Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway SPLASH FRAME POOLS Bedienungsanleitung Seite 12

Vorschau ausblenden

Werbung

Installatie
Het rechthoekige frame van het zwembad kan zonder gereedschap worden gemonteerd.
OPMERKING: Het is belangrijk het zwembad te assembleren door de onderstaande volgorde van handelingen te
volgen:
1. Spreid alle onderdelen uit en controleer of u de correcte aantalen hebt die aangeduid zijn in de handleiding. Als er
onderdelen ontbreken, zet u het zwembad niet in elkaar. Contacteer de Klantendienst voor assistentie.
2. Als het zwembad geleverd werd met een bodemzeil, spreid dit dan zorgvuldig open op de gewenste plaats. Zorg
ervoor dat het zwembad zich in de buurt van een stopcontact van 220-240volt AC bevindt, voorzien van een
beveiliging tegen restspanning.
3. Spreid het zwembad open en zorg ervoor dat de juiste zijde naar boven gericht is. Laat het zwembad 1 uur liggen,
zodat de voeding zachter wordt en het zwembad makkelijk te monteren is.
4. Draai het zwembad zodat de drainageklep zich vlakbij de plaats bevindt waar u het water wilt laten weglopen. De
pompkleppen moeten gericht zijn naar de RCD-uitgang.
OPGELET: Sleep het zwembad niet over de ondergrond, om doorboring door scherpe voorwerpen te voorkomen.
Bestway Inflatables kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het zwembad die toe te schrijven is aan
een verkeerde hantering of het niet naleven van deze aanwijzingen.
5. Doe vanaf de binnenkant de dop op de in- en aflaatventielen op de wand van het zwembad.
OPMERKING: Zie bij de zwembaden van 549 cm x 274 cm x 122 cm / 18' x 9' x 48", 671 cm x 396 cm x 132 cm /
22' x 13' x 52", 732 cm x 366 cm x 132 cm / 24' x 12' x 52", het gedeelte betreffende de aansluitklep op de volgende
pagina.
6. Monteer de bovenste stangen: begin aan de lange kant van het zwembad en schuif de bovenste stang B door de
hiervoor bestemde gleuf. Verbind bovenste stang A of bovenste stang E met bovenste stang B. Verzeker u ervan dat
de veerpinnen in de voorgeboorde gaten springen. Raadpleeg de tabel betreffende de combinaties van de bovenste
stangen om de juiste configuratie van het zwembad te bepalen. Ga verder met het samenvoegen en aanbrengen
van de andere bovenste stangen. Verzeker u ervan dat de openingen in de stangen zijn uitgelijnd met de openingen
in de gleuf (Zie Fig. 1).
7. Voer de C-verbindingen in de bovenrails. (Zie Fig. 2.1 / 2.2)
8. Installeer de U-steunen; voer eerst de U-steun door de paalhouder aan de onderkant van het zwembad (Zie Fig. 3.1
/ 3.2), voer dan de twee uiteinden van de U-steun in de blootgestelde gaten van de bovenrail (Zie Fig. 3.3). Zorg
ervoor dat de veerpinnen op hun plaats springen. Herhaal deze procedure voor de overige U-steunen.
OPMERKING: Voltooi een zijde vooraleer over te gaan naar de andere zijde van het zwembad.
9. Haal de onderkanten van de U-steun naar buiten weg van de voering en trek de paal strak. Herhaal deze procedure
voor de overige U-steunen.
