Parkside PAPK 12 A3 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
2Ah 12V BATTERY PAPK 12 A3
2Ah 12V BATTERY
Operating instructions
12 V-ACCU 2 Ah
Gebruiksaanwijzing
IAN 351899_2007
GENOPLADELIGT 12 V
BATTERI, 2 Ah
Betjeningsvejledning
12-V-AKKU 2 Ah
Bedienungsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAPK 12 A3

 • Seite 1 2Ah 12V BATTERY PAPK 12 A3 GENOPLADELIGT 12 V 2Ah 12V BATTERY BATTERI, 2 Ah Operating instructions Betjeningsvejledning 12 V-ACCU 2 Ah 12-V-AKKU 2 Ah Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung IAN 351899_2007...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4 All Parkside tools and the chargers PLGK 12 A1/A2/B2/PDSLG 12 A1 of the X12V Team series are compatible with the PAPK 12 A1/A2/A3/B1 battery pack. 2 Ah Charging 2 Ah 4 Ah Battery times Battery Battery pack pack pack Charging PAPK 12 PAPK 12 A1...
 • Seite 5 12V max. 10,8V LONGER BATTERY LIFE. INCREASED LIFESPAN. High-performance Li-Ion battery Cell Balancing – longer battery life, increased battery lifespan. Higher battery resources due to evenly used cells. Maximises the charge potential.
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Telephone ordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PAPK 12 A3 GB │...
 • Seite 7: Introduction

  . Any other usage of or modification to the appliance is deemed to be improper and carries a significant risk of accidents . The manufacturer accepts no responsibility for damage attributable to misuse . ■ 2  │   GB │ IE │ NI PAPK 12 A3...
 • Seite 8: Features

  Red charge control LED Green charge control LED High-speed charger (not supplied) Package contents 1 2Ah 12V battery 1 set of operating instructions Technical specifications PAPK 12 A3 Type LITHIUM ION Rated voltage 12 V (DC) Capacity 2000 mAh/24 Wh...
 • Seite 9 This charger can only charge the following batteries: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/ PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ► A current list of battery compatibility can be found at www .lidl .de/akku . ■ 4  │   GB │ IE │ NI PAPK 12 A3...
 • Seite 10: General Power Tool Safety Warnings

  Only the rechargeable battery units supplied are to be used with an electrical power tool. The use of other rechargeable battery units may lead to the danger of injury or fire . PAPK 12 A3 GB │ IE │ NI   │...
 • Seite 11 Never charge non-rechargeable batteries! Protect the rechargeable battery from heat, for example from continuous exposure to sunlight, fire, water and moisture. There is a risk of explosion . ■ 6  │   GB │ IE │ NI PAPK 12 A3...
 • Seite 12: Extended Safety Guidelines

  Incorrect charging or charging outside of the permissible temperature range can destroy the battery and increase the risk of fire . PAPK 12 A3 GB │ IE │ NI   │  7...
 • Seite 13: Charging The Battery Pack (See Fig . A)

  50°C . ♦ Insert the battery pack into the high-speed charger ♦ Insert the power plug into the socket . The charge control LED lights up red . ■ 8  │   GB │ IE │ NI PAPK 12 A3...
 • Seite 14: Maintenance And Storage

  . ■ Never try to repair damaged batteries. Maintenance of batteries should only be carried out by the manufacturer or an approved customer service centre . PAPK 12 A3 GB │ IE │ NI   │  9 ■...
 • Seite 15: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred . ■ 10  │   GB │ IE │ NI PAPK 12 A3...
 • Seite 16 . Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee . PAPK 12 A3 GB │ IE │ NI   │...
 • Seite 17 / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres . ■ 12  │   GB │ IE │ NI PAPK 12 A3...
 • Seite 18 . ■ If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail . PAPK 12 A3 GB │ IE │ NI   │  13 ■...
 • Seite 19 This QR code will take you directly to the Lidl service page (www .lidl-service .com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 351899_2007 . ■ 14  │   GB │ IE │ NI PAPK 12 A3...
 • Seite 20: Service

  Please note that the following address is not the service address . Please use the service address provided in the operating instructions . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com PAPK 12 A3 GB │ IE │ NI   │  15 ■...
 • Seite 21: Disposal

