Gebruiksaanwijzing - Bestway 62097 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

GEBRUIKSAANWIJZING

OPGELET: LEES DEZE INFORMATIE AANDACHTIG VOOR
VAROITUS: STEL DE POMP NIET BLOOT AAN WATER OF REGEN
WAARSCHUWING:
1. Gebruik alleen pompen met een uitgang met het juiste voltage – 12 v.
2. De motor mag niet langer dan 10 minuten achter elkaar draaien. U dient de motor 10 minuten te
laten afkoelen tussen het ene gebruik en het andere.
3. De opblaas- en leegzuigaansluitingen moeten tijdens het gebruik vrij van vuil worden gehouden.
4. Het product moet op een droge plaats worden opgeborgen.
5. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke,
sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder supervisie
staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en
de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en
gebruiksonderhoud mag niet door kinderen worden verricht zonder supervisie. (Voor EU-markt)
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
zij toezicht hebben of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen, zodat ze
niet met het apparaat kunnen spelen. (Voor markt anders dan EU)
6. Het mag alleen worden gevoed met extra lage veiligheidsspanning (SELV).
OPMERKING 1: Niet alle luchtventielen zijn geschikt om lucht uit te laten met de pomp, aangezien
bij bepaalde eenrichtingsventielen de lucht handmatig moet worden uitgelaten.
OPMERKING 2: Bepaalde Bestway-onderdelen hebben een speciaal ingebouwd luchtdicht
veiligheidsventiel, dat voorkomt dat lucht ontsnapt. Wij adviseren deze onderdelen leeg te laten door
simpelweg het ventiel los te draaien in plaats van ze leeg te laten lopen met behulp van de pomp.
Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak op wielen:
Elektrische apparatuur dient niet afgedankt te worden samen met het gewoon
huishoudelijk afval. Contacteer uw plaatselijke overheid om meer informatie te krijgen
over de beschikbare manieren van afvalophaling. Wanneer elektrische apparatuur
gedumpt wordt in de
natuur, kunnen
gevaarlijke stoffen in het grondwater
sijpelen en in de voedselketen
terechtkomen, wat schadelijk is voor
uw gezondheid en welzijn.
Wanneer u uw oude apparatuur wilt
vervangen door nieuwe, is de
verkoper wettelijk verplicht uw oude
apparatuur gratis terug te nemen
voor afdanking.
S-S-006091/14x21cm/62097/车用电动气泵说明书/JS-YF-2017-B-03136/荷
GEBRUIK. GOED BEWAREN.
OM HET RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK
TE VOORKOMEN.
Poort Opblazen
Adapter
Schakelaar
Poort Aflaten
6
Sigarettenaanstekerplug

Werbung

loading

  Verwandte Inhalte für Bestway 62097

Inhaltsverzeichnis