10. Controleer of de drainageklep goed dicht is.
11. Doe 1" tot 2" water in het zwembad, net voldoende om de bodem onder water te zetten. Wanneer dit gebeurd is
worden alle rimpels voorzichtig gladgestreken. Begin in het midden van het zwembad en ga zo rechtsom naar de
rand toe. (Zie Fig. 4)
Fig. 1
Fig. 2.1
Fig. 3.2
Fig. 3.1
Fig. 4
Fig. 5
Assemblage Aansluitklep
Allen model 549cm x 274cm x 122cm / 18' x 9' x 48", 671cm x 396cm x 132cm / 22' x 13' x 52", 732cm x 366cm x
132cm / 24' x 12' x 52"
1. Schroef het puinscherm op de Connector. (Zie Fig.7)
2. Voer deze geassembleerde Eenheid van de binnenkant van het zwembad op de
inlaat A en uitlaat B van het zwembad. (Zie Fig.8)
OPMERKING: Zorg ervoor dat de pakking goed op zijn plaats zit op de
geassembleerde Eenheid in de voering van het zwembad.
3. Draai langs de buitenkant van het zwembad de Moer op de geassembleerde
Eenheid. (Zie Fig. 9)
4. Draai de Regelklep met de hand vast op de geassembleerde Eenheid.(Zie Fig.10)
OPMERKING: Controleer of zowel de Pakking van de Regelklep als de O-ring
correct gepositioneerd zijn op de Regelklep.
5. Raadpleeg de handleiding van het zwembad voor de rest van de installatie van het
zwembad.
OPMERKING VOOR DE HANDELING: Gebruik de regelschroef boven op de
Regelklep om de Klep te openen en te sluiten (Zie Fig.11)
6. Zorg ervoor dat de klep gesloten is.
Fig. 7
Fig. 8
Pakking
Buitenkant Zwembad
Het Zwembad Vullen Met Water
OPGELET: Laat het zwembad niet zonder toezicht wanneer het gevuld wordt met water.
1. Vul het zwembad tot aan de drainageklep.
STOP
2. Zet het water af. Controleer of het water niet hoger staat aan een zijde van het zwembad. Als het zwembad niet
genivelleerd is, het water afvoeren en de ondergrond uitgraven. (Zie Fig. 14) Probeer nooit het zwembad te
verplaatsen wanneer het vol water is. Dit kan persoonlijke letsels veroorza ken of het zwembad beschadigen.
OPMERKING: Uw zwembad kan tot xxxxx liter water bevatten, wat overeenkomt met xxxxx kilo druk.
Als uw zwembad een bult vertoont of als het water aan een zijde hoger staat, dan staat het zwembad niet gelijk. De
wanden kunnen barsten en het water kan zo plots naar buiten lopen, met ernstige persoonlijke letsels en/of schade
aan eigendom tot gevolg.
3. Vul het zwembad tot aan de laagste pompklep.
STOP
4. Zet het water af. Controleer de kleppen.
5. Vul het zwembad tot 90% van de inhoud, tot aan de onderkant van de
bovenrail, zodat de wanden glad en stevig zijn. VUL NIET TE VEEL,
omdat het zwembad in elkaar kan zakken. Bij hevige regenval kan het
nodig zijn om wat water af te voeren, om het correct niveau te
herstellen. (Zie Fig. 13)
6. Controleer de aanwezigheid van lekken ter hoogte van de kleppen en
naden. Controleer of het grondzeil geen water verliest. Voeg geen
chemische producten toe zolang deze controle niet verricht werd.
7. In geval van een lek, wordt het zwembad hersteld met de bijgeleverde
kit van stickers. Raadpleeg de Vaak gestelde vragen voor meer
informatie.
Fig. 13
Fig. 14
Effen, Vlakke Ondergrond - CORRECT
Correct Waterniveau
OPMERKING: Tekeningen zijn alleen ter illustratie bedoeld. Ze komen mogelijk niet met het eigenlijke product
overeen. Ze zijn niet op schaal getekend.
Fig. 2.2
Fig. 3.3
Fig. 6
Fig. 9
Fig. 10
Buitenkant Zwembad
Buitenkant Zwembad
Fig. 12
Hobbelige, Hellende Ondergrond
- VERKEERD
Onderhoud Zwembad
Als de onderstaande richtlijnen voor het onderhoud niet nageleefd worden, brengt u niet alleen uw eigen gezondheid, maar ook
en vooral die van uw kinderen in gevaar.
