Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDKS 6.3 B3 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-säge
Vorschau ausblenden

Werbung

AIR SAW PDKS 6.3 B3
PNEUMATIKUS FŰRÉSZ
Az originál használati utasítás fordítása
DRUCKLUFT-SÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 339157_1910
PNEUMATICKÁ PÍLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDKS 6.3 B3

 • Seite 1 AIR SAW PDKS 6.3 B3 PNEUMATIKUS FŰRÉSZ PNEUMATICKÁ PÍLA Preklad originálneho návodu na obsluhu Az originál használati utasítás fordítása DRUCKLUFT-SÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 339157_1910...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všet- kými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Be-/kikapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 PDKS 6.3 B3  ...
 • Seite 5 Gyártja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása . . . .24 ■ 2  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 6: Bevezető

  . A készülék minden más használata vagy módosítása nem rendeltetésszerűnek minősül és jelentős balesetveszélyt okozhat . A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget . A készülék kizárólag magánhasználatra készült . PDKS 6.3 B3   │  3...
 • Seite 7: Felszereltség

  Naponta olajozza be Felszereltség ütközőkengyel tömlőcsatlakozó csonk (előszerelve) kioldózár kioldókar belső hatlap-fejű csavar (a fűrészlap-befogóhoz) burkolat csavar (a burkolathoz) belső hatlap-fejű csavar (az ütközőkengyelhez) fűrészlap fűrészlap-befogó pót-ütközőkengyel imbuszkulcs (2 mm) imbuszkulcs (4 mm) fűrészlapok ■ 4  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 8: A Csomag Tartalma

  Bizonytalansági érték Hangerőszint = 103,1 dB (A) Bizonytalansági érték Viseljen hallásvédőt! Rezgés-kibocsátási érték Rezgés összértéke az ISO 28927-8 és az EN 12096 szerint meghatározva: = 20,46 m/s Bizonytalansági érték K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3   │  5 ■...
 • Seite 9 A zajterhelés adott munkaidőszakon belüli pontos becsléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a készü- lék ki van kapcsolva, vagy bár működik, de ténylegesen nincs használatban . Ez a teljes munkaidőtartamra nézve jelentősen csökkentheti a zajterhelést . ■ 6  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 10: Általános Biztonsági Utasítások

  . ■ A gépeket rendszeresen át kell nézni és ellenőrizni kell, hogy az előírt névértékek és jelölések jól olvashatóan fel vannak-e tüntetve a gépen . Szükség esetén a gyártótól lehet póttáblákat igényelni . PDKS 6.3 B3   │  7 ■...
 • Seite 11: Kirepülő Alkatrészek Okozta Veszélyek

  A meghibásodott, elgörbült vagy erősen kopott védőburkolatokat ki kell cserélni a gép gyártója által javasolt védőburkolatokra . ■ Győződjön meg arról, hogy a visszahúzható védőburkolat a teljesen nyitott helyzetből gyors ütemben teljesen zárt helyzetbe mozogjon, az elengedését követően . ■ 8  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 12 ■ Használjon egyéni védőeszközöket, például védőszemüveget; ajánlott a megfelelő védőkesztyű és védőruha viselése . ■ Ne feledje, hogy a forgó beépített szerszám elindul, amint akti- válja az indító és leállító utasításadó szerkezetet . PDKS 6.3 B3   │  9 ■...
 • Seite 13: Ismétlődő Mozgások Okozta Veszélyek

  éles szélűek lehet . ■ Használat előtt ellenőrizze a fűrészlapot . Ne használjon olyan fűrészlapokat, amelyek esetleg leestek vagy amelyek részei leütődtek, letörtek vagy más módon sérültek . ■ 10  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 14: Munkahelyi Veszélyek

  útmutatóban foglalt ajánlásoknak megfelelően kell üzemeltetni és karbantartani . ■ Az elhasznált levegőt úgy kell elvezetni, hogy poros környezetben a lehető legkisebb mennyiségű por kavarodjon fel . PDKS 6.3 B3   │  11 ■...
 • Seite 15: Zajhatás Okozta Veszélyek

  . ■ A megfelelő kockázatcsökkentő szabályozó mechanizmusok közé tartozik például a szigetelőanyagok használata a munkada- rabokon fellépő csengő hang elkerüléséhez . ■ Használjon hallásvédő felszerelést . ■ 12  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 16: Rezgések Okozta Veszélyek

