Parkside PFS 400 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAYER PFS 400 A1
PIŠTOLJ ZA FARBANJE
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
FARBSPRÜHSYSTEM
Originalbetriebsanleitung
IAN 344907_2004
SISTEM DE PULVERIZARE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 400 A1

 • Seite 1 PAINT SPRAYER PFS 400 A1 PIŠTOLJ ZA FARBANJE SISTEM DE PULVERIZARE Prevod originalnog uputstva za upotrebu Traducerea instrucţiunilor de utilizare original ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας FARBSPRÜHSYSTEM Originalbetriebsanleitung IAN 344907_2004...
 • Seite 2 Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Prevod originalne Izjave o usaglašenosti ........10 │ PFS 400 A1  ...
 • Seite 5: Uvod

  Obim isporuke PIŠTOLJ ZA FARBANJE 1 pištolj za farbanje PFS 400 A1 2 mlaznice* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm Uvod 1 čaša za merenje viskoznosti Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja. 1 igla za čišćenje Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Uputstvo 1 četka za čišćenje...
 • Seite 6: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  (sa električnim kablom) i na električ- štitni uređaj diferencijalne struje (FI zaštitna sklopka). Upotreba FI zaštitne sklopke smanjuje ne alate na akumulatorski pogon (bez električnog kabla). rizik od električnog udara. │ PFS 400 A1    3 ■...
 • Seite 7: Bezbednost Lica

  Popravku Vašeg električnog alata treba da obavlja isključivo kvalifikovano stručno oso- blje i samo sa originalnim rezervnim delovi- ma. Na taj način bezbednost električnog alata ostaje nepromenjena. │ ■ 4    PFS 400 A1...
 • Seite 8: Dopunske Bezbednosne Napomene Za Pištolje Za Farbanje

  Treba da se poštuju napomene proizvođača, da bi se smanjio rizik od požara, kao i od po- vreda prouzroko vanih otrovima, kancerogenim materijama itd. │ PFS 400 A1    5 ■...
 • Seite 9: Priprema Površine Za Prskanje

  , da bi ih međusobno razdvojili. i držite je pritisnutom. Isključivanje ♦ Kada želite da završite sa radom, ponovo pustite polugu okidača ♦ Kada želite da završite sa radom, izvucite mrežni utikač iz mrežne utičnice. │ ■ 6    PFS 400 A1...
 • Seite 10: Podešavanje Obrasca Prskanja

  U suprotnom, začepiće se npr. igla i bespre- korno funkcionisanje uređaja više neće biti zagarantovano. ■ Prilikom radova na čišćenju nosite odgovara- juće zaštitne rukavice. ■ Nakon svake upotrebe, prskajte vodu kroz uređaj. │ PFS 400 A1    7 ■...
 • Seite 11: Odlaganje

  će izvršiti otklanjanje kvarova i (slivova). nedostataka na proizvodu u roku predviđenim ■ Prilikom kupovine boja, lakova ... vodite računa Zakonom. o njihovoj bezbednosti po životnu sredinu. │ ■ 8    PFS 400 A1...
 • Seite 12 Naziv proizvoda Pištolj za farbanje potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upo- trebu. Model PFS 400 A1 Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripada- IAN / Serijski broj 344907_2004 juće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.
 • Seite 13: Prevod Originalne Izjave O Usaglašenosti

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaka tipa mašine: Pištolj za farbanje PFS 400 A1 Godina proizvodnje: 07–2020. Serijski broj: IAN 344907_2004 Bohum, 19.08.2020. Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta - Zadržavamo pravo na tehničke izmene u svrhu daljeg razvoja proizvoda.
 • Seite 14 Declaraţia de conformitate originală ........20 │ PFS 400 A1  ...
 • Seite 15: Introducere

  SISTEM DE PULVERIZARE Perie de curăţare PFS 400 A1 Ac de curăţare Pahar gradat Introducere Filtru de aer de schimb Felicitări pentru cumpărarea noului dumneavoastră Furnitura aparat. Aţi decis să alegeţi un produs de calitate superioară. Instrucţiunile de utilizare fac parte inte- 1 sistem de pulverizare grantă...
 • Seite 16: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  întrerupător cu protecţie contra curen- te de la reţea (cu cablu de alimentare) și la sculele ţilor vagabonzi reduce riscul de electrocutare. electrice cu acumulatori (fără cablu de alimentare). │ PFS 400 A1    13 ■...
 • Seite 17: Siguranţa Persoanelor

  și activitatea pe care trebuie să o execu- zarea unui dispozitiv de aspirare a prafului taţi. Utilizarea sculelor electrice pentru alte apli- poate reduce expunerea la pericole provocate caţii decât cele prevăzute poate duce la situaţii de praf. periculoase. │ ■ 14    PFS 400 A1...
 • Seite 18: Service

  și mască de protecţie sau mască de cedura până când obţineţi o viscozitate sub protecţie respiratorie corespunzătoare. Utili- 70 DIN-sec. zarea echipamentului de protecţie adecvat con- diţiilor respective contribuie la reducerea expu- nerii la substanţele periculoase. │ PFS 400 A1    15 ■...
 • Seite 19: Pregătirea Suprafeţei De Pulverizare

  Pentru a porni aparatul apăsaţi declanșatorul tăţii motorului pentru a le separa. și menţineţi-l apăsat. Oprirea ♦ Pentru a încheia utilizarea eliberaţi din nou declanșatorul ♦ Scoateţi ștecărul din priză dacă doriţi să în- cheiaţi lucrul. │ ■ 16    PFS 400 A1...
 • Seite 20: Reglarea Modelului De Pulverizare

  înfundarea acului, iar funcţionarea impecabilă a aparatului nu va mai fi asigurată. ■ În timpul lucrărilor de curăţare purtaţi mănuși de protecţie adecvate. ■ După fiecare utilizare, aparatul se va curăţa prin pulverizarea de apă. │ PFS 400 A1    17 ■...
 • Seite 21: Eliminarea

  în vedere compatibilitatea acestora cu Domeniul de aplicare a garanţiei mediul înconjurător. Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea şi verificat cu rigurozitate înaintea livrării. │ ■ 18    PFS 400 A1...
 • Seite 22: Service-Ul

  BURGSTRASSE 21 ■ În cazul în care apar defecte funcţionale sau 44867 BOCHUM alte defecţiuni, contactaţi mai întâi telefonic sau prin e-mail departamentul de service GERMANIA menţionat în continuare. www.kompernass.com │ PFS 400 A1    19 ■...
 • Seite 23: Declaraţia De Conformitate Originală

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Denumirea tipului mașinii: Sistem de pulverizare PFS 400 A1 Anul de fabricaţie: 07–2020 Număr de serie: IAN 344907_2004 Bochum, 19.08.2020 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.
 • Seite 24 Вносител ............. 30 Превод на оригиналната декларация за съответствие ..... . 32 │ PFS 400 A1    21...
 • Seite 25: Въведение

  ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ Игла за почистване Мерителна чаша PFS 400 A1 Резервен въздушен филтър Въведение Окомплектовка на доставката Поздравяваме ви за покупката на вашия нов 1 пистолет за боядисване уред. Избрали сте висококачествен продукт. 2 дюзи* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm Ръководството...
 • Seite 26: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  нагряване, масло, остри ръбове или движещи струкциите могат да причинят токов удар, се части на уреда. Повредени или оплетени пожар и/или тежки наранявания. кабели увеличават риска от токов удар. Запазете всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки. │ PFS 400 A1    23 ■...
 • Seite 27: Безопасност На Хората

  пазете равновесие. Така ще можете да кон- да повредените части трябва да се ремонти- тролирате по-добре електрическия инстру- рат. Причина за много злополуки е лоша мент в неочаквани ситуации. поддръжка на електрическите инструменти. │ ■ 24    PFS 400 A1...
 • Seite 28: Сервиз

  Извадете мерителната чаша от материала от включване/изключване на електрически за пръскане и оставете течността да изтече. кабели или превключване на прекъсвачи. Тези източници на искри могат да доведат до възпламеняване на заобикалящата среда. │ PFS 400 A1    25 ■...
 • Seite 29: Подготовка На Повърхността За Пръскане

  чиста, суха и обезмаслена. на двигателя ♦ Награпавете гладките повърхности и след ♦ Напълнете чашата за боя с материал за това отстранете шлифовъчния прах. разпръскване и я завинтете здраво на раз- пръскващото устройство │ ■ 26    PFS 400 A1...
 • Seite 30: Включване/Изключване На Уреда

  Завъртете издаващите се части на главата на дюзата така, че да сочат желания сим- вол върху разпръскващото устройство Уредът разполага със следните настройки: ▯ кръгла струя вертикална плоска струя хоризонтална плоска струя ♦ Отново затегнете холендровата гайка │ PFS 400 A1    27 ■...
 • Seite 31: Почистване/Смяна На Въздушния Филтър

  чески инструменти трябва да се събират раз- делно и да се предават за екологосъобразно рециклиране. Информация относно възможностите за преда- ване за отпадъци на излезлия от употреба уред можете да получите от вашата общинска или градска управа. │ ■ 28    PFS 400 A1...
 • Seite 32: Гаранция

  датата на закупуване. акумулаторната батерия ■ професионална употреба на продукта ■ повреждане или промяна на продукта от клиента ■ неспазване на разпоредбите за безопасност и поддръжка, грешки при обслужването ■ повреди поради природни бедствия │ PFS 400 A1    29 ■...
 • Seite 33: Сервизно Обслужване

  Тел.: 00800 111 4920 Е-мейл:kompernass@lidl.bg IAN 344907_2004 Вносител Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ГЕРМАНИЯ www.kompernass.com │ ■ 30    PFS 400 A1...
 • Seite 34 стока или за материали и труд, свързани с по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок ремонта й, и не трябва да понася значител- за предявяване на иск, различен от срока ни неудобства. по ал. 1. │ PFS 400 A1    31 ■...
 • Seite 35: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Типово обозначение на машината: Пистолет за боядисване PFS 400 A1 Година на производство: 07–2020 Сериен номер: IAN 344907_2004 Бохум, 19.08.2020 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено право на технически изменения с цел усъвършенстване.
 • Seite 36 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ......43 GR │ CY │ PFS 400 A1    33...
 • Seite 37: Εισαγωγή

  ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ PFS 400 A1 Βούρτσα καθαρισμού Βελόνα καθαρισμού Εισαγωγή Δοχείο μέτρησης Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συ- Ανταλλακτικό φίλτρο αέρα σκευής. Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν Παραδοτέος εξοπλισμός υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν...
 • Seite 38: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Τα Ηλεκτρικά Εργαλεία

  ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλε- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! κτροπληξίας. ► Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Παραλείψεις κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. GR │ CY │ PFS 400 A1    35 ■...
 • Seite 39: Ασφάλεια Ατόμων

  εργαλεία σε σημεία μη προσβάσιμα για τα ποιημένη συσκευή στην παροχή ρεύματος, παιδιά. Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιούν τη αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα. συσκευή άτομα, τα οποία δεν έχουν εξοικειω- │ GR │ CY ■ 36    PFS 400 A1...
 • Seite 40: Σέρβις

  προκύψουν από την ψεκαζόμενη ουσία, όλο το χώρο. Τα εύφλεκτα διαλυτικά μέσα που καθώς και τις επιγραφές στα δοχεία ή τις εξατμίζονται δημιουργούν εκρηκτικό περιβάλλον. υποδείξεις που δίνει ο κατασκευαστής της ουσίας. GR │ CY │ PFS 400 A1    37 ■...
 • Seite 41: Υποδείξεις Εργασίας

  ψεκαζόμενο υλικό από τον εκάστοτε κατα- σκευαστή. ► Απαγορεύεται ο ψεκασμός κοκκωδών προϊό- ντων ή προϊόντων με χωριστά σωματίδια. Η λειαντική δράση τους μειώνει τη διάρκεια ζωής της αντλίας και της βαλβίδας. │ GR │ CY ■ 38    PFS 400 A1...
 • Seite 42: Πλήρωση Υλικού Ψεκασμού

  διαλυτικά μέσα ή καθαριστικά, τα οποία δια- ♦ Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης της ποσότητας βρώνουν το πλαστικό. ψεκασμού στην επιθυμητή θέση: (–) = ελάχιστη ποσότητα ψεκασμού (+) = μέγιστη ποσότητα ψεκασμού GR │ CY │ PFS 400 A1    39 ■...
 • Seite 43: Καθαρισμός/Αντικατάσταση Του Φίλτρου Αέρα

  Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ο ψεκασμός στις ακτές υδάτινων περιβαλλόντων ή σε γειτονικές επιφάνειες (λεκάνη απορροής). ■ Κατά την αγορά χρωμάτων, βερνικιών… προσέ- χετε τη συμβατότητά τους με το περιβάλλον. │ GR │ CY ■ 40    PFS 400 A1...
 • Seite 44: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  μάτων χειρισμού κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέ- ■ σε περίπτωση ζημιών λόγω φυσικών φαινομένων σως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. GR │ CY │ PFS 400 A1    41 ■...
 • Seite 45: Σέρβις

  απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl KOMPERNASS HANDELS GMBH (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδι- κό προϊόντος (IAN) 344907_2004 μπορείτε να BURGSTRASSE 21 ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kompernass.com │ GR │ CY ■ 42    PFS 400 A1...
 • Seite 46: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Πιστόλι βαφής PFS 400 A1 Έτος κατασκευής: 07–2020 Σειριακός αριθμός: IAN 344907_2004 Bochum, 19.08.2020 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης.
 • Seite 47 │ GR │ CY ■ 44    PFS 400 A1...
 • Seite 48 Original-Konformitätserklärung ......... . 55 DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    45...
 • Seite 49: Einleitung

  FARBSPRÜHSYSTEM Reinigungsbürste PFS 400 A1 Reinigungsnadel Messbecher Einleitung Ersatzluftfilter Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Lieferumfang Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 1 Farbsprühsystem Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise 2 Düsen* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 50: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden der Sicherheitshinweise und Anweisungen Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel können elektrischen Schlag, Brand und/oder erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. schwere Verletzungen verursachen. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    47 ■...
 • Seite 51: Sicherheit Von Personen

  Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarte- Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht ten Situationen besser kontrollieren. gewarteten Elektrowerkzeugen. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PFS 400 A1...
 • Seite 52: Service

  Flammen, Zündflammen, heißen Gegen- ständen, Motoren, Zigaretten und Funken vom Ein- und Ausstecken von Stromkabeln oder der Bedienung von Schaltern. Derartige Funkenquellen können zu einer Entzündung der Umgebung führen. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    49 ■...
 • Seite 53: Arbeitshinweise

  Hersteller- auf der Sprüheinheit fest. angaben zum Spritzgut. ► Körnige/körperhaltige Fabrikate dürfen nicht gespritzt werden. Deren schmirgelnde Wirkung verkürzt die Lebensdauer von Pumpe und Ventil. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PFS 400 A1...
 • Seite 54: Sprühmaterial Einfüllen

  Nadel und die einwandfreien Funktionen des Gerätes sind nicht mehr gewährleistet. ■ Tragen Sie bei Reinigungsarbeiten geeignete Schutzhandschuhe. ■ Spritzen Sie nach jedem Gebrauch Wasser durch das Gerät. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    51 ■...
 • Seite 55: Luftfilter Reinigen/Ersetzen

  Erdreich, Grundwasser oder in die Gewässer gelangen. ■ Spritzarbeiten am Rande von Gewässern oder deren benachbarten Flächen (Einzugsgebiet) sind daher unzulässig. ■ Achten Sie beim Kauf von Farben, Lacken… auf deren Umweltverträglichkeit. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PFS 400 A1...
 • Seite 56: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Schäden durch Elementarereignisse reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kos- tenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    53 ■...
 • Seite 57: Service

  Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Nadel, Düsen, Farbbecher) können Sie über unsere Callcenter bestellen. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PFS 400 A1...
 • Seite 58: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Farbsprühsystem PFS 400 A1 Herstellungsjahr: 07–2020 Seriennummer: IAN 344907_2004 Bochum, 19.08.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 59 │ DE │ AT │ CH ■ 56    PFS 400 A1...
 • Seite 60 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 09 / 2020 · Ident.-No.: PFS400A1-082020-1 IAN 344907_2004...

Diese Anleitung auch für:

Ian 344907_2004

Inhaltsverzeichnis