OPMERKING: De filterpomp wordt gebruikt om het water te laten circuleren en kleine deeltjes te filteren. Zo blijft het water vrij
van drijvende en zwevende vuildeeltjes. Om het zwembadwater schoon en hygiënisch te houden, moeten chemische producten
toegevoegd worden.
Om het zwembad schoon te houden:
1. Contacteer uw plaatselijke winkel voor advies en de aankoop van chemische producten en pH-kits. Een van de belangrijkste
factoren om de voering langer te doen meegaan is het water altijd schoon en hygiënisch te houden. Volg de instructies van
professionele technici voor de behandeling van het water aan de hand van chemische producten.
2. Plaats een emmer water naast het zwembad, waarin men de voeten kan reinigen vooraleer het zwembad te betreden.
3. Dek het zwembad af wanneer het niet gebruikt wordt.
4. Schep het water regelmatig af om vuil weg te nemen.
5. Controleer regelmatig de filterpatroon, vervang de filterpatroon als deze vervuild of verkleurd is. Advies: vervang de
filterpatroon elke 2 weken.
6. Veeg eventueel schuim op de zijkant weg met een schone doek.
7. Om de kwaliteit van het water te verbeteren, raden we aan de accessoires van Bestway te gebruiken zoals de schep en
onderhoudkits. Raadpleeg onze website www.bestway-service.com of contact uw leverancier van zwembaden.
Wees voorzichtig in geval van regelval en controleer of het waterniveau niet te veel gestegen is. Als dit het geval is, ga dan
navenant te werk.
Een correct onderhoud zal uw zwembad langer doen meegaan.
OPGELET: Zet de pomp niet in werking wanneer het zwembad gebruikt wordt.
Tijdens het gebruiksseizoen moet het filtersysteem dagelijks gebruikt worden, ten minste lang genoeg om er voor te zorgen dat
het hele watervolume ververst is.
Repareren
Als het zwembad beschadigd is, gebruik dan een reparatiesticker. -zie Vaak gestelde vragen voor instructies.
Demonteren
1. Draai de dop van de drainageklep aan de buitenzijde van het zwembad rechtsom open en verwijder de dop.
2. Sluit de adapter aan op de tuinslang en schik het ander uiteinde in de zone waar u het water wilt laten afvloeien. (Controleer
de lokale regelgeving voor een wettelijke drainage).
3. Draai de regelring van de slangadapter op de drainageklep rechtsom. De drainageklep is nu open en het water zal
automatisch afvloeien.
OPGELET: De waterstroom kan geregeld worden met de regelring.
4. Na de drainage, wordt de regelring losgedraaid om e klep te sluiten.
5. Koppel de slang los.
6. Draai de dop weer op de drainageklep.
7. Laat het zwembad drogen aan de lucht.
OPGELET: Laat het leeg zwembad niet buiten staan.
Opbergen
1. Verwijder alle accessoires en onderdelen uit het zwembad en bewaar ze op een schone en droge plaats.
2. Wanneer het zwembad volledig droog is, wordt er talkpoeder op aangebracht om te voorkomen dat de wanden gaan
samenkleven. Het zwembad vervolgens zorgvuldig opvouwen. Als het zwembad niet volledig droog is, kan schimmel ontstaan
dat de voering van net zwembad beschadigt.
3. Bewaar de voering en accessoires op een droge plaats op een gematigde temperatuur tussen 5°C (41 graden Fahrenheit) en
38°C (100 graden Fahrenheit).
4. Tijdens het regenseizoen moeten het zwembad en de toebehoren volgens de bovenstaande aanwijzingen worden
opgeborgen.
5. Het onjuist aftappen van het zwembad kan ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan persoonlijke eigendommen veroorzaken.