  útmutatóban foglalt ajánlások- nak megfelelően kell üzemeltetni és karbantartani . ■ A feleslegesen magas rezgésszint elkerülése érdekében a fogyó- anyagokat/gépszerszámot a használati útmutató ajánlásainak megfelelően kell kiválasztani, karbantartani és kicserélni . PDKS 6.3 B3   │  13 ■...
 • Seite 17: A Pneumatikus Gépekre Vonatkozó További

  összekötés a tömlő és a gép vagy a tömlők között . ■ Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a gépen megadott legnagyobb nyomást . ■ Soha ne vigye a levegővel működtetett gépeket a tömlőnél fogva . ■ 14  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 18: Üzembe Helyezés Előtt

  átáramló levegőbe, ezáltal rendszeres kenést biztosít . – Manuális kenés Ha nem rendelkezik olajköd-olajozóval, akkor minden üzembe helyezés előtt, ill . hosszabb munkafolyamat esetén végezzen kenést . Csepegtessen 3–5 csepp speciális pneu- matika-olajat a tömlőcsatlakozó csonkba PDKS 6.3 B3   │  15 ■...
 • Seite 19: Feltöltés Olajjal

  . ♦ Csatlakoztassa a készüléket egy kompresszorhoz úgy, hogy a tömlőcsatlakozó csonkot összeköti a sűrítettlevegő-forrás tápellátó-tömlőjével . ♦ A levegőnyomás szabályozásához egy nyomáscsökkentőt kell szerelni a sűrítettlevegő-forrásra . ■ 16  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 20: Fűrészlap Felszerelése/Cseréje

  . ♦ Ekkor már módosítható az ütközőkengyel beállítása, vagy az teljesen kicserélhető . ♦ Az ütközőkengyel cseréje vagy beállítása után csavarja vissza az előzőleg meglazított belső hatlap-fejű csavart a 2 mm imbuszkulcs segítségével . PDKS 6.3 B3   │  17 ■...
 • Seite 21: Használat

  . Ha a karbantartás során por keletkezik vagy kavarodik fel, véletlenül belélegezheti . MEGJEGYZÉS ► A készülék kifogástalan működése és hosszú élettartama érde- kében mindenképpen tartsa be az alábbi pontokat: ■ 18  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 22 . Semmiképpen ne használjon maró hatású tisztítószereket . ■ Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a fűrészbe . ■ Tárolja a készüléket az időjárás hatásaitól védve, száraz, gyermekek számára nem elérhető helyen . PDKS 6.3 B3   │  19 ■...
 • Seite 23: Ártalmatlanítás

  . Ne hagyja, hogy a talajba/földbe kerüljenek . Gondoskodjon megfelelő alátétről . Ártalmatlanítson a hatósági előírások szerint . ■ A szennyezett karbantartási anyag és üzemi anyag egy erre kijelölt gyűjtőhelyen adható le . ■ 20  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 24: A Kompernass Handels Gmbh Garanciája

  és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell . A garanciai lejárta után esedékes javítások díjkötelesek . A garancia köre A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállí- tás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük . PDKS 6.3 B3   │  21 ■...
 • Seite 25 és a cikkszámot (pl . IAN 12345) . ■ A cikkszám a termék adattábláján, a termékre gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátolda- lán vagy alján lévő címkén található . ■ 22  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 26: Szerviz

  E-Mail: kompernass@lidl .hu IAN 339157_1910 Gyártja Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe . Először forduljon a megjelölt szervizhcez . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NÉMETORSZÁG www .kompernass .com PDKS 6.3 B3   │  23 ■...
 • Seite 27: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  A gép típusmegjelölése: Pneumatikus fűrész PDKS 6 .3 B3 Gyártási év: 2020.03. Sorozatszám: IAN 339157_1910 Bochum, 2020 .03 .09 . Semi Uguzlu – minőségbiztosítási vezető – A továbbfejlesztés érdekében a műszaki változtatások jogát fenntartjuk . ■ 24  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 28 Zapnutie/vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 PDKS 6.3 B3  ...
 • Seite 29 Dovozca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode . . . . . . . . .50 ■ 26  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 30: Úvod

  úrazu . Za škody vzniknuté použitím v rozpore s určeným účelom nepreberáme žiadne ručenie . Prístroj je určený len na súkromné používanie v domácnosti . PDKS 6.3 B3   │  27...
 • Seite 31: Vybavenie

  Skrutka s vnútorným šesťhranom (pre upnutie pílového listu) Kryt Skrutka (pre kryt) Skrutka s vnútorným šesťhranom (pre dorazový strmeň) Pílový list Upnutie pílového listu Náhradný dorazový strmeň Šesťhranný kľúč (2 mm) Šesťhranný kľúč (4 mm) Pílové listy ■ 28  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 32: Obsah Dodávky

