Parkside PAPK 12 B1 Bedienungsanleitung

Akku 4 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

4 Ah BATTERY PAPK 12 B1
BATERIJA 4 Ah
Upute za upotrebu
BATERIJA 4 Ah
Uputstvo za upotrebu
AKKU 4 Ah
Bedienungsanleitung
IAN 322709_1901

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAPK 12 B1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAPK 12 B1

 • Seite 1 4 Ah BATTERY PAPK 12 B1 BATERIJA 4 Ah Upute za upotrebu BATERIJA 4 Ah Uputstvo za upotrebu AKKU 4 Ah Bedienungsanleitung IAN 322709_1901...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildun- gen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 Charging 4 Ah 2 Ah 2 Ah times Battery pack Battery pack Battery pack PAPK 12 B1 PAPK 12 A1 PAPK 12 A2 Charging currents max. 2.4 A 60 min 60 min 120 min Charger PLGK 12 A1 2.4 A 2.4 A...
 • Seite 5 All Parkside tools and the chargers PLGK 12 A1 / B2 of the X12V Team series are compatible with the PAPK 12 A1 / A2 / B1 battery pack. 12V max. 10,8V...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Telefonska narudžba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PAPK 12 B1  ...
 • Seite 7: Uvod

  Ova baterija nije namijenjena za komercijalnu uporabu . Svaki drugi način uporabe i svaka izmjena uređaja smatra se nenamjenskom i krije znatnu opasnost od nezgode . Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete nastale uslijed nenamjenskog korištenja uređaja . ■ 2  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 8: Oprema

  Crveno LED svjetlo za kontrolu punjenja Zeleno LED svjetlo za kontrolu punjenja Brzi punjač (nije u opsegu isporuke) Opseg isporuke 1 Baterija 1 Upute za uporabu Tehnički podaci PAPK 12 B1 Tip: LITIJ-IONSKA (istosmjerna struja) Nazivni napon: 12 V Kapacitet: 4000 mAh / 48 Wh Broj ćelija:...
 • Seite 9 Razred zaštite: II / (dvostruka izolacija) POZOR! ► Ovaj punjač može puniti samo sljedeće bateri- je: PAPK 12 A1 / PAPK 12 A2, PAPK 12 B1 . ► Ažurirani popis kompatibilnih baterija možete pronaći na www .lidl .de/Akku . ■ 4 ...
 • Seite 10: Opće Sigurnosne Napomene

  . b) U električnim uređajima koristite samo baterije predviđene za tu svrhu. Uporaba drugih vrsta baterija može dovesti do ozljeda i do opasnosti od požara . PAPK 12 B1   │  5 ■...
 • Seite 11 Baterije koje nisu predviđene za ponovno punjenje nikako se ne smiju puniti. Bateriju zaštitite od visokih temperatura, npr. i od trajnog utjecaja sunčeve svjetlosti, vatre, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije . ■ 6  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 12: Proširene Sigurnosne Napomene

  Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog područja temperature može uništiti bateriju i povećati opasnost od požara . OPREZ UPOZORENJE: Mogućnost strujnog udara ! Ne otvarati kućište proizvoda ! PAPK 12 B1   │  7 ■...
 • Seite 13: Punjenje Paketa Baterije (Vidi Sliku A)

  ♦ Utaknite mrežni utikač u utičnicu . LED indikator punjenja svijetli crveno . ♦ Zeleni LED indikator punjenja signalizira da je punjenje završeno i da je paket baterija spreman za uporabu . ■ 8  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 14: Održavanje I Skladištenje

  50 % i 80 % . Optimalna klima skladištenja je hladna i suha . ■ Nikada ne servisirajte oštećene baterije. Sve radove servisiranja baterija smije obavljati samo proizvođač ili ovlašteno osoblje Korisničke službe . PAPK 12 B1   │  9 ■...
 • Seite 15: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila . Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod . Popravkom ili za- mjenom proizvoda ne započinje novi jamstveni rok . ■ 10  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 16 . Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i ako nije stručno korišten ili servisiran . Za stručno korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati sve naputke navedene u uputama za uporabu . PAPK 12 B1   │  11 ■...
 • Seite 17 . ■ Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedostata- ka, najprije telefonski ili preko elektronske pošte kontaktirajte servisni odjel naveden u nastavku . ■ 12  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 18: Servis