  Directive 2006/66/EC . Take the battery pack and/ or appliance to a nearby collection facility . Please consult your local authorities regarding suit- able disposal of worn out power tools/battery packs . ■ 16  │   GB │ IE │ NI PAPK 12 A3...
 • Seite 22 (b) with the following meanings: 1–7: Plastics, 20–22: Paper and cardboard, 80–98: Composites . Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product . PAPK 12 A3 GB │ IE │ NI   │  17 ■...
 • Seite 23: Notes On The Ec Declaration

  Directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council of 8 June 2011 on the limitations of use of certain dangerous substances in electrical and electronic appliances . ■ 18  │   GB │ IE │ NI PAPK 12 A3...
 • Seite 24: Ordering A Replacement Battery

  . Thereafter, the replacement battery can still be ordered as a replacement part under other conditions . PAPK 12 A3 GB │ IE │ NI   │  19...
 • Seite 25: Telephone Ordering

  (e .g . IAN 351899) in case of questions . The article number can be found on the type plate or the title page of these instructions . ■ 20  │   GB │ IE │ NI PAPK 12 A3...
 • Seite 26 Telefonisk bestilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PAPK 12 A3  │...
 • Seite 27: Indledning

  ændring af produktet anses for at være uden for den formålsbestemte anvendelse og indebærer betydelige farer for uheld . Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af ikke-formålsbe- stemt anvendelse . ■ 22  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 28: Udstyr

  Batteripakke Oplåsningsknapper Rød ladekontrol-LED Grøn ladekontrol-LED Hurtigoplader (medfølger ikke ved køb) Pakkens indhold 1 genopladeligt 12 V batteri, 2 Ah 1 betjeningsvejledning Tekniske data PAPK 12 A3 Type LITHIUM-ION Mærkespænding 12 V (jævnstrøm) Kapacitet 2000 mAh/24 Wh Celler PAPK 12 A3  │...
 • Seite 29 II / (dobbeltisolering) OBS! ► Denne oplader kan kun oplade følgende batterier: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/ PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ► Du kan finde en opdateret liste over batterier- nes kompatibilitet på www .lidl .de/Akku . ■ 24 ...
 • Seite 30: Generelle Sikkerheds Anvisninger

  . b) Brug kun batterier, der er beregnet til elværk- tøj. Anvendelse af andre batterier kan medføre personskader og brandfare . PAPK 12 A3  │  25 ■...
 • Seite 31 . FORSIGTIG! EKSPLOSIONSFARE! Oplad aldrig batterier, der ikke er beregnet til det. Beskyt batteriet mod varme på grund af f.eks. vedvarende solstråler, ild, vand og fugt. Der er fare for eksplosion . ■ 26  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 32: Supplerende Sikkerhedsanvisninger

  Følg og overhold alle anvisninger for opladning, og oplad aldrig batteriet eller batteridrevet værktøj uden for temperaturintervallet, som er angivet i betjeningsvejledningen. Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge brandfaren . PAPK 12 A3  │  27 ■...
 • Seite 33: Opladning Af Batteripakken (Se Fig . A)

  Sæt den genopladelige batteripakke ind i hurtigopladeren ♦ Sæt stikket i stikkontakten . Ladekontrol-LED'en lyser rødt . ♦ Den grønne ladekontrol-LED viser, at oplad- ningen er afsluttet, og at batteripakken er klar til brug . ■ 28  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 34: Vedligeholdelse Og Opbevaring

  50 % og 80 % . Det optimale opbeva- ringsklima er køligt og tørt . ■ Vedligehold aldrig beskadigede batterier. Vedligeholdelse af batterier må kun udføres af producenten eller et autoriseret serviceværksted . PAPK 12 A3  │  29 ■...
 • Seite 35: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  . Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) fore- vises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået . ■ 30  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 36 Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl . Den- ne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skrøbelige dele som f .eks . kontakter eller dele af glas . PAPK 12 A3  │  31 ■...
 • Seite 37 Normalt forbrug af batteriets kapacitet ■ Erhvervsmæssig anvendelse af produktet ■ Beskadigelser eller ændringer på produktet udført af kunden ■ Manglende overholdelse af sikkerheds- og vedli- geholdelsesforskrifter, betjeningsfejl ■ Skader som følge af naturkatastrofer ■ 32  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 38 (kvit- tering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået . På www .lidl-service .com kan du downloade denne og mange andre manualer, produktvideoer og installa- tionssoftware . PAPK 12 A3  │  33 ■...
 • Seite 39: Service

  E-Mail: kompernass@lidl .dk IAN 351899_2007 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en ser- viceadresse . Kontakt først det nævnte servicested . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com ■ 34  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 40: Bortskaffelse

  Defekte eller opbrugte batterier skal genanvendes i henhold til direktiv 2006/66/EC . Aflever batteripakken og produktet på de kommunale genbrugspladser . Du kan få oplysninger om bortskaffelsesmuligheder for brugt elværktøj/batteripakken hos kommunens tekniske forvaltning . PAPK 12 A3  │  35 ■...
 • Seite 41 Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Komposit- materialer . Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter . ■ 36  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 42: Info Om Eu- Overensstemmelseserklæringen

  . Den ovenfor beskrevne genstand i erklæringen opfylder forskrifterne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8 . juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr . PAPK 12 A3  │  37 ■...
 • Seite 43: Bestilling Af Reservebatteri

  . Kontakt i så fald vores ser- vice-hotline . ■ Kampagnen er begrænset til et batteri pr . kunde/ produkt samt til en periode på to måneder efter kampagnens udløb . Derefter kan reservebatteriet bestilles på andre betingelser . ■ 38  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 44: Telefonisk Bestilling

  For at sikre hurtig behandling af din bestilling bedes du have produktets artikelnummer (f .eks . IAN 351899) inden for rækkevidde ved fore- spørgsler . Varenummeret kan findes på typeskiltet eller på titelbladet i denne vejledning . PAPK 12 A3  │  39 ■...
 • Seite 45 ■ 40  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 46 Telefonische bestelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 PAPK 12 A3 NL │...
 • Seite 47: Inleiding

  . De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik in strijd met de bestemming . ■ 42  │   NL │ BE PAPK 12 A3...
 • Seite 48: Onderdelen

  Ontgrendelknoppen Rode controle-LED voor opladen Groene controle-LED voor opladen Snellader (niet meegeleverd) Inhoud van het pakket 1 12 V-accu 2 Ah 1 gebruiksaanwijzing Technische gegevens PAPK 12 A3 Type LITHIUM-ION Nominale spanning 12 V (gelijkstroom) Capaciteit 2000 mAh/24 Wh Cellen PAPK 12 A3 NL │...
 • Seite 49 (dubbel geïsoleerd) LET OP! ► Met deze oplader kunnen alleen de volgende accu's worden opgeladen: PAPK 12 A1/ PAPK 12 A2/PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ► Een actuele lijst met compatibele accu's is te vinden op www .lidl .de/akku . ■...
 • Seite 50: Algemene Veiligheidsvoorschriften

  . b) Gebruik alleen de daarvoor bestemde accu’s in de elektrische apparaten. Het gebruik van andere accu’s kan tot verwondingen en brand- gevaar leiden . PAPK 12 A3 NL │ BE   │  45 ■...
 • Seite 51 Lekkende accuvloeistof kan leiden tot huidirritatie en brandwonden . VOORZICHTIG! EXPLOSIEGEVAAR! Laad niet-oplaadbare accu’s nooit op. Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook tegen continu zonlicht, vuur, water en vocht. Er bestaat explosiegevaar . ■ 46  │   NL │ BE PAPK 12 A3...
 • Seite 52: Uitgebreide Veiligheidsvoorschriften

  Bij verkeerd opladen of opladen buiten het toege- stane temperatuurbereik kan de accu stuk gaan en kan het brandgevaar toenemen . PAPK 12 A3 NL │ BE   │  47 ■...
 • Seite 53: Accupack Opladen (Zie Afb . A)

  Steek de stekker in het stopcontact . De controle-LED voor opladen brandt rood . ♦ De groene controle-LED voor opladen geeft aan dat het opladen is voltooid en dat het accu- pack klaar is voor gebruik . ■ 48  │   NL │ BE PAPK 12 A3...
 • Seite 54: Onderhoud En Opslag

