Navodila Za Uporabo - Bestway 62097 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

NAVODILA ZA UPORABO

OBVESTILO: PRED UPORABO SKRBNO PREBERITE IN SHRANITE TA NAVODILA.
POZOR: DA BI PREPREČILI NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE SMETE
BITI IZPOSTAVLJENI VODI ALI DEŽJU.
OPOZORILO:
1. Tlačilko uporabljajte le z vtičnico ustrezne napetosti - 12 V.
2. Motor ne sme delovati več kot 10 minut neprekinjeno. Pred naslednjo uporabo pustite
motor 10 minut mirovati.
3. Med uporabo naj bosta priključka za napihovanje in izpihovanje čista.
4. Izdelek shranjujte na suhem mestu.
5. To napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi,
senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi oz. pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če
so pod nadzorom ali pa so prejeli navodila glede varne uporabe naprave ter
razumejo nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti in
vzdrževati naprave brez nadzora. (Za trg EU)
Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omenjenimi fizičnimi,
senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem,
razen pod nadzorom ali po navodilih za uporabo s strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost. Otroci naj bodo pod nadzorom, da se z napravo ne bi igrali.
Priključiti se jo sme le na varnostno malo napetost.
6.
OPOMBA 1: Tlačilka ne more izprazniti vseh zračnih ventilov, nekatere
enosmerne ventile je treba izprazniti ročno.
OPOMBA 2: Nekateri izdelki Bestway imajo poseben nepredušni notranji
varnostni ventil, ki preprečuje uhajanje zraka. Priporočamo, da te izdelke
izpraznite preprosto tako, da odvijete ventil, namesto da nanj namestite tlačilko.
Pomen prečrtanega smetnjaka:
Električno in elektronsko opremo je prepovedano odlagati med običajne komunalne odpadke, temveč je
treba poskrbeti za njeno ločeno zbiranje. Za informacije o načinih zbiranja odpadkov se obrnite na
pristojne krajevne organe. V
primeru odlaganja električne in
elektronske opreme na divja
odlagališča ali smetišča, lahko nevarne snovi
pronicajo v podtalnico, od tam pa v
prehranjevalno verigo, kar je škodljivo za
zdravje in dobro počutje. V primeru
zamenjave odsluženega aparata z novim
enakovrednim je pooblaščeni prodajalec po
zakonu dolžan sprejeti vaš odsluženi aparat
in brezplačno poskrbeti za njegovo odlaganje.
S-S-006091/14x21cm/62097/车用电动气泵说明书/JS-YF-2017-B-03136/斯洛文尼亚
Priključek za napihovanje
Adapter
Priključek za izpihovanje
Stikalo
21
Vtič za avtomobilsko vtičnico

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis