Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside POF 1200 D3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ROUTER POF 1200 D3
OVERFRÆSER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
BOVENFREESMACHINE
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 322471_1901
DÉFONCEUSE
Traduction des instructions d'origine
OBERFRÄSE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside POF 1200 D3

 • Seite 1 ROUTER POF 1200 D3 OVERFRÆSER DÉFONCEUSE Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d’origine BOVENFREESMACHINE OBERFRÄSE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 322471_1901...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Importør ..............12 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring ... . 13 │ POF 1200 D3    1...
 • Seite 6: Indledning

  OVERFRÆSER POF 1200 D3 Fig. B: Opsugningsadapter Indledning Skrue Spændepatron 6 mm Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt Centreringsspids et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige Parallelanslag informationer om sikkerhed, anvendelse og borts- Kopimuffe...
 • Seite 7: Tekniske Data

  Elværk- ved belastningen. tøj danner gnister, som kan antænde støv eller dampe. c) Hold børn og andre personer på afstand, når elværktøjet bruges. Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over elværktøjet. │ POF 1200 D3    3 ■...
 • Seite 8: Elektrisk Sikkerhed

  Lad dig ikke lulle ind i en falsk følelse af sik- kerhed, og tilsidesæt ikke sikkerhedsreglerne for elværktøj, selv om du er fortrolig med elværktøjet efter mange ganges anvendelse. Uforsigtige handlinger kan føre til alvorlige kvæstelser på en brøkdel af et sekund. │ ■ 4    POF 1200 D3...
 • Seite 9: Anvendelse Og Behandling Af Elværktøjet

  Hold håndtag og gribeflader tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og gribefla- der gør sikker betjening og kontrol over elværk- tøjet umulig i uforudsete situationer. │ POF 1200 D3    5 ■...
 • Seite 10: Supplerende Anvisninger

  Beskadigelse af en gasledning kan føre til eksplosion. Beskadigelse af en vandledning kan føre til materielle skader. ■ Det maksimale omdrejningstal, som er angivet på værktøjet, må ikke overskrides. ■ Værktøjer med synlige revner må ikke anvendes. │ ■ 6    POF 1200 D3...
 • Seite 11: Indsætning Af Fræseværktøj

  Sæt slangen til en godkendt støv - og spånop- ♦ Fastgør glidestængernes til parallelanslaget sugning (fx en værkstedsstøvsuger) på redukti- og spænd skruerne. onsstykket Udtagning: ♦ Tag støvopsugningsanordningens slange af reduktionsstykket ♦ Tag reduktionsstykket │ POF 1200 D3    7 ■...
 • Seite 12: Ibrugtagning

  ♦ Kontrollér fræsedybden ved at lave et praktisk forsøg. ♦ Lås spændehåndtaget ved at dreje det mod uret. │ ■ 8    POF 1200 D3...
 • Seite 13: Fræseretning

  ♦ Lås produktet ved at dreje spændehåndtaget mod uret. ♦ Udfør fræsningen med jævn hastighed og ens- artet tryk. │ POF 1200 D3    9 ■...
 • Seite 14: Fræsning Med Cirkelkompas

  Hvis det er nødvendigt at udskifte tils- lutningsledningen, skal dette gøres af producenten eller dennes repræsentant for at undgå sikkerhedsmæssige farer. BEMÆRK ► Reservedele, som ikke er angivet (som fx kulbørster, knapper), kan bestilles hos vores servicecenter. │ ■ 10    POF 1200 D3...
 • Seite 15: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når ga- rantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig. │ POF 1200 D3    11 ■...
 • Seite 16: Service

  På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre manualer, produktvideoer og installationssoftware. Med denne QR-kode kommer du di- rekte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 322471. │ ■ 12    POF 1200 D3...
 • Seite 17: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typebetegnelse for maskinen: Overfræser POF 1200 D3 KAT Produktionsår: 06 - 2019 Serienummer: IAN 322471_1901 Bochum, 05.06.2019 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreudvikling.
 • Seite 18 │ ■ 14    POF 1200 D3...
 • Seite 19 Importateur ..............26 Traduction de la déclaration de conformité originale ....27 FR │ BE │ POF 1200 D3    15 ■...
 • Seite 20: Introduction

  DÉFONCEUSE POF 1200 D3 Butée de profondeur Échelle de réglage de la profondeur de fraisage Introduction Bouton rotatif (réglage précis de la profondeur de fraisage) Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous venez ainsi d'opter pour un produit Fig.
 • Seite 21: Caractéristiques Techniques

