Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside POF 1200 D3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ROUTER POF 1200 D3
LÄJYRSIN
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
OBERFRÄSE
Originalbetriebsanleitung
IAN 322471_1901
HANDÖVERFRÄS
Översättning av bruksanvisning i original
VERTIKALIOJO FREZAVIMO MAŠINA
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside POF 1200 D3

 • Seite 1 ROUTER POF 1200 D3 LÄJYRSIN HANDÖVERFRÄS Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA VERTIKALIOJO FREZAVIMO MAŠINA Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas OBERFRÄSE Originalbetriebsanleitung IAN 322471_1901...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Maahantuoja ............. . 12 Alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen käännös ..... . 13 │ POF 1200 D3    1...
 • Seite 6: Johdanto

  YLÄJYRSIN POF 1200 D3 Kuva B: Pölynpoistosovitin Johdanto Ruuvi Kiristysholkki 6 mm Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut Keskityskärki laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä Suuntaisvaste koskevia tärkeitä ohjeita. Tutustu ennen tuotteen Kopioholkki käyttöä...
 • Seite 7: Tekniset Tiedot

  Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ► Ilmoitettuja tärinäaltistusarvoja ja ilmoitettuja ympäristöissä, joissa on helposti syttyviä melupäästöarvoja voidaan käyttää myös nesteitä, kaasuja tai pölyä. Sähkötyökaluilla kuormituksen suuntaa antavaan arviointiin. työstämisessä syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt. │ POF 1200 D3    3 ■...
 • Seite 8: Sähköturvallisuus

  Näin pystyt yllättävissä tilant- f) Jos sähkötyökalun käyttöä kosteassa ympäri- eissa hallitsemaan sähkötyökalua paremmin. stössä ei voida välttää, on käytettävä vikavir- takytkintä. Vikavirtakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. │ ■ 4    POF 1200 D3...
 • Seite 9: Sähkötyökalun Käyttö Ja Käsittely

  Jos työkalu osuu jännitettä johtavaan johtoon, eivät ole lukeneet näitä ohjeita. Sähkötyökalut jännite voi siirtyä myös laitteen metalliosiin ja ovat vaarallisia kokemattomien henkilöiden aiheuttaa sähköiskun. käsissä. │ POF 1200 D3    5 ■...
 • Seite 10: Täydentäviä Ohjeita

  Työkalun osuminen sähköjohtoihin voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Kaasujohdon vaurioitu- minen voi aiheuttaa räjähdyksen. Vesijohtoon osuminen aiheuttaa esinevahinkoja. ■ Älä ylitä työkalun ohjeistettua maksimikierros- lukua. ■ Älä käytä työkaluja, joissa on näkyviä halke- amia/säröjä. │ ■ 6    POF 1200 D3...
 • Seite 11: Jyrsintyökalun Asentaminen

  Työnnä supistuskappale pölynpoistosovitti- pääruuvimeisselillä. meen ♦ Kiinnitä liukutangot suuntaisvasteeseen ♦ Työnnä sallitun pölyn- ja lastunpoistolaitteen kiristä ruuvit. (esim. teollisuusimuri) letku supistuskappalee- seen Irrottaminen: ♦ Vedä pölynpoistolaitteen letku pois supistuskap- paleesta ♦ Irrota supistuskappale │ POF 1200 D3    7 ■...
 • Seite 12: Käyttöönotto

  ♦ Säädä sen jälkeen ensimmäisiä työstövaiheita kunnes jyrsin koskettaa työstettävää kappaletta. varten korkeampi taso. ♦ Lukitse kiristysvipu pyörittämällä sitä vastapä- ♦ Tarkasta jyrsintäsyvyys koetyöstämällä. ivään. │ ■ 8    POF 1200 D3...
 • Seite 13: Jyrsintäsuunta

  (katso kuva E). ♦ Höllennä kiristysvipua pyörittämällä sitä myötäpäivään ja paina laitetta alaspäin, kun- nes syvyysrajoitin on vaiherajoittimen kohdalla. ♦ Lukitse laite pyörittämällä kiristysvipua vastapäivään. ♦ Jyrsi nyt tasaisella nopeudella ja paineella. │ POF 1200 D3    9 ■...
 • Seite 14: Jyrsiminen Ympyräleikkurin Kanssa

