Parkside PAPK 12 B1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
4 Ah Battery PAPK 12 B1
4 Ah Battery
Operating instructions
BATERIJA 4 Ah
Uputstvo za upotrebu
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4 Ah
Οδηүίες χρήσης
IAN 331417_1907
BATERIJA 4 Ah
Upute za upotrebu
АКУМУЛАТОРНА
БАТЕРИЯ 4 Ah
Ръководство за експлоатация
AKKU 4 Ah
Bedienungsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAPK 12 B1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAPK 12 B1

 • Seite 1 4 Ah Battery PAPK 12 B1 4 Ah Battery BATERIJA 4 Ah Operating instructions Upute za upotrebu BATERIJA 4 Ah АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ 4 Ah Uputstvo za upotrebu Ръководство за експлоатация AKKU 4 Ah ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4 Ah Bedienungsanleitung Οδηүίες χρήσης...
 • Seite 2 GB / CY Operating instructions Page Upute za upotrebu Stranica Uputstvo za upotrebu Strana Ръководство за експлоатация Cтраница 57 GR / CY Οδηүίες χρήσης Σελίδα DE / AT / CH Bedienungsanleitung Seite...
 • Seite 4 Charging 4 Ah 2 Ah 2 Ah times Battery pack Battery pack Battery pack PAPK 12 B1 PAPK 12 A1 PAPK 12 A2 Charging currents max. 2.4 A 60 min 60 min 120 min Charger PLGK 12 A1 2.4 A 2.4 A...
 • Seite 5 All Parkside tools and the chargers PLGK 12 A1 / B2 of the X12V Team series are compatible with the PAPK 12 A1 / A2 / B1 battery pack. 12V max. 10,8V...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Telephone ordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PAPK 12 B1 GB │...
 • Seite 7: Introduction

  . Any other usage of or modification to the appliance is deemed to be improper and carries a significant risk of accidents . The manufacturer accepts no responsibility for damage attributable to misuse . ■ 2  │   GB │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 8: Features

  Release buttons Red charge control LED Green charge control LED High-speed charger (not supplied) Package contents 1 battery 1 set of operating instructions Technical specifications PAPK 12 B1 Type LITHIUM ION Rated voltage 12 V (DC) Capacity 4000 mAh/48 Wh...
 • Seite 9 II / (double insulation) ATTENTION! ► This charger can only charge the following batteries: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2, PAPK 12 B1 . ► A current list of battery compatibility can be found at www .lidl .de/Akku . ■ 4 ...
 • Seite 10: General Safety Instructions

  Only the rechargeable battery units supplied are to be used with an electrical power tool. The use of other rechargeable battery units may lead to the danger of injury or fire . PAPK 12 B1 GB │ CY   │...
 • Seite 11 CAUTION! RISK OF EXPLOSION! Never charge non-rechargeable batteries. Protect the rechargeable battery from heat; for example, from continuous exposure to sunlight, fire, water and moisture. There is a risk of explosion . ■ 6  │   GB │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 12: Extended Safety Guidelines

  Incorrect charging or charging outside of the permissible temperature range can destroy the battery and increase the risk of fire . PAPK 12 B1 GB │ CY   │  7 ■...
 • Seite 13: Charging The Battery Pack

  Insert the power plug into the socket . The charge control LED lights up red . ♦ The green charge control LED indicates that charging is complete and the battery pack is ready for use . ■ 8  │   GB │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 14: Maintenance And Storage

  . ■ Never try to repair damaged batteries. Maintenance of batteries should only be carried out by the manufacturer or an approved customer service centre . PAPK 12 B1 GB │ CY   │  9 ■...
 • Seite 15: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us . The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period . ■ 10  │   GB │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 16 . Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided . PAPK 12 B1 GB │ CY   │...
 • Seite 17 To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions: ■ Please have the till receipt and the item number (e .g . IAN 12345) available as proof of purchase . ■ 12  │   GB │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 18 .lidl-service .com . This QR code will take you directly to the Lidl service page (www .lidl-service .com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 123456 . PAPK 12 B1 GB │ CY   │  13...
 • Seite 19: Service

