużytego urządze- nia należy zapytać w najbliższym urzędzie gminy lub miasta . ■ 18  │   PFS 400 A1...
 • Seite 22: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  . Dotyczy to również wymienio- nych i naprawionych części . Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . PFS 400 A1   │  19 ■...
 • Seite 23: Serwis

  . przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl KOMPERNASS HANDELS GMBH (www .lidl-service .com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) BURGSTRASSE 21 123456 . 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com ■ 20  │   PFS 400 A1...
 • Seite 24: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: System do rozpylania farby PFS 400 A1 Rok produkcji: 06 - 2019 Numer seryjny: IAN 324133_1904 Bochum, dnia 01 .07 .2019 Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania...
 • Seite 25 ■ 22  │   PFS 400 A1...
 • Seite 26 Originali atitikties deklaracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 PFS 400 A1  ...
 • Seite 27: Įžanga

  DAŽŲ PURŠKIMO SISTEMA Tiekiamas rinkinys PFS 400 A1 1 dažų purškimo sistema 2 purkštukai* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm Įžanga 1 klampomatis Sveikiname įsigijus naują įrankį . Pasirinkote kokybišką 1 valymo adata gaminį . Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis .
 • Seite 28: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  Aprašant saugos nurodymus vartojama sąvoka elektros smūgio pavojus . „elektrinis įrankis“ reiškia į elektros tinklą (maitinimo laidu) jungiamus ir akumuliatoriais maitinamus (be maitinimo laido) elektrinius įrankius . PFS 400 A1   │  25 ■...
 • Seite 29: Žmonių Sauga

  įrenginys prijungtas ir tinkamai naudojamas. a) Elektrinį įrankį gali taisyti tik kvalifikuoti speci- Susiurbus dulkes sumažėja dulkių keliamas alistai ir tik naudodami originalias atsargines pavojus . dalis. Taip užtikrinama, kad elektrinis įrankis išliks saugus . ■ 26  │   PFS 400 A1...
 • Seite 30: Dažų Purkštuvų Naudojimo Papildomi Saugos Nurodymai

  į nurodymus dėl naudotinų asmeninių apsaugos priemonių. Būtina atsižvelgti į ga- mintojo nurodymus ir taip sumažinti gaisro bei nuodų, kancerogenų ir kt . medžiagų sukeliamų sutrikimų pavojų . PFS 400 A1   │  27 ■...
 • Seite 31: Purškiamąja Medžiaga Dengiamo Paviršiaus Paruošimas

  Įrankio įjungimas ir išjungimas Naudojimo nurodymai ♦ Atstumas nuo dažų purkštuvo iki objekto visada turi būti vienodas . Tinkamiausias atstumas purš- kiant yra apie 15 cm . ♦ Tinkamas nuostatas parinkite praktiniais ban- dymais . ■ 28  │   PFS 400 A1...
 • Seite 32: Purškimo Charakteristikų Nustatymas

  Jei reikia, išpurtykite oro filtrą ir išplaukite tekančiu vandeniu . Po to leiskite oro filtrui išdžiūti . NURODYMAS ► Prireikus oro filtrą pakeiskite atsarginiu oro filtru ♦ Įrankį vėl surinkite atlikdami veiksmus atvirkštine seka . PFS 400 A1   │  29 ■...
 • Seite 33: Šalinimas

  . ■ Todėl draudžiama purkšti jas prie vandens telkinių ar greta jų esančiose teritorijose (telkinio baseine) . ■ Įsigydami dažų, lakų ir kt . atkreipkite dėmesį į jų poveikį aplinkai . ■ 30  │   PFS 400 A1...
 • Seite 34: Priežiūra

  44867 BOCHUM ■ Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pir- VOKIETIJA kimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą www .kompernass .com bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . PFS 400 A1   │  31 ■...
 • Seite 35: Originali Atitikties Deklaracija

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Įrankio tipas: Dažų purškimo sistema PFS 400 A1 Pagaminimo metai: 2019-06 Serijos numeris: IAN 324133_1904 Bochumas, 2019-07-01 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį .
 • Seite 36 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 PFS 400 A1 DE │...
 • Seite 37: Einleitung

  FARBSPRÜHSYSTEM PFS 400 A1 Lieferumfang 1 Farbsprühsystem Einleitung 2 Düsen* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Viskositätsmessbecher Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Reinigungsnadel Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts .
 • Seite 38: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden der Sicherheitshinweise und Anweisungen Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel können elektrischen Schlag, Brand und/oder erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages . schwere Verletzungen verursachen . PFS 400 A1 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 39: Sicherheit Von Personen

  Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kön- Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen . nen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PFS 400 A1...
 • Seite 40: Service

  Heben Sie den Messbecher aus dem oder der Bedienung von Schaltern. Derartige Funkenquellen können zu einer Entzündung der Spritzgut heraus und lassen Sie die Flüssigkeit auslaufen . Umgebung führen . PFS 400 A1 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 41: Sprühfläche Vorbereiten

  Schleifstaub . Sprüheinheit Gerät ein- / ausschalten Arbeitshinweise: ♦ Halten Sie die Farbspritzpistole immer im gleichen Abstand zum Objekt . Der ideale Spritzabstand beträgt ca . 15 cm . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PFS 400 A1...
 • Seite 42: Sprühbild Einstellen

  Drehen Sie die Überwurfmutter wieder fest . ♦ Klopfen Sie bei Bedarf den Luftfilter und reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser . Lassen Sie den Luftfilter danach trocknen . PFS 400 A1 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 43: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- waltung . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PFS 400 A1...
 • Seite 44: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind Unterseite des Produktes . kostenpflichtig . PFS 400 A1 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Seite 45: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel . : 0842 665566 (0,08 CHF/Min . , Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min . ) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 324133_1904 ■ 42  │   DE │ AT │ CH PFS 400 A1...
 • Seite 46: Original-Konformitätserklärung

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Farbsprühsystem PFS 400 A1 Herstellungsjahr: 06 - 2019 Seriennummer: IAN 324133_1904 Bochum, 01 .07 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 47 ■ 44  │   DE │ AT │ CH PFS 400 A1...
 • Seite 48 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 08 / 2019 · Ident.-No.: PFS400A1-082019-1 IAN 324133_1904...

Diese Anleitung auch für:

Ian 344907_2004

Inhaltsverzeichnis