  Näin varmistetaan, että laite säilyy turvalli- sena. VAROITUS! ■ Turvallisuuden takaamiseksi virtajohdon saa vaihtaa uuteen vain valmistaja tai valmistajan edustaja. OHJE ► Varaosat (esim. hiiliharjat, kytkimet), joita ei ole mainittu luettelossa, ovat tilattavissa asiakaspalvelustamme. │ ■ 10    POF 1200 D3...
 • Seite 15: Kompernass Handels Gmbh:n Takuu

  Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo oston yhteydessä havaittavista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu pakkauksesta. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. │ POF 1200 D3    11 ■...
 • Seite 16: Huolto

  Osoitteessa www.lidl-service.com voit ladata tämän ja monia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja asennu- sohjelmia. Tämän QR-koodin avulla pääset suoraan Lidl-huoltosivustolle (www.lidl-service.com) ja voit avata käyttöohjeesi syöttämällä tuotenumero (IAN) 322471. │ ■ 12    POF 1200 D3...
 • Seite 17: Alkuperäisen Vastaavuusvakuutuksen Käännös

  EN 62841-1:2015 EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Koneen tyyppimerkintä: Yläjyrsin POF 1200 D3 KAT Valmistusvuosi: 06/2019 Sarjanumero: IAN 322471_1901 Bochum, 5.6.2019 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin. │...
 • Seite 18 │ ■ 14    POF 1200 D3...
 • Seite 19 Importör ..............26 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . 27 │ POF 1200 D3    15...
 • Seite 20: Inledning

  Bild B: HANDÖVERFRÄS POF 1200 D3 Utsugsadapter Inledning Skruv Spännhylsa 6 mm Grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en Centreringsspets produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår i leveransen som en del av produkten. Den innehål- Parallellanslag ler viktig information om säkerhet, användning och Kopieringshylsa återvinning.
 • Seite 21: Tekniska Data

  ångor. exponeringen. c) Håll barn och andra personer på avstånd när du arbetar med elverktyg. Om du förlorar uppmärksamheten kan du också förlora kontrol- len över verktyget. │ POF 1200 D3    17 ■...
 • Seite 22: Elsäkerhet

  Om det går att montera dammutsug och dam- muppsamlingsanordningar ska de anslutas och användas på rätt sätt. Genom att använda ett dammutsug kan man minska de risker som uppstår av damm. │ ■ 18    POF 1200 D3...
 • Seite 23: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  Använd elverktyg, insatsverktyg och andra tillbehör enligt dessa anvisningar. Ta alltid hänsyn till arbetsförhållandena och till det arbete som ska utföras. Om elverktyg används på andra sätt än de föreskrivna kan farliga situationer uppstå. │ POF 1200 D3    19 ■...
 • Seite 24: Kompletterande Anvisningar

  En skadad gasledning kan orsaka en explosion. En trasig vattenledning leder till sakskador. ■ Det hösta varvtal som anges på verktyget får inte överskridas. ■ Verktyg med synliga sprickor får inte användas. │ ■ 20    POF 1200 D3...
 • Seite 25: Sätta På Fräsverktyg

  För slangen till ett godkänt damm- och spå- ♦ Fäst glidstängerna på parallellanslaget nutsug (t.ex. en grovdammsugare) över reducer- och dra åt skruvarna. stycket Ta av: ♦ Dra loss dammsugarslangen från reducerstycket ♦ Dra av reducerstycket │ POF 1200 D3    21 ■...
 • Seite 26: Ta Produkten I Bruk

  Lossa spännspaken genom att vrida den ♦ Kontrollera fräsdjupet genom att genomföra ett medsols och tryck ned produkten tills fräsen praktiskt försök. ligger mot arbetsstycket. ♦ Spärra spännspaken genom att vrida den motsols. │ ■ 22    POF 1200 D3...
 • Seite 27: Fräsriktning

  Lossa spännspaken genom att vrida den medsols och tryck ned produkten tills djupansla- get sitter på steganslaget ♦ Spärra genom att vrida spännspaken motsols. ♦ För fräsen framåt med samma hastighet och tryck. │ POF 1200 D3    23 ■...
 • Seite 28: Fräsa Med Fräscirkel