  Please note that the following address is not the service address . Please use the service address provided in the operating instructions . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 14  │   GB │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 20: Disposal

  Directive 2006/66/EC . Take the battery pack and/ or appliance to a nearby collection facility . Please consult your local authorities regarding suit- able disposal of worn-out power tools/battery packs . PAPK 12 B1 GB │ CY   │  15...
 • Seite 21 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites . Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product . ■ 16  │   GB │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 22: Notes On The Ec Declaration Of

  Directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council of 8 June 2011 on the limitations of use of certain dangerous substances in electrical and electronic appliances . PAPK 12 B1 GB │ CY   │  17...
 • Seite 23: Ordering A Replacement Battery

  . NOTE ► Online ordering of replacement parts might not be possible in some countries . If this is the case, please contact the Service hotline . ■ 18  │   GB │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 24: Telephone Ordering

  (e .g . IAN 331417) in case of questions . The article number can be found on the type plate or the title page of these instructions . PAPK 12 B1 GB │ CY   │...
 • Seite 25 ■ 20  │   GB │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 26 Telefonska narudžba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 PAPK 12 B1  ...
 • Seite 27: Uvod

  Ova baterija nije namijenjena za komercijalnu uporabu . Svaki drugi način uporabe i svaka izmjena uređaja smatra se nenamjenskom i krije znatnu opasnost od nezgode . Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete nastale uslijed nenamjenskog korištenja uređaja . ■ 22  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 28: Oprema

  Crveno LED svjetlo za kontrolu punjenja Zeleno LED svjetlo za kontrolu punjenja Brzi punjač (nije u opsegu isporuke) Opseg isporuke 1 Baterija 1 Upute za uporabu Tehnički podaci PAPK 12 B1 LITIJ-IONSKA Nazivni napon 12 V (istosmjerna struja) Kapacitet 4000 mAh/48 Wh Broj ćelija...
 • Seite 29 T3.15A Razred zaštite II / (dvostruka izolacija) POZOR! ► Ovaj punjač može puniti samo sljedeće baterije: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2, PAPK 12 B1 . ► Ažurirani popis kompatibilnih baterija možete pronaći na www .lidl .de/Akku . ■ 24  │...
 • Seite 30: Opće Sigurnosne Napomene

  . b) U električnim uređajima koristite samo baterije predviđene za tu svrhu. Uporaba drugih vrsta baterija može dovesti do ozljeda i do opasnosti od požara . PAPK 12 B1   │  25 ■...
 • Seite 31 Baterije koje nisu predviđene za ponovno punjenje nikako se ne smiju puniti. Bateriju zaštitite od visokih temperatura, npr. i od trajnog utjecaja sunčeve svjetlosti, vatre, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije . ■ 26  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 32: Proširene Sigurnosne Napomene

  Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog područja temperature može uništiti bateriju i povećati opasnost od požara . OPREZ UPOZORENJE: ■ Mogućnost strujnog udara! Ne otvarati kućište proizvoda! PAPK 12 B1   │  27 ■...
 • Seite 33: Punjenje Paketa Baterije

  ♦ Utaknite mrežni utikač u utičnicu . LED indikator punjenja svijetli crveno . ♦ Zeleni LED indikator punjenja signalizira da je punjenje završeno i da je paket baterija spreman za uporabu . ■ 28  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 34: Održavanje I Skladištenje

  50 % i 80 % . Optimalna klima skladištenja je hladna i suha . ■ Nikada ne servisirajte oštećene baterije. Sve radove servisiranja baterija smije obavljati samo proizvođač ili ovlašteno osoblje Korisničke službe . PAPK 12 B1   │  29 ■...
 • Seite 35: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  čemu se sastoji greška proi- zvoda i kada se pojavila . Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod . Popravkom ili za- mjenom proizvoda ne započinje novi jamstveni rok . ■ 30  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 36 . Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se moraju izbjegavati . PAPK 12 B1   │  31 ■...
 • Seite 37 Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, u obliku gravure na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa za uporabu (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda . ■ 32  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 38: Servis

