Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway SPLASH FRAME POOLS Bedienungsanleitung Seite 9

Vorschau ausblenden

Werbung

Asennus
Suorakulmareunusallas voidaan koota ilman työkaluja.
HUOMAA: On tärkeää koota allas seuraavassa kuvattavassa järjestyksessä.
1. Levitä esille kaikki osat ja tarkista, että sinulla on oikea määrä kaikkia osaoppaassa luoteltuja osia. Jos yksikin osa
puuttuu, älä kokoa allasta vaan ota yhteyttä asiakaspalveluun.
2. Jos allas on ostettu maakankaan kanssa, levitä maakangas huolellisesti valitsemaasi paikkaan. Varmista, että altaan
lähellä on 220 - 240 voltin vaihtovirtapistorasia, jota suojaa jäännösvirtalaite (RCD).
3. Levitä allas ja varmista, että se on oikein päin. Anna vuorauksen pehmentyä 1 tunti, jotta asennus on helpompaa.
4. Käännä allas niin, että tyhjennysventtiili on kohti aluetta, johon vesi on tarkoitus tyhjentää, ja pumppuventtiilit ovat
kohti pistorasiaa.
HUOMAA: Älä vedä allasta maata pitkin, jotta terävät esineet eivät puhkaise sitä. Bestway Inflatables ei vastaa
altaan vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä käsittelystä tai näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
5. Työnnä pysäytystulppa tulo- ja poistoaukkoon altaan seinämään sen sisäpuolella.
MUISTUTUS: Altaille 549 x 274 x 122cm:n / 18' x 9' x 48":n, 671 x 396 x 132cm:n / 22' x 13' x 52":n,
732 x 366 x 132cm:n / 24' x 12' x 52":n muista tarkistaa liitäntäventtiilin asennus seuraavalta sivulta.
6. Asenna yläkaiteet. Aloita altaan pitkän reunan puolelta ja ensimmäiseksi luisuta yläkaide B altaan holkkiin.
Liitä yläkaide A tai yläkaide E yläkaiteeseen B, muista laittaa jousikuormitteiset pitonastat esiporattuihin aukkoihin.
Tarkista yläkaiteen yhdistelmätaulukosta altaasi oikea kokoonpano. Jatka liittämällä ja asettamalla lisäyläkaiteet.
Varmista, että kaiteiden aukot linjataan holkkien aukkojen kanssa. (Katso Kuva. 1)
7. Työnnä C-liittimet yläkaiteisiin. (Katso Kuva. 2.1 / 2.2)
8. Asenna U-tuki; työnnä ensin U-tuki altaan pohjan tankotuen kautta (Katso Kuva. 3.1 / 3.2), työnnä sitten U-tuen kaksi
päätä esillä oleviin yläkaiteen reikiin (Katso kuva 3.3) ja varmista lopuksi, että jousitapit napsahtavat paikalleen.
Toista menettely toisten U-tukien kanssa.
HUOMAA: Tee yksi sivu valmiiksi ennen kuin siirryt toiselle puolelle.
9. Vedä U-tuen päät ulos pois vuorauksesta ja kiristä tankotuki. Toista menettely toisten U-tukien kanssa.
10. Varmista, että tyhjennysventtiili on lujasti suljettu.
11. Laita altaaseen 2,5 - 5 cm:n kerros vettä pohjan peittämiseksi. Kun altaan pohja on peittynyt, silitä varovasti kaikki
rypyt. Aloita keskeltä ja etene myötäpäivään laidoille. (Katso Kuva. 4)
Kuva. 1
Kuva. 2.1
Kuva. 3.2
Kuva. 3.1
Kuva. 4
Kuva. 5
Liitäntäventtiilin Kokoaminen
Vain 549 x 274 x 122cm:n / 18' x 9' x 48":n, 671 x 396x 132cm:n / 22' x 13' x 52":n, 732 x 366 x 132cm:n / 24' x 12' x
52":n malli
1. Ruuvaa roskasuodatin kiinni liittimeen . (Katso Kuva. 7)
2. Työnnä tämä koottu yksikkö altaan sisäpuolelta altaan tuloaukkoon A ja
lähtöaukkoon B. (Katso Kuva. 8)
HUOMAA: Varmista, että tiiviste on oikein paikallaan kootulla yksiköllä altaan
vuorauksen sisäpuolella.
3. Altaan ulkopuolelta kiristä liitäntämutteri asennettuun yksikköön. (Katso Kuva. 9)
4. Kiristä säätöventtiili käsin koottuun yksikköön. (Katso Kuva. 10)
HUOMAA: Tarkista, että sekä säätöventtiilin tiiviste että O-rengas on asetettu
oikein säätöventtiilille
5. Katso altaan oppaasta loput ohjeet altaan asennuksesta.
Käyttöhuomautus: Käytä säätöventtiilin säätöruuvia venttiilin avaamiseen ja
sulkemiseen. (Katso Kuva. 11)
6. Varmista, että venttiili on suljettu.
Kuva. 7
Kuva. 8
Tiiviste
Altaan ulkopuoli
Altaan Täyttäminen Vedellä
HUOMAA: Älä jätä allasta valvomatta täytön aikana.
1. Täytä allas tyhjennysventtiiliin asti.
SEIS
2. Katkaise veden tulo. Tarkista, että vesi ei nouse enemmän jollain sivulla, jolloin allas ei ole suorassa. Jos allas ei ole
suorassa, tyhjennä vesi ja tasaa alusta kaivamalla. Älä koskaan yritä siirtää allasta, jossa on vettä. Seurauksena voi
olla vakava henkilövahinko tai altaan vahingoittuminen. (Katso kuva 14)
HUOMAA: Allas voi sisältää enintään xxxx litraa vettä, mikä vastaa xxxx kg:n painoa.
Jos allas pullottaa joltain sivulta tai on vesi on korkeammalla jollain sivulla, allas ei ole suorassa, sivut voivat revetä ja
vesi voi tyhjentyä äkisti aiheuttaen vakavia henkilövammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
3. Täytä allas alimpaan pumppuventtiiliin asti.
SEIS
4. Katkaise veden tulo. Tarkista, että venttiilit ovat tiiviit.
5. Täytä allasta 90 %:n tilavuuteen, altaan yläkaiteen pohjaan asti,
niin, että sivut ovat tasaiset ja lujat. ÄLÄ TÄYTÄ LIIKAA, koska
silloin allas voi romahtaa. Rankkasateella voit joutua tyhjentämään
osan vedestä varmistaaksesi, että veden taso on oikea.
(Katso kuva 13)
6. Tarkista, ettei allas vuoda venttiileistä tai saumoista. Tarkista
maakankaasta mahdolliset vuodot. Älä lisää kemikaaleja ennen
tämän vaiheen suorittamista.
7. Jos allas vuotaa, paikkaa se käyttämällä mukana tullutta
paikkaussarjaa. Katso lisätietoja Usein kysytyistä kysymyksistä.
Kuva. 13
Kuva. 14
Tasainen, vaakasuora alusta - OIKEIN
Oikea veden taso
HUOM.: Piirrokset ovat vain havainnollistamiseksi.
Ei ehkä kuvaa tosiasiallista tuotetta. Ei mittasuhteiden mukainen.
Kuva. 2.2
Kuva. 3.3
Kuva. 6
Kuva. 9
Kuva. 10
Altaan ulkopuoli
Altaan ulkopuoli
Kuva. 12
Epätasainen, kalteva alusta - VÄÄRIN
Altaan Huolto
Jos et noudata seuraavassa annettavia huolto-ohjeita, terveytesi ja erityisesti lastesi terveys voi olla vaarassa.
HUOMAA: Suodatinpumppua käytetään veden kierrättämiseen ja pienten hiukkasten suodattamiseen vedestä. Veden
pitämiseksi puhtaana ja hygieenisenä siihen on lisättävä kemikaaleja.
Pidä allas puhtaana seuraavasti:
1. Kysy paikallisesta allastarvikekaupasta kemikaaleista ja PH-sarjoista. Veden pitäminen jatkuvasti puhtaana ja
terveellisenä on yksi tärkeimmistä tekijöistä vuorauksen käyttöiän jatkamisessa. Noudata tarkasti ammattilaisten
ohjeita veden kemiallisesta käsittelystä.
2. Sijoita altaan viereen vesisaavi, jossa käyttäjät voivat huuhdella jalkansa ennen altaaseen astumista.
3. Peitä allas, kun se ei ole käytössä.
4. Poista altaan pinnalta roskat säännöllisesti.
5. Tarkasta suodattimen panos säännöllisesti, vaihda suodattimen panos, jos se pysyy likaisena tai muuttaa väriä.
Kehotetaan vaihtamaan suodattimen panos 2 viikon välein.
6. Pyyhi varovasti mahdollinen vaahto ylärenkaan alapuolelta puhtaalla kankaalla.
7. Veden laadun parantamiseen suosittelemme Bestwayn lisävarusteita kuten kuorimiskauhaa ja huoltosarjoja. Käy
sivustollamme osoitteessa www.bestway-service.com tai ota yhteyttä myyjään. Ole varovainen sadeveden kanssa.
Tarkista, että veden taso ei ole odotettua korkeampi. Jos on, toimi sen mukaisesti.
Oikea huolto maksimoi altaan käyttöiän.
HUOMAA: Älä käytä pumppua altaan ollessa käytössä.
Uima-altaan käyttöaikana suodatusjärjestelmä tulee välttämättä ottaa käyttöön joka päivä, mikä riittää ainakin koko
vesimäärän vaihtamiseen.
Korjaus
Jos allas vahingoittuu, käytä paikkauspalaa. -Katso lisätietoja Usein kysytyistä kysymyksistä.
Dismantling
1. Avaa tyhjennysventtiilin korkki altaan ulkopuolella kiertämällä vastapäivään ja irrota se.
2. Liitä puutarhaletkun toinen pää letkusovittimeen ja sijoita letkun toinen pää valittuun tyhjennyskohtaan. (Tarkista
paikalliset vesimääräykset).
3. Kierrä letkusovittimen ohjausrengas kiinni tyhjennysventtiiliin myötäpäivään. Tyhjennysventtiili avautuu ja vesi alkaa
tyhjentyä automaattisesti.
HUOMAA: Veden virtausta voidaan hallita ohjausrenkaan avulla.
4. Kun tyhjentäminen on valmis, sulje venttiili kiertämällä ohjausrengas irti.
5. Irrota letku.
6. Kierrä korkki takaisin tyhjennysventtiiliin.
7. Anna altaan kuivua.
HUOMAA: Älä jätä tyhjentynyttä allasta ulos.
Säilytys
1. Poista kaikki altaan lisävarusteet ja varaosat ja varastoi ne puhtaina ja kuivina.
2. Kun allas on täysin kuiva, sirottele talkkijauhetta, jotta altaan osat eivät tartu toisiinsa, ja laskosta allas huolellisesti.
Jos allas ei ole täysin kuiva, home voi vahingoittaa vuorausta.
