Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDKS 6.3 B3 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-säge
Vorschau ausblenden

Werbung

AIR SAW PDKS 6.3 B3
PNEUMATIKUS FŰRÉSZ
Az originál használati utasítás fordítása
PNEU PILA
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKLUFT-SÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 315460
ŽAGA NA STISNJEN ZRAK
Prevod originalnega navodila za uporabo
PNEUMATICKÁ PÍLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDKS 6.3 B3

 • Seite 1 AIR SAW PDKS 6.3 B3 PNEUMATIKUS FŰRÉSZ ŽAGA NA STISNJEN ZRAK Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo PNEU PILA PNEUMATICKÁ PÍLA Preklad originálneho návodu na obsluhu Překlad originálního provozního návodu DRUCKLUFT-SÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 315460...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Karbantartás, tisztítás és tárolás . . . . . . . . . . . . . . . .19 PDKS 6.3 B3  ...
 • Seite 5 Ártalmatlanítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 A Kompernass Handels GmbH garanciája .
 • Seite 6: Bevezető

  . A készülék minden más használata vagy módosítása nem rendeltetésszerűnek minősül és jelentős balesetveszélyt okozhat . A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget . A készülék kizárólag magánhasználatra készült . PDKS 6.3 B3   │  3...
 • Seite 7: Felszereltség

  A pneumatikus kéziszerszámon lévő szimbólumok: Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati WARNING! útmutatót . A pneumatikus fűrész használata vagy karbantartása során mindig viseljen szemvédőt . Porképződés esetén mindig viseljen légzésvédő maszkot . Mindig viseljen hallásvédőt . Naponta olajozza be Felszereltség ütközőkengyel tömlőcsatlakozó...
 • Seite 8: A Csomag Tartalma

  Bizonytalansági érték: Hangerőszint: = 103,1 dB (A) Bizonytalansági érték: Viseljen hallásvédőt! Rezgés-kibocsátási érték: Rezgés összértéke az ISO 28927-8 és az EN 12096 szerint meghatározva: = 20,46 m/s Bizonytalansági érték K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3   │  5 ■...
 • Seite 9 FIGYELMEZTETÉS! ► A jelen használati útmutatóban megadott zajszint az ISO 15744 szabvány szerinti, szabványos mérési eljárással került meghatározásra és felhasználható készülékek összehasonlí- tására . A zajszint a sűrített levegővel működő kéziszerszám alkalmazásától függően változik és egyes esetekben a jelen útmutatókban megadott érték felett lehet . A zajterhelés alul- becsült lehet, ha a sűrített levegővel működő...
 • Seite 10: Általános Biztonsági Utasítások

  . ■ A gépeket rendszeresen át kell nézni és ellenőrizni kell, hogy az előírt névértékek és jelölések jól olvashatóan fel vannak-e tüntetve a gépen . Szükség esetén a gyártótól lehet póttáblákat igényelni . PDKS 6.3 B3   │  7 ■...
 • Seite 11: Kirepülő Alkatrészek Okozta Veszélyek

  Kirepülő alkatrészek okozta veszélyek ■ A munkadarab, a tartozékok vagy maga a gépszerszám törése esetén nagy sebességgel repülhetnek ki alkatrészek a gépből . ■ A kör- és oszcilláló fűrészgépek vagy ide-odamozgó fűrészlap- pal rendelkező fűrészgépek működtetése során mindig viseljen ütésálló szemvédőt . A szükséges védelem mértékét minden egyes használat során külön kell mérlegelni .
 • Seite 12 Az energiaellátás megszakadása esetén aktiválja az indító és leállító utasításadó szerkezetet . ■ Csak a gyártó által ajánlott kenőanyagot használja . ■ Használjon egyéni védőeszközöket, például védőszemüveget; ajánlott a megfelelő védőkesztyű és védőruha viselése . PDKS 6.3 B3   │  9 ■...
 • Seite 13: Ismétlődő Mozgások Okozta Veszélyek

  ■ Ne feledje, hogy a forgó beépített szerszám elindul, amint akti- válja az indító és leállító utasításadó szerkezetet . Ismétlődő mozgások okozta veszélyek ■ A kör- és oszcilláló fűrészgépek vagy ide-odamozgó fűrészlappal rendelkező fűrészgépekkel történő munkavégzés során a kezelő kellemetlen érzést tapasztalhat a kezében, karjában, nyakán vagy más testrészeiben a munkavégzés során .
 • Seite 14: Tartozékok Okozta Veszélyek

  és nincs szigetelve elektromos áramforrások érintése ellen . ■ Győződjön meg arról, hogy nincsenek a közelben olyan elekt- romos vezetékek, gázvezetékek, stb ., amelyek a gép használata révén keletkező sérülés esetén veszélyt jelenthetnek . PDKS 6.3 B3   │  11 ■...
 • Seite 15: Por És Gőzök Okozta Veszélyek

  Por és gőzök okozta veszélyek ■ A kör- és oszcilláló fűrészgépek vagy ide-odamozgó fűrészlappal rendelkező fűrészgépek használata során keletkező porok és gőzök egészségkárosodást (pl . rák, születési rendellenesség, asztma és / vagy bőrgyulladás) okozhatnak; feltétlenül végezzen kockázatértékelést a veszélyek tekintetében és alkalmazzon megfelelő...
 • Seite 16: Zajhatás Okozta Veszélyek

  Használjon hallásvédő felszerelést . ■ A feleslegesen magas zajszint elkerülése érdekében a kör- és osz- cilláló fűrészgépeket vagy ide-odamozgó fűrészlappal rendelke- ző fűrészgépeket az ebben az útmutatóban foglalt ajánlásoknak megfelelően kell üzemeltetni és karbantartani . PDKS 6.3 B3   │  13 ■...
 • Seite 17: Rezgések Okozta Veszélyek

  ■ A feleslegesen magas zajszint elkerülése érdekében a fogyó- anyagokat / gépszerszámokat a használati útmutató ajánlásai- nak megfelelően kell kiválasztani, karbantartani és kicserélni . ■ Ha a kör- és oszcilláló fűrészgép vagy ide-odamozgó fűrész- lappal rendelkező fűrészgép hangtompítóval rendelkezik, akkor mindig ellenőrizze, hogy az a gép üzemeltetése során ez a helyén van-e és működőképes-e .
 • Seite 18: A Pneumatikus Gépekre Vonatkozó További Biztonsági Utasítások

  összekötés a tömlő és a gép vagy a tömlők között . ■ Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a gépen megadott legnagyobb nyomást . ■ Soha ne vigye a levegővel működtetett gépeket a tömlőnél fogva . PDKS 6.3 B3   │  15 ■...
 • Seite 19: Üzembe Helyezés Előtt

  Üzembe helyezés előtt Kenés FIGYELMEZTETÉS! ► Ügyeljen arra, hogy a kenőanyagok ne kerüljenek szembe és bőrre . ► Tájékozódjon a használt olaj egészségügyi veszélyeiről a mindenkori gyártó biztonsági adatlapjai alapján . MEGJEGYZÉS ► A súrlódási és korróziós károk megelőzése érdekében nagyon fontos a rendszeres kenés .
 • Seite 20: Csatlakoztatás Sűrítettlevegő-Forráshoz

  . ♦ Csatlakoztassa a készüléket egy kompresszorhoz úgy, hogy a tömlőcsatlakozó csonkot összeköti a sűrítettlevegő-forrás tápellátó-tömlőjével . ♦ A levegőnyomás szabályozásához egy nyomáscsökkentőt kell szerelni a sűrítettlevegő-forrásra . PDKS 6.3 B3   │  17 ■...
 • Seite 21: Fűrészlap Felszerelése / Cseréje

  Fűrészlap felszerelése / cseréje FIGYELEM! ► Ha a fűrészlap tompa, görbe vagy hibás, akkor haladékta- lanul ki kell cserélni . ► A fűrészlap cseréje során mindig ügyeljen arra, hogy a sűrítettlevegő-ellátás meg legyen szakítva! ♦ Először nyissa ki a burkolatot egy csillag-csavarhúzó...
 • Seite 22: Használat

  . MEGJEGYZÉS A készülék kifogástalan működése és hosszú élettartama érdeké- ben mindenképpen tartsa be az alábbi pontokat: ■ A megfelelő és mindig intakt olajkenés döntő jelentőségű az optimális működés tekintetében . PDKS 6.3 B3   │  19 ■...
 • Seite 23 ■ A készüléken rendszeresen karbantartást kell végezni (kb . 1-2 munkafolyamat után) . ■ Viseljen mindig megfelelő munkakesztyűt . ■ A karbantartást csak erre kioktatott személyek végezhetik . E minőségi termék hosszú élettartama és zavartalan működése a megadott karbantartási utasítások betartásával garantálható . ■...
 • Seite 24: Ártalmatlanítás

  . Ne hagyja, hogy a talajba/földbe kerüljenek . Gondoskodjon megfelelő alátétről . Ártalmatlanítson a hatósági előírások szerint . ■ A szennyezett karbantartási anyag és üzemi anyag egy erre kijelölt gyűjtőhelyen adható le . PDKS 6.3 B3   │  21 ■...
 • Seite 25: A Kompernass Handels Gmbh Garanciája

  A Kompernass Handels GmbH garanciája Tisztelt Vásárlónk! A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk . A termék meghibásodása esetén . Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben . Az alábbi garanciánk nem korlá- tozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat . Garanciális feltételek A garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik .
 • Seite 26 . A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült . A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el . PDKS 6.3 B3   │  23 ■...
 • Seite 27 A garancia érvényesítése Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasí- tásokat: ■ Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlét- ben a vásárlást igazoló pénztári blokkot és a cikkszámot (pl . IAN 12345) . ■ A cikkszám a termék adattábláján, a termékre gravírozva, a használati útmutató...
 • Seite 28: Szerviz

  IAN 315460 Gyártja Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe . Először forduljon a megjelölt szervizhcez . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NÉMETORSZÁG www .kompernass .com PDKS 6.3 B3   │  25 ■...
 • Seite 29: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása Mi, a KOMPERNASS HANDELS GMBH – a dokumentációért felelős: Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, DE - 44867 BOCHUM, NÉMETORSZÁG –, ezennel igazoljuk, hogy ez a termék megfelel az alábbi szabványoknak, normatív dokumentumoknak és EK-irányelveknek: Gépekre vonatkozó irányelv (2006/42/EC) Alkalmazott harmonizált szabványok: EN ISO 11148-12: 2012...
 • Seite 30 Vklop/izklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Vzdrževanje, čiščenje in shranjevanje . . . . . . . . . . . .45 PDKS 6.3 B3  ...
 • Seite 31 Odstranitev med odpadke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Proizvajalec .
 • Seite 32: Uvod