  S ovim QR kodom, možete otići izrav- no na Lidl servisnu stranicu (www .lidl-service .com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 123456 . Servis Servis Hrvatska Tel .: 0800 777 999 E-Mail: kompernass@lidl .hr IAN 331417_1907 PAPK 12 B1   │  33 ■...
 • Seite 39: Uvoznik

  . Povrat ambalaže u kružni tok materijala štedi sirovine i smanjuje nakupljanje otpada . Ambalažu koja Vam više nije potrebna zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima . ■ 34  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 40 (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali . O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu . PAPK 12 B1   │  35 ■...
 • Seite 41: Napomene Uz Eu - Izjavu

  . Gore opisan predmet izjave ispunjava propise smjernice 2011/65/EU Europskog parlamenta i vijeća od 8 . lipnja 2011 . za ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnim i elektron- skim uređajima . ■ 36  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 42: Naručivanje Zamjenske Baterije

  Ovaj artikl zbog ograničenog broja na skladištu može biti rasprodan nakon kratkog vremena . NAPOMENA ► Narudžba zamjenskih dijelova u nekim se državama ne može obaviti putem Interneta . U tim slučajevima kontaktirajte dežurnu servisnu telefonsku liniju . PAPK 12 B1   │  37 ■...
 • Seite 43: Telefonska Narudžba

  Za osiguranje brze obrade Vaše narudžbe molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite broj artikla (npr . IAN 331417) uređaja . Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici ili naslovnoj stranici ovih uputa . ■ 38  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 44 Poručivanje telefonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 PAPK 12 B1  ...
 • Seite 45: Uvod

  Ovaj akumulator nije namenjen za komercijalnu upotrebu . Svaka druga upotreba ili promena uređaja važi kao nenamenska i krije znatne opasnosti od nezgoda . Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete koje su nastale nenamenskom upotrebom . ■ 40  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 46: Oprema

  Crvena LED-lampica za kontrolu napunjenosti Zelena LED-lampica za kontrolu napunjenosti Brzi punjač (nije u obimu isporuke) Obim isporuke 1 baterija 1 uputstvo za upotrebu Tehnički podaci PAPK 12 B1 LITIJUM-JONSKI Nominalni napon 12 V (jednosmerna struja) Kapacitet 4000 mAh/48 Wh Ćelije...
 • Seite 47 (dvostruka izolacija) PAŽNJA! ► Ovaj punjač može da puni samo sledeće akumulatore: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2, PAPK 12 B1 . ► Aktuelni spisak kompatibilnosti akumulatora naći ćete na stranici www .lidl .de/Akku . ■ 42  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 48: Opšte Bezbednosne Napomene

  . b) Koristite u električnim alatima samo akumulatore predviđene za tu vrstu alata. Korišćenje nekih drugih akumulatora može da dovede do povreda i opasnosti od požara . PAPK 12 B1   │  43 ■...
 • Seite 49 . OPREZ! OPASNOST OD EKSPLOZIJE! Nikada ne punite baterije koje nisu punjive. Čuvajte akumulator od toplote, npr. od trajnog izlaganja suncu, od vatre, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije . ■ 44  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 50: Dodatne Bezbednosne Napomene

  Pogrešno punjenje ili punjenje van dozvoljenog temperaturnog područja može da uništi akumulator i može da poveća opasnost od požara . PAPK 12 B1   │  45 ■...
 • Seite 51: Punjenje Baterijskog Paketa

  Umetnite mrežni utikač u utičnicu . LED-lampica za kontrolu napunjenosti svetli crveno . ♦ Zelena LED-lampica za kontrolu napunjenosti Vam signalizira da je proces punjenja završen i da je baterijski paket spreman za korišćenje . ■ 46  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 52: Održavanje I Skladištenje

  50% i 80% . Optimalna klima skladištenja je hladna i suva . ■ Nikada ne obavljajte održavanje oštećenog akumulatora. Sve radove na održavanju akumu- latora treba da obavlja isključivo proizvođač ili ovlašćeni korisnički servis . PAPK 12 B1   │  47 ■...
 • Seite 53: Garancija I Garantni List