  S ovim QR kodom, možete otići izravno na Lidl servisnu stranicu (www .lidl-service .com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 123456 . Servis Servis Hrvatska Tel .: 0800 777 999 E-Mail: kompernass@lidl .hr IAN 322709_1901 PAPK 12 B1   │  13 ■...
 • Seite 19: Uvoznik

  . Lidl Hrvatska d .o .o . k .d ., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NJEMAČKA www .kompernass .com ■ 14  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 20: Zbrinjavanje

  2006/66/EC . Paket baterija i /ili uređaj vratite putem ponuđenih sabirnih mjesta . O mogućnosti zbrinjavanja starih električnih uređaja/ paketa baterija informirajte se u gradskoj ili mjesnoj upravi . PAPK 12 B1   │  15 ■...
 • Seite 21 . Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu . ■ 16  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 22: Napomene Uz Eu - Izjavu O Sukladnosti

  . Gore opisan predmet izjave ispunjava propise smjernice 2011/65/EU Europskog parlamenta i vijeća od 8 . lipnja 2011 . za ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnim i elektronskim uređajima . PAPK 12 B1   │  17 ■...
 • Seite 23: Naručivanje Zamjenske Baterije

  Ovaj artikl zbog ograničenog broja na skladištu može biti rasprodan nakon kratkog vremena . NAPOMENA ► Narudžba zamjenskih dijelova u nekim se državama ne može obaviti putem Interneta . U tim slučajevima kontaktirajte dežurnu servisnu telefonsku liniju . ■ 18  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 24: Telefonska Narudžba

  Za osiguranje brze obrade Vaše narudžbe molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite broj artikla (npr . IAN 322709) uređaja . Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici ili naslovnoj stranici ovih uputa . PAPK 12 B1   │  19 ■...
 • Seite 25 ■ 20  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 26 Poručivanje telefonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PAPK 12 B1  ...
 • Seite 27: Uvod

  Ovaj akumulator nije namenjen za komercijalnu upotrebu . Svaka druga upotreba ili promena uređaja važi kao nenamenska i krije znatne opasnosti od nezgoda . Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete koje su nastale nenamenskom upotrebom . ■ 22  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 28: Oprema

  Crvena LED-lampica za kontrolu napunjenosti Zelena LED-lampica za kontrolu napunjenosti Brzi punjač (nije u obimu isporuke) Obim isporuke 1 akumulator 1 uputstvo za upotrebu Tehnički podaci PAPK 12 B1 Tip: LITIJUM-JONSKI Nominalni napon: 12 V (jednosmerna struja) Kapacitet: 4000 mAh / 48 Wh Ćelije:...
 • Seite 29 Nominalna snaga: 75 W IZLAZ / Output: (jednosmerna stru- Nominalni napon: 12 V Nominalna struja: 4500 mA Vreme punjenja: oko 60 min Osigurač (unutra): 3,15 A T3.15A Klasa zaštite: II / (dvostruka izolacija) ■ 24  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 30: Opšte Bezbednosne Napomene

  PAŽNJA! ► Ovaj punjač može da puni samo sledeće akumulatore: PAPK 12 A1 / PAPK 12 A2, PAPK 12 B1 . ► Aktuelni spisak kompatibilnosti akumulatora naći ćete na stranici www .lidl .de/Akku . Opšte bezbednosne napomene UPOZORENJE! ■ Pročitajte sve bezbednosne napomene i uput- stva.
 • Seite 31 Iscurela tečnost iz akumulatora može da dovede do iritacije kože ili opekotina . OPREZ! OPASNOST OD EKSPLOZIJE! Nikada ne punite baterije koje nisu punjive. ■ 26  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 32: Dodatne Bezbednosne Napomene

  Pogrešno punjenje ili punjenje van dozvoljenog temperaturnog područja može da uništi akumulator i može da poveća opasnost od požara . PAPK 12 B1   │  27 ■...
 • Seite 33: Punjenje Baterijskog Paketa (Vidi Sliku A)

  . ♦ Zelena LED-lampica za kontrolu napunjenosti Vam signalizira da je proces punjenja završen i da je baterijski paket spreman za korišćenje . ♦ Gurnite baterijski paket u uređaj . ■ 28  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 34: Održavanje I Skladištenje