  Om en anslutningskabel behöver bytas ut ska det göras av tillverkaren eller dennes representant för att undvika risken för olyckor. OBSERVERA ► Reservdelar som inte listats (t.ex. kolborstar, brytare och knappar) kan beställas via vårt servicecenter. │ ■ 24    POF 1200 D3...
 • Seite 29: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  ■ En produkt som klassas som defekt kan till- sammans med köpbeviset (kassakvittot) och en beskrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna servicead- ressen. │ POF 1200 D3    25 ■...
 • Seite 30: Service

  Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 322471_1901 Importör Observera att följande adress inte är någon serviceadress. Kontakta först det serviceställe som anges. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com │ ■ 26    POF 1200 D3...
 • Seite 31: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Maskinens typbeteckning: Handöverfräs POF 1200 D3 KAT Tillverkningsår: 06 - 2019 Serienummer: IAN 322471_1901 Bochum, 2019-06-05 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar till följd av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 32 │ ■ 28    POF 1200 D3...
 • Seite 33 Importer ..............40 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......41 │ POF 1200 D3    29...
 • Seite 34: Wstęp

  FREZARKA GÓRNOWRZECIO- Przycisk blokady wrzeciona Śruba blokująca NOWA POF 1200 D3 Ogranicznik głębokości Wstęp Skala regulacji głębokości frezowania Pokrętło regulacyjne (precyzyjne ustawianie Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany głębokości frezowania) produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego pro- Rys.
 • Seite 35: Dane Techniczne

  Podane łączne wartości drgań oraz podane pracy wartości emisji hałasu mogą posłużyć także do wstępnej oceny stopnia narażenia. a) Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dbać o jego dobre oświetlenie. Nieporządek i niedostateczne oświetlenie mogą doprowadzić do różnych wypadków. │ POF 1200 D3    31 ■...
 • Seite 36: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Pozwoli to na również do użytku na zewnątrz. Stosowanie lepszą kontrolę elektronarzędzia w przypadku przedłużacza przystosowanego do pracy nieoczekiwanych sytuacji. na zewnątrz pomieszczeń zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. │ ■ 32    POF 1200 D3...
 • Seite 37: Użytkowanie I Obsługa Elektronarzędzia

  Kontakt z przewodem przewodzącym prąd obchodzić lub nie przeczytały niniejszych może być przyczyną pojawienia się napięcia instrukcji. również w metalowych elementach urządzenia Elektronarzędzia w rękach niepowołanych osób i spowodować porażenie prądem. stanowią duże zagrożenie. │ POF 1200 D3    33 ■...
 • Seite 38: Instrukcje Uzupełniające

  Uszkodzenie przewodu gazowego może prowadzić do eksplozji. Przebicie rury wodnej powoduje szko- dy materialne. ■ Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości obrotowej wskazanej na narzędziu. │ ■ 34    POF 1200 D3...
 • Seite 39: Wkładanie Narzędzia Frezarskiego

  śruby. odsysania pyłu ♦ Wsuń wąż dozwolonego odciągu pyłu i wiórów (np. odkurzacza warsztatowego) na reduktor Wyjmowanie: ♦ Zdejmij wąż odciągu pyłu z reduktora ♦ Zdejmij reduktor │ POF 1200 D3    35 ■...
 • Seite 40: Uruchomienie

  (jak opisano powyżej). ♦ Zablokuj dźwignię mocującą , obracając ją ♦ Następnie ustaw wyższe poziomy dla w lewo. pierwszych etapów obróbki. ♦ Sprawdź głębokość frezowania za pomocą praktycznej próby. │ ■ 36    POF 1200 D3...
 • Seite 41: Kierunek Frezowania

  ♦ Zablokuj urządzenie, obracając dźwignię mocującą w lewo. ♦ Proces frezowania należy przeprowadzać z równomierną prędkością i naciskiem. │ POF 1200 D3    37 ■...
 • Seite 42: Frezowanie Za Pomocą Cyrkla