  être utilisées pour comparer des outils électriques. ► Les valeurs d'émission de vibrations et les va- leurs d'émissions sonores indiquées peuvent également être utilisées pour une évaluation préliminaire de la sollicitation. FR │ BE │ POF 1200 D3    17 ■...
 • Seite 22: Sécurité De La Zone De Travail

  électrique. e) En cas d'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utiliser une rallonge adaptée à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique. │ FR │ BE ■ 18    POF 1200 D3...
 • Seite 23: Utilisation Et Entretien De L'outil Électrique

  Les outils électriques sont dangereux entre électrique. les mains d'utilisateurs novices. FR │ BE │ POF 1200 D3    19 ■...
 • Seite 24: Instructions Complémentaires

  Le contact avec les lignes élec- triques peut entraîner un incendie et un choc électrique. La détérioration d'une conduite de gaz peut entraîner une explosion. Percer une conduite d'eau entraîne des dégâts matériels. │ FR │ BE ■ 20    POF 1200 D3...
 • Seite 25: Positionner L'outil De Fraisage

  (par allèle et serrez bien les vis. ex. d'un aspirateur à poussière d'atelier) sur le réducteur Démontage : ♦ Détachez le flexible du dispositif d'aspiration du réducteur ♦ Retirez le réducteur FR │ BE │ POF 1200 D3    21 ■...
 • Seite 26: Mise En Service

  Réglez ensuite les niveaux supérieurs pour les ♦ Bloquez le levier de serrage en le tournant premières étapes d'usinage. dans le sens antihoraire. ♦ Contrôlez la profondeur de fraisage avec un essai pratique. │ FR │ BE ■ 22    POF 1200 D3...
 • Seite 27: Sens De Fraisage

  ♦ Bloquez l'appareil en tournant le levier de serra- dans le sens antihoraire. ♦ Guidez le fraisage en conservant une vitesse régulière et une pression de contact uniforme. FR │ BE │ POF 1200 D3    23 ■...
 • Seite 28: Fraisage Avec Compas Circulaire

  être réalisé par le fabricant ou par son représentant pour éviter toute situation dangereuse. REMARQUE ► Vous pouvez commander les pièces détachées non listées (par ex. balais de charbon, interrup- teurs) via notre centre de service après-vente. │ FR │ BE ■ 24    POF 1200 D3...
 • Seite 29: Garantie De Kompernass Handels Gmbh

  à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d’entretien incorrect et inapproprié, d’usage de la force et en cas d’inter- vention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé. FR │ BE │ POF 1200 D3    25 ■...
 • Seite 30: Service Après-Vente

  Grâce à ce code QR, vous arriverez direc- tement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d’emploi en saisissant votre référence (IAN) 322471. │ FR │ BE ■ 26    POF 1200 D3...
 • Seite 31: Traduction De La Déclaration De Conformité Originale

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Désignation du modèle de la machine : Défonceuse POF 1200 D3 KAT Année de fabrication : 06 - 2019 Numéro de série : IAN 322471_1901 Bochum, le 05/06/2019 Semi Uguzlu - Responsable qualité - Sous réserve de modifications techniques à...
 • Seite 32 │ FR │ BE ■ 28    POF 1200 D3...
 • Seite 33 Importeur ..............40 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring ....41 NL │ BE │ POF 1200 D3    29 ■...
 • Seite 34: Inleiding

  BOVENFREESMACHINE Schaalverdeling freesdiepte-instelling Draaiknop (fijninstelling freesdiepte) POF 1200 D3 Afb. B: Inleiding Afzuigadapter Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Schroef nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor Spantang 6 mm een hoogwaardig product. De gebruiksaanwij- Centerpunt zing maakt deel uit van dit product. Deze bevat...
 • Seite 35: Technische Specificaties

  1. Veiligheid op de werkplek gebruikt voor een voorlopige inschatting van a) Houd uw werkomgeving schoon en goed de belasting. verlicht. Wanorde en een niet-verlichte werkom- geving kunnen leiden tot ongelukken. NL │ BE │ POF 1200 D3    31 ■...
 • Seite 36: Elektrische Veiligheid

  Zo kunt u het elektrische ge- gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is reedschap in onverwachte situaties beter onder voor gebruik buitenshuis, vermindert het risico controle houden. op een elektrische schok. │ NL │ BE ■ 32    POF 1200 D3...
 • Seite 37: Gebruik En Behandeling Van Het Elektrische Gereedschap

  NL │ BE │ POF 1200 D3    33 ■...
 • Seite 38: Aanvullende Aanwijzingen

  Beschadi- ging van een gasleiding kan leiden tot een explosie. Binnendringen in een waterleiding resulteert in materiële schade. ■ Het op het gereedschap aangegeven maximale toerental mag niet worden overschreden. │ NL │ BE ■ 34    POF 1200 D3...
 • Seite 39: Freeswerktuig Plaatsen