3. Varastoi vuoraus ja lisävarusteet kuivaan paikkaan huonelämpötilaan (5 ºC / 41 ºF – 38 ºC / 100 ºF).
4. Sadeaikana allas ja varusteet tulee säilyttää edellä mainitun ohjeen mukaisesti.
5. Asiaankuulumaton altaan tyhjentäminen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja ja/tai esinevahinkoja.
1. Mikä on sopiva alusta suorakulmaiselle kehysaltaalle?
Lähes mikä tahansa litteä, tukeva, vaakasuora pinta kelpaa. Älä käytä hiekkaa tasoitukseen, koska se pyrkii
siirtymään altaan alla. Maa tulisi kaivaa tasaiseksi. Älä asenna allasta ajotielle, terassille, korokkeelle, soralle tai
asfaltille. Maan tulisi olla riittävän lujaa kestämään veden paine: muta, hiekka, pehmeä / irrallinen multa tai piki eivät
kelpaa. Betonialustaa voidaan käyttää, mutta allasta ei saa vetää alustan pinnalla, koska epätasaisuudet voivat repiä
altaan vuorauksen. Jos allas on tarkoitus asettaa nurmikolle, on suositeltavaa poistaa nurmi altaan alta, koska se kuolee
ja voi aiheuttaa hajua / limaa. Tietyn tyyppiset sitkeät ruohot voivat kasvaa vuorauksen läpi, samoin altaan vierellä
kasvavat pensaat / kasvit. Varmista, että viereistä kasvustoa karsitaan tarpeen mukaan. Maakankaan käyttö auttaa
altaan pohjan suojaamisessa.
2. Mistä tiedän, onko altaani asennettu kaltevalle pinnalle?
Jos allas näyttää pullistuvan yhdeltä sivulta, sitä ei ole asennettu vaakasuoralle alustalle. Silloin on tärkeää tyhjentää
allas ja siirtää se vaakasuoraan paikkaan. Jos allas ei ole suoralla alustalla, saumat ylikuormittuvat ja voivat revetä,
jolloin veden äkillinen tyhjeneminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja mahdollisesti henkilövahinkoja tai kuoleman.
Noudata käyttöoppaan ohjeita huolellisesti täyttäessäsi allasta. Tämä varmistaa, ettet tuhlaa vettä ja että allas
voidaan siirtää helposti ja maa tasata oikeassa vaiheessa eikä vasta, kun olet täyttänyt altaan kokonaan vedellä.
3. Voinko antaa vesipalvelun täyttää altaani?
Suosittelemme pienipaineisen puutarhaletkun käyttöä altaan täyttöön. Jos on välttämätöntä käyttää vesipalvelua, on
parasta täyttää ensin 2,5 cm:n kerros letkulla ja tasata rypyt. Käytä vesipalvelua, joka kykenee säätelemään veden
virtausta vahinkojen estämiseksi. Varmista, että veden laskeminen keskeytetään jokaisessa ohjekirjan mainitsemassa
vaiheessa altaan suoruuden varmistamiseksi. Bestway ole vastuussa vesipalvelujen vahingoittamista tai heikentämistä
altaista.
4. Mikä on altaan enimmäistäyttökorkeus?
Täytä allasta, kunnes veden tilavuus on 90% yläreunuksesta. Älä koskaan yritä täyttää allasta kaiteen pohjan
yläpuolelle. On suositeltavaa jättää varatilaa altaan käyttäjien syrjäyttämälle vedelle. Vettä voi joutua lisäämään kauden
aikana haihtuneen tai normaalissa käytössä poistuneen veden tilalle.
5. Altaani vuotaa, miten korjaan sen?
Kuva. 11
Allasta ei tarvitse tyhjentää reikien paikkaamiseksi. Itsestään liimautuvia vedenalaisia paikkoja voit ostaa paikallisesta
allastarvike-/rautakaupasta. Käytä ulkopuolelle altaan mukana tullutta korjauspaikkaa. Jos reikä on sisäpuolella, pyyhi
reiän kohdalta altaan sisäpuolelta mahdolliset öljyt ja levät. Leikkaa reiän peittävä paikkapala ja paina se lujasti altaan
sivua vasten veden alla. Leikkaa toinen pala ja paina se altaan ulkopuolelle vahvistukseksi. Jos reikä on altaan
pohjassa, käytä vain yhtä palaa ja aseta sen päälle raskas paino liimaantumisen ajaksi. Jos reikä on ylärenkaassa, täytä
rengas löytääksesi reiän, merkitse reikä selvästi ja paina paikka kohdalle lujasti. Kun paikka on kiinni, tyhjennä rengasta
hieman, jotta paine paikkaa kohden pienenee. Jos rengas on täysin tyhjentynyt ja allas on tyhjä, auta liimaantumista
asettamalla raskas paino paikan päälle. Jos olet paikannut altaan tyhjänä, on suositeltavaa odottaa vähintään 12 tuntia
ennen sen täyttämistä.