  Jeśli konieczna jest wymiana przewo- Informacje na temat możliwości utyli- du zasilającego, powinna ona zostać zacji wysłużonego urządzenia można wykonana przez producenta lub jego uzyskać w najbliższym urzędzie gminy przedstawiciela, aby uniknąć zagrożeń lub miasta. bezpieczeństwa. │ ■ 38    POF 1200 D3...
 • Seite 43: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Dotyczy to również wymieni- onych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. │ POF 1200 D3    39 ■...
 • Seite 44: Serwis

  filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne. Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 322471. │ ■ 40    POF 1200 D3...
 • Seite 45: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3 KAT Rok produkcji: 06 - 2019 Numer seryjny: IAN 322471_1901 Bochum, dnia 05.06.2019 Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania...
 • Seite 46 │ ■ 42    POF 1200 D3...
 • Seite 47 Importuotojas ............. . 53 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ......54 │ POF 1200 D3    43...
 • Seite 48: Įžanga

  B pav. VERTIKALIOJO FREZAVIMO Siurbimo įrenginio adapteris MAŠINA POF 1200 D3 Varžtas Spyruokliuojančioji įvorė, 6 mm Įžanga Centravimo galvutė Sveikiname įsigijus naują įrankį. Pasirinkote kokybišką Lygiagretusis ribotuvas gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis. Kopijavimo įvorė Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo Atraminis žiedas...
 • Seite 49: Techniniai Duomenys

  Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite art- intis vaikams ar kitiems asmenims. Atitraukus dėmesį elektrinis įrankis gali tapti nevaldomas. │ POF 1200 D3    45 ■...
 • Seite 50: Elektros Sauga

  įrankio tipui ir jo naudojimo būdui tinkamos elektrinis įrankis kelia pavojų ir jį reikia sutaisyti. asmeninės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, kaukė nuo dulkių, neslystanti saugi avalynė, apsauginis šalmas ar klausos apsaugos priemonė, sumažina pavojų susižaloti. │ ■ 46    POF 1200 D3...
 • Seite 51: Klientų Aptarnavimas

  Taip užtikrinama, kad elektrinis įrankis vietos tiekimo įmonėse. Prisilietus prie elektros išliks saugus. laidų kyla pavojus sukelti gaisrą ar patirti elek- tros smūgį. Pažeidus dujų vamzdyną gali įvykti sprogimas. Perpjovus vandentiekio vamzdį kyla pavojus patirti materialinės žalos. │ POF 1200 D3    47 ■...
 • Seite 52: Originalūs Priedai Ir Papildoma Įranga

  šešiabriauniu adapterį raktu ♦ Leidžiamo naudoti dulkių ir drožlių siurbimo įrenginio (pvz., dirbtuvių siurblio) žarną užmaukite ant tarpinės detalės Išėmimas ♦ Nutraukite dulkių siurbimo įrenginio žarną nuo tarpinės detalės ♦ Ištraukite tarpinę detalę │ ■ 48    POF 1200 D3...
 • Seite 53: Spyruokliuojančiosios Įvorės Keitimas

  ♦ Atlaisvinkite fiksavimo varžtą ♦ Atlaisvinkite įveržimo svirtį sukdami pagal laikrodžio rodyklę ir spauskite įrankį žemyn, kol freza prisilies prie ruošinio paviršiaus. ♦ Sukdami prieš laikrodžio rodyklę užfiksuokite įveržimo svirtį │ POF 1200 D3    49 ■...
 • Seite 54: Frezavimo Gylio Tikslusis Nustatymas

  (0 mm) (kaip aprašyta pirmiau). ribotuvo ♦ Paskui pirmosioms frezavimo operacijoms nusta- ♦ Sukdami prieš laikrodžio rodyklę įveržimo svirtį tykite aukštesnes pakopas. užfiksuokite įrankį. ♦ Frezavimo gylį patikrinkite išfrezuodami pavyzdį. ♦ Frezuokite tolygiu greičiu ir tolygiai spausdami. │ ■ 50    POF 1200 D3...
 • Seite 55: Kopijavimo Įvorės Įdėjimas