1. Wat is de meest geschikte ondergrond om het zwembad met rechthoekig frame op te plaatsen?
Nagenoeg elk volledig effen, sterke en vlakke ondergrond is geschikt. Gebruik geen zand om de ondergrond te nivelleren,
omdat dit kan verschuiven onder het zwembad. De ondergrond moet uitgegraven worden tot het perfect genivelleerd is. Plaats
het zwembad niet op een oprit, dek, platform, kiezel of asfalt. De ondergrond moet voldoende sterk zijn om het gewicht en druk
van het Waterdruk: Modder, zand, zachte of losse grond of teer zijn niet geschikt. Een betonnen ondergrond kan gebruikt worden,
maar let er dan op het zwembad niet te verslepen over de grond om de voering niet te scheuren. Als het zwembad op een
grasveld geplaatst wordt, wordt aangeraden het gras op de plaats waar het zwembad zal komen te verwijderen. Het zal toch
afsterven en gras kan vieze geuren / slijm veroorzaken. Sommige plantengroei kan doorheen de voering groeien, zoals
agressieve struiken / planten in de buurt van het zwembad. Zorg ervoor dat de omringende plantengroei waar nodig gesnoeid
wordt. Gebruik een grondzeil om de onderkant van het zwembad te beschermen.
2. Hoe weet ik of mijn zwembad op een niet-genivelleerde ondergrond staat?
Als het zwembad aan een zijde een bult vertoont. Het is belangrijk het zwembad te ledigen en op een genivelleerde
ondergrond te plaatsen. Als het zwembad niet op een genivelleerde ondergrond staat zal dit de naden onnodig belasten. De
naden kunnen barsten met overstroming, schade aan bezittingen en mogelijk persoonlijke letsels of zelfs de dood tot gevolg.
Vul het zwembad volgens de instructies in de handleiding. Zo verspilt u geen water en kan het zwembad makkelijk verplaatst
worden zodat de ondergrond genivelleerd kan worden op het juiste moment, niet als het zwembad al volledig gevuld is met water.
3. Kan ik mijn zwembad laten vullen door een waterdienst?
Wij raden aan een tuinslang te gebruiken om het zwembad bij lage druk te vullen. Als het noodzakelijk is een beroep te doen
op een waterdienst, wordt het zwembad het best eerst wat gevuld met de tuinslang om rimpels glad te strijken. Gebruik een
waterdienst die in staat is om de waterstroom te regelen, om schade te voorkomen. Zorg ervoor dat bij elke 'trede' gestopt wordt,
zoals aangegeven in de handleiding, om te controleer of het waterniveau genivelleerd is. Bestway kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor zwembaden die beschadigd of verzwakt werden door het feit dat ze gevuld werden door een waterdienst.
4. Tot waar kan het zwembad gevuld worden?
Vul het bad tot 90%, of tot aan de onderkant van de bovenrail. Probeer het zwembad nooit verder te vullen. We raden aan een
marge te laten omdat het water altijd hoger komt te staan wanneer er personen in het zwembad zitten. Het kan nodig zijn om
gedurende het seizoen water bij te vullen dat verloren gegaan is door verdamping of een normaal gebruik.
5. Mijn zwembad lekt, wat kan ik doen?
Fig. 11
Het zwembad hoeft niet geledigd te worden om gaten te dichten. In uw plaatselijke winkel kunt u reparatiestickers voor gebruik
onder water gebruiken. Voor de buitenkant van het zwembad kunt u de meegeleverde stickers gebruiken. Voor interne gaten,
reinig het gat aan de binnenkant van het zwembad om eventuele olie en algen te verwijderen. Snij een voldoende grote cirkel
weg om het gat te dichten en breng de stickers stevig aan op de wand in het water. Snij een tweede sticker uit om aan te brengen
aan de buitenzijde van het zwembad, voor meer sterkte. Als het gat in de bodem van het zwembad zit, gebruik maar een sticker
en leg er een zwaar voorwerp op om de bodem tegen de grond te drukken. Als de sticker aangebracht werd wanneer het
zwembad leeg was, wordt het best 12 uur gewacht vooraleer het zwembad te vullen.