  . Vsaka druga vrsta uporabe ali sprememba naprave velja za nepredvideno in povzroči bistveno nevarnost nesreč . Za škodo, nastalo zaradi nepredvidene uporabe, ne prevzemamo nobene odgovornosti . Naprava je predvidena le za zasebno uporabo . PDKS 6.3 B3   │  29...
 • Seite 33: Oprema

  Simboli na pnevmatskem orodju: Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo . WARNING! Pri uporabi ali vzdrževanju pnevmatske žage vedno uporabljajte zaščito oči . Pri nastajanju praha vedno nosite zaščito dihal . Vedno nosite zaščito sluha . Napravo dnevno naoljite . Oprema omejitveni lok natični nastavek (že nameščen)
 • Seite 34: Vsebina Kompleta

  Raven zvočne moči: = 103,1 dB (A) Negotovost: Nosite zaščito sluha! Vrednost emisij tresljajev: Skupna vrednost tresljajev, ugotovljena v skladu z ISO 28927-8 in EN 12096: = 20,46 m/s Negotovost K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3   │  31 ■...
 • Seite 35 OPOZORILO! ► Vrednosti emisij hrupa, navedene v teh navodilih, so bile izmer- jene v skladu z merilnim postopkom, določenim v standardu ISO 15744, in se lahko uporabljajo za primerjavo naprav . Vrednosti emisij hrupa se spreminjajo v skladu z uporabo pnev- matskega orodja in so lahko v določenih primerih tudi višje od vrednosti v teh navodilih .
 • Seite 36: Splošna Varnostna Navodila

  Stroje je treba redno pregledovati, da preverite, ali so opremljeni z jasno berljivimi, potrebnimi podatki o nazivnih vrednostih in oznakami . Uporabnik se mora obrniti na proizvajalca, če potre- buje nadomestne oznake . PDKS 6.3 B3   │  33 ■...
 • Seite 37: Nevarnost Zaradi Izvrženih Delov

  Nevarnost zaradi izvrženih delov ■ V primeru loma orodja ali delov pribora ali celo strojnega orodja lahko pride do izmeta delov pod veliko hitrostjo . ■ Pri uporabi krožnih in nihalnih strojev za žaganje ter strojev za žaganje z izmeničnim gibanjem žaginih listov vedno nosite neprebojno zaščito oči .
 • Seite 38 Za zaščito rok nosite rokavice . ■ Za primer prekinitve oskrbe z električnim tokom omogočite prosti dostop do sprožilne naprave za zagon in zaustavitev . ■ Uporabljajte samo maziva, ki jih priporoča proizvajalec . PDKS 6.3 B3   │  35 ■...
 • Seite 39: Nevarnost Zaradi Ponavljanja Gibov

  ■ Uporabljati je treba zaščitno opremo, npr . zaščitna očala, pripo- ročljive pa so tudi primerne rokavice in zaščitna obleka . ■ Zavedajte se, da se vrtilno orodje lahko zažene, ko je sprožilna naprava za zagon in zaustavitev prosto uporabna . Nevarnost zaradi ponavljanja gibov ■...
 • Seite 40: Nevarnost Zaradi Delov Pribora

  . ■ Zagotovite, da niso prisotne električne napeljave, plinski cevovodi itd ., ki bi lahko v primeru poškodbe pri uporabi stroja predstavljali vir nevarnosti . PDKS 6.3 B3   │  37 ■...
 • Seite 41: Nevarnosti Zaradi Praha In Hlapov

  Nevarnosti zaradi praha in hlapov ■ Prah in hlapi, nastali pri uporabi krožnih in nihalnih strojev za žaganje ter strojev za žaganje z izmeničnim gibanjem žaginih listov, lahko privedejo do obolenj (npr . raka, težav pri porodu, astme in/ali dermatitisa), zato je nujno treba izvesti oceno tveganja v zvezi s temi nevarnostmi in uvesti ustrezne regulacijske mehanizme .
 • Seite 42: Nevarnosti Zaradi Hrupa

  Krožne in nihalne stroje za žaganje ter stroje za žaganje z izme- ničnim gibanjem žaginih listov je treba uporabljati in vzdrževati v skladu s priporočili iz navodil za uporabo, da se tako zmanjša nepotrebno zvišanje ravni hrupa . PDKS 6.3 B3   │  39...
 • Seite 43: Nevarnosti Zaradi Tresljajev

  ■ Da preprečite nepotrebno zvišanje ravni hrupa, je treba potrošne materiale/strojna orodja izbrati, vzdrževati in zamenjati v skladu s priporočili v navodilih za uporabo . ■ Če so krožni in nihalni stroji za žaganje ter stroji za žaganje z iz- meničnim gibanjem žaginih listov opremljeni z dušilnikom zvoka, vedno zagotovite, da je ta med uporabo stroja na svojem mestu in sposoben za delovanje .
 • Seite 44: Dodatna Varnostna Navodila Za Pnevmatske Stroje

  . ■ Poskrbite za to, da ne pride do preseganja najvišjega tlaka, navedenega na stroju . ■ Strojev na zrak nikoli ne prenašajte za gibko cev . PDKS 6.3 B3   │  41 ■...
 • Seite 45: Pred Prvo Uporabo

