Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside POF 1200 D3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ROUTER POF 1200 D3
ROUTER
Translation of the original instructions
OBERFRÄSE
Originalbetriebsanleitung
IAN 322471_1901
ΚΆΘΕΤΗ ΦΡΕΖΆ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside POF 1200 D3

 • Seite 1 ROUTER POF 1200 D3 ROUTER ΚΆΘΕΤΗ ΦΡΕΖΆ Translation of the original instructions Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας OBERFRÄSE Originalbetriebsanleitung IAN 322471_1901...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Translation of the original Conformity Declaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 POF 1200 D3 GB │...
 • Seite 6: Introduction

  ROUTER POF 1200 D3 Fig. B: Dust extraction adapter Introduction Screw Collet chuck 6 mm Congratulations on the purchase of your new appli- Centring point ance . You have chosen a high-quality product . The operating instructions are part of this product . They...
 • Seite 7: Technical Specifications

  Keep children and bystanders away while make a provisional load estimate . operating a power tool. Distractions can cause you to lose control . POF 1200 D3 GB │ IE │ NI │ CY   │  3...
 • Seite 8: Electrical Safety

  A careless action can cause severe injury within a fraction of a second . ■ 4  │   GB │ IE │ NI │ CY POF 1200 D3...
 • Seite 9: Power Tool Use And Care

  Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unex- pected situations . POF 1200 D3 GB │ IE │ NI │ CY   │...
 • Seite 10: Supplementary Notes

  . ■ The maximum speed indicated on the tool must not be exceeded . ■ Tools with visible cracks must be discarded . ■ 6  │   GB │ IE │ NI │ CY POF 1200 D3...
 • Seite 11: Inserting A Milling Tool

  (e .g . a workshop vacuum) onto the reducer Removal: ♦ Pull the hose of the vacuum cleaner off the reducer ♦ Remove the reducer POF 1200 D3 GB │ IE │ NI │ CY   │  7 ■...
 • Seite 12: Setting Up

  . steps . ♦ Lock the clamping lever by turning it antic- ♦ Check the milling depth by means of a practical lockwise . test . ■ 8  │   GB │ IE │ NI │ CY POF 1200 D3...
 • Seite 13: Milling Direction

  ♦ Lock the appliance by turning the clamping lever anticlockwise . ♦ Carry out the milling process at a uniform speed and contact pressure . POF 1200 D3 GB │ IE │ NI │ CY   │  9 ■...
 • Seite 14: Milling With A Compass

  NOTE ► Replacement parts not listed (such as carbon brushes, switches) can be ordered via our service centre . ■ 10  │   GB │ IE │ NI │ CY POF 1200 D3...
 • Seite 15: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres . POF 1200 D3 GB │ IE │ NI │ CY   │...
 • Seite 16: Service

  .kompernass .com to the Lidl service page (www .lidl-service .com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 322471 . ■ 12  │   GB │ IE │ NI │ CY POF 1200 D3...
 • Seite 17: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Type designation of the machine: Router POF 1200 D3 KAT Year of manufacture: 06 - 2019 Serial number: IAN 322471_1901 Bochum, 05/06/2019 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further development is reserved .
 • Seite 18 ■ 14  │   GB │ IE │ NI │ CY POF 1200 D3...
 • Seite 19 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 POF 1200 D3 GR │...
 • Seite 20: Εισαγωγή

  ΚΑΘΕΤΗ ΦΡΕΖΑ POF 1200 D3 Κλίμακα ρύθμισης του βάθους φρεζαρίσματος Περιστρεφόμενος ρυθμιστής (Διάταξη ακριβούς Εισαγωγή ρύθμισης βάθους φρεζαρίσματος) Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας Εικ. B: συσκευής . Το προϊόν που αποκτήσατε είναι Αντάπτορας αναρρόφησης ένα προϊόν υψηλής ποιότητας . Οι οδηγίες...
 • Seite 21: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  (χωρίς καλώδιο ρεύματος) που λειτουργούν μέσω ► Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπής κραδασμών συσσωρευτή . και οι αναφερόμενες τιμές εκπομπής θορύβου μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για μια αρχική εκτίμηση του φορτίου . POF 1200 D3 GR │ CY   │  17 ■...
 • Seite 22: Ασφάλεια Στον Χώρο Εργασίας

  ή κινούμενα μέρη. Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα εργαλείο. Ένα εργαλείο ή κλειδί, το οποίο καλώδια σύνδεσης αυξάνουν τον κίνδυνο βρίσκεται σε ένα περιστρεφόμενο τμήμα του ηλεκτροπληξίας . ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς . ■ 18  │   GR │ CY POF 1200 D3...
 • Seite 23: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Κατά αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτό αυτόν τον τρόπο, διατηρείται η ασφάλεια του το μέτρο ασφαλείας εμποδίζει τη μη ηθελημένη ηλεκτρικού εργαλείου . εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου . POF 1200 D3 GR │ CY   │  19 ■...
 • Seite 24: Υποδείξεις Ασφαλείας Για Κάθετες Φρέζες

  τα δύο χέρια κρατάνε τη φρέζα, δεν υπάρχει ► Εάν λασκάρει το σφαιρικό έδρανο μιας φρέζας, περίπτωση να τραυματιστούν από τη φρέζα . σφίξτε το πάλι με το εσωτερικό εξάγωνο κλειδί που εσωκλείεται στο σετ φρέζας . ■ 20  │   GR │ CY POF 1200 D3...
 • Seite 25: Σύνδεση Αντάπτορα Αναρρόφησης

  Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα της διάταξης ♦ Πιέστε τον διακόπτη ON/OFF . Αφού αναρρόφησης σκόνης από το εξάρτημα εκκινηθεί το μηχάνημα, μπορείτε να αφήσετε συστολής πάλι ελεύθερη τη φραγή ενεργοποίησης ♦ Αφαιρέστε το εξάρτημα συστολής POF 1200 D3 GR │ CY   │  21 ■...
 • Seite 26: Προεπιλογή Αριθμού Στροφών

  και κίνηση) μπορεί να σας ξεφύγει το ηλεκτρικό οδηγήστε τη συσκευή πίσω στην επάνω θέση . εργαλείο από τα χέρια . ♦ Ελέγξτε το βάθος φρεζαρίσματος δοκιμάζοντας στην πράξη . ■ 22  │   GR │ CY POF 1200 D3...
 • Seite 27: Διαδικασία Φρεζαρίσματος

  Στερεώστε τον δακτύλιο αντιγραφής με τις συνεστραμμένο κατά 180° (δείτε την Εικ . G) δύο βίδες του αντάπτορα αναρρόφησης και σύμφωνα με την απαιτούμενη διάσταση στις στην πλάκα βάσης ράγες-οδηγούς της πλάκας βάσης POF 1200 D3 GR │ CY   │  23 ■...
 • Seite 28: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  σας . αντιπρόσωπό του, προς αποφυγή κινδύνων για την ασφάλεια. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Μπορείτε να παραγγείλετε τα μη αναφερόμενα ανταλλακτικά (π .χ . ψήκτρες άνθρακα, διακόπτες) από το κέντρο σέρβις μας . ■ 24  │   GR │ CY POF 1200 D3...
 • Seite 29: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος . ■ Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ’ αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις τηλεφωνικά ή με E-Mail . POF 1200 D3 GR │ CY   │  25 ■...
 • Seite 30: Σέρβις

  αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις . (www .lidl-service .com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 322471 μπορείτε να KOMPERNASS HANDELS GMBH ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης . BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www .kompernass .com ■ 26  │   GR │ CY POF 1200 D3...
 • Seite 31: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Κάθετη φρέζα POF 1200 D3 KAT Έτος κατασκευής: 06 - 2019 Σειριακός αριθμός: IAN 322471_1901 Bochum, 05 .06 .2019 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με...
 • Seite 32 ■ 28  │   GR │ CY POF 1200 D3...
 • Seite 33 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 POF 1200 D3 DE │...
 • Seite 34: Einleitung

  OBERFRÄSE POF 1200 D3 Abb. B: Absaugadapter Einleitung Schraube Spannzange 6 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Zentrierspitze Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Parallelanschlag Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise Kopierhülse...
 • Seite 35: Technische Daten

  Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und werte können auch zu einer vorläufigen Ein- gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete schätzung der Belastung verwendet werden . Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen . POF 1200 D3 DE │ AT │ CH   │  31...
 • Seite 36: Elektrische Sicherheit

  Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in reich geeignet sind. Die Anwendung einer für unerwarteten Situationen besser kontrollieren . den Außenbereich geeigneten Verlängerungs- leitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages . ■ 32  │   DE │ AT │ CH POF 1200 D3...
 • Seite 37: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Spannung setzen und könnte zu einem sind oder diese Anweisungen nicht gelesen elektrischen Schlag führen . haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden . POF 1200 D3 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Seite 38: Ergänzende Anweisungen

  Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion führen . Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung . ■ Die auf dem Werkzeug angegebene Höchst- drehzahl darf nicht überschritten werden . ■ 34  │   DE │ AT │ CH POF 1200 D3...
 • Seite 39: Fräswerkzeug Einsetzen

  Staub- und Spanabsaugung (z . B . eines Werk- ben fest . stattstaubsaugers) auf das Reduzierstück Entnehmen: ♦ Ziehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrichtung vom Reduzierstück ab . ♦ Ziehen Sie das Reduzierstück ab . POF 1200 D3 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 40: Inbetriebnahme

  Stufen ein . berührt . ♦ Überprüfen Sie die Frästiefe durch einen ♦ Arretieren Sie den Spannhebel durch praktischen Versuch . Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn . ■ 36  │   DE │ AT │ CH POF 1200 D3...
 • Seite 41: Fräsrichtung

  . ♦ Arretieren Sie das Gerät durch Drehen des Spannhebels entgegen dem Uhrzeigersinn . ♦ Führen Sie den Fräsvorgang mit gleichmäßiger Geschwindigkeit und gleichmäßigem Anpress- druck aus . POF 1200 D3 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 42: Fräsen Mit Kreiszirkel

  Hersteller oder seinem Vertreter auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z . B . Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unseren Servicecenter bestellen . ■ 38  │   DE │ AT │ CH POF 1200 D3...
 • Seite 43: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Angabe, worin der Mangel besteht und sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewis- wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die senhaft geprüft . Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . POF 1200 D3 DE │ AT │ CH   │  39...
 • Seite 44: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 40  │   DE │ AT │ CH POF 1200 D3...
 • Seite 45: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Oberfräse POF 1200 D3 KAT Herstellungsjahr: 06 - 2019 Seriennummer: IAN 322471_1901 Bochum, 05 .06 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 46 ■ 42  │   DE │ AT │ CH POF 1200 D3...
 • Seite 47 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 06 / 2019 Ident.-No.: POF1200D3-062019-1 IAN 322471_1901...