  Neurčitosť Hladina akustického výkonu = 103,1 dB (A) Neurčitosť Noste ochranu sluchu! Hodnota emisie vibrácií Celková hodnota vibrácií vypočítaná podľa ISO 28927-8 a EN 12096: = 20,46 m/s Neurčitosť K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3   │  29 ■...
 • Seite 33 časového úseku práce by sa mali zohľadniť aj tie časy, kedy prístroj nie je zapnutý alebo kedy beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva . Tento spôsob môže značne zredukovať zaťaženie emisiami hluku počas celého pracovného obdobia . ■ 30  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 34: Všeobecné Bezpečnostné Predpisy

  Stroje sa musia pravidelne podrobiť inšpekcii, aby bolo možné skontrolovať, že je stroj zreteľne označený požadovanými dobre čitateľnými dimenzačnými hodnotami a označeniami . Používateľ musí v prípade potreby kontaktovať výrobcu za účelom vyžiada- nia náhradných štítkov . PDKS 6.3 B3   │  31 ■...
 • Seite 35: Ohrozenia Vymrštenými Dielmi

  Chybné, zakrivené alebo silne opotrebované ochranné kryty musia byť nahradené ochrannými krytmi odporúčanými výrobcom stroja . ■ Uistite sa, že sklápací ochranný kryt po pustení rýchlo pohybuje z úplne otvorenej polohy do úplne zatvorenej polohy . ■ 32  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 36 Musia sa používať ochranné prostriedky, ako sú bezpečnostné okuliare; odporúčajú sa vhodné rukavice a ochranný odev . ■ Uvedomte si, že rotačne vstavaný nástroj sa spustí po aktivovaní príkazového zariadenia na spustenie a vypnutie stroja . PDKS 6.3 B3   │  33 ■...
 • Seite 37: Ohrozenia V Dôsledku Opakovaných Pohybov

  . Nikdy nepoužívajte žiadne iné veľkosti a typy dielov príslušenstva a spotrebných materiálov . ■ 34  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 38: Ohrozenia Na Pracovisku

  . ■ Do vyhodnotenia rizika by sa mal zahrnúť prach vznikajúci pri použití stroja a tiež existujúci prach, ktorý sa pri použití stroja môže rozvíriť . PDKS 6.3 B3   │  35 ■...
 • Seite 39 Používajte respiračné ochranné pomôcky v súlade s pokynmi a podľa platných predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci . ■ Práca s určitými materiálmi má za následok emisie prachu a výparov, ktoré môžu vyvolať potenciálne výbušné prostredie . ■ 36  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 40: Ohrozenia Spôsobené Hlukom

  Ak je okružný a oscilujúci pílový stroj alebo píla s pílovým listom s vratným pohybom vybavená tlmičom hluku, tak sa pri prevádzke stroja vždy uistite, či je tlmič hluku na svojom mieste a či je funkčný . PDKS 6.3 B3   │  37...
 • Seite 41: Ohrozenia Spôsobené Vibráciami

  Stroj držte nie v úplne silnom, ale bezpečnom uchopení a dbajte na potrebné reakčné sily ruky, pretože riziko vibrácií je spravidla pri silnejšom uchopení vyššie . ■ Nesprávne upevnenie pílového listu môže spôsobiť nadmernú úroveň vibrácií . ■ 38  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 42: Ďalšie Bezpečnostné Upozornenia Pre Pneumatické Stroje

  . ■ Postarajte sa o to, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho tlaku uvedeného na stroji . ■ Stroje pracujúce so vzduchom nikdy neprenášajte držiac za hadicu . PDKS 6.3 B3   │  39 ■...
 • Seite 43: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Manuálne mazanie Ak nemáte maznicu na olejovú hmlu, tak pred každým uvedením stroja do prevádzky, príp . pri dlhších pracovných postupoch vykonajte mazanie . Pridajte 3–5 kvapky špeciál- neho pneumatického oleja do nástrčnej vsuvky ■ 40  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 44: Doplnenie Oleja

  ♦ Pripojte prístroj ku kompresoru tak, že spojíte nástrčnú vsuvku s napájacou hadicou zdroja stlačeného vzduchu . ♦ Aby ste mohli regulovať tlak vzduchu, zdroj stlačeného vzduchu musí byť vybavený redukčným ventilom . PDKS 6.3 B3   │  41 ■...
 • Seite 45: Montáž/Výmena Pílového Listu

  . ♦ Teraz je možné prestavenie alebo kompletná výmena dorazového strmeňa ♦ Po výmene alebo prestavení dorazového strmeňa znovu utiahnite predtým uvoľnenú skrutku s vnútorným šesťhranom pomocou 2 mm šesťhranného kľúča ■ 42  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 46: Obsluha

  . Pokiaľ sa počas údržbárskych prác vytvára alebo víri prach, môže dôjsť k jeho vdýchnutiu . UPOZORNENIE ► Aby sa zabezpečila bezchybná funkcia a dlhá životnosť prístroja, musíte dodržiavať nasledovné body: PDKS 6.3 B3   │  43 ■...
 • Seite 47 . Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky . ■ Dbajte na to, aby sa do píly nedostali žiadne kvapaliny . ■ Stroj uchovávajte chránený pred poveternostnými podmienkami v suchých, pre deti nedostupných miestnostiach . ■ 44  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 48: Likvidácia

  . Nedovoľte, aby sa dostali do podkladu/pôdy . Dbajte na vhodný podklad . Likvidujte podľa úradných predpisov . ■ Znečistený údržbársky materiál a prevádzkové materiály odo- vzdajte na zbernom mieste určenom na tento účel . PDKS 6.3 B3   │  45 ■...
 • Seite 49: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži . To platí aj pre vy- menené a opravené diely . Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení . Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku . ■ 46  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 50 Záručná doba neplatí pri ■ normálnom opotrebovaní kapacity akumulátora ■ komerčnom používaní výrobku ■ poškodení alebo zmene výrobku zákazníkom ■ nerešpektovaní predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a údržby, chybách obsluhy ■ škodách v dôsledku elementárnych udalostí PDKS 6.3 B3   │  47 ■...
 • Seite 51 ďalších príručiek, videá o výrob- koch a inštalačný softvér . Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www .lidl-service .com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 123456 otvoríte váš návod na obsluhu . ■ 48  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 52: Servis

  IAN 339157_1910 Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servis- ného strediska . Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NEMECKO www .kompernass .com PDKS 6.3 B3   │  49 ■...
 • Seite 53: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  Typové označenie stroja: Pneumatická píla PDKS 6 .3 B3 Rok výroby: 03–2020 Sériové číslo: IAN 339157_1910 Bochum, 09 .03 .2020 Semi Uguzlu ‒ Manažér kvality ‒ Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené . ■ 50  │   PDKS 6.3 B3...
 • Seite 54 Ein-/Ausschalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 PDKS 6.3 B3 DE │...
 • Seite 55 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . .76 ■ 52  │   DE │ AT │ CH PDKS 6.3 B3...
 • Seite 56: Einleitung

  Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Ver- wendung entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung . Das Gerät ist nur für den privaten Einsatz bestimmt . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 57: Ausstattung

  Anschlagbügel Stecknippel (vormontiert) Abzugssperre Abzugshebel Innensechskantschraube (für die Sägeblattaufnahme) Abdeckung Schraube (für die Abdeckung) Innensechskantschraube (für den Anschlagbügel) Sägeblatt Sägeblattaufnahme Ersatzanschlagbügel Sechskantschlüssel (2 mm) Sechskantschlüssel (4 mm) Sägeblätter ■ 54  │   DE │ AT │ CH PDKS 6.3 B3...
 • Seite 58: Lieferumfang

  = 92,1 dB (A) Unsicherheit Schallleistungspegel = 103,1 dB (A) Unsicherheit Gehörschutz tragen! Schwingungsemissionswert Schwingungsgesamtwert ermittelt entsprechend ISO 28927-8 und EN 12096: = 20,46 m/s Unsicherheit K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  55 ■...
 • Seite 59 Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist . Dies kann die Lärmemissionsbelastung über den gesamten Arbeits- zeitraum deutlich reduzieren . ■ 56  │   DE │ AT │ CH PDKS 6.3 B3...
 • Seite 60: Allgemeine Sicherheitshinweise

  überprüfen, dass die Maschine mit den gefor- derten deutlich lesbaren Bemessungswerten und Kennzeich- nungen gekennzeichnet ist . Der Benutzer muss den Hersteller kontaktieren, um erforderlichenfalls Ersatzschilder zu erhalten . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 61: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Schutzhauben müssen sicher am Platz und in guter funktionaler Verfassung sein . ■ Defekte, gekrümmte oder stark abgenutzte Schutzhauben müssen mit vom Maschinenhersteller empfohlenen Schutzhauben ersetzt werden . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PDKS 6.3 B3...
 • Seite 62 Schneiden mit diesen Maschinen führt zu scharfen Ecken . Tragen Sie Handschuhe, um die Hände zu schützen . ■ Geben Sie die Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen im Falle einer Unterbrechung der Energieversorgung frei . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  59...
 • Seite 63: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  Unwohlsein, Beschwerden, Pochen, Schmerz, Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifheit an sich wahrnimmt, sollten diese Anzeichen nicht ignoriert werden . Die Bedienungsperson sollte einen entsprechend qualifizierten Mediziner konsultieren . ■ 60  │   DE │ AT │ CH PDKS 6.3 B3...
 • Seite 64: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  Diese Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen oder diese Säge- maschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt sind nicht zum Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären bestimmt und nicht gegen Berührung mit elektrischen Leitungen isoliert . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 65: Gefährdungen Durch Staub Und Dämpfe