  Pred prvo uporabo Mazanje OPOZORILO! ► Preprečite stik maziv z očmi in kožo . ► Poiščite informacije o ogrožanju zdravja zaradi uporabljenega olja v varnostnem listu ustreznega proizvajalca . OPOMBA ► Za preprečevanje škode zaradi trenja in korozije je redno mazanje še posebej pomembno .
 • Seite 46: Priključitev Na Vir Stisnjenega Zraka

  ♦ Napravo priključite na kompresor, tako da natični nastavek povežete z gibko cevjo vira stisnjenega zraka . ♦ Da lahko regulirate stisnjen zrak, mora biti vir stisnjenega zraka opremljen z regulatorjem tlaka . PDKS 6.3 B3   │  43 ■...
 • Seite 47: Namestitev/Zamenjava Žaginega Lista

  Namestitev/zamenjava žaginega lista POZOR! ► Če je žagin list top, upognjen ali okvarjen, ga je treba nemudoma zamenjati . ► Pri menjavi žaginega lista vedno pazite na to, da je oskrba s stisnjenim zrakom prekinjena! ♦ Najprej s križnim izvijačem odprite pokrov ♦...
 • Seite 48: Uporaba

  . OPOMBA Da zagotovite brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo naprave, upoštevajte naslednje točke: ■ Bistvenega pomena za optimalno delovanje je zadostno in pov- sem brezhibno mazanje z oljem . PDKS 6.3 B3   │  45 ■...
 • Seite 49 ■ Na napravi je treba redno (po 1 ali 2 delovnih postopkih) izvajati vzdrževanje . ■ Vedno nosite primerne delovne rokavice . ■ Vzdrževanje smejo izvajati samo usposobljene osebe . Upoštevanje navedenih navodil za vzdrževanje zagotavlja dolgo življenjsko dobo in nemoteno delovanje tega kakovostnega izdelka . ■...
 • Seite 50: Odstranitev Med Odpadke

  . Poskrbite za primerno podlago . Odstranjevanje med odpadke se izvede v skladu z uradnimi predpisi . ■ Umazan vzdrževalni material in pogonska sredstva oddajte na ustreznem zbirališču . PDKS 6.3 B3   │  47 ■...
 • Seite 51: Proizvajalec

  Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NEMČIJA www .kompernass .com Pooblaščeni serviser Servis Slovenija Tel .: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl .si IAN 315460 Garancijski list 1 . S tem garancijskim listom Kompernass Handels GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materia-...
 • Seite 52 (garancijski list, račun) . 11 . Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu . Prodajalec: Lidl Slovenija d .o .o . k .d ., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda PDKS 6.3 B3   │  49 ■...
 • Seite 53: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  Prevod izvirne izjave o skladnosti Mi, podjetje KOMPERNASS HANDELS GMBH in odgovorna oseba za dokumentacijo: gospod Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, DE - 44867 BOCHUM, NEMČIJA, izjavljamo, da je ta izdelek skladen z naslednjimi standardi, normativnimi dokumenti in direktivami ES: Direktiva o strojih (2006/42/EC) Uporabljeni harmonizirani standardi:...
 • Seite 54 Údržba, čištění a skladování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 PDKS 6.3 B3  ...
 • Seite 55 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH .
 • Seite 56: Úvod

  úprava přístroje jsou považovány za použití v rozporu s urče- ním a představují značné riziko úrazu . Za škody vzniklé při použití v rozporu s určením neneseme odpovědnost . Přístroj je určen pouze pro soukromé použití . PDKS 6.3 B3   │  53...
 • Seite 57: Vybavení

  Symboly na pneumatickém nástroji: Před uvedením do provozu je nutné si přečíst návod WARNING! k obsluze . Při použití nebo údržbě pneumatické pily noste vždy ochranu očí . Při tvorbě prachu noste vždy ochranu dýchacích cest . Používejte vždy ochranu sluchu . Denně...
 • Seite 58: Rozsah Dodávky

  = 92,1 dB (A) Nejistota: Hladina akustického výkonu: = 103,1 dB (A) Nejistota: Používejte ochranu sluchu! Hodnota emise vibrací: Celková hodnota vibrací byla zjištěna v souladu s ISO 28927-8 a EN 12096: = 20,46 m/s Nejistota K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3   │  55 ■...
 • Seite 59 VÝSTRAHA! ► Hodnoty emisí hluku, uvedené v tomto návodu, byly měřeny v souladu se standardizovanou metodou měření podle EN ISO 15744 a lze je použít pro srovnání přístrojů . Hodnoty emisí hluku se mění v závislosti na použití pneumatického nářadí a mohou být v některých případech vyšší než hodnota uvedená v tomto návodu .
 • Seite 60: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Stroje se musí pravidelně podrobovat inspekci za účelem kontroly, zda je stroj dobře viditelně označen požadovanými jmenovitými hodnotami a značkami . Pro obdržení náhradních štítků se uživatel musí v případě potřeby obrátit na výrobce . PDKS 6.3 B3   │  57...
 • Seite 61: Ohrožení V Důsledku Odletujících Částí

  Ohrožení v důsledku odletujících částí ■ V případě prasknutí obrobku nebo příslušenství, nebo dokonce samotného obráběcího nástroje mohou části odletovat vysokou rychlostí . ■ Při provozu kotoučových a oscilačních pil nebo pil s vratným pohybem pilového listu je nutné vždy používat ochranu očí, která je odolná...
 • Seite 62 Je nutné používat ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle; doporučují se vhodné rukavice a ochranný oděv . ■ Berte na vědomí, že rotační vestavěný nástroj se spustí po uvolnění povelového zařízení k uvedení do provozu a zastavení . PDKS 6.3 B3   │  59 ■...
 • Seite 63: Ohrožení V Důsledku Opakovaných Pohybů