  . Ukupan rok garancije je 3 godina . Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom . ■ 48  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 54 Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripada- juće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine . Popravke u roku garancije Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka . U istom PAPK 12 B1   │  49 ■...
 • Seite 55 6 . Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom . 7 . Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu . 8 . Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe . ■ 50  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 56 ‒ oštećenja ili izmena proizvoda od strane kupca ‒ nepoštovanja propisa u pogledu bezbednosti i održavanja, grešaka u rukovanju ‒ šteta usled elementarnih nepogoda Naziv proizvoda: Baterija 4 Ah Model: PAPK 12 B1 IAN / Serijski broj: 331417_1907 Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA...
 • Seite 57: Odlaganje

  . Vraćanjem ambalaže u proces kruženja materijala se štede sirovine i smanjuje naku- pljanje otpada . Odložite nepotrebni ambalažni materijal u skladu sa važećim lokalnim propisima . ■ 52  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 58 (a) i ciframa (b) sa sledećim znače- njem: 1–7: Plastika, 20–22: Hartija i karton, 80–98: Kompozitni materijal . O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi . PAPK 12 B1   │  53 ■...
 • Seite 59: Napomene U Vezi Sa Ez Izjavom

  đenosti snosi proizvođač . Gore opisan predmet Izjave ispunjava propise Direktive 2011/65/EU Evropskog parlamenta i saveta od 8 . juna 2011 . za ograničenje upotrebe određenih opasnih materija u električnim i elektronskim uređajima . ■ 54  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 60: Poručivanje Rezervnog Akumulatora

  . NAPOMENA ► U nekim zemljama nije moguće onlajn-poruči- vanje rezervnih delova . U tom slučaju, molimo Vas da stupite u kontakt sa dežurnom servisnom službom . PAPK 12 B1   │  55 ■...
 • Seite 61: Poručivanje Telefonom

  Da biste obezbedili brzu obradu Vaše porudžbine, molimo Vas da kod svih upita pripremite broj artikla (npr . IAN 331417) uređaja . Broj artikla se nalazi na tipskoj pločici ili na naslovnoj strani ovog uputstva . ■ 56  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 62 Поръчка по телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 PAPK 12 B1  ...
 • Seite 63: Въведение

  за професионална употреба . Всяка друга употре- ба или промяна на уреда се счита за нецелесъоб- разна и крие значителни опасности от злополука . За повреди вследствие на употреба, която не отговаря на предназначението, производителят не поема отговорност . ■ 58  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 64: Оборудване

  Зелен контролен светодиод за зареждането Бързозарядно устройство (не е включено в окомплектовката на доставката) Окомплектовка на доставката 1 акумулаторна батерия 1 ръководство за експлоатация Технически характеристики PAPK 12 B1 Тип ЛИТИЕВО-ЙОННА Номинално напрежение 12 V (постоянен ток) Капацитет 4000 mAh/48 Wh Клетки...
 • Seite 65 Клас на защита (двойна изолация) ВНИМАНИЕ! ► Това зарядно устройство може да зарежда само следните батерии: PAPK 12 A1/ PAPK 12 A2, PAPK 12 B1 . ► Актуален списък на съвместимостта на акумулаторните батерии ще намерите на www .lidl .de/Akku . ■...
 • Seite 66: Общи Указания За Безопасност

  ни батерии, съществува опасност от пожар, ако се използва с други акумулаторни батерии . б) Използвайте единствено предвидените за електрическите инструменти акумулаторни батерии. Употребата на други акумулаторни батерии може да доведе до наранявания и опасност от пожар . PAPK 12 B1   │  61 ■...
 • Seite 67 попадне в очите, потърсете допълнително медицинска помощ. Изтичащият от акумула- торната батерия електролит може да доведе до раздразнения на кожата или изгаряния . ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ! Никога не зареждайте непрезареж­ дащи се батерии. ■ 62  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 68: Разширени Указания За Безопасност