6. Waar kan ik filterpatronen kopen en hoe vaak moeten ze vervangen worden?
De filterpatronen voor uw filterpomp zijn beschikbaar in de winkel waar u uw zwembad gekocht hebt. Als dit niet zo is, kunt u
terecht bij de meeste handelaars die filterpatronen verkopen. Als u er niet in slaagt patronen te vinden, bel dan naar ons gratis
nummer. Wij geven u graag de gegevens van een winkel in uw buurt. De patronen moeten om de 2 weken vervangen worden,
afhankelijk van het gebruik dat van het zwembad gemaakt wordt. Controleer de filter wekelijks en reinig door eventueel puin of
vuildeeltjes op te zuigen. Opmerking: Zorg ervoor dat de pomp losgekoppeld is van het elektriciteitsnet vooraleer het
filterpatroon te controleren. U kunt ook terecht op onze website www.bestway-service.com voor de aankoop van patronen.
7. Hoeveel keer op een jaar moet het water vervangen worden?
Dit hangt af van de gebruiksfrequentie van het zwembad, van hoe vaak het zwembad afgedekt wordt en hoe goed gebruik
gemaakt werd van de chemische producten. Als het water in goede staat bewaard wordt, kan het het hele zomerseizoen duren.
Contacteer uw plaatselijke leverancier van chemische producten voor zwembaden, voor meer informatie over de chemische
producten. U zult er advies krijgen over de manier waarop u het water van uw zwembad zo goed mogelijk in stand kunt houden.
8. Moet ik mijn zwembad vóór het winterseizoen demonteren?
Ja. Bovengrondse zwembaden kunnen ineenzakken onder het gewicht van ijs of sneeuw en de wanden van PVC kunne
beschadigd worden. Het is raadzaam het zwembad te demonteren wanneer het kouder wordt dan 8°C / 45° Fahrenheit. Het
zwembad wordt op een overdekte plaats opgeborgen bij een temperatuur tussen 5°C / 41° Fahrenheit en 38°C / 100° Fahrenheit.
Bewaar buiten het bereik van chemische producten, knaagdieren en kinderen.
9. Mijn zwembad verkleurt – hoe komt dit?
Een overmatig gebruik van chemische producten kan ertoe leiden dat de voering verkleurt; dit is te vergelijken met een
zwempak dat met verloop van tijd lichter van kleur wordt door het herhaaldelijk contact met chloorwater.
10. Hoe lang gaat mijn zwembad mee?
Er kan geen vaste tijd bepaald worden; als de instructies in de handleiding correct opgevolgd worden en het zwembad goed
onderhouden en opgeslagen wordt, kan deze levensduur evenwel beduidend verlengd worden. Een verkeerde opstelling, gebruik
of onderhoud zijn schadelijk voor het zwembad.
11. Is het gebruik van een filterpomp aangewezen voor een zwembad van Bestway?
Beslist! Het gebruik van een filterpomp is sterk aangeraden om het water van het zwembad schoon te houden.
12. Welke zijn de belangrijkste functies van mijn filterpomp?
De belangrijkste functie van een filterpomp is het verwijderen van onzuiverheden uit het water, met behulp van een
filterpatroon en chemische producten voor de sterilisatie.
13. De bovenrails van het frame zijn niet stevig omdat de C-verbindingen los zitten. Zal het zwembad ineenstorten
wanneer het wordt gevuld met water?
Nee, wanneer het zwembad wordt gevuld met water zal de druk de C-verbindingen in positie vergrendelen en het
bovenframe zal stevig zijn.
12
Vaak Gestelde Vragen
S-S-001267

Werbung

loading