  Ohrožení v důsledku opakovaných pohybů ■ Při použití kotoučových a oscilačních pil nebo pil s vratným po- hybem pilového listu pro provádění činností souvisejících s prací se eventuálně u obsluhující osoby mohou vyskytnout nepříjemné pocity v rukou a pažích, stejně jako i v oblasti krku a ramen nebo jiných částech těla .
 • Seite 64: Ohrožení Díly Příslušenství

  . ■ Ujistěte se, že se v okolí nenachází žádná elektrická vedení, rozvody plynu atd ., která mohou způsobit ohrožení v případě poškození způsobené používáním stroje . PDKS 6.3 B3   │  61 ■...
 • Seite 65: Ohrožení Prachem A Výpary

  Ohrožení prachem a výpary ■ Prach a výpary vzniklé při použití kotoučových a oscilačních pil nebo pil s vratným pohybem pilového listu mohou vést k újmám na zdraví (jako je např . rakovina, vrozené vady, astma a/nebo dermatitida); je nezbytné provést posouzení rizik ve vztahu k těmto ohrožením a zavést odpovídající...
 • Seite 66: Ohrožení Hlukem

  Kotoučové a oscilační pily nebo pily s vratným pohybem pilového listu se musí provozovat a udržovat pouze v souladu s doporu- čeními obsaženými v tomto návodu k obsluze, aby se zabránilo zbytečnému zvýšení hladiny hluku . PDKS 6.3 B3   │  63...
 • Seite 67: Ohrožení V Důsledku Vibrací

  ■ Spotřební materiály / obráběcí nástroje se musí zvolit, udržovat a vyměňovat v souladu s doporučeními uvedenými v tomto návodu k obsluze, aby se zabránilo zbytečnému zvýšení hladiny hluku . ■ Vždy se ujistěte, pokud jsou kotoučové a oscilační pily nebo pily s vratným pohybem pilového listu vybaveny tlumičem, aby byl tlumič...
 • Seite 68: Dodatečné Bezpečnostní Pokyny Pro Pneumatické Stroje

  . ■ Zajistěte, aby nebyl překročen maximální tlak uvedený na stroji . ■ Se vzduchem pracující stroj nikdy nepřenášejte za hadici . PDKS 6.3 B3   │  65 ■...
 • Seite 69: Před Uvedením Do Provozu

  Před uvedením do provozu Mazání VÝSTRAHA! ► Zabraňte kontaktu očí a kůže s mazivy . ► Informujte se o zdravotních nebezpečích použitého oleje v bezpečnostním listu příslušného výrobce . UPOZORNĚNÍ ► K zabránění poškození třením a korozí je obzvláště důležité pravidelné...
 • Seite 70: Zapojení Do Zdroje Stlačeného Vzduchu

  že se spoušť nachází ve své výchozí poloze . ♦ Přístroj zapojte do kompresoru zapojením zástrčkové vsuvky do napájecí hadice zdroje stlačeného vzduchu . ♦ Aby bylo možné tlak vzduchu regulovat, musí být zdroj stlačeného vzduchu vybaven redukčním ventilem . PDKS 6.3 B3   │  67 ■...
 • Seite 71: Montáž / Výměna Pilového Listu

  Montáž / výměna pilového listu POZOR! ► Pokud je pilový list tupý, ohnutý nebo vadný, musí být neprodleně vyměněn . ► Při výměně pilového listu se vždy ujistěte, že přívod stlače- ného vzduchu je přerušen! ♦ Nejprve otevřete kryt pomocí křížového šroubováku . ♦...
 • Seite 72: Obsluha

  . UPOZORNĚNÍ K zaručení bezchybné funkce a dlouhé životnosti přístroje se musí dodržovat následující body: ■ Dostatečné a stále intaktní mazání olejem má pro optimální fungování zásadní význam . PDKS 6.3 B3   │  69 ■...
 • Seite 73 ■ Přístroj by měl být pravidelně udržován (asi po 1–2 pracovních operacích) . ■ Vždy používejte vhodné pracovní rukavice . ■ Údržbu smí provádět pouze zaškolené osoby . Dlouhá životnost a bezporuchový provoz tohoto kvalitního výrobku jsou zaručeny dodržováním uvedených pokynů pro údržbu . ■...
 • Seite 74: Likvidace

  . Nenechte vniknout do podkladu/půdy . Dbejte na vhodný podklad . Likvidace podle úředních předpisů . ■ Znečištěný materiál z údržby a provozní materiály odevzdejte na určeném sběrném místě . PDKS 6.3 B3   │  71 ■...
 • Seite 75: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH Vážená zákaznice, vážený zákazníku, na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení . V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku . Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou .
 • Seite 76 Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční pou- žití . Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají . PDKS 6.3 B3   │  73...
 • Seite 77 Vyřízení v případě záruky Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů: ■ Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrob- ku (např . IAN 12345) jako doklad o koupi . ■ Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní...
 • Seite 78: Servis