  или температура над 130 °C (265 °F) могат да предизвикат експлозия . ■ Спазвайте всички указания за зареждане и никога не зареждайте акумулаторната ба­ терия или акумулаторния инструмент извън рамките на посочения в ръководството за експлоатация температурен диапазон. PAPK 12 B1   │  63 ■...
 • Seite 69: Зареждане На Акумулаторния

  зареждане е между 50 % и 80 % . Климатът за съхранение трябва да е хладен, сух и с околна температура между 0 °C и 50 °C . ♦ Поставете акумулаторния пакет в бързоза- рядното устройство ■ 64  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 70: Поддръжка И Съхранение

  В случай на продължително съхранение на литиево-йонна акумулаторна батерия редов- но проверявайте нейното ниво на зареждане . Оптималното ниво на зареждане е между 50 % и 80 % . Оптималният климат за съхранение е хладен и сух . PAPK 12 B1   │  65 ■...
 • Seite 71: Гаранция

  Гаранционни условия Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката . Пазете добре оригиналната касова бележка . Този документ е необходим като дока- зателство за покупката . Ако в рамките на три го- ■ 66  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 72 срок са срещу заплащане . Обхват на гаранцията Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка . Гаранцията важи за дефекти на материала или прsоизводствени дефекти . PAPK 12 B1   │  67 ■...
 • Seite 73 интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада . Гаранционният срок не важи при ■ нормално изразходване на капацитета на акумулаторната батерия ■ професионална употреба на продукта ■ повреждане или промяна на продукта от клиента ■ 68  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 74 и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал . За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задъл- жително използвайте само адреса, който Ви е посочен . Осигурете изпращането да не е PAPK 12 B1   │  69 ■...
 • Seite 75: Сервизно Обслужване

  или друг специален товар – не се приемат . Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди . Сервизно обслужване България Тел .: 00800 111 4920 Е-мейл:kompernass@lidl .bg IAN 331417_1907 ■ 70  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 76: Вносител

  (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако него- вото използване налага разходи на продава- ча, които в сравнение с другия начин на обез- щетяване са неразумни, като се вземат предвид: PAPK 12 B1   │  71 ■...
 • Seite 77 ответствие с договора за продажба е безплат- но за потребителя . Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства . ■ 72  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 78 требителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на га- ранцията по чл . 115, е налице следваща поя- ва на несъответствие на стоката с договора за продажба . PAPK 12 B1   │  73 ■...
 • Seite 79 ля за решаване на спора . (3) Упражняването на правото на потребителя по ал . 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал . 1 . ■ 74  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 80: Предаване За Отпадъци

  или уреда в предлагащите тази услуга събира- телни пунктове . Осведомете се от съответните общински или градски власти относно възможностите за преда- ване за отпадъци на излезли от употреба елек- трически инструменти/акумулаторни пакети . PAPK 12 B1   │  75 ■...
 • Seite 81 значение: 1 – 7: пластмаси, 20 – 22: хартия и кар- тон, 80 – 98: композитни материали Информация относно възможностите за предаване за отпадъци на излез- лия от употреба продукт можете да получите от вашата общинска или градска управа . ■ 76  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 82: Указания Относно Ео Декларацията За Съответствие

  описаният предмет на Декларацията отговаря на разпоредбите на Директивата 2011/65/ЕU на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г . относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване . PAPK 12 B1   │  77 ■...
 • Seite 83: Поръчка На Резервна

  артикул може да бъде разпродаден в рамките на кратко време . УКАЗАНИЕ ► В някои страни поръчката на резервни части не може да се извърши онлайн . В такъв случай се свържете с горещата линия на сервиза . ■ 78  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 84: Поръчка По Телефона

  поръчка, при всякакви запитвания имайте го- товност да съобщите артикулния номер (напр . IAN 331417) на уреда . Артикулният номер е посочен на фабричната табелка или на заглав- ния лист на това ръководство . PAPK 12 B1   │  79 ■...
 • Seite 85 ■ 80  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 86 Τηλεφωνική παραγγελία . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 PAPK 12 B1 GR │...
 • Seite 87: Εισαγωγή

