Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDKS 6.3 B3 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-säge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR SAW PDKS 6.3 B3
FERĂSTRĂU PNEUMATIC
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
DRUCKLUFT-SÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 315460
ΣΈΓΑ ΑΈΡΟΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών
λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDKS 6.3 B3

 • Seite 1 AIR SAW PDKS 6.3 B3 FERĂSTRĂU PNEUMATIC ΣΈΓΑ ΑΈΡΟΣ Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας DRUCKLUFT-SÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 315460...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţii- le aparatului. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειω- θείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Pornirea/oprirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Întreţinerea, curăţarea și depozitarea . . . . . . . . . . . .19 PDKS 6.3 B3  ...
 • Seite 5 Eliminarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Garanţia Kompernass Handels GmbH .
 • Seite 6: Introducere

  și atrage pericole considerabile de acci- dentare . Nu ne asumăm răspunderea pentru prejudiciile rezultate în urma unei utilizări care contravine destinaţiei . Aparatul este destinat doar utilizării în domeniul privat . PDKS 6.3 B3   │  3...
 • Seite 7: Dotare

  Simbolurile de pe scula pneumatică: Citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de punerea în WARNING! funcţiune . În timpul utilizării sau întreţinerii ferăstrăului cu aer comprimat, utilizaţi întotdeauna protecţie pentru ochi . Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie respira- torie în cazul formării prafului . Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie a auzului .
 • Seite 8: Cuprinsul Livrării

  Nivelul puterii acustice: = 103,1 dB (A) Incertitudine: Purtaţi echipament de protecţie auditivă! Valoarea vibraţiilor emise: Valoarea totală a vibraţiilor determinată conform ISO 28927-8 și EN 12096: = 20,46 m/s Incertitudine K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3   │  5 ■...
 • Seite 9 AVERTISMENT! ► Valorile emisiilor de zgomot indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate conform procedeului de măsurare descris în norma ISO 15744 și pot fi utilizate pentru compararea apara- telor . Valorile emisiilor de zgomot se vor modifica în funcţie de utilizarea sculei pneumatice, iar în anumite cazuri acestea se pot afla peste valoarea indicată...
 • Seite 10: Indicaţii Generale Privind Siguranţa

  Mașina trebuie supusă în mod regulat unei inspecţii, în vederea verificării existenţei valorilor de măsurare necesare și a marcajelor lizibile prevăzute . Utilizatorul trebuie să contacteze producătorul în scopul procurării unor plăcuţe de înlocuire, dacă este necesar . PDKS 6.3 B3   │  7...
 • Seite 11: Pericole Provocate De Componentele Proiectate

  Pericole provocate de componentele proiectate ■ În cazul defectării piesei de prelucrat, a accesoriilor sau chiar a sculei, este posibilă proiectarea cu viteză ridicată a componentelor . ■ În timpul operării ferăstraielor circulare și oscilante sau a ferăstra- ielor cu sabie, se va utiliza întotdeauna echipament de protecţie a ochilor, rezistent la șocuri .
 • Seite 12 și oprire . ■ Utilizaţi numai lubrifianţi recomandaţi de către producător . ■ Trebuie utilizate echipamente de protecţie personală, precum ochelari de protecţie; sunt recomandate mănuși și îmbrăcăminte de protecţie . PDKS 6.3 B3   │  9 ■...
 • Seite 13: Pericole Provocate De Mișcările Repetate

  ■ Fiţi conștient că scula încorporată rotativă demarează, după ce alimentarea cu energie este întreruptă de dispozitivul de comandă pentru pornire și oprire . Pericole provocate de mișcările repetate ■ La utilizarea ferăstraielor circulare și oscilante sau ferăstraielor cu sabie, este posibil ca operatorul să resimtă senzaţii neplăcute la nivelul mâinilor și braţelor, precum și în zona gâtului și a umerilor sau în alte părţi ale corpului .
 • Seite 14: Pericole Provocate De Accesorii

  și nu sunt izolate faţă de contactul cu sursele de curent electric . ■ Asiguraţi-vă că nu există circuite electrice, conducte de gaz etc . care pot constitui surse de pericol în cazul deteriorării provocate prin utilizarea mașinii . PDKS 6.3 B3   │  11 ■...
 • Seite 15: Pericole Provocate De Praf Și Vapori

  Pericole provocate de praf și vapori ■ Praful și vaporii generaţi la utilizarea ferăstraielor circulare și osci- lante sau ferăstraielor cu sabie pot cauza probleme de sănătate (ca, de exemplu, cancer, malformaţii congenitale, astm și/sau dermatite); este absolut necesară efectuarea unei analize a riscu- rilor cu privire la aceste pericole și implementarea mecanismelor de reglementare corespunzătoare .
 • Seite 16: Pericole Provocate De Zgomot

  ■ Ferăstraiele circulare și oscilante sau ferăstraiele cu sabie trebuie utilizate și întreţinute în conformitate cu recomandările prevăzute în aceste instrucţiuni de utilizare, în vederea evitării creșterii inutile a nivelului de zgomot . PDKS 6.3 B3   │  13 ■...
 • Seite 17: Pericole Provocate De Vibraţii

  ■ Pentru evitarea creșterii inutile a nivelului de zgomot, consuma- bilele/sculele mașinii trebuie selectate, întreţinute și înlocuite în conformitate cu recomandările prevăzute în aceste instrucţiuni de utilizare . ■ În cazul în care ferăstraiele sunt echipate cu un amortizor, asiguraţi-vă întotdeauna că acesta se află la locul său și că este funcţional atunci când sunt utilizate ferăstraiele .
 • Seite 18: Instrucţiuni Suplimentare De Siguranţă Pentru Mașinile Pneumatice

  și mașină, precum și a conexiunii dintre furtunuri . ■ Se va avea în vedere ca presiunea maximă indicată pe mașină să nu fie depășită . ■ Nu transportaţi niciodată mașinile pneumatice ţinându-le de furtun . PDKS 6.3 B3   │  15 ■...
 • Seite 19: Înainte De Punerea În Funcţiune

  Înainte de punerea în funcţiune Lubrifierea AVERTISMENT! ► Evitaţi contactul ochilor și al pielii cu lubrifianţii . ► Informaţi-vă despre riscurile de sănătate ale uleiului utilizat din fișa tehnică de securitate a producătorului respectiv . INDICAŢIE ► Lubrifierea regulată este deosebit de importantă pentru evita- rea deteriorărilor prin frecare și coroziune .
 • Seite 20: Conectarea La O Sursă De Aer Comprimat

  Conectaţi aparatul la un compresor prin racordarea niplului de racord la furtunul de alimentare al sursei de aer comprimat . ♦ Pentru a putea regla presiunea aerului, sursa de aer comprimat trebuie să fie dotată cu un reductor de presiune . PDKS 6.3 B3   │  17 ■...
 • Seite 21: Montarea/Înlocuirea Pânzei De Ferăstrău

  Montarea/înlocuirea pânzei de ferăstrău ATENŢIE! ► Dacă pânza de ferăstrău este contondentă, îndoită sau defectă, trebuie înlocuită imediat . ► Aveţi grijă ca alimentarea cu aer comprimat să fie întreruptă când înlocuiţi pânza de ferăstrău ♦ Deschideţi capacul cu ajutorul unei șurubelniţe în cruce . ♦...
 • Seite 22: Operarea

  . INDICAŢIE Pentru asigurarea funcţionării fără probleme și a durabilităţii apa- ratului este necesară respectarea următoarelor puncte: ■ Lubrifierea cu ulei suficientă și permanentă este absolut decisivă pentru funcţionarea optimă a aparatului . PDKS 6.3 B3   │  19 ■...
 • Seite 23 ■ Întreţinerea trebuie efectuată pentru aparat în mod regulat (apro- ximativ după 1-2 puneri în funcţiune) . ■ Purtaţi întotdeauna mănuși de lucru adecvate . ■ Întreţinerea trebuie efectuată numai de către persoane instruite . O durată lungă de funcţionare și funcţionarea fără probleme a acestui produs de calitate sunt garantate prin respectarea instruc- ţiunilor de întreţinere specificate .
 • Seite 24: Eliminarea

  . Nu permiteţi scurgerea acestora în subsol sau pe sol . Asiguraţi o suprafaţă adecvată . Eliminare în conformitate cu prevederile oficiale . ■ Predaţi materialul de întreţinere murdar și carburanţii la un centru de colectare specializat . PDKS 6.3 B3   │  21 ■...
 • Seite 25: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  Garanţia Kompernass Handels GmbH Stimate client, Pentru acest aparat se acordă o garanţie de 3 ani de la data cumpă- rării . În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiaţi de drepturi legale faţă de vânzătorul produsului . Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanţia noastră...
 • Seite 26 Aparatul este destinat numai uzului privat şi nu utilizărilor comercia- le . În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forţă şi al intervenţiilor care nu au fost realizate de către filiala noas- tră autorizată de service, garanţia îşi pierde valabilitatea . PDKS 6.3 B3   │  23...
 • Seite 27 Procedura de acordare a garanţiei Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs ., urmaţi in- strucţiunile de mai jos: ■ Pentru toate solicitările păstraţi la îndemână bonul fiscal şi numă- rul articolului (de exemplu IAN 12345) ca dovadă a cumpărării . ■...
 • Seite 28: Service-Ul

  Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea adresă nu repre- zintă o adresă pentru service . Contactaţi mai întâi centrul de service indicat . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANIA www .kompernass .comm PDKS 6.3 B3   │  25 ■...
 • Seite 29: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  Traducerea declaraţiei de conformitate originale Subscrisa, KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsabil cu docu- mentaţia: domnul Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, DE - 44867 BOCHUM, GERMANIA, declară prin prezenta că acest produs corespunde următoarelor norme, documente normative și directive CE: Directiva privind echipamentele tehnice (2006/42/EC) Norme armonizate aplicate: EN ISO 11148-12: 2012...
 • Seite 30 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Συντήρηση, καθαρισμός και αποθήκευση . . . . . . . . .45 PDKS 6.3 B3 GR │ CY ...
 • Seite 31 Απόρριψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Εγγύηση...
 • Seite 32: Εισαγωγή

  συσκευής θεωρείται μη σύμφωνη με τους κανονισμούς και ενέχει ση- μαντικούς κινδύνους ατυχημάτων . Για βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη χρήση δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη . Η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση . PDKS 6.3 B3 GR │ CY  │  29...
 • Seite 33: Εξοπλισμός

  Σύμβολα επάνω στο εργαλείο πεπιεσμένου αέρα: Πριν από τη θέση σε λειτουργία διαβάστε τις οδηγίες WARNING! χρήσης . Κατά τη χρήση ή συντήρηση της σέγας αέρος φοράτε πάντα προστασία για τα μάτια . Φοράτε πάντα μάσκα προστασίας της αναπνοής κατά τον σχηματισμό σκόνης . Φοράτε...
 • Seite 34: Παραδοτέος Εξοπλισμός

  = 103,1 dB (A) Αβεβαιότητα: Φοράτε προστασία για την ακοή! Τιμή εκπομπής κραδασμών: Ολική τιμή κραδασμών υπολογισμένη κατά ISO 28927-8 και EN 12096: = 20,46 m/s Αβεβαιότητα K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3 GR │ CY  │  31 ■...
 • Seite 35 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ► Οι αναφερόμενες σε αυτές τις οδηγίες τιμές εκπομπής θορύ- βου έχουν μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη στο ΕΝ ISO 15744 διαδικασία μέτρησης και μπορούν να χρησιμοποιη- θούν για τη σύγκριση συσκευών . Οι τιμές εκπομπής θορύβου θα αλλάζουν ανάλογα με τη χρήση του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα...
 • Seite 36: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  νεστε ότι διαθέτουν σαφή αναγνώσιμη σήμανση με τις τιμές μέτρη- σης και τα χαρακτηριστικά . Ο χρήστης πρέπει να επικοινωνεί με τον κατασκευαστή για την παραλαβή των απαραίτητων ανταλλα- κτικών ετικετών . PDKS 6.3 B3 GR │ CY  │  33...
 • Seite 37: Κίνδυνοι Λόγω Εκτοξευόμενων Μερών

  Κίνδυνοι λόγω εκτοξευόμενων μερών ■ Κατά τη θραύση του τεμαχίου επεξεργασίας ή πρόσθετων εξαρτημάτων ή ακόμη και του ίδιου του εργαλείου, μπορούν να εκτοξευτούν μέρη με μεγάλη ταχύτητα . ■ Κατά τη λειτουργία των δισκοπρίονων και παλμικών σεγών ή των παλινδρομικών...
 • Seite 38 Να φοράτε γάντια για την προστασία των χεριών . ■ Αφήστε ελεύθερη τη διάταξη διακοπής λειτουργίας για τη θέση σε λειτουργία ή την ακινητοποίηση σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας . PDKS 6.3 B3 GR │ CY  │  35 ■...
 • Seite 39: Κίνδυνοι Λόγω Επαναλαμβανόμενων Κινήσεων