  E-Mail: kompernass@lidl .cz IAN 315460 Dovozce Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu . Kontaktujte nejprve uvedený servis . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NĚMECKO www .kompernass .com PDKS 6.3 B3   │  75 ■...
 • Seite 79: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  Překlad originálu prohlášení o shodě My, společnost KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba odpovědná za dokumentaci: pan Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND/NĚMECKO, tímto prohlašujeme, že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami, normativními dokumenty a směrnicemi ES: Směrnice o strojních zařízeních (2006 / 42 / EC) Použité...
 • Seite 80 Údržba, čistenie a skladovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 PDKS 6.3 B3  ...
 • Seite 81 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH .
 • Seite 82: Úvod

  úrazu . Za škody vzniknuté použitím v rozpore s určeným účelom nepreberáme žiadne ručenie . Prístroj je určený len na súkromné používanie v domácnosti . PDKS 6.3 B3   │  79...
 • Seite 83: Vybavenie

  Symboly na pneumatickom náradí: Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod WARNING! na obsluhu . Pri používaní alebo údržbe pneumatickej píly noste vždy ochranu očí . Pri vývoji prachu noste vždy ochranu dýchania . Noste vždy ochranu sluchu . Náradie olejujte denne Vybavenie Dorazový...
 • Seite 84: Obsah Dodávky

  Neurčitosť: Hladina akustického výkonu: = 103,1 dB (A) Neurčitosť: Noste ochranu sluchu! Hodnota emisie vibrácií: Celková hodnota vibrácií vypočítaná podľa ISO 28927-8 a EN 12096: = 20,46 m/s Neurčitosť K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3   │  81 ■...
 • Seite 85 VÝSTRAHA! ► Hodnoty emisií hluku uvedené v tomto návode boli vypočítané podľa postupu merania v súlade s normou ISO 15744 a môžu byť používané na porovnávanie prístrojov . Hodnoty emisií hlu- ku sa menia v závislosti od používania pneumatického náradia a v niektorých prípadoch môžu prekračovať...
 • Seite 86: Všeobecné Bezpečnostné Predpisy

  Stroje sa musia pravidelne podrobiť inšpekcii, aby bolo možné skontrolovať, že je stroj zreteľne označený požadovanými dobre čitateľnými dimenzačnými hodnotami a označeniami . Používateľ musí v prípade potreby kontaktovať výrobcu za účelom vyžiada- nia náhradných štítkov . PDKS 6.3 B3   │  83 ■...
 • Seite 87: Ohrozenia Vymrštenými Dielmi

  Ohrozenia vymrštenými dielmi ■ Pri zlomení obrobku alebo dielov príslušenstva alebo dokonca samotného strojového nástroja môžu byť diely vymrštené vysokou rýchlosťou . ■ Pri prevádzke okružných a oscilujúcich pílových strojov alebo píl s pílovým listom s vratným pohybom sa vždy musí nosiť ochrana očí...
 • Seite 88 Musia sa používať ochranné prostriedky, ako sú bezpečnostné okuliare; odporúčajú sa vhodné rukavice a ochranný odev . ■ Uvedomte si, že rotačne vstavaný nástroj sa spustí po aktivovaní príkazového zariadenia na spustenie a vypnutie stroja . PDKS 6.3 B3   │  85 ■...
 • Seite 89: Ohrozenia V Dôsledku Opakovaných Pohybov

  Ohrozenia v dôsledku opakovaných pohybov ■ Pri používaní okružných a oscilujúcich pílových strojov alebo píl s pílovým listom s vratným pohybom na vykonávanie činností spo- jených s prácou môže obsluhujúca osoba potenciálne pociťovať nepríjemné pocity v rukách a ramenách, ako aj v oblasti krku, pliec alebo na iných častiach tela .
 • Seite 90: Ohrozenia V Dôsledku Dielov Príslušenstva

  . ■ Zabezpečte, aby sa v blízkosti stroja nenachádzali žiadne elektrické vedenia, plynové potrubia a pod ., ktoré by v prípade poškodenia používaním stroja mohli viesť k ohrozeniu . PDKS 6.3 B3   │  87 ■...
 • Seite 91: Ohrozenia V Dôsledku Prachu A Výparov

  Ohrozenia v dôsledku prachu a výparov ■ Prach a výpary vznikajúce pri používaní okružných a oscilujúcich pílových strojov alebo píly s pílovým listom s vratným pohybom môžu spôsobovať poškodenie zdravia (ako napr . rakovinu, vrodené poruchy, astmu a/alebo dermatitídu) . Je nevyhnutné vykonať vyhodnotenie rizika ohľadom týchto ohrození...
 • Seite 92: Ohrozenia Spôsobené Hlukom

  Okružné a oscilujúce pílové stroje alebo píly s pílovým listom s vratným pohybom sa musia prevádzkovať a udržiavať podľa odporúčaní uvedených v návode na obsluhu, aby sa zabránilo nepotrebnému zvýšeniu hladiny hluku . PDKS 6.3 B3   │  89 ■...
 • Seite 93: Ohrozenia Spôsobené Vibráciami

  ■ Spotrebné materiály/strojové nástroje sa musia zvoliť, udržiavať a vymieňať podľa pokynov v tomto návode na obsluhu, aby sa zabránilo zbytočnému zvýšeniu hladiny hluku . ■ Ak je okružný a oscilujúci pílový stroj alebo píla s pílovým listom s vratným pohybom vybavená tlmičom hluku, tak sa pri prevádzke stroja vždy uistite, či je tlmič...
 • Seite 94: Ďalšie Bezpečnostné Upozornenia Pre Pneumatické Stroje

