Bestway 62097 Bedienungsanleitung Seite 14

Vorschau ausblenden

Werbung

BRUKSANVISNING
OBS: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA FÖRE ANVÄNDNING
OCH SPARA DEN FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.
FÖRSIKTIGT: FÖR ATT UNDVIKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT,
VARNING:
1. Använd endast pumpen med ett passande strömuttag på 12V.
2. Motorns drifttid får inte överstiga 10 minuter. Operatören bör låta motorn kylas av i 10
minuter mellan användningarna.
3. Uppblåsnings- och luftuttömningsportarna ska hållas fria från skräp under användningen.
4. Produkten måste förvaras på torr plats.
5. Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och erfarenhet och kunskap om de är
under uppsyn eller har instruerats gällande apparetens sacra användande och förstår
farorna I samband med användandet. Barn bör inte leka med apparaten. Rengöring och
underhåll skall inte göras av barn utan tillsyn. (För EU)
Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (däribland barn), med begränsad
fysisk, mental eller sensoriskt förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om inte
denne har under uppsyn och instruktion om apparatens användning av en person som är
ansvarig för dennes säkerhet. Barn bör hållas under uppsyn så de ej leker med apparaten.
(För länder utanför EU)
6. Den får endast bli strömförsörjd med säker extra låg spänning.
OBS 1: Man kan inte tömma ut luften ur alla typer av luftventiler med hjälp av pumpen, vissa
envägsventiler kräver manuell tömning.
OBS 2: VIssa Bestway-komponenter har en särskild lufttät inre säkerhetsventil som förhindrar
att luft läcker ut. Vi rekommenderar att man tömmer ut luften ur sådana komponenter genom
att skruva loss ventilen istället för att tömma ut luften med hjälp av pumpen.
Förklaring av den överkorsade soptunnan med hjul:
Kasta inte bort elektriska apparater tillsammans med vanliga
hushållssopor, utan använd anläggningar för källsortering. Kontakta dina
lokala myndigheter för information om de insamlingssystem som finns
tillgängliga. Om du kastar bort elektriska apparater på soptimmar eller
depåer, kan farliga ämnen
läcka ned i grundvattnet och
komma in i livsmedelskedjan,
vilket kan skada din hälsa och
välbefinnande. När du ersätter
gamla apparater med nya, är
återförsäljaren skyldig att ta
emot din gamla apparat för
bortskaffning gratis.
S-S-006091/14x21cm/62097/车用电动气泵说明书/JS-YF-2017-B-03136/瑞
UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR VATTEN ELLER REGN
Adapter
Brytare
Öppning för Uppblåsning
Öppning för Tömning
14
Bilkontakt

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis