Parkside PFS 400 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAYER PFS 400 A1
SISTEM PRŠILNIKA BARVE
Prevod originalnega navodila za uporabo
FARBSPRÜHSYSTEM
Originalbetriebsanleitung
IAN 344907_2004
ELEKTRICKÁ STŘÍKACÍ PISTOLE
Překlad originálního provozního návodu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 400 A1

 • Seite 1 PAINT SPRAYER PFS 400 A1 SISTEM PRŠILNIKA BARVE ELEKTRICKÁ STŘÍKACÍ PISTOLE Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu FARBSPRÜHSYSTEM Originalbetriebsanleitung IAN 344907_2004...
 • Seite 2 Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Izvirna izjava o skladnosti ..........10  │ PFS 400 A1  1...
 • Seite 5: Uvod

  SISTEM PRŠILNIKA BARVE čistilna igla PFS 400 A1 merilna posoda nadomestni zračni filter Uvod Vsebina kompleta Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili 1 sistem pršilnika barve ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna 2 šobi* 1x 1,8 mm, 1x 2,6 mm...
 • Seite 6: Splošna Varnostna Navodila Za Električna Orodja

  Poškodovani ali zasukani Vsa varnostna navodila in druga navodila kabli povečajo tveganje električnega udara. shranite za prihodnjo uporabo.  │ PFS 400 A1  3 ■...
 • Seite 7: Varnost Oseb

  Veliko nezgod nastane zaradi slabo vzdrževa- e) Izogibajte se neobičajni drži telesa. Poskrbite nih električnih orodij. za varen položaj in vedno ohranjajte ravno- težje. Tako lahko električno orodje še posebej v nepričakovanih situacijah bolje nadzorujete. │ ■ 4    PFS 400 A1...
 • Seite 8: Servis

  Takšni viri isker lahko privedejo do vžiga v okolici. ■ Ne pršite materialov, pri katerih ni znano, ali predstavljajo nevarnost. Neznani materiali lahko povzročijo nastanek nevarnih pogojev.  │ PFS 400 A1  5 ■...
 • Seite 9: Navodila Za Delo

  šobo Ko delate nad glavo, prestavite dvižno cevko nazaj proti enoti motorja ♦ Material za pršenje nalijte v posodo za barvo in jo trdno privijte na pršilno enoto │ ■ 6    PFS 400 A1...
 • Seite 10: Vklop/Izklop Naprave

  Obrnite štrleče dele glave s šobo , tako da kažejo na želeni simbol na pršilni enoti Naprava ima naslednje nastavitve: ▯ okrogli curek navpični ploski curek vodoravni ploski curek ♦ Prekrivno matico znova privijte.  │ PFS 400 A1  7 ■...
 • Seite 11: Čiščenje/Zamenjava Zračnega Filtra

  ■ Zato brizganje ob robu voda ali na sosednjih površinah voda (prispevnih območjih) ni dovoljeno. ■ Pri nakupu barv, lakov ipd. bodite pozorni na njihovo prijaznost okolju. │ ■ 8    PFS 400 A1...
 • Seite 12: Proizvajalec

  6. V primeru, da proizvod popravlja nepoo- ► Nadomestne dele, ki niso navedeni (npr. igle, blaščeni servis ali oseba, kupec ne more šobe, posode za barvo), lahko naročite uveljavljati zahtevkov iz te garancije. v klicnem centru.  │ PFS 400 A1  9 ■...
 • Seite 13: Izvirna Izjava O Skladnosti

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaka tipa stroja: Sistem pršilnika barve PFS 400 A1 Leto izdelave: 07–2020 Serijska številka: IAN 344907_2004 Bochum, 19. 8. 2020 Semi Uguzlu – vodja kakovosti – Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb zaradi razvoja.
 • Seite 14 Překlad originálu prohlášení o shodě ........20 │ PFS 400 A1  ...
 • Seite 15: Úvod

  ELEKTRICKÁ STŘÍKACÍ PISTOLE čisticí kartáček PFS 400 A1 čisticí jehla odměrka Úvod náhradní vzduchový filtr Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového Rozsah dodávky přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- bek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. 1 elektrická stříkací pistole Obsahuje důležité...
 • Seite 16: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  Veškerá bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte pro budoucí použití. Pojem „elektrické nářadí“ používaný v bezpečnost- ních pokynech se vztahuje na elektrická nářadí na- pájená ze sítě (síťovým kabelem) a elektrická nářadí provozovaná s akumulátorem (bez síťového kabelu). │ PFS 400 A1    13 ■...
 • Seite 17: Bezpečnost Osob

  Řada úrazů má svou příčinu ve špatné údržbě rovnováhu. Tak dokážete elektrické nářadí v ne- elektrického nářadí. očekávaných situacích lépe kontrolovat. │ ■ 14    PFS 400 A1...
 • Seite 18: Servis

  ■ Nerozstřikujte materiály, u nichž není známo, ♦ Změřte znovu DIN sekundy. Postup opakujte, zda představují nebezpečí. Neznámé materiá- dokud nebude dosaženo hodnoty viskozity do ly mohou vytvářet nebezpečné podmínky. 70 DIN-sec. │ PFS 400 A1    15 ■...
 • Seite 19: Příprava Stříkané Plochy

  , abyste je od sebe navzájem oddělili. ♦ K zapnutí stiskněte spoušť a držte ji stlačenou. Vypnutí ♦ K ukončení provozu opět spoušť pusťte. ♦ Chcete-li práci ukončit, odpojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky. │ ■ 16    PFS 400 A1...
 • Seite 20: Nastavení Rozstřiku

  V opač- ném případě se například ucpe jehla a pak není zaručena správná funkce přístroje. ■ Při čištění používejte vhodné ochranné rukavice. ■ Po každém použití postříkejte přístroj vodou. │ PFS 400 A1    17 ■...
 • Seite 21: Likvidace

  Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla. │ ■ 18    PFS 400 A1...
 • Seite 22: Servis

  Vás bez poš- tovného na adresu, kterou Vám oznámí servis. Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalační software. │ PFS 400 A1    19 ■...
 • Seite 23: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typové označení stroje: Elektrická stříkací pistole PFS 400 A1 Rok výroby: 07–2020 Sériové číslo: IAN 344907_2004 Bochum, 19.08.2020 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 24 Original-Konformitätserklärung ......... . 31 DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    21...
 • Seite 25: Einleitung

  FARBSPRÜHSYSTEM Reinigungsbürste PFS 400 A1 Reinigungsnadel Messbecher Einleitung Ersatzluftfilter Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Lieferumfang Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 1 Farbsprühsystem Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise 2 Düsen* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 26: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden der Sicherheitshinweise und Anweisungen Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel können elektrischen Schlag, Brand und/oder erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. schwere Verletzungen verursachen. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    23 ■...
 • Seite 27: Sicherheit Von Personen

  Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarte- Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht ten Situationen besser kontrollieren. gewarteten Elektrowerkzeugen. │ DE │ AT │ CH ■ 24    PFS 400 A1...
 • Seite 28: Service

  Flammen, Zündflammen, heißen Gegen- ständen, Motoren, Zigaretten und Funken vom Ein- und Ausstecken von Stromkabeln oder der Bedienung von Schaltern. Derartige Funkenquellen können zu einer Entzündung der Umgebung führen. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    25 ■...
 • Seite 29: Arbeitshinweise

  Hersteller- auf der Sprüheinheit fest. angaben zum Spritzgut. ► Körnige/körperhaltige Fabrikate dürfen nicht gespritzt werden. Deren schmirgelnde Wirkung verkürzt die Lebensdauer von Pumpe und Ventil. │ DE │ AT │ CH ■ 26    PFS 400 A1...
 • Seite 30: Sprühmaterial Einfüllen

  Nadel und die einwandfreien Funktionen des Gerätes sind nicht mehr gewährleistet. ■ Tragen Sie bei Reinigungsarbeiten geeignete Schutzhandschuhe. ■ Spritzen Sie nach jedem Gebrauch Wasser durch das Gerät. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    27 ■...
 • Seite 31: Luftfilter Reinigen/Ersetzen

  Erdreich, Grundwasser oder in die Gewässer gelangen. ■ Spritzarbeiten am Rande von Gewässern oder deren benachbarten Flächen (Einzugsgebiet) sind daher unzulässig. ■ Achten Sie beim Kauf von Farben, Lacken… auf deren Umweltverträglichkeit. │ DE │ AT │ CH ■ 28    PFS 400 A1...
 • Seite 32: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Schäden durch Elementarereignisse reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kos- tenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    29 ■...
 • Seite 33: Service

  Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Nadel, Düsen, Farbbecher) können Sie über unsere Callcenter bestellen. │ DE │ AT │ CH ■ 30    PFS 400 A1...
 • Seite 34: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Farbsprühsystem PFS 400 A1 Herstellungsjahr: 07–2020 Seriennummer: IAN 344907_2004 Bochum, 19.08.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 35 │ DE │ AT │ CH ■ 32    PFS 400 A1...
 • Seite 36 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacij · Stav informací · Stand der Informationen: 09 / 2020 · Ident.-No.: PFS400A1-082020-1 IAN 344907_2004...

Inhaltsverzeichnis