  . ■ Postarajte sa o to, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho tlaku uvedeného na stroji . ■ Stroje pracujúce so vzduchom nikdy neprenášajte držiac za hadicu . PDKS 6.3 B3   │  91 ■...
 • Seite 95: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Pred uvedením do prevádzky Mazanie VÝSTRAHA! ► Predchádzajte kontaktu očí a pokožky s mazacími prostried- kami . ► O zdravotných nebezpečenstvách použitého oleja sa informuj- te v karte bezpečnostných údajov príslušného výrobcu . UPOZORNENIE ► Mazanie je obzvlášť dôležité, aby sa zabránilo poškodeniu trením a koróziou .
 • Seite 96: Pripojenie K Zdroju Stlačeného Vzduchu

  ♦ Pripojte prístroj ku kompresoru tak, že spojíte nástrčnú vsuvku s napájacou hadicou zdroja stlačeného vzduchu . ♦ Aby ste mohli regulovať tlak vzduchu, zdroj stlačeného vzduchu musí byť vybavený redukčným ventilom . PDKS 6.3 B3   │  93 ■...
 • Seite 97: Montáž/Výmena Pílového Listu

  Montáž/výmena pílového listu POZOR! ► Ak je pílový list tupý, ohnutý alebo poškodený, musí sa bezodkladne vymeniť . ► Pri výmene pílového listu sa vždy uistite, že je prerušený prívod stlačeného vzduchu! ♦ Najskôr otvorte kryt pomocou krížového skrutkovača . ♦...
 • Seite 98: Obsluha

  . UPOZORNENIE Aby sa zabezpečila bezchybná funkcia a dlhá životnosť prístroja, musíte dodržiavať nasledovné body: ■ Dostatočné a trvalo neporušené mazanie olejom má rozhodujúci význam pre optimálne fungovanie . PDKS 6.3 B3   │  95 ■...
 • Seite 99 ■ Na stroji by sa mala vykonávať pravidelne údržba (napríklad po 1 – 2 pracovných chodoch) . ■ Noste vždy vhodné pracovné rukavice . ■ Údržbu smú vykonávať len zaškolené osoby . Dlhá životnosť a bezproblémová prevádzka tohto kvalitného výrobku budú zaru- čené...
 • Seite 100: Likvidácia

  . Nedovoľte, aby sa dostali do podkladu/pôdy . Dbajte na vhodný podklad . Likvidujte podľa úradných predpisov . ■ Znečistený údržbársky materiál a prevádzkové materiály odo- vzdajte na zbernom mieste určenom na tento účel . PDKS 6.3 B3   │  97 ■...
 • Seite 101: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia . V prípa- de nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku . Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie . Záručné...
 • Seite 102 . Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie . Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaob- chádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom . PDKS 6.3 B3   │  99 ■...
 • Seite 103 Vybavenie v prípade záruky Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov: ■ Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (napr . IAN 12345) ako doklad o nákupe . ■ Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku .
 • Seite 104: Servis

  Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisné- ho strediska . Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NEMECKO www .kompernass .com PDKS 6.3 B3   │  101 ■...
 • Seite 105: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  Preklad originálneho vyhlásenia o zhode My, spoločnosť KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba zod- povedná za dokumentáciu: pán Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND/NEMECKO týmto vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s nasledovnými normami, normatívnymi dokumentmi a smernicami ES: Smernica o strojových zariadeniach (2006/42/EC) Aplikované...
 • Seite 106 Ein- / Ausschalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Wartung, Reinigung und Lagerung . . . . . . . . . . . . . 121 PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 107 Entsorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Garantie der Kompernaß...
 • Seite 108: Einleitung

  Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung . Das Gerät ist nur für den privaten Einsatz bestimmt . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 109: Ausstattung

  Symbole auf dem Druckluftwerkzeug: Vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung WARNING! lesen . Tragen Sie beim Einsatz oder Wartung des Druckluft- Säge stets einen Augenschutz . Tragen Sie stets bei Staubentwicklung einen Atemschutz . Tragen Sie stets Gehörschutz . Täglich ölen Ausstattung Anschlagbügel Stecknippel (vormontiert)
 • Seite 110: Lieferumfang

  Schallleistungspegel: = 103,1 dB (A) Unsicherheit: = 3 dB Gehörschutz tragen! Schwingungsemissionswert: Schwingungsgesamtwert ermittelt entsprechend ISO 28927-8 und EN 12096: = 20,46 m/s Unsicherheit K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  107 ■...
 • Seite 111 WARNUNG! ► Die in diesen Anweisungen angegebenen Lärmemissionswerte sind entsprechend einem in ISO 15744 genormten Messver- fahren gemessen worden und können für den Gerätevergleich verwendet werden . Die Lärmemissionswerte werden sich entsprechend dem Einsatz des Druckluftwerkzeugs verändern und können in manchen Fällen über dem in diesen Anweisun- gen angegebenen Werten liegen .
 • Seite 112: Allgemeine Sicherheitshinweise