  θεωρείται μη σύμφωνη με τους κανονισμούς και ενέ- χει σημαντικούς κινδύνους ατυχημάτων . Για βλάβες από χρήση μη σύμφωνη με τους κανονισμούς, ο κα- τασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη . ■ 82  │   GR │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 88: Εξοπλισμός

  Κόκκινο LED ελέγχου φόρτισης Πράσινο LED ελέγχου φόρτισης Ταχυφορτιστής (δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό) Παραδοτέος εξοπλισμός 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Τεχνικά χαρακτηριστικά PAPK 12 B1 Τύπος ΛΙΘΙΟΥ-ΙΟΝΤΩΝ Τάση μέτρησης 12 V (συνεχές ρεύμα) Χωρητικότητα 4000 mAh/48 Wh Κυψέλες...
 • Seite 89 ΠΡΟΣΟΧΉ! ► Αυτός ο φορτιστής ενδείκνυται για τη φόρτιση μόνο των ακόλουθων μπαταριών: PAPK 12 A1/ PAPK 12 A2, PAPK 12 B1 . ► Μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο με την τρέχουσα συμβατότητα των συσσωρευτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www .lidl .de/Akku .
 • Seite 90: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  νος πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιούνται με άλ- λους συσσωρευτές . β) Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους προβλεπόμε­ νους συσσωρευτές στα ηλεκτρικά εργαλεία. Η χρήση άλλων συσσωρευτών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και πυρκαγιά . PAPK 12 B1 GR │ CY   │  85 ■...
 • Seite 91 έλθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια. Το εκρέον υγρό των συσσω- ρευτών μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθι- σμούς ή εγκαύματα . ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ! Μη φορτίζετε ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. ■ 86  │   GR │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 92: Λοιπές Υποδείξεις Ασφαλείας

  απρόβλεπτη συμπεριφορά και να προκαλέσουν πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμούς . ■ Μην εκθέτετε τους συσσωρευτές σε φωτιά ή υψη­ λές θερμοκρασίες. Η φωτιά ή θερμοκρασίες άνω των 130°C (265°F) μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη . PAPK 12 B1 GR │ CY   │  87 ■...
 • Seite 93: Φόρτιση Συστοιχίας

  Φόρτιση συστοιχίας συσσωρευτών (βλ . Εικ . Α) ΠΡΟΣΟΧΉ! ► Αποσυνδέετε πάντα το βύσμα, πριν από την αφαίρεση της συστοιχίας συσσωρευτών από τον φορτιστή ή την τοποθέτησή της σε αυτόν . ■ 88  │   GR │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 94 Εισάγετε τη συστοιχία συσσωρευτών μέσα στη συσκευή . ♦ Απενεργοποιείτε τον ταχυφορτιστή μεταξύ δια- δοχικών διαδικασιών φόρτισης τουλάχιστον για 15 λεπτά . Για να γίνει αυτό, αποσυνδέστε το βύσμα . PAPK 12 B1 GR │ CY   │  89 ■...
 • Seite 95: Συντήρηση Και Αποθήκευση

  σης είναι σε δροσερό και στεγνό χώρο . ■ Μην συντηρείτε ποτέ συσσωρευτές που έχουν υποστεί βλάβη. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης συσσωρευτών πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά από τον κατα- σκευαστή ή εξουσιοδοτημένα σημεία εξυπηρέτη- σης πελατών . ■ 90  │   GR │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 96: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  φορικά με το πού βρίσκεται η έλλειψη και πότε παρατη- ρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών . Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν . PAPK 12 B1 GR │ CY   │...
 • Seite 97 ντήρηση . Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδεί- ξεις στις οδηγίες χειρισμού . Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους ■ 92  │   GR │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 98 ασφάλειας και συντήρησης, καθώς και σφαλμάτων χειρισμού ■ σε περίπτωση ζημιών λόγω φυσικών φαινομένων Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζη- τήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις: PAPK 12 B1 GR │ CY   │  93 ■...
 • Seite 99 Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύ- θυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε . ■ 94  │   GR │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 100: Σέρβις

  μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης . Σέρβις Σέρβις Ελλάδα Tel .: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .gr Σέρβις Κύπρος Tel .: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl .com .cy IAN 331417_1907 PAPK 12 B1 GR │ CY   │  95 ■...
 • Seite 101: Εισαγωγέας

  Η επιστροφή της συσκευασίας σε σημεία ανακύκλω- σης εξοικονομεί πρώτες ύλες και μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων . Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασί- ας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις . ■ 96  │   GR │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 102 20–22: Χαρτί και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά . Για τις δυνατότητες απόρριψης του προ- ϊόντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρε- σία της κοινότητας ή της πόλης σας . PAPK 12 B1 GR │ CY   │  97...
 • Seite 103: Υποδείξεις Για Τη Δήλωση

  προδιαγραφές της οδηγίας 2011/65/ΕU του Ευρωπα- ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων υλικών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συ- σκευές . ■ 98  │   GR │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 104: Παραγγελία Εφεδρικού Συσσωρευτή

  δέχεται να εξαντληθεί μετά από σύντομο χρονικό διάστημα . ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Σε ορισμένες χώρες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρο- νική παραγγελία ανταλλακτικών . Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική γραμμή σέρβις . PAPK 12 B1 GR │ CY   │  99 ■...
 • Seite 105: Τηλεφωνική Παραγγελία

  παραγγελίας σας για οποιοδήποτε αίτημα, έχετε εύκαιρο τον κωδικό προϊόντος (π .χ . ΙΑΝ 331417) της συσκευής . Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου ή στην πρώτη σελίδα των οδη- γιών . ■ 100  │   GR │ CY PAPK 12 B1...
 • Seite 106 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 PAPK 12 B1 DE │...
 • Seite 107: Einleitung

  . Jede andere Verwendung oder Verän- derung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsge- mäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus be stimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 102  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 108: Ausstattung

  Entriegelungstasten Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Lieferumfang 1 Akku 1 Betriebsanleitung Technische Daten PAPK 12 B1 LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung 12 V (Gleichstrom) Kapazität 4000 mAh/48 Wh Zellen Verwenden Sie zum Laden des Akku-Packs nur Akku-Schnellladegeräte der X12V Team Serie:...
 • Seite 109 Schutzklasse II / (Doppelisolierung) ACHTUNG! ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2, PAPK 12 B1 . ► Eine akutelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www .lidl .de/Akku . ■ 104  │  ...
 • Seite 110: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Akkus verwendet wird . b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  105 ■...
 • Seite 111 Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonnen- einstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 106  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 112: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  107 ■...
 • Seite 113: Akku-Pack Laden (Siehe Abb . A)

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Ladekontroll-LED leuchtet rot . ♦ Die grüne Ladekontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku-Pack einsatzbereit ist . ■ 108  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 114: Wartung Und Lagerung

  50 % und 80 % . Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken . ■ Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kunden- dienststeIlen erfolgen . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  109 ■...
 • Seite 115: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  . Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist . ■ 110  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 116 Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z . B . Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  111...
 • Seite 117 Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse ■ 112  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 118 Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  113...
 • Seite 119: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 331417_1907 ■ 114  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 120: Importeur

  Die Rückführung der Verpackung in den Material- kreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfal- laufkommen . Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Ver- packungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  115...
 • Seite 121 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 116  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 122: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vor- schriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Be- schränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  117...
 • Seite 123: Ersatz Akku Bestellung

  Zeit ausverkauft sein . HINWEIS ► Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Ländern nicht online vorgenommen werden . Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte die Service-Hotline . ■ 118  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 124: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z . B . IAN 331417) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 125 ■ 120  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 126 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Stanje informacija Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen:12 / 2019 Ident.-No.: PAPK12B1-112019-1 IAN 331417_1907...

Inhaltsverzeichnis