  Verwijderen: ♦ Trek de slang van de stofafzuiging van het verloopstuk ♦ Neem het verloopstuk uit de afzuigadapter. NL │ BE │ POF 1200 D3    35 ■...
 • Seite 40: Ingebruikname

  ♦ Controleer de freesdiepte door een testfreesbe- ♦ Vergrendel de spanhendel door deze tegen weging. de wijzers van de klok in te draaien. │ NL │ BE ■ 36    POF 1200 D3...
 • Seite 41: Freesrichting

  Vergrendel het apparaat door de spanhendel deze tegen de wijzers van de klok in te draaien. ♦ Voer het frezen uit met een gelijkmatige snel- heid en een gelijkmatige aandrukkracht. NL │ BE │ POF 1200 D3    37 ■...
 • Seite 42: Cirkelvormig Frezen

  WAARSCHUWING! ■ Wanneer het snoer moet worden vervan- gen, moet dit worden uitgevoerd door de fabrikant of diens vertegenwoordiger, om veiligheidsrisico's te voorkomen. │ NL │ BE ■ 38    POF 1200 D3...
 • Seite 43: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. NL │ BE │ POF 1200 D3    39 ■...
 • Seite 44: Service

  Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 322471 de gebruik- saanwijzing openen. │ NL │ BE ■ 40    POF 1200 D3...
 • Seite 45: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typeaanduiding van het apparaat: Bovenfreesmachine POF 1200 D3 KAT Productiejaar: 06 - 2019 Serienummer: IAN 322471_1901 Bochum, 05-06-2019 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.
 • Seite 46 │ NL │ BE ■ 42    POF 1200 D3...
 • Seite 47 Original-Konformitätserklärung ........55 DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    43...
 • Seite 48: Einleitung

  OBERFRÄSE POF 1200 D3 Abb. B: Absaugadapter Einleitung Schraube Spannzange 6 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Zentrierspitze Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Parallelanschlag Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise Kopierhülse...
 • Seite 49: Technische Daten

  Ein- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete schätzung der Belastung verwendet werden. Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    45 ■...
 • Seite 50: Elektrische Sicherheit

  Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in reich geeignet sind. Die Anwendung einer für unerwarteten Situationen besser kontrollieren. den Außenbereich geeigneten Verlängerungs- leitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 46    POF 1200 D3...
 • Seite 51: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Spannung setzen und könnte zu einem sind oder diese Anweisungen nicht gelesen elektrischen Schlag führen. haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    47 ■...
 • Seite 52: Ergänzende Anweisungen

  Feuer und elektrischem Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung. ■ Die auf dem Werkzeug angegebene Höchst- drehzahl darf nicht überschritten werden. │ DE │ AT │ CH ■ 48    POF 1200 D3...
 • Seite 53: Fräswerkzeug Einsetzen

  Staub- und Spanabsaugung (z. B. eines Werk- ben fest. stattstaubsaugers) auf das Reduzierstück Entnehmen: ♦ Ziehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrichtung vom Reduzierstück ♦ Ziehen Sie das Reduzierstück DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    49 ■...
 • Seite 54: Inbetriebnahme

  Fräser die Werkstückoberfläche schritte die höheren Stufen ein. berührt. ♦ Überprüfen Sie die Frästiefe durch einen ♦ Arretieren Sie den Spannhebel durch praktischen Versuch. Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn. │ DE │ AT │ CH ■ 50    POF 1200 D3...
 • Seite 55: Fräsrichtung

  Stufenanschlag nach unten. ♦ Arretieren Sie das Gerät durch Drehen des Spannhebels entgegen dem Uhrzeigersinn. ♦ Führen Sie den Fräsvorgang mit gleichmäßiger Geschwindigkeit und gleichmäßigem Anpress- druck aus. DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    51 ■...
 • Seite 56: Fräsen Mit Kreiszirkel

  Hersteller oder seinem Vertreter auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z. B. Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unseren Servicecenter bestellen. │ DE │ AT │ CH ■ 52    POF 1200 D3...
 • Seite 57: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Auslieferung gewis- und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die senhaft geprüft. Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden. DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    53 ■...
 • Seite 58: Service

  IAN 322471_1901 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 54    POF 1200 D3...
 • Seite 59: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Oberfräse POF 1200 D3 KAT Herstellungsjahr: 06 - 2019 Seriennummer: IAN 322471_1901 Bochum, 05.06.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 60 │ DE │ AT │ CH ■ 56    POF 1200 D3...
 • Seite 61 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 06 / 2019 · Ident.-No.: POF1200D3-062019-1 IAN 322471_1901...