Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway SPLASH FRAME POOLS Bedienungsanleitung Seite 11

Vorschau ausblenden

Werbung

Productbeschrijving
Type
Afmetingen
Installatietype
287cm x 201cm x 100cm
56248
Te plaatsen op de grond
(113" x 79" x 39.5'')
287cm x 201cm x 100cm
56249
Te plaatsen op de grond
(113" x 79" x 39.5'')
404cm x 201cm x 100cm
56251
Te plaatsen op de grond
(159" x 79" x 39.5'')
56252
404cm x 201cm x 100cm
Te plaatsen op de grond
(159" x 79" x 39.5'')
56255
56241
412cm x 201cm x 122cm
56242
Te plaatsen op de grond
(162" x 79" x 48'')
56244
56223
549cm x 274cm x 122cm
56224
Te plaatsen op de grond
(18' x 9' x 48'')
56256
56226
671cm x 396cm x 132cm
56227
Te plaatsen op de grond
(22' x 13' x 52'')
56257
56229
732cm x 366cm x 132cm
56230
Te plaatsen op de grond
(24' x 12' x 52'')
56258
Wij danken u voor de aankoop van een zwembad Bestway. Om zo veel mogelijk plezier te beleven aan uw
zwembad en het op veilige manier te gebruiken, volg de aanwijzingen voor de installatie op de DVD die u in
de verpakking vindt. Lees ook de belangrijke veiligheidsvoorschriften in de handleiding.
De assemblage duurt ongeveer 20 minuten met 2-3 personen. (Voor zwembaden 287cm x 201cm x
100cm / 113'' x 79'' x 39.5'')
De assemblage duurt ongeveer 30 minuten met 2-3 personen. (Voor zwembaden 404cm x 201cm x
100cm / 159'' x 79'' x 39.5'', 412cm x 201cm x 122cm / 162'' x 79'' x 48'', 549cm x 274cm x 122cm / 18' x
9' x 48'', 671cm x 396cm x 132cm / 22' x 13' x 52'', 732cm x 366cm x 132cm / 24' x 12' x 52'')
Zie hieronder voor de beschrijving van de onderdelen.
Onderdelen:
Allen model 549cm x 274cm x 122cm / 18' x 9' x 48", 671cm x 396cm x 132cm /
22' x 13' x 52", 732cm x 366cm x 132cm / 24' x 12' x 52"
1
4
3
5
2
Voering
Sterke reparatiepleister
Slangadapter
Drainageklep
#F4H019B-03A
#F4H019B-01
Bovenrail A
Bovenrail B
Bovenrail E
Bovenrail F
Combinaties Bovenrail
Aantal
Afmetingen zwembad
U-Steunen
Lange Zijde
287cm x 201cm x 100cm
8
(113'' x 79'' x 39.5'')
404cm x 201cm x 100cm
10
(159" x 79'' x 39.5'')
412cm x 201cm x 122cm
10
(162'' x 79'' x 48'')
549cm x 274cm x 122cm
12
B-A-A-C
(18' x 9' x 48'')
671cm x 396cm x 132cm
16
B-A-A-A-C
(22' x 13' x 52'')
732cm x 366cm x 132cm
18
B-A-A-A-A-C
(24' x 12' x 52")
Raadpleeg de Vaak Gestelde Vragen voor meer informatie. Tekeningen niet op schaal.
Kit
Trapje
Drainsysteem
Afdekking Zwembad
Trapje
Drainsysteem
Afdekking Zwembad
Trapje
Drainsysteem
Afdekking Zwembad
Trapje
Drainsysteem
Afdekking Zwembad
Trapje
Drainsysteem
Afdekking Zwembad
Trapje
Drainsysteem
Afdekking Zwembad
Trapje
Drainsysteem
Afdekking Zwembad
Trapje
Drainsysteem
Afdekking Zwembad
Nr.
P6H510
P6H511
6
7
Afsluiter x 2
#F4H018B-02
Behalve model 549cm x 274cm x 122cm / 18' x
9' x 48", 671cm x 396cm x 132cm / 22' x 13' x
52", 732cm x 366cm x 132cm / 24' x 12' x 52"
Bovenrail C
C-Verbinding
Aantal Boven- rails
Korte Zijde
A
B
C
D
E
B-A
C-D
2
2
2
2
B-E-A
C-D
2
2
2
2
B-E-A
C-D
2
2
2
2
D-E
4
2
2
2
D-A-E
8
2
2
2
E-D-F
8
2
2
2
Lees de handleiding en volg de voorschriften relatief aan de veiligheid, de correcte en complete assemblage van het
product, de ingebruikstelling, het gebruik en het onderhoud.
Het gebruik van dit zwembad houdt de naleving in van de veiligheidsvoorschriften beschreven in de handleiding voor
Filtersysteem
onderhoud en gebruik.
De veiligheid van uw kinderen ligt volledig in uw handen! Kinderen jonger dan 5 jaar lopen het grootste risico. Wees
Grondzeil
voorzichtig, om ongelukken te voorkomen.
Onderhoudskit
Een continue en competente supervisie van kinderen en mindervaliden vanwege een volwassene is altijd vereist.
Stel minstens een persoon aan die instaat voor de veiligheid. Drijf het toezicht op als er zich meerdere personen in het
zwembad bevinden. Leer uw kinderen indien mogelijk zwemmen. De veiligheid van uw kind is uw verantwoordelijkheid!
Filtersysteem
Kinderen jonger dan 5 jaar lopen het grootste risico. Vergeet niet dat ongelukken ook in uw gezin kunnen gebeuren!
Grondzeil
Wees klaar om in te grijpen. Zonder de supervisie van een volwassene is het leven van uw kind in gevaar.
Uit veiligheidsoverwegingen, wordt het zwembad niet opgesteld op een terras/balkon.
Onderhoudskit
Plaats het zwembad op een ondergrond dat het water makkelijk opneemt, om overstromingen te voorkomen.
Laat kinderen het zwembad niet betreden of laat ze niet achter in het zwembad zonder het toezicht van een volwassene
Filtersysteem
of wanneer ze de levensreddende uitrustingen niet dragen.
Grondzeil
Het zwembad mag niet betreden worden zonder een reddingsvest voor kinderen die niet goed kunnen zwemmen en niet
begeleid zijn in het water.
Onderhoudskit
Test de temperatuur van het water alvorens in het zwembad te stappen, door nek, armen en benen te besprenkelen.
In geen geval mag men in het zwembad springen of duiken. Dit kan ernstige
Filtersysteem
verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben. Verbied dat rond het zwembad
Grondzeil
gelopen of gespeeld wordt of dat zware inspanningen geleverd worden.
Hollen en spelen rond en in de buurt van het zwembad is verboden.
Onderhoudskit
Gebruik geen luchtcompressor om het zwembad op te blazen. Gebruik een hand of
voetpomp.
Filtersysteem
Zorg er voor het gebruik voor dat alle opblaasbare kamers correct opgeblazen zijn en
dat er geen vouwen zijn. Anders moet de opblaasprocedure overgedaan worden.
Grondzeil
Het zwembad en de accessoires worden uitsluitend door bekwame volwassenen
Onderhoudskit
geassembleerd.
Uw zwembad moet gevuld worden met water onder lage
Filtersysteem
druk, om de voering niet te overbelasten. Bestway kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het
Grondzeil
zwembad indien het gevuld werd met een hogedrukstraal.
Onderhoudskit
(Zie Vaak Gestelde Vragen)
Ga niet wijdbeens over de bovenste rail zitten, ga er niet op zitten, over leunen en oefen er geen druk op uit, want het
zwembad kan hierdoor ineenzakken en de omgeving overstromen, met ernstige lichamelijke letsels of schade aan
Filtersysteem
bezittingen tot gevolg.
Grondzeil
Laat geen speelgoed achter in de buurt of in een zwembad zonder toezicht.
Zwem niet alleen.
Onderhoudskit
Gebruik uw zwembad niet wanneer u gedronken hebt, drugs of geneesmiddelen genomen hebt.
Chemische producten en accessoires worden buiten het bereik van kinderen bewaard.