6. Mistä voin ostaa suodatinkasetteja ja miten usein ne tulee vaihtaa?
Suodatinpumppuusi sopivia suodatinkasetteja pitäisi olla saatavilla liikkeessä, josta ostit altaan. Jos ei, useimmat
tukkumyyjät myyvät suodatinkasetteja lisävarusteena. Jos et onnistu hankkimaan vaihtokappaleita, soita ilmaiseen
numeroomme ja autamme sinua löytämään toimittajan läheltä sinua. Kasetit tulisi vaihtaa 2 viikon välein, mikäli allas on
käytössä. Tarkista suodatin viikoittain ja ruiskuta letkulla pois roskat ja hiukkaset. Huomaa: Varmista, että pumppu on
irrotettu virtalähteestä ennen kuin tarkistat suodatinkasetin. Voit ostaa kasetin myös verkko-osoitteesta www.bestway-
service.com.
7. Kuinka monta kertaa vuodessa tulee vaihtaa vesi?
Tämä riippuu altaan käyttömäärästä sekä siitä, miten usein se peitetään ja miten kemikaalitasapaino säilytetään.
Oikein huollettuna veden pitäisi säilyä hyvänä täyden kesäkauden ajan. Kysy paikalliselta allaskemikaalien toimittajalta
lisätietoja kemikaaleista. He voivat neuvoa sinua säilyttämään veden puhtaus parhaalla tavalla.
8. Pitääkö allas purkaa talveksi?
Kyllä, maanpäälliset altaat voivat romahtaa jään ja lumen painosta, ja PVC-muoviset seinät voivat vahingoittua.
Suosittelemme altaan purkamista, kun lämpötilat laskevat alle 8 ºC:n / 45 ºF:n. Alla tulee säilyttää sisällä huonelämpötil-
assa (5 ºC / 41 ºF - 38 ºC / 100 ºF). Varastoi suojaan kemikaaleilta ja jyrsijöiltä sekä pois lasten ulottuvilta.
9. Altaani haalistuu - miksi?
Liiallinen kemikaalien käyttö voi saada vuorauksen sisäpinnan värin haalistumaan. Ilmiö on sama kuin uimapuvun
haalistuminen klooratun veden vaikutuksesta.
10. Kuinka monta vuotta allas säilyy käyttökelpoisena?
Altaan käyttöiälle ei ole mitään tarkkaa aikarajaa. Noudattamalla käyttöoppaan ohjeita ja huoltamalla ja säilyttämällä
allasta oikein voit merkittävästi pidentää altaan käyttöikää. Väärä asennus, käyttö tai huolto voi vioittaa allasta.
11. Suositteletteko suodatinpumpun käyttöä Bestway-altaan kanssa?
Ehdottomasti! On erittäin suositeltavaa käyttää suodatinpumppua, joka pitää altaan veden puhtaana.
12. Mitkä ovat suodatinpumpun tärkeimmät tehtävät?
Suodatinpumpun tärkein tehtävä on kaikenlaisten epäpuhtauksien eliminointi vedestä suodatinkasetin ja veden
steriloivien kemiallisten tuotteiden avulla.
13. Altaan kehyksen yläkaiteet eivät ole jäykkiä, koska C-liittimet ovat löysällä. Romahtaako allas, kun se
täytetään vedellä?
Ei, kun altaaseen lisätään vettä, paine lukitsee C-liittimet paikalleen, minkä jälkeen yläkehys on jäykkä.
9
Usein Kysytyt Kysymykset
S-S-001267

Werbung

loading