  50% en 80% . Het optimale opslagkli- maat is koel en droog . ■ Pleeg nooit onderhoud aan beschadigde accu's. Onderhoudswerkzaamheden aan accu's mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of een bevoegde klantenservice . PAPK 12 A3 NL │ BE   │  49 ■...
 • Seite 55: Garantie Van

  (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden . ■ 50  │   NL │ BE PAPK 12 A3...
 • Seite 56 . Garantieomvang Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnor- men met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontro- leerd . PAPK 12 A3 NL │ BE   │  51 ■...
 • Seite 57 . Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie . ■ 52  │   NL │ BE PAPK 12 A3...
 • Seite 58 . ■ Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contract op met de hier- na genoemde serviceafdeling, telefonisch of via e-mail . PAPK 12 A3 NL │ BE   │  53 ■...
 • Seite 59: Service

  351899_2007 de gebruiksaanwijzing openen . Service Service Nederland Tel .: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .nl Service België Tel .: 070 270 171 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .be IAN 351899_2007 ■ 54  │   NL │ BE PAPK 12 A3...
 • Seite 60: Importeur

  Het terugvoeren van de verpakking in de materiaal- kringloop betekent een besparing op grondstoffen en zorgt voor minder afval . Voer niet meer benodigde verpakkingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften . PAPK 12 A3 NL │ BE   │  55...
 • Seite 61 (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, 80–98: composiet materialen . Mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product vindt u bij uw gemeente . ■ 56  │   NL │ BE PAPK 12 A3...
 • Seite 62: Opmerkingen Over De Eu

  Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 aan- gaande de beperking van het gebruik van bepaalde ge- vaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten . PAPK 12 A3 NL │ BE   │...
 • Seite 63: Bestelling Van Een Vervangende Accu

  De actie is beperkt tot één accu per klant/appa- raat, en tot een looptijd van twee maanden na de actieperiode . Daarna kan de vervangende accu als vervangingsonderdeel tegen de normaal geldende voorwaarden worden besteld . ■ 58  │   NL │ BE PAPK 12 A3...
 • Seite 64: Telefonische Bestelling

  (bijv . IAN 351899) van het apparaat bij de hand te hebben . Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het apparaat of op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing . PAPK 12 A3 NL │ BE   │  59...
 • Seite 65 ■ 60  │   NL │ BE PAPK 12 A3...
 • Seite 66 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 PAPK 12 A3 DE │...
 • Seite 67: Einleitung

  . Jede andere Verwendung oder Verände- rung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestim- mungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 68: Ausstattung

  Akku-Pack Entriegelungstasten Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Lieferumfang 1 12-V-Akku, 2 Ah 1 Betriebsanleitung Technische Daten PAPK 12 A3 LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung 12 V (Gleichstrom) Kapazität 2000 mAh/24 Wh Zellen PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 69 II / (Doppelisolierung) ACHTUNG! ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/ PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ► Eine akutelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www .lidl .de/akku . ■ 64  │...
 • Seite 70: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Akkus verwendet wird . b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  65 ■...
 • Seite 71 Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonnen- einstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 66  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 72: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zu- gelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  67 ■...
 • Seite 73: Akku-Pack Laden (Siehe Abb . A)

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Ladekontroll-LED leuchtet rot . ♦ Die grüne Ladekontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku-Pack einsatzbereit ist . ■ 68  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 74: Wartung Und Lagerung

  50 % und 80 % . Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken . ■ Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kunden- dienststeIlen erfolgen . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  69 ■...
 • Seite 75: Garantie Der

  . Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist . ■ 70  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 76 Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechli- chen Teilen, z . B . Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  71...
 • Seite 77 Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse ■ 72  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 78 Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  73...
 • Seite 79: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 351899_2007 ■ 74  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 80: Importeur

  Die Rückführung der Verpackung in den Material- kreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfall- aufkommen . Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Ver- packungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  75...
 • Seite 81 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 76  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 82: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elek tronikgeräten . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  77...
 • Seite 83: Ersatz Akku Bestellung

  Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde/Gerät, sowie auf eine Laufzeit von zwei Monaten nach dem Aktionszeitraum . Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiterhin bestellt werden . ■ 78  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 84: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z . B . IAN 351899) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 85 ■ 80  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 86 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information Stand van de informatie · Stand der Informationen: 11 / 2020 · Ident.-No.: PAPK12A3-102020-1 IAN 351899_2007...

Inhaltsverzeichnis