Instrucțiuni De Utilizare - Bestway 62097 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
OBSERVAŢIE: CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE OPERARE ȘI PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.
ATENŢIE: PENTRU A EVITA RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI L APĂ SAU PLOAIE.
AVERTISMENT:
1. Utilizaţi pompa numai cu o priză de alimentare cu tensiunea de 12V.
2. Durata de funcţionare a motorului nu trebuie să depăşească 10 de minute. Operator-
ul trebuie să lase motorul să se răcească timp de 10 minute între utilizări.
3. Porturile de umflare şi dezumflare trebuie să rămână neobstrucţionate de reziduuri în
timpul utilizării.
4. Produsul trebuie depozitat la loc uscat.
5. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de minim 8 ani şi persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experienţă şi
cunoştinţe dacă sunt monitorizate sau au primit instrucţiuni privind utilizarea dispozi-
tivului într-o manieră sigură şi care înţeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să
se joace cu dispozitivul. Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie
efectuate de copii fără supraveghere. (Pentru piața comunitară)
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau care nu deţin experienţa şi cunoştinţele
necesare, decât dacă au beneficiat de supraveghere sau instruire cu privire la
folosirea aparatului din partea unei persoane responsabile cu siguranţa acestora.
Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. (Pentru
piețe diferite de piața comunitară)
6. Trebuie alimentat numai la SELV.
NOTA 1: Nu toate valvele de aer pot fi dezumflate de pompă, unele valve
unilaterale necesită dezumflarea manuală.
NOTA 2: Unele articole Bestway au o valvă internă specială de siguranţă
etanşă care previne pierderea de aer. Recomandăm dezumflarea acestor
articole prin simpla deşurubare a valvei în locul dezumflării cu ajutorul pompei.
Semnificația tomberonului tăiat:
Nu eliminaţi aparatele electrice ca deşeuri urbane nesortate, folosiţi unităţi de colectare separate.
Contactaţi autorităţile locale pentru informaţii cu privire la sistemele disponibile. În cazul în care
aparatura electrică este
eliminată la gropile de gunoi sau
grămezile de gunoi, substanţele
periculoase se poate infiltra în pânza freatică
şi pot ajunge în lanţul alimentar, vă pot afecta
sănătatea şi bunăstarea. Atunci când înlocuiţi
aparatură veche cu una nouă, distribuitorul
este obligat prin lege să preia aparatura
veche pentru a o elimina, cel puţin gratuit.
S-S-006091/14x21cm/62097/车用电动气泵说明书/JS-YF-2017-B-03136/罗马尼亚
Port de umflare
Adaptor
Port de dezumflare
Comutator
23
Alimentare maşină

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis