Upute Za Uporabu - Bestway 62097 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

UPUTE ZA UPORABU

NAPOMENA: OVE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE UPORABE PROIZVODA I ČUVAJTE IH.
OPREZ: KAKO BISTE IZBJEGLI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, UREĐAJ NE SMIJE DOĆI U
DOTICAJ S VODOM ILI KIŠOM.
UPOZORENJE:
1. Koristite pumpu samo s utičnicom odgovarajućeg napona - 12 V.
2. Motor ne smije raditi više od 10 minuta. Osoba koja upravlja motorom treba omogućiti da se
motor hladi po 10 minuta između svakog intervala korištenja.
3. Krhotine nikada ne smiju zapriječiti otvore za napuhivanje i ispuhivanje tijekom upotrebe.
4. Pohranite proizvod na suhom mjestu.
5. Ovaj uređaj smiju koristiti djeca s navršenih 8 godina i starija te osobe sa smanjenim
fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja kada
su pod nazorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost koja ih uputila u pravilno korištenje
aparata i upoznala s mogućim opasnostima. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne
smiju obavljati čišćenje ili održavanje bez nadzora. (Za tržište Europske unije)
Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja osim ako su pod nazorom
osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili koja ih je upoznala s uputama za uporabu
aparata. Potrebno je držati djecu pod nadzorom kako se ne bi igrali ovim uređajem. (Za
druga tržišta izvan Europske unije)
6. Mora se napajati samo sigurnosnim niskim naponom (SELV).
NAPOMENA 1: Svi ventili za zrak ne mogu se ispuhivati pomoću pumpe, neki
jednosmjerni ventili ispuhuju se ručno.
NAPOMENA 2: Neki proizvodi marke Bestway posjeduju poseban hermetični
unutrašnji sigurnosni ventil koji sprječava gubljenje zraka. Preporučujemo Vam
da ove proizvode ne ispuhujete pomoću pumpe već jednostavno otvorite ventil.
Značenje oznake precrtane kante za smeće:
Ne odlažite električne uređaje u nerazvrstani komunalni otpad već na mjesta predviđena za odlaganje
takve vrste otpada. Obratite se vašim lokalnim tijelima kako biste saznali informacije o dostupnim
načinima prikupljanja takve
vrste otpada. Ako se uređaji
odlože na deponije ili smetlišta,
opasne tvari mogle bi prodrijeti u podzemne
vode i doprijeti u hranidbeni lanac te narušiti
vaše zdravlje i dobrobit. Prilikom zamjene
starih uređaja novim, prodavač je zakonski
obvezan besplatno preuzeti vaše stare
uređaje te ih pravilno zbrinuti.
S-S-006091/14x21cm/62097/车用电动气泵说明书/JS-YF-2017-B-03136/克罗地亚
Otvor za upuhivanje zraka
Spojnica
Otvor za ispuhivanje zraka
Prekidač
25
Automobilska utičnica

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis