Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway SPLASH FRAME POOLS Bedienungsanleitung Seite 8

Vorschau ausblenden

Werbung

Tuotekuvaus
Tyyppi
Mitat
Asennustyyppi
287cm x 201cm x 100cm:n
56248
Sijoitetaan maahan
(113" x 79" x 39.5'':n)
287cm x 201cm x 100cm:n
56249
Sijoitetaan maahan
(113" x 79" x 39.5'':n)
404cm x 201cm x 100cm:n
56251
Sijoitetaan maahan
(159" x 79" x 39.5'':n)
56252
404cm x 201cm x 100cm:n
Sijoitetaan maahan
(159" x 79" x 39.5'':n)
56255
56241
412cm x 201cm x 122cm:n
56242
Sijoitetaan maahan
(162" x 79" x 48'':n)
56244
56223
549cm x 274cm x 122cm:n
56224
Sijoitetaan maahan
(18' x 9' x 48'':n)
56256
56226
671cm x 396cm x 132cm:n
56227
Sijoitetaan maahan
(22' x 13' x 52'':n)
56257
56229
732cm x 366cm x 132cm:n
56230
Sijoitetaan maahan
(24' x 12' x 52'':n)
56258
Kiitos, että olet ostanut Bestway-altaan. Varmistaaksesi, että allas tuottaa sinulle mahdollisimman paljon iloa
ja että käytät sitä mahdollisimman turvallisesti, noudata pakkaukseen sisältyvän DVD-levyn asennusohjeita
sekä käyttöoppaan tärkeitä turvallisuusohjeita.
Kaksi tai kolme ihmistä yleensä kokoaa altaan noin 20 minuutissa. (Koot 287 x 201 x 100cm:n)
Kaksi tai kolme ihmistä yleensä kokoaa altaan noin 30 minuutissa. (404 x 201 x 100cm:n, 412 x 201 x
122cm:n, 549 x 274 x 122cm:n, 671 x 396 x 132cm:n ja 732 x 366 x 132cm:n)
Seuraavassa on osien kuvaukset.
Osat:
Vain 549 x 274 x 122cm:n / 18' x 9' x 48":n, 671 x 396x 132cm:n / 22' x 13' x 52":n,
732 x 366 x 132cm:n / 24' x 12' x 52":n malli
1
4
3
5
2
Vuoraus
Kestävä paikkauspala
Letkusovitinta
Tyhjennysventtiili
#F4H019B-03A
#F4H019B-01
Yläkaide A
Yläkaide B
Yläkaide E
Yläkaide F
U-tukien
Altaan koko
määrä
Pitkä sivu
287cm x 201cm x 100cm :n
8
(113'' x 79'' x 39.5'' :n )
404cm x 201cm x 100cm :n
10
(159" x 79'' x 39.5'' :n )
412cm x 201cm x 122cm :n
10
(162'' x 79'' x 48'' :n )
549cm x 274cm x 122cm :n
12
B-A-A-C
(18' x 9' x 48'' :n )
671cm x 396cm x 132cm :n
16
B-A-A-A-C
(22' x 13' x 52'' :n )
732cm x 366cm x 132cm :n
18
B-A-A-A-A-C
(24' x 12' x 52" :n )
Katso lisätietoja Usein kysytyistä kysymyksistä Piirrokset eivät ole mittakaavassa.
Sarja
Tikkaat
Tyhjennys järjestelmä
Altaan kansi
Tikkaat
Tyhjennys järjestelmä
Altaan kansi
Tikkaat
Tyhjennys järjestelmä
Altaan kansi
Tikkaat
Tyhjennys järjestelmä
Altaan kansi
Tikkaat
Tyhjennys järjestelmä
Altaan kansi
Tikkaat
Tyhjennys järjestelmä
Altaan kansi
Tikkaat
Tyhjennys järjestelmä
Altaan kansi
Tikkaat
Tyhjennys järjestelmä
Altaan kansi
Nro
1. Säätöventtiili
2. O-rengas
P6H510
3. Säätöventtiilin tiiviste
4. Liitinmutteri
5. Tiiviste
P6H511
6. Liitin
6
7
7. Roskasuodatin
Tulppa x 2
#F4H018B-02
Muut paitsi 549 x 274 x 122cm:n / 18' x 9' x
48":n, 671 x 396x 132cm:n / 22' x 13' x 52":n,
732 x 366 x 132cm:n / 24' x 12' x 52":n malli
Yläkaide C
C-liitin
Yläkaideyhdistelmät
Yläkaiteiden määrä
Lyhyt sivu
A
B
C
D
E
B-A
C-D
2
2
2
2
B-E-A
C-D
2
2
2
2
B-E-A
C-D
2
2
2
2
D-E
4
2
2
2
D-A-E
8
2
2
2
E-D-F
8
2
2
2
Lue käyttöopas ja noudata turvallisuusvinkkeihin, tuotteen oikeaan ja täydelliseen kokoamiseen, käyttöönottoon,
käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita.
Suodatusjärjestelmä
Uima-altaan käyttö edellyttää huolto- ja käyttöoppaassa kuvattujen turvaohjeiden kunnioittamista.
Maakangas
Lastesi turvallisuus on täysin sinun vastuullasi! Suurimmassa vaarassa ovat alle 5-vuotiaat lapset. Ole huolellinen
Huoltosarja
välttääksesi onnettomuuksia.
Jatkuva ja pätevä aikuisen suorittama lasten ja vammaisten valvonta on tarpeen joka hetki.
Suodatusjärjestelmä
Määrää ainakin yksi henkilö vastaamaan turvallisuudesta. Lisää valvontaa, jos altaassa on useita henkilöitä. Opeta
lapsesi uimaan, mikäli mahdollista. Lastesi turvallisuus on omalla vastuullasi! Riski on suurin alle viisivuotiaiden lasten
Maakangas
kanssa. Muista, että onnettomuuksia ei tapahdu vain muille ihmisille! Ole valmiina toimimaan. Ilman aikuisen valvontaa,
Huoltosarja
lapsesi on hengenvaarassa.
Turvallisuussyistä älä pystytä allasta terassille/parvekkeelle.
Suodatusjärjestelmä
Muista sijoittaa allas paikkaan, jossa se on helppo tyhjentää aiheuttamatta vesivahinkoja.
Maakangas
Älä koskaan päästä tai jätä lapsia altaaseen tai sen lähettyville ilman aikuisen valvontaa tai jos näillä ei ole yllään
hengenpelastuslaitteita.
Huoltosarja
Älä päästä lasta, joka ei osaa uida hyvin, yksin altaaseen ilman turvaliiviä.
Suodatusjärjestelmä
Testaa veden lämpötila ennen altaaseen menoa roiskuttamalla vettä kaulalle,
käsivarsille ja jaloille.
Maakangas
Missään oloissa ei kenenkään pidä hypätä tai sukeltaa altaaseen. Seurauksena voi olla
Huoltosarja
vakava vamma tai kuolema. Kiellä juokseminen, leikkiminen ja muu toiminta altaan
lähettyvillä.
Suodatusjärjestelmä
Kiellä juokseminen ja leikkiminen altaan lähettyvillä.
Maakangas
Älä käytä ilmakompressoria altaan täyttämiseen. Täytä allas käsi- tai jalkapumpulla.
Tarkista ennen käyttöä, että kaikki täytettävät osat on
Huoltosarja
oikein täytetty eikä altaassa ole taitoksia. Jos näin ei ole,
Suodatusjärjestelmä
toista täyttömenettely.
Altaan ja lisävarusteet saavat koota vain pätevät aikuiset.
Maakangas
Alla tulee täyttää pienipaineisella veden virtauksella, jotta
Huoltosarja
vuoraus ei rasitu. Bestway ei vastaa altaan vahingoista
jotka aiheutuvat säiliöautosta täyttämällä. (Katso Usein kysytyt kysymykset)
Suodatusjärjestelmä
Älä seiso hajareisin, istu tai seiso täytettävän yläkaiteen päällä, nojaa siihen tai aiheuta painetta sille. Muuten allas voi
Maakangas
kaatua ja tyhjentyä aiheuttaen vakavia vammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
Älä jätä leluja valvomattomaan altaaseen tai sen lähelle.
Huoltosarja
Älä ui yksin.
Älä käytä allasta alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Suodatusjärjestelmä
Säilytä kemikaalit ja lisävarusteet lasten tavoittamattomissa.
Maakangas
Älä koskaan lisää kemikaaleja altaaseen, kun sitä käytetään. Kysy erikoistuneelta allastarvikkeiden myyjältä
Huoltosarja
varmistaaksesi kemikaalien oikean käytön.
Pidä aina altaan vesi puhtaana.
Allasvettä tulee testata säännöllisesti sen varmistamiseksi, että veden PH ja klooripitoisuus on optimaalinen turvallisen
ja miellyttävän käytön kannalta läpi kauden.
Lemmikit tulee pitää poissa allasalueelta altaan rakenteiden vahingoittumisen estämiseksi.
Ympäröi allas aidalla ja varmista, että portti on aina kiinni.
Peitä allas, kun se ei ole käytössä. Sen enempää aikuisia kuin lapsiakaan ei näy altaasta, jos peitto on käytössä. Poista
allas kokonaan, kun allasta käytetään.
Altaalle tulisi asentaa toimiva elektroninen tunnistin, joka hälyttää, kun joku tulee allasalueelle.
Missään oloissa laitteet eivät saa koskaan korvata aikuisen läheltä tapahtuvaa valvontaa.
Älä jätä tikkaita altaaseen, kun allasta ei valvota. Muista tyhjentää ja varastoida allas talveksi tai jos allasta ei käytetä.
Käytä vain Bestwayn lisävarusteita Bestwayn altaiden kanssa.
Huolla allasta oikein lisätäksesi sen käyttöikää ja käytön turvallisuutta. (Katso Altaan huolto)
Älä käytä pumppua altaan ollessa käytössä.
Nimi
Kiellä altaan käyttö, mikäli suodatinpumppu on vahingoittunut.
Vaihda vesi säännöllisesti.
Älä laita tyhjää allasta maahan.
Älä soita puheluita altaan lähettyvillä, jotta valvonta ei häiriydy.
Kaikki laitteet tulisi tarkastaa usein heikkenemisen, ruosteen, vioittuneiden osien ja muiden mahdollisesti vammoihin
johtavien riskien varalta.
Muista käyttää auringonsuojavoidetta säännöllisesti ja aina uimisen jälkeen.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua omaisuusvahinko, vamma tai kuolema, erityisesti lapsille.
Huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua vakavia terveysriskejä, erityisesti lapsille.
TURVALLISUUS
Opettele tarvittavat pelastustoimet, erityisesti lasten pelastamiseen liittyvät.
Pelastustarvikkeiden tulee olla lähellä lasta ja valvovan aikuisen tulee olla täysin koulutettu käyttämään niitä.
Pelastustarvikkeisiin tulee sisältyä niihin rajoittumatta viranomaisten hyväksymä pelastusrengas, jossa on kiinni köysi,
sekä vahva, jäykkä, vähintään 366cm:n (12':n) pitkä pelastussauva.
Hätäpuhelinnumerot seuraaviin:
• Palokunta (18 Ranskassa)
• Poliisi
• Ambulanssi (15 Ranskassa)
• Myrkytyskeskus
• Täydellinen kotiosoite
Pidä langaton vedenkestävä puhelin altaan lähellä sen käytön aikana.
Onnettomuustapauksessa:
• Ota kaikki lapset välittömästi pois vedestä.
• Soita hätänumeroon ja noudata saamiasi ohjeita.
• Vaihda märät vaatteet kuiviin.
Valvo ja reagoi! Valvo lapsia läheltä ja ole aina valppaana.
Opeta lapsesi uimaan, niin pian kuin mahdollista.
Kaikki suodatusjärjestelmät täyttävät asennusstandardin NF C 15-100 vaatimukset, joiden mukaan alle 3.5 metrin
päässä altaasta olevissa, vapaasti käytettävissä sähkölaitteissa saa olla vain 12 V:n liitäntä. Sähkölaitteen, johon
syötetään 220 V:n verkkovirtaa, pitää sijaita vähintään 3.5 m:n päässä altaan reunasta. Kysy aina valmistajan neuvoa,
ennen kuin teet mitään muutoksia mihinkään suodatusjärjestelmän osaan. (Vain Ranskassa)
LUE HUOLELLISESTI JA SÄÄSTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN.
Valmistelu
HUOMAA: Allas on asetettava täysin tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle. Älä asenna allasta, jos pinta on
Yläkaide D
kalteva.
• Tarkista kunnan viranomaisilta aitauksia, esteitä, valaistusta ja turvallisuusvaatimuksia koskevat säännöt ja noudata
kaikkia lakeja ja määräyksiä.
• Ota allas ja varusteet pakkauksesta varovasti. Jos altaan mukana tulee tikkaat, niiden kokoamiseen tarvitaan
ristipäätaltta tai jakoavain (ei sisälly pakkaukseen).
• Jätä altaan ympärille vähintään 122cm (4') tilaa joka sivulle, jotta lapsi ei pääse kiipeämään altaaseen toisen esineen
kautta. Älä asenna allasta suoraan sähkölinjojen tai puiden alle ja varmista, ettei paikassa ole minkäänlaisia
maanalaisia putkia, johtoja tai kaapeleita.
• On tärkeää, että allas asennetaan lujalle, tasaiselle maalle. Jos allas asennetaan epätasaiselle alustalle, se voi kaatua
U-tuki
ja tyhjentyä aiheuttaen vakavia henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja. Epätasaiselle alustalle asentaminen mitätöi takuun ja
huoltovaatimukset.
C-liitin
• Tasaista alustaa ei pidä luoda hiekasta vaan maata on tarvittaessa kaivettava.
F
• Älä asenna allasta ajotielle, terassille, korokkeelle, soralle tai asfaltille. Maan tulisi olla kyllin lujaa kestämään veden
paino. Muta, hiekka, pehmeä/irtonainen maa-aines tai piki eivät ole sopivia.
2
0
4
• Alustasta on poistettava kaikki esineet ja roskat, mukaan lukien kivet ja oksat.
2
0
4
HUOMAA: Nurmikko ja muu kasvillisuus altaan alla kuolee ja voi aiheuttaa hajua ja limaa. Siksi suosittelemme kaiken
nurmen poistamista altaan alustasta. Vältä sijoittamasta allasta voimakaskasvuisten kasvien päälle tai viereen, sillä ne
voivat kasvaa maakankaan tai vuorauksen läpi.
2
0
4
• On erittäin suositeltavaa, että maakankaan päälle levittämisen jälkeen altaan annetaan olla suorassa auringonvalossa
vähintään 1 tunnin ajan, jotta se on joustavampi asennuksen aikana.
2
0
4
• Jos allas on ostettu pumpun kanssa, pumppu tulisi asentaa vasta, kun allas on täysin koottu. Muista etsiä tulo- ja
2
0
4
paluuliitännät ulkoista virtalähdettä varten.
HUOMAA: Jos ostit suodatinpumpun, sitä varten on omat käyttöohjeet. Löydät ne pumpun pakkauksesta.
• Jos ostat tikkaat allasta varten, varmista, että ne vastaavat altaan kokoa.
2
2
4
• Varmista säännöllisesti, että tikkaat on koottu oikein.
HUOMAA: Tikkaita saa käyttää vain altaaseen astumiseen ja sieltä poistumiseen.
8
VAROITUS
Ilman riittävää valvontaa lapset
ovat vaarassa
Ei hyppyjä.
Vesi on matalaa
Ei sukellusta.
Vesi on matalaa
S-S-001267

Werbung

loading