  Alle zum Auffangen, Absaugen oder zur Unterdrückung von Flugstaub oder Dämpfen vorgesehenen Einbau- oder Zubehörtei- le der Maschine sollten den Anweisungen des Herstellers entsprechend eingesetzt und gewartet werden . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PDKS 6.3 B3...
 • Seite 66: Gefährdungen Durch Lärm

  Sägemaschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt sind nach den in der Betriebsanleitung enthaltenen Empfehlungen zu be- treiben und zu warten, um eine unnötige Erhöhung des Lärm- pegels zu vermeiden . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 67: Gefährdungen Durch Schwingungen

  Verstärkung der Schwingungen zu vermeiden . ■ Nutzen Sie zum Halten der Masse der Maschine, wann immer möglich, einen Ständer, einen Spanner oder eine Ausgleichs- einrichtung . ■ 64  │   DE │ AT │ CH PDKS 6.3 B3...
 • Seite 68: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für

  Maschine und von Schläuchen untereinander zu bieten . ■ Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine angegebene Höchstdruck nicht überschritten wird . ■ Tragen Sie mit Luft arbeitende Maschinen niemals am Schlauch . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  65 ■...
 • Seite 69: Vor Der Inbetriebnahme

  Wenn Sie über keinen Nebelöler verfügen, nehmen Sie vor jeder Inbetriebnahme bzw . bei längeren Arbeitsgängen eine Schmierung vor . Geben Sie 3–5 Tropfen Druckluft-Spezialöl in den Stecknippel ■ 66  │   DE │ AT │ CH PDKS 6.3 B3...
 • Seite 70: Öl Nachfüllen

  Schließen Sie das Gerät an einen Kompressor an, indem Sie den Stecknippel mit dem Versorgungsschlauch der Druckluftquelle verbinden . ♦ Damit Sie den Luftdruck regulieren können, muss die Druckluft- quelle mit einem Druckminderer ausgestattet sein . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  67 ■...
 • Seite 71: Sägeblatt Montieren/Wechseln

  Nun ist ein Verstellen oder ein Kompletttausch des Anschlag- bügels möglich . ♦ Verschließen Sie nach dem Wechsel oder Verstellen des Anschlagbügels die zuvor gelöste Innensechskantschraube mit Hilfe des 2 mm Sechskantschlüssels wieder . ■ 68  │   DE │ AT │ CH PDKS 6.3 B3...
 • Seite 72: Bedienung

  . Falls während der Wartungsarbeiten Staub erzeugt oder aufgewirbelt wird, kann dieser eingeatmet werden . HINWEIS ► Um eine einwandfreie Funktion und lange Haltbarkeit des Ge- rätes zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten: PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  69 ■...
 • Seite 73 ■ Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Säge gelangen . ■ Lagern Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen geschützt in trockenen, für Kinder nicht erreichbaren Räumen . ■ 70  │   DE │ AT │ CH PDKS 6.3 B3...
 • Seite 74: Entsorgung

  . Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen . Achten Sie auf eine geeignete Unterlage . Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften . ■ Geben Sie verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe in einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  71 ■...
 • Seite 75: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit an- fallende Reparaturen sind kostenpflichtig . ■ 72  │   DE │ AT │ CH PDKS 6.3 B3...
 • Seite 76 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt . Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Be- handlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unse- rer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  73...
 • Seite 77 . Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl- Service-Seite (www .lidl-service .com) und können mit- tels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . ■ 74  │   DE │ AT │ CH PDKS 6.3 B3...
 • Seite 78: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  75 ■...
 • Seite 79: Original-Konformitätserklärung

  Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Säge PDKS 6 .3 B3 Herstellungsjahr: 03–2020 Seriennummer: IAN 339157_1910 Bochum, 09 .03 .2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten . ■ 76  │   DE │ AT │ CH PDKS 6.3 B3...
 • Seite 80 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2020 · Ident.-No.: PDKS6.3B3-032020-1 IAN 339157_1910...