Filtersysteem
Voeg nooit chemische producten toe aan het water in het zwembad wanneer er personen in zitten. Raadpleeg een
Grondzeil
gespecialiseerd verkoper van zwembaden voor informatie over het correct gebruik van deze producten.
Het water in het zwembad moet altijd schoon gehouden worden.
Onderhoudskit
Het water in het zwembad moet regelmatig getest worden, om ervoor te zorgen dat de PH-waarde en chloorconcentratie
optimaal zijn om het zwembad gedurende het hele seizoen met plezier en op een veilige manier te gebruiken.
Huisdieren moeten uit de buurt van het zwembad gehouden worden, om structurele schade aan het zwembad te
voorkomen.
Baken de zone van het zwembad af met een omheining en zorg ervoor dat het hek altijd dicht is.
Dek het zwembad af wanneer het niet gebruikt wordt. Wanneer het zwembad afgedekt wordt mogen er zich geen
volwassenen of kinderen in het zwembad bevinden. Verwijder de afdekking volledig wanneer het zwembad gebruikt
wordt.
Een functionerende elektronische detector moet geïnstalleerd worden, om u te waarschuwen wanneer iemand de zone
van het zwembad betreden heeft.
In geen geval mag deze uitrusting in de plaats komen van het nabije toezicht van een volwassene.
Laat het trapje niet achter in het zwembad wanneer er niemand aanwezig is. Vergeet niet het zwembad te ledigen en op
te slagen in de winter en wanneer het zwembad niet gebruikt wordt.
Gebruik alleen accessoires van Bestway.
Onderhoud uw zwembad correct om de levensduur ervan te verlengen en zo borg te staan voor een veilig gebruik. (Zie
Deel Onderhoud Zwembad)
Zet de pomp niet in werking wanneer het zwembad gebruikt wordt.
Benaming
Verbied de toegang tot het zwembad in geval van schade aan de filterpomp.
Vernieuw het water regelmatig.
1. Regelklep
Plaats het leeg zwembad niet op de grond.
2. O-ring
Telefoneer niet naast het zwembad, vermijd een nalatig toezicht door telefoneren.
3. Regelklep Pakking
Alle uitrustingen moeten vaak gecontroleerd worden op schade, corrosie, gebroken onderdelen of andere gevaarlijke
tekens die letsels kunnen veroorzaken.
4. Contactmoer
Breng vaak een zonnescherm aan op de huid, vooral na het zwemmen.
5. Pakking
Indien deze instructies niet opgevolgd worden, kan dit schade, verwondingen of zelfs de dood veroorzaken, vooral bij
kinderen.
6. Connector
Het niet naleven van de onderhoudsaanwijzingen kan aanleiding geven tot ernstige problemen aan de gezondheid,
vooral bij kinderen.
7. Puinscherm
VEILIGHEID
Leer de noodzakelijke levensreddende handelingen, vooral met betrekking tot kinderen.
De reddingsuitrusting moet zich in de buurt van het zwembad bevinden en de toezichthebbende volwassene moet
volledig vertrouwd zijn met het gebruik ervan.
De reddingsuitrusting moet, zonder zich hiertoe te beperken, voorwerpen bevatten zoals een door de kustwacht
geautoriseerde ronde boei met touw en een sterke, harde reddingsstok van minstens 366cm (12') lang.
Noodnummers:
• Brandweer (Frankrijk 18)
• Politie
• Ambulance (Frankrijk 15)
• Antigifcentrum
• Volledig adres
Wanneer het zwembad gebruikt wordt, moet een draadloze en waterbestendige telefoon binnen handbereik gehouden
worden.
In geval van een ongeluk:
• Haal alle kinderen onmiddellijk uit het water.
• Bel de nooddiensten en volg hun aanwijztingen/advies op.
• Trek natte kleding uit en droge kleding aan.
Hou de ogen open en reageer! Bij het bewaken van kinderen moet men altijd dicht in d ebuurt zijn en altijd alert zijn.
Leer uw kinderen zo snel mogelijk zwemmen.