  Jei reikia pakeisti jungiamąjį laidą, saugos briaunos (žr. E pav.). sumetimais tai turi atlikti gamintojas arba jo atstovas. NURODYMAS ► Neišvardytų atsarginių dalių (pvz., anglinių šepetėlių, jungiklių) galite užsisakyti paskambinę į mūsų klientų aptarnavimo centrus. │ POF 1200 D3    51 ■...
 • Seite 56: Šalinimas

  Prietaisas kruopščiai pagamintas vadovaujantis griežtomis kokybės gairėmis ir prieš pristatant buvo išbandytas. Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Šis garantija netaikoma įprastai dylančioms dalims, priskiriamoms prie susidėvinčių dalių kategorijos, arba lūžtančių (dužių) dalių, │ ■ 52    POF 1200 D3...
 • Seite 57: Priežiūra

  šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir įdiegimo programinės įrangos. Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į „Lidl“ klientų aptarnavimo puslapį (www.lidl-service.com), kuriame įvedę gaminio numerį (IAN) 322471 galėsite atverti savo naudo- jimo instrukciją. │ POF 1200 D3    53 ■...
 • Seite 58: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Įrankio tipas: Vertikaliojo frezavimo mašina POF 1200 D3 KAT Pagaminimo metai: 2019-06 Serijos numeris: IAN 322471_1901 Bochumas, 2019-06-05 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Tobulinant gaminį galimi techniniai pakeitimai.
 • Seite 59 Original-Konformitätserklärung ........67 DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    55...
 • Seite 60: Einleitung

  OBERFRÄSE POF 1200 D3 Abb. B: Absaugadapter Einleitung Schraube Spannzange 6 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Zentrierspitze Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Parallelanschlag Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise Kopierhülse...
 • Seite 61: Technische Daten

  Ein- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete schätzung der Belastung verwendet werden. Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    57 ■...
 • Seite 62: Elektrische Sicherheit

  Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in reich geeignet sind. Die Anwendung einer für unerwarteten Situationen besser kontrollieren. den Außenbereich geeigneten Verlängerungs- leitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 58    POF 1200 D3...
 • Seite 63: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Spannung setzen und könnte zu einem sind oder diese Anweisungen nicht gelesen elektrischen Schlag führen. haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    59 ■...
 • Seite 64: Ergänzende Anweisungen

  Feuer und elektrischem Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung. ■ Die auf dem Werkzeug angegebene Höchst- drehzahl darf nicht überschritten werden. │ DE │ AT │ CH ■ 60    POF 1200 D3...
 • Seite 65: Fräswerkzeug Einsetzen

  Staub- und Spanabsaugung (z. B. eines Werk- ben fest. stattstaubsaugers) auf das Reduzierstück Entnehmen: ♦ Ziehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrichtung vom Reduzierstück ♦ Ziehen Sie das Reduzierstück DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    61 ■...
 • Seite 66: Inbetriebnahme

  Fräser die Werkstückoberfläche schritte die höheren Stufen ein. berührt. ♦ Überprüfen Sie die Frästiefe durch einen ♦ Arretieren Sie den Spannhebel durch praktischen Versuch. Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn. │ DE │ AT │ CH ■ 62    POF 1200 D3...
 • Seite 67: Fräsrichtung

  Stufenanschlag nach unten. ♦ Arretieren Sie das Gerät durch Drehen des Spannhebels entgegen dem Uhrzeigersinn. ♦ Führen Sie den Fräsvorgang mit gleichmäßiger Geschwindigkeit und gleichmäßigem Anpress- druck aus. DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    63 ■...
 • Seite 68: Fräsen Mit Kreiszirkel

  Hersteller oder seinem Vertreter auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z. B. Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unseren Servicecenter bestellen. │ DE │ AT │ CH ■ 64    POF 1200 D3...
 • Seite 69: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Auslieferung gewis- und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die senhaft geprüft. Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden. DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    65 ■...
 • Seite 70: Service

  IAN 322471_1901 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 66    POF 1200 D3...
 • Seite 71: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Oberfräse POF 1200 D3 KAT Herstellungsjahr: 06 - 2019 Seriennummer: IAN 322471_1901 Bochum, 05.06.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 72 │ DE │ AT │ CH ■ 68    POF 1200 D3...
 • Seite 73 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 06 / 2019 · Ident.-No.: POF1200D3-062019-1 IAN 322471_1901...