  50% i 80% . Optimalna klima skladištenja je hladna i suva . ■ Nikada ne obavljajte održavanje oštećenog akumulatora. Sve radove na održavanju akumu- latora treba da obavlja isključivo proizvođač ili ovlašćeni korisnički servis . PAPK 12 B1   │  29 ■...
 • Seite 35: Garancija I Garantni List

  ‒ ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca . Ukupan rok garancije je 6 meseci . ■ 30  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 36 Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu . Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine . PAPK 12 B1   │  31 ■...
 • Seite 37 4 . Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu . 5 . Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice . 6 . Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom . ■ 32  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 38 Uputstvu za upotrebu . 8 . Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe . Naziv Baterija 4 Ah proizvoda: Model: PAPK 12 B1 IAN / Serijski 322709_1901 broj: Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, DE - 44867 BOCHUM, NEMAČKA...
 • Seite 39 Uvozi i stavl- Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, ja u promet: 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel . 0800-191-199, e-mail: kontakt@lidl .rs ■ 34  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 40: Odlaganje

  2006/66/EC . Vratite baterijski paket i/ili uređaj preko ponuđenog sabirnog centra . Raspitajte se u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi o mogućnostima odlaganja dotraja- lih električnih alata / baterijskih paketa . PAPK 12 B1   │  35 ■...
 • Seite 41 (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem: 1–7: Plastika, 20–22: Hartija i karton, 80–98: Kompozitni materijal O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi . ■ 36  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 42: Napomene U Vezi Sa Ez Izjavom O

  . Gore opisan predmet Izjave ispunjava propise Direktive 2011/65/EU Evropskog parlamenta i saveta od 8 . juna 2011 . za ograničenje upotrebe određenih opasnih materija u električnim i elektronskim uređajima . PAPK 12 B1   │  37 ■...
 • Seite 43: Poručivanje Rezervnog Akumulatora

  . NAPOMENA ► U nekim zemljama nije moguće onlajn-poruči- vanje rezervnih delova . U tom slučaju, molimo Vas da stupite u kontakt sa dežurnom servisnom službom . ■ 38  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 44: Poručivanje Telefonom

  Da biste obezbedili brzu obradu Vaše porudžbine, molimo Vas da kod svih upita pripremite broj artikla (npr . IAN 322709) uređaja . Broj artikla se nalazi na tipskoj pločici ili na naslovnoj strani ovog uputstva . PAPK 12 B1   │  39...
 • Seite 45 ■ 40  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 46 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 PAPK 12 B1 DE │...
 • Seite 47: Einleitung

  Einsatz bestimmt . Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestim- mungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstande- ne Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 48: Ausstattung

  Akku-Pack Entriegelungstasten Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Lieferumfang 1 Akku 1 Betriebsanleitung Technische Daten PAPK 12 B1 Typ: LITHIUM-IONEN (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 12 V Kapazität: 4000 mAh / 48 Wh Zellen: PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 49 II / (Doppelisolierung) ACHTUNG! ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAPK 12 A1 / PAPK 12 A2, PAPK 12 B1 . ► Eine akutelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www .lidl .de/Akku . ■ 44  │...
 • Seite 50: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Akkus verwendet wird . b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 51 Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrah- lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 52: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  47 ■...
 • Seite 53: Akku-Pack Laden (Siehe Abb . A)

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Ladekontroll-LED leuchtet rot . ♦ Die grüne Ladekontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku-Pack einsatzbereit ist . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 54: Wartung Und Lagerung

  50 % und 80 % . Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken . ■ Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kunden- dienststeIlen erfolgen . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 55: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  6 Monatsfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 56 Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z . B . Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  51...
 • Seite 57 Sie bitte den folgenden Hinweisen: ■ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z . B . IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit . ■ 52  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 58 . Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www .lidl-service .com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  53 ■...
 • Seite 59: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com ■ 54  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 60: Entsorgung

  Akku-Pack und / oder das Gerät über die angebote- nen Sammeleinrichtungen zurück . Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elek- trowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  55...
 • Seite 61 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 56  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 62: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro- nikgeräten . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  57...
 • Seite 63: Ersatz Akku Bestellung

  Zeit ausverkauft sein . HINWEIS ► Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Ländern nicht online vorgenommen werden . Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte die Service-Hotline . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 64: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z . B . IAN 322709) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 65 ■ 60  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 66 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija Stand der Informationen: 06 / 2019 Ident.-No.: PAPK12B1-062019-1 IAN 322709_1901...