Alle filtersystemen zijn conform de installatienorm NF C 15-100 die bepaalt dat alle elektrische inrichtingen geplaatst op
minder dan 3.5 meter van het zwembad en vrij bereikbaar zijn slechts 12V mogen hebben. Elektrische toestellen van
220V moeten zich op minstens 3.5 meter van de rand van het zwembad bevinden. Vraag de fabrikant altijd advies
vooraleer wijzigingen aan te brengen aan een of meer elementen van het filtersysteem. (Alleen voor Frankrijk)
LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGINGEN.
Voorbereiding
OPMERKING: Het zwembad moet op een volledig vlak en effen oppervlak opgesteld worden. Stel het zwembad
niet op als de ondergrond helt of oneffen is.
• Raadpleeg uw gemeente om meer te weten over de wetgeving inzake omheiningen, barrières, verlichting en veiligheid.
Bovenrail D
Respecteer alle wetten.
• Neem het zwembad en alle accessoires voorzichtig uit de kartonnen doos. Als het zwembad geleverd wordt met een
trapje, dan hebt u een kruiskopschroevendraaier of verstelbare moersleutel nodig voor de assemblage (niet
meegeleverd).
• Zorg ervoor dat er rond het zwembad een ruimte van 122cm (4') vrijgelaten wordt, zodat een kind geen voorwerp kan
nemen om in het zwembad te klauteren. Stel het zwembad niet op direct onder overhangende elektriciteitslijnen of
bomen en zorg ervoor dat de plaats geen ondergrondse leidingen, lijnen of kabels allerhande bevat.
• Het is heel belangrijk dat het zwembad op een stevige en effen ondergrond staat. Als het zwembad opgesteld wordt op
een oneffen ondergrond, kan het zwembad zelf ineenzakken en overlopen, met als gevolg ernstige lichamelijke letsels
U-Steun
en/of schade aan persoonlijke bezittingen. Als het zwembad op een oneffen ondergrond geplaatst wordt, zal de
garantie en elk recht op assistentie vervallen.
• Gebruik geen zand om de ondergrond effen te maken. Indien nodig moet uitgegraven worden.
C-Verbinding
• Plaats het zwembad niet op een oprit, dek, platform, kiezel of asfalt. De ondergrond moet voldoende stevig zijn om de
F
druk van het water te weerstaan; modder, zachte / losse grond of teer zijn niet geschikt.
• De ondergrond moet vrij zijn van voorwerpen en puin, inclusief stenen en takken.
2
0
4
OPMERKING: Gras of andere plantengroei onder het zwembad zal afsterven en kan vieze geuren en slijm
veroorzaken. We raden daarom aan het gras te verwijderen op de plaats waar het zwembad opgesteld zal worden.
2
0
4
Plaats het zwembad niet op of naast een zone waar agressieve planten of onkruid groeien, omdat die door het
bodemzeil of de voering heen kunne groeien.
2
0
4
• We raden sterk aan om, eens het zwembad opengevouwen is op het bodemzeil, het minstens 1 uur bloot te stellen
aan direct zonlicht, zodat het materiaal soepeler wordt tijdens de opstelling.
• Als het zwembad geleverd wordt met een pomp, wordt deze pomp geïnstalleerd na de volledige assemblage van het
2
0
4
zwembad. De inlaat- en uitlaatopeningen moeten naar de externe stroombron gericht zijn.
OPMERKING: Als u een filterpomp gekocht hebt, dan is die vergezeld van een afzonderlijke handleiding. Open de
2
0
4
doos voor meer details.
• Als u een afzonderlijk trapje gekocht hebt voor uw zwembad, zorg er dan voor dat die gepast is voor de afmetingen
2
2
4
van het zwembad.
• Controleer regelmatig om er zeker van te zijn dat het trapje correct geassembleerd is.
OPMERKING: Het trapje mag alleen gebruikt worden om in en uit het zwembad te stappen.
11
WAARSCHUWING
Kinderen lopen gevaar in
afwezigheid van gepast toezicht
Niet Springen
Ondiep Water
Niet Duiken
Ondiep Water
S-S-001267

Werbung

loading