  ■ Χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικά, τα οποία προτείνονται από τον κατασκευαστή . ■ Πρέπει να χρησιμοποιείτε προστατευτικούς εξοπλισμούς, όπως γυαλιά ασφαλείας . Συστήνεται η χρήση κατάλληλων γαντιών και προστατευτικού ρουχισμού . ■ Να ξέρετε ότι το περιστρεφόμενο εγκατεστημένο εργαλείο ενεργο- ποιείται αφότου αφεθεί ελεύθερη η διάταξη διακοπής λειτουργίας για...
 • Seite 40: Κίνδυνοι Από Πρόσθετα Εξαρτήματα

  ή λοιπών καλωδίων τροφοδοσίας . ■ Αυτά τα δισκοπρίονα και οι παλμικές σέγες ή τα παλινδρομικά πριόνια δεν προορίζονται για χρήση σε εκρηκτικά περιβάλλοντα και δεν είναι μονωμένα έναντι επαφής με ηλεκτρικά καλώδια . PDKS 6.3 B3 GR │ CY  │  37 ■...
 • Seite 41: Κίνδυνοι Λόγω Σκόνης Και Ατμών

  ■ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια, αγωγοί αερίου, κτλ ., που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κίνδυνο σε περίπτωση βλάβης από τη χρήση του μηχανήματος . Κίνδυνοι λόγω σκόνης και ατμών ■ Οι σκόνες και οι ατμοί, που δημιουργούνται κατά τη χρήση των δισκοπρίονων...
 • Seite 42: Κίνδυνοι Λόγω Θορύβου

  Τα δισκοπρίονα και οι παλμικές σέγες ή τα παλινδρομικά πριόνια πρέπει να λειτουργούν και να συντηρούνται σύμφωνα με τις συστάσεις των οδηγιών λειτουργίας προς αποφυγή περιττής αύξησης της στάθμης θορύβου . PDKS 6.3 B3 GR │ CY  │  39 ■...
 • Seite 43: Κίνδυνοι Λόγω Δονήσεων

  ■ Τα αναλώσιμα / τα εργαλεία μηχανήματος θα πρέπει να επιλέ- γονται, να συντηρούνται και να αντικαθίστανται σύμφωνα με τις συστάσεις στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας, ώστε να αποφεύ- γεται περιττή αύξηση της στάθμης θορύβου . ■ Σε περίπτωση που τα δισκοπρίονα και οι παλμικές σέγες ή τα παλινδρομικά...
 • Seite 44: Πρόσθετες Οδηγίες Ασφαλείας Για Πνευματικά Μηχανήματα

  για προστασία σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα με το μηχάνημα ή των εύκαμπτων σωλήνων μεταξύ τους . ■ Να μη γίνεται υπέρβαση της μέγιστης πίεσης που δίνεται στο μηχάνημα . PDKS 6.3 B3 GR │ CY  │  41 ■...
 • Seite 45: Πριν Από Τη Θέση Σε Λειτουργία

  ■ Μη στηρίζετε ποτέ μηχανήματα, που λειτουργούν με αέρα, στον εύκαμπτο σωλήνα . Πριν από τη θέση σε λειτουργία Λίπανση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ► Αποφεύγετε επαφή των ματιών και του δέρματος με τα λιπαντικά . ► Ενημερωθείτε σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από το χρησιμοποιούμενο...
 • Seite 46: Συμπλήρωση Λαδιού

  με τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας της πηγής πεπιεσμένου αέρα . ♦ Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τον πεπιεσμένο αέρα, η πηγή πεπι- εσμένου αέρα πρέπει να έχει εξοπλιστεί με έναν ρυθμιστή πίεσης . PDKS 6.3 B3 GR │ CY  │  43 ■...
 • Seite 47: Τοποθέτηση/Αλλαγή Λεπίδας

  Τοποθέτηση/Αλλαγή λεπίδας ΠΡΟΣΟΧΗ! ► Εάν η λεπίδα είναι στομωμένη, λυγισμένη ή ελαττωματική, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως . ► Προσέχετε πάντα κατά την αλλαγή της λεπίδας ώστε η τροφοδοσία πεπιεσμένου αέρα να έχει διακοπεί! ♦ Ανοίξτε πρώτα, με τη βοήθεια ενός σταυροκατσάβιδου, το κάλυμμα...
 • Seite 48: Χειρισμός

  ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για την απρόσκοπτη λειτουργία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής, προσοχή στα εξής σημεία: ■ Εξαιρετικής σημασίας για την άψογη λειτουργία είναι η επαρκής και διαρκώς ακέραιη λίπανση . PDKS 6.3 B3 GR │ CY  │  45 ■...
 • Seite 49 ■ Πρέπει να διεξάγεται τακτικά (περίπου μετά από 1–2 διαδικασίες εργασίας) συντήρηση στη συσκευή . ■ Φοράτε πάντα κατάλληλα γάντια εργασίας . ■ Η συντήρηση επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα . Η μακρά διάρκεια ζωής και η λειτουργία χωρίς βλάβες αυτού...
 • Seite 50: Απόρριψη

  στο υπέδαφος/στο χώμα . Φροντίζετε για κατάλληλο υπόβαθρο . Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές . ■ Παραδίδετε τα ακάθαρτα υλικά συντήρησης και τα αναλώσιμα υλικά σε σχετικό σημείο συλλογής . PDKS 6.3 B3 GR │ CY  │  47 ■...
 • Seite 51: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερο- μηνία αγοράς . Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος . Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης...
 • Seite 52 Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση . Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει . PDKS 6.3 B3 GR │ CY  │  49...
 • Seite 53 Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις: ■ Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (π .χ . ΙΑΝ 12345) ως απόδειξη για την αγορά . ■ Για...
 • Seite 54: Σέρβις

  Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις . Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www .kompernass .com PDKS 6.3 B3 GR │ CY  │  51 ■...
 • Seite 55: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης Η KOMPERNASS HANDELS GMBH, υπεύθυνος τεκμηρίωσης: Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, DE - 44867 BOCHUM, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δηλώνει δια της παρούσης ότι το παρόν προϊόν πληροί τα ακόλουθα πρότυπα, τα κανονιστικά έγγραφα και τις οδηγίες ΕΚ: Οδηγία...
 • Seite 56 Wartung, Reinigung und Lagerung . . . . . . . . . . . . . . .71 PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 57 Entsorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Garantie der Kompernaß...
 • Seite 58: Einleitung

  Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung . Das Gerät ist nur für den privaten Einsatz bestimmt . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 59: Ausstattung

  Symbole auf dem Druckluftwerkzeug: Vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung WARNING! lesen . Tragen Sie beim Einsatz oder Wartung des Druckluft- Säge stets einen Augenschutz . Tragen Sie stets bei Staubentwicklung einen Atemschutz . Tragen Sie stets Gehörschutz . Täglich ölen Ausstattung Anschlagbügel Stecknippel (vormontiert)
 • Seite 60: Lieferumfang

  Schallleistungspegel: = 103,1 dB (A) Unsicherheit: = 3 dB Gehörschutz tragen! Schwingungsemissionswert: Schwingungsgesamtwert ermittelt entsprechend ISO 28927-8 und EN 12096: = 20,46 m/s Unsicherheit K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  57 ■...
 • Seite 61 WARNUNG! ► Die in diesen Anweisungen angegebenen Lärmemissionswerte sind entsprechend einem in ISO 15744 genormten Messver- fahren gemessen worden und können für den Gerätevergleich verwendet werden . Die Lärmemissionswerte werden sich entsprechend dem Einsatz des Druckluftwerkzeugs verändern und können in manchen Fällen über dem in diesen Anweisun- gen angegebenen Werten liegen .
 • Seite 62: Allgemeine Sicherheitshinweise

  überprüfen, dass die Maschine mit den geforderten deutlich lesbaren Bemessungswerten und Kennzeichnungen gekennzeichnet ist . Der Benutzer muss den Hersteller kontaktieren, um erforderlichenfalls Ersatzschilder zu erhalten . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  59...
 • Seite 63: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Gefährdungen durch herausgeschleuderte Teile ■ Bei einem Bruch des Werkstücks oder von Zubehörteilen oder gar des Maschinenwerkzeugs selbst können Teile mit hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert werden . ■ Beim Betrieb der Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen oder der Sägemaschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt ist immer ein schlagfester Augenschutz zu tragen .
 • Seite 64 Schneiden mit diesen Maschinen führt zu scharfen Ecken . Tragen Sie Handschuhe, um die Hände zu schützen . ■ Geben Sie die Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen im Falle einer Unterbrechung der Energieversorgung frei . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  61...
 • Seite 65: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  ■ Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Schmiermittel . ■ Es müssen Schutzausrüstungen wie Sicherheitsbrillen verwendet werden; geeignete Handschuhe und Schutzkleidung sind empfehlenswert . ■ Seien Sie sich bewusst, dass das rotierend eingebaute Werkzeug anläuft, nachdem die Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen freigegeben wurde .
 • Seite 66: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  Diese Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen oder diese Säge- maschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt sind nicht zum Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären bestimmt und nicht gegen Berührung mit elektrischen Leitungen isoliert . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 67: Gefährdungen Durch Staub Und Dämpfe

  ■ Stellen Sie sicher, dass keine elektrischen Leitungen, Gasrohr- leitungen usw . vorhanden sind, die im Falle der Beschädigung durch die Verwendung der Maschine zu einer Gefährdung führen können . Gefährdungen durch Staub und Dämpfe ■ Die beim Einsatz von Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen sowie von Sägemaschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt entstehenden Stäube und Dämpfe können gesundheitliche Schäden (wie z .
 • Seite 68: Gefährdungen Durch Lärm

  Die Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen oder die Sägemaschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt sind nach den in der Betriebsanleitung enthaltenen Empfehlungen zu betreiben und zu warten, um eine unnötige Erhöhung des Lärmpegels zu vermeiden . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  65...
 • Seite 69: Gefährdungen Durch Schwingungen

  ■ Die Verbrauchsmaterialien / Maschinenwerkzeuge sind den Empfehlungen der Betriebsanleitung entsprechend auszuwählen, zu warten und zu ersetzen, um eine unnötige Erhöhung des Lärmpegels zu vermeiden . ■ Stellen Sie, falls die Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen oder die Sägemaschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt mit einem Schalldämpfer ausgestattet sind, immer sicher, dass dieser an seinem Platz und funktionstüchtig ist, wenn die Maschine in Betrieb ist .
 • Seite 70: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  Maschine und von Schläuchen untereinander zu bieten . ■ Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine angegebene Höchstdruck nicht überschritten wird . ■ Tragen Sie mit Luft arbeitende Maschinen niemals am Schlauch . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  67 ■...
 • Seite 71: Vor Der Inbetriebnahme

  Vor der Inbetriebnahme Schmierung WARNUNG! ► Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt mit Schmierstoffen . ► Informieren Sie sich über die gesundheitlichen Gefahren des verwendeten Öls im Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen Herstellers . HINWEIS ► Zur Vermeidung von Reibung- und Korrosionsschäden ist eine regelmäßige Schmierung besonders wichtig .
 • Seite 72: Öl Nachfüllen

  Schließen Sie das Gerät an einen Kompressor an, indem Sie den Stecknippel mit dem Versorgungsschlauch der Druckluftquelle verbinden . ♦ Damit Sie den Luftdruck regulieren können, muss die Druckluft- quelle mit einem Druckminderer ausgestattet sein . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  69 ■...
 • Seite 73: Sägeblatt Montieren / Wechseln

  Sägeblatt montieren / wechseln ACHTUNG! ► Ist das Sägeblatt stumpf, verbogen oder defekt, muss es unverzüglich ausgetauscht werden . ► Achten Sie beim Wechsel des Sägeblatts stets darauf, dass die Druckluftversorgung unterbrochen ist! ♦ Öffnen Sie zunächst mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Abdeckung ♦...
 • Seite 74: Bedienung

  . Falls während der Wartungsarbeiten Staub erzeugt oder aufgewirbelt wird, kann dieser eingeatmet werden . HINWEIS Um eine einwandfreie Funktion und lange Haltbarkeit des Gerätes zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten: PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  71...
 • Seite 75 ■ Eine ausreichende und ständig intakte Ölschmierung ist für eine optimale Funktion von ganz entscheidender Bedeutung . ■ An dem Gerät sollte regelmäßig (etwa nach 1–2 Arbeitsgängen) eine Wartung durchgeführt werden . ■ Tragen Sie immer geeignete Arbeitshandschuhe . ■ Die Wartung darf nur von unterwiesenen Personen durchgeführt werden .
 • Seite 76: Entsorgung

  . Achten Sie auf eine geeignete Unterlage . Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften . ■ Geben Sie verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe in einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  73...
 • Seite 77: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Garantie der Kompernaß Handels GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäu- fer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht einge- schränkt .
 • Seite 78 Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungs- anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 79 ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontak- tieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . ■ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden .
 • Seite 80: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  77 ■...
 • Seite 81: Original-Konformitätserklärung

  Original-Konformitätserklärung Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortli- cher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 11148-12: 2012 Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Säge PDKS 6 .3 B3...
 • Seite 82 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Versiunea informaţiilor · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 05 / 2019 · Ident.-No.: PDKS6.3B3-052019-1 IAN 315460...