  überprüfen, dass die Maschine mit den geforderten deutlich lesbaren Bemessungswerten und Kennzeichnungen gekennzeichnet ist . Der Benutzer muss den Hersteller kontaktieren, um erforderlichenfalls Ersatzschilder zu erhalten . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  109...
 • Seite 113: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Gefährdungen durch herausgeschleuderte Teile ■ Bei einem Bruch des Werkstücks oder von Zubehörteilen oder gar des Maschinenwerkzeugs selbst können Teile mit hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert werden . ■ Beim Betrieb der Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen oder der Sägemaschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt ist immer ein schlagfester Augenschutz zu tragen .
 • Seite 114 Schneiden mit diesen Maschinen führt zu scharfen Ecken . Tragen Sie Handschuhe, um die Hände zu schützen . ■ Geben Sie die Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen im Falle einer Unterbrechung der Energieversorgung frei . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  111...
 • Seite 115: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  ■ Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Schmiermittel . ■ Es müssen Schutzausrüstungen wie Sicherheitsbrillen verwendet werden; geeignete Handschuhe und Schutzkleidung sind empfehlenswert . ■ Seien Sie sich bewusst, dass das rotierend eingebaute Werkzeug anläuft, nachdem die Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen freigegeben wurde .
 • Seite 116: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  Diese Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen oder diese Säge- maschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt sind nicht zum Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären bestimmt und nicht gegen Berührung mit elektrischen Leitungen isoliert . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 117: Gefährdungen Durch Staub Und Dämpfe

  ■ Stellen Sie sicher, dass keine elektrischen Leitungen, Gasrohr- leitungen usw . vorhanden sind, die im Falle der Beschädigung durch die Verwendung der Maschine zu einer Gefährdung führen können . Gefährdungen durch Staub und Dämpfe ■ Die beim Einsatz von Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen sowie von Sägemaschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt entstehenden Stäube und Dämpfe können gesundheitliche Schäden (wie z .
 • Seite 118: Gefährdungen Durch Lärm

  Die Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen oder die Sägemaschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt sind nach den in der Betriebsanleitung enthaltenen Empfehlungen zu betreiben und zu warten, um eine unnötige Erhöhung des Lärmpegels zu vermeiden . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  115...
 • Seite 119: Gefährdungen Durch Schwingungen

  ■ Die Verbrauchsmaterialien / Maschinenwerkzeuge sind den Empfehlungen der Betriebsanleitung entsprechend auszuwählen, zu warten und zu ersetzen, um eine unnötige Erhöhung des Lärmpegels zu vermeiden . ■ Stellen Sie, falls die Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen oder die Sägemaschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt mit einem Schalldämpfer ausgestattet sind, immer sicher, dass dieser an seinem Platz und funktionstüchtig ist, wenn die Maschine in Betrieb ist .
 • Seite 120: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  Maschine und von Schläuchen untereinander zu bieten . ■ Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine angegebene Höchstdruck nicht überschritten wird . ■ Tragen Sie mit Luft arbeitende Maschinen niemals am Schlauch . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  117 ■...
 • Seite 121: Vor Der Inbetriebnahme

  Vor der Inbetriebnahme Schmierung WARNUNG! ► Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt mit Schmierstoffen . ► Informieren Sie sich über die gesundheitlichen Gefahren des verwendeten Öls im Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen Herstellers . HINWEIS ► Zur Vermeidung von Reibung- und Korrosionsschäden ist eine regelmäßige Schmierung besonders wichtig .
 • Seite 122: Öl Nachfüllen

  Schließen Sie das Gerät an einen Kompressor an, indem Sie den Stecknippel mit dem Versorgungsschlauch der Druckluftquelle verbinden . ♦ Damit Sie den Luftdruck regulieren können, muss die Druckluft- quelle mit einem Druckminderer ausgestattet sein . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  119 ■...
 • Seite 123: Sägeblatt Montieren / Wechseln

  Sägeblatt montieren / wechseln ACHTUNG! ► Ist das Sägeblatt stumpf, verbogen oder defekt, muss es unverzüglich ausgetauscht werden . ► Achten Sie beim Wechsel des Sägeblatts stets darauf, dass die Druckluftversorgung unterbrochen ist! ♦ Öffnen Sie zunächst mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Abdeckung ♦...
 • Seite 124: Bedienung

  . Falls während der Wartungsarbeiten Staub erzeugt oder aufgewirbelt wird, kann dieser eingeatmet werden . HINWEIS Um eine einwandfreie Funktion und lange Haltbarkeit des Gerätes zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten: PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  121...
 • Seite 125 ■ Eine ausreichende und ständig intakte Ölschmierung ist für eine optimale Funktion von ganz entscheidender Bedeutung . ■ An dem Gerät sollte regelmäßig (etwa nach 1–2 Arbeitsgängen) eine Wartung durchgeführt werden . ■ Tragen Sie immer geeignete Arbeitshandschuhe . ■ Die Wartung darf nur von unterwiesenen Personen durchgeführt werden .
 • Seite 126: Entsorgung

  . Achten Sie auf eine geeignete Unterlage . Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften . ■ Geben Sie verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe in einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  123...
 • Seite 127: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Garantie der Kompernaß Handels GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäu- fer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht einge- schränkt .
 • Seite 128 Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungs- anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 129 ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontak- tieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . ■ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden .
 • Seite 130: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  127 ■...
 • Seite 131: Original-Konformitätserklärung

  Original-Konformitätserklärung Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortli- cher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 11148-12: 2012 Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Säge PDKS 6 .3 B3...
 • Seite 132 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2019 · Ident.-No.: PDKS6.3B